Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 10.913 Karar
 - Bu Hafta (25.10-26.10): 0
 - Geçen Hafta(18.10-24.10): 6
 - Bu Ay (Ekim): 33
 - Geçen Ay (Eylül): 32
Kategori: 155
Haberler: 531

Abone İstatistiği

6 misafir ve 2 abone bağlı
Abone Sayısı: 8374
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 3,03
  - Bronz (3 ay): % 1,73
  - Gümüş (6 ay): % 0,87
  - Altın (12 ay): % 32,90
  - Kamu Altın (12 ay): % 61,47
Ziyaretçi Sayısı: 6.503.739
Ticaret Sicil Gazetesi
İhale Türü İhale Usulü
Başlığı Filtrele     Sırala 
 
Öğe Başlığı Tıklamalar
"Ortaklık Bilgileri Ve Yönetimdeki Görevliler" başlıklı belgede, vekaletname verilen kişilerin de belirtilmesi gerekir mi? Abonelik gerekli 67
"Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge"de istenilen bilgilerin, teklif ekindeki diğer belgelerde bulunması durumunda söz konusu belgenin sunulmasına gerek var mı? Abonelik gerekli 35
"Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge"deki bilgilerin elektronik ortamda teyit edilememesi durumunda isteklilerce hangi işlemin yapılması gerekir? Abonelik gerekli 61
"Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine Ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge” yerine ticaret sicil gazetesi sunulması halinde geçerli olur mu? Abonelik gerekli 257
Anonim şirket olan isteklinin son ortaklık yapısı ticaret sicil gazetesinde belli olmaması durumunda, hangi belgeye göre isteklinin teklifi kabul edilir? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 123
Anonim şirketlerde hisse devrinin ticaret sicil gazetesinde yayımlanması zorunlu mudur? Abonelik gerekli 410
Anonim şirketlerde ortaklık oranları hususunda meydana gelecek değişiklikler tescile tabi midir? Abonelik gerekli 263
Anonim şirketlerde pay devrinin ticaret siciline tescili veya ilanı hangi şartla zorunlu değildir? Abonelik gerekli 71
Anonim şirketlerde pay devrinin ticaret siciline tescili veya ilanı zorunlu mudur? Abonelik gerekli 169
Anonim şirketlerde pay devrinin ticaret siciline tescili veya ilanının zorunlu olduğuna dair Kanun’da herhangi bir hüküm var mı? Abonelik gerekli 59
Anonim şirketlerde, bir kişinin şirketin ortağı olduğu hangi belgeler ile anlaşılır? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 175
Anonim şirketlerde, şirketin son durumuna ilişkin bilgilerin ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde idarece hangi işlem gerçekleştirilir? Abonelik gerekli 161
Anonim şirketlerde, şirketin son ortaklık yapısı hangi belge ile anlaşılır? Abonelik gerekli 191
Bir anonim şirketin son durumuna ilişkin bilgilerin Ticaret Sicil Gazetelerinden elde edilemediği durumda istekliden hangi belgelerin temin edilmesi gerekir? Abonelik gerekli 139
Esas sözleşmede yapılan değişiklikleri ihtiva eden genel kurul kararının üçüncü kişilere karşı hüküm ifade edebilmesi için ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmesi gerekir mi? Abonelik gerekli 53
Gerçek kişi olarak ihaleye giren isteklilerin teklifleri ile birlikte ticaret sicil gazetelerini de sunmaları gerekir mi? Abonelik gerekli 59
Gerçek ve tüzel kişi tacirler, ticaret siciline tescil ve ilan ile ilgili hükümleri gerçekleştirmek zorunda mıdır? Abonelik gerekli 26
Hangi isteklilerin ihalede ticaret sicil gazetesi sunmasına gerek yoktur? Abonelik gerekli 470
Hisse devirleri hangi tarihten itibaren dikkate alınır? Abonelik gerekli 192
idarelere sunulan Ticaret sicil gazetesinde, şirketin faaliyet alanının olması gerekir mi? Abonelik gerekli 590
ihalede imza sirküsünün ekinde ticaret sicil gazetesinin sunulmasına rağmen, ticaret sicil gazetesinde şirket ortaklarının, üyelerinin veya kurucularının belli olmaması nedeniyle teklif değerlendirme dışı bırakılır mı? Abonelik gerekli 970
ihalede sunulan belgelerde, şirket ortaklarının son durumu hakkında herhangi bir bilgiye ulaşılamadığı taktirde ilgili bilgiler sonradan tamamlatılabilir? Abonelik gerekli 616
ihalede sunulan imza sirküsünün ekinde sunulan ticaret sicil gazetesinde, "müstenidattır tek başına kullanılamaz" şerhi bulunması halinde bu belgedeki bilgiler dikkate alınır mı? Abonelik gerekli 295
ihalede sunulan ticaret sicil gazetelerinde hangi bilgilerin olması gerekmektedir? Abonelik gerekli 344
ihalede sunulan ticaret sicil gazetelerinde mevzuat açısından olması gereken bilgilerin bulunmaması durumunda ilgili bilgilerin www.ticaretsicil.gov.tr adresinden teyidi yapılabildiğinde kabul edilir mi? Abonelik gerekli 175
ihalede sunulan ticaret sicil gazetesinde bulunan bilgilerin imza sirküsünde yer alması halinde, imza sirküsünün ticaret sicil gazetesi olarak da kabul edilmesi mümkün müdür? Abonelik gerekli 407
ihalede sunulan ticaret sicil gazetesinde isteklinin son ortaklık durumu ve yönetimini gösteren belgeler sunulmasına rağmen ilgili standart formun sunulmaması elenme nedeni olur mu? Abonelik gerekli 105
ihalede sunulan ticaret sicil gazetesinde müstenidat olduğu ve tek başına kullanılamayacağına yönelik şerhin olması, bu belgedeki bilgilerin kullanılamayacağı anlamına gelir mi? Abonelik gerekli 129
ihalede sunulan Ticaret Sicil Gazetesinde sermaye dağılımı ve ortaklık hisse oranlarının bulunmaması teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu? Abonelik gerekli 356
ihalede sunulan ticaret sicil gazetesinde tüm bilgiler olmamasına rağmen, bazı bilgilerin imza sirküsünde bulunması nedeniyle ticaret sicil gazetesi kabul edilir mi? Abonelik gerekli 133
ihalede sunulan ticaret sicil gazetesinde şirketin toplam hisse sayısı, hisse karşılığı toplam pay değeri ve yönetimindeki görevliler bulunmasına rağmen şirketin ortaklarına, ortaklık oranlarına ve ortakların hisse sayılarına yer verilmemiş olması ihaleden elenme nedeni olur mu? Abonelik gerekli 134
ihalede teklifle birlikte sunulan ticaret sicil gazetesinde tüm ortakların gösterilmesinin mümkün olmadığı durumda hangi belgeler sunulmalıdır? Abonelik gerekli 215
ihalede ticaret sicil gazetesi sunulmasına rağmen, sunulan gazetede isteklinin ortaklarının ve ortaklık hissesini gösteren bilgilerin bulunmaması teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 913
ihalede şirketin ortaklarının kimlerden oluştuğunu gösteren ticaret sicil gazetesinin sunulması yeterli midir, ortakların ortaklık oranının da belirtilmesi gerekir mi? Abonelik gerekli 330
ihalelerde hangi bilgilerin bulunması gereken ticaret sicil gazetesinin isteklilerce sunulması gerekir? Abonelik gerekli 61
ihalelerde sunulan Ticaret Sicil Gazetesinin, hisse pay oranlarını içermesi zorunluluğu var mıdır? Abonelik gerekli 938
ihalelerde ticaret sicil gazetesi neden istenilmektedir? Abonelik gerekli 283
ihalelerde ticaret sicil gazetesi yerine başka bir belge sunulabilir mi? Abonelik gerekli 280
ihalelere giren isteklilerin ticaret sicil gazetesinin istenilmesindeki amaç nedir? Abonelik gerekli 179
ihaleye gerçek kişi olarak giren isteklilerin ticaret sicil gazetesini sunmaları gerekir mi? Abonelik gerekli 72
ihaleye giren kurum Dernek ise bu durumda, yetkili veya ortaklık yapısına dair hangi bilgilerin olduğu belgenin sunulması gerekir? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 31
ihaleye giren tüzel kişilikteki şirketlerin, Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge’yi sunmamaları elenme nedeni olur mu? Abonelik gerekli 96
ihaleye giren şirket, vakıf ya da dernek ise bu durumda hangi ticaret sicil gazetelerini sunmaları gerekir? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 47
ihaleye giren şirketin ortaklarından birine ait kimlik numarasının teklif dosyasın içinde yer alan ticaret sicil gazetesinde olmaması, teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 44
ihaleye giren şirketlerin ortaklarının kimler olduğunu gösterir belgelerin ihalede sunulması zorunlu mudur? Abonelik gerekli 186
imza sirküsü ekinde sunulan Ticaret Sicil Memurluğu tescil ve ilan belgesi, ticaret sicil gazetesi olarak kabul edilebilir mi? Abonelik gerekli 178
internet çıktısı olarak sunulan ticaret sicil gazeteleri geçerli olur mu? Abonelik gerekli 318
internet çıktısı olarak sunulan ticaret sicil gazetesi kabul edilir mi? Abonelik gerekli 252
istekliler ihalede hangi ticaret sicil gazetesini/gazetelerini sunmak zorundadır? (Örnekli ve Açıklayıcı Karar) Abonelik gerekli 546
istekliler, ihalede ticaret sicil gazetesinin yerine başka bir belge sunabilir mi? Abonelik gerekli 203
 
<< Başa Dön < Önceki 1 2 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 50 Toplam: 72
[ Geri ] [ Yukarı ]

Kategoriler

Tüm İhale Kararları
Adli Sicil Kaydı
Alt Yüklenici
Alternatif Teklif
Anahtar Personel
Analizler
Araç Kiralama
Aritmetik Hata
Arşiv Kararlar
Asgari İşçilik Maliyeti
Aşırı Düşük
Aşırı Düşük (Hizmet Alımları)
Aşırı Düşük (Mal Alımları)
Aşırı Düşük (Yapım İşleri)
Banka Referans Mektubu
Belediyeler
Belli İstekliler
Benzer İş
Benzer İş (Hizmet Alımları)
Benzer İş (Mal Alımları)
Benzer İş (Yapım İşleri)
Bilanço
Bilgi ve Belge Eksikliği
Birden Fazla Teklif
Çalıştırılması Öngörülen Personel
Çerçeve Sözleşmesi
Cezalar (Müeyyide)
Ciro (İş Hacmi)
Çöp İhaleleri
Damga Vergisi
Danışmanlık İhaleleri
Demonstrasyon
Diploma / Mezuniyet Belgesi
Diğer
Doğrudan Temin
Düzeltici İşlem
Düzeltme İlanı
Düzenleyici Kararlar
E-İhale
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
EKAP’tan Doküman İndirme
Elektronik Eksiltme
En Avantajlı Teklif
Eşit Teklifler
Faaliyet Alanı (iştigal)
Faaliyet Belgesi
Fazla Mesai
Fiyat Dışı Unsurlar
Fiyat Farkı
Fokotopi Belge
Geçici Teminat
Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri
Giyim Bedelleri
Hakediş
Hizmet Alımları
Hizmet Yeterlilik Belgesi
idari Şartname
ihale Dokümanları
ihale Dokümanı Hakkında Açıklama
ihale iptal Nedenleri
ihale Komisyonu
ihale Türleri
ihale Yetkilisi
ihalelerden Elenme Nedenleri
ihaleye Katılamayacak Olanlar
ihaleye Katılımı Sınırlananlar
ilaçlama
ilanlar
imalatçı ve Yetkili Satıcı Belgeleri
imza Sirküleri
istisnalar
itirazlar / Şikayetler
itirazlar / Şikayetler (Kamu İhale Kurumuna)
itirazlar / Şikayetler (İdareye)
iş Artışı ve iş Eksilişi
iş Denetleme
iş Deneyim (Alt Yüklenici)
iş Deneyim Belgeleri
iş Deneyim Belgeleri (Hizmet Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Mal Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Yapım İşleri)
iş Durum
iş Ortaklığı (Ortak Girişim)
iş ve Meslek Ahlakına Aykırı Davranışlar
iş Yönetme
işçilik Hesaplama
Kalite Belgeleri
Kamu Davası
Kamu İhale Kanunu Kapsamında Olan İdareler
Kamu Zararı
Kapasite Raporu
Kâr Öngörülmesi
Katalog
Kesin Teminat
Kesinleşen İhale Kararı
Komisyon Kararı
Konsorsiyum
Kontrol Aracı
Kıdem ve İhbar Tazminatı
Kısmi Kabul
Kısmi Teklif
Mahkeme Kararları
Makina - Ekipman (Araçlar)
Mal Alımları
Mali Sorumluluk Sigortası
Noter Onaylı / Aslının Aynıdır Şerhli Belgeler
Numuneler
Ön Mali Kontrol
Ortaklık Tespit Belgesi (Ortaklık Durum Belgesi)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-b Maddesine Göre)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-f Maddesine Göre)
Personel Taşıma
Rekabet
Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi
Sağlık İhaleleri
Sigorta Giderleri
Sigorta Prim Oranları
Sosyal Güvenlik Prim Borcu (SGK Borcu)
Sözleşme
Sözleşme Devri
Sözleşme Feshi
Sözleşme Tasarısı
Standart Formlar
Süre Uzatımı
Sınır Değer
Tanımlar
Tebligat
Tebliğ ve Şikayet Süreleri
Teklif Cetveli
Teklif Edilen Fiyatlar
Teklif Fiyata Dahil Masraflar
Teklif Geçerlilik Süresi
Teklif Mektubu
Teklif Zarfı
Tekliflerin Değerlendirilmesi
Teknik Şartname
Temel İlkeler
Ticaret Sicil Gazetesi
Türkak
Unvan Değişikliği
Vekaletname
Vergi Borcu
Vergi Matrahı
Yabancı Belgeler
Yabancı İstekli
Yaklaşık Maliyet
Yapım İşleri
Yasaklılık
İdare Mahkemesi Kararları
Yemek ve Yol Ücretleri
Yemek İhaleleri
Yerli istekli
Yeterlilik Kriterleri
Yetkili Satıcı Belgesi
Zeyilname
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri