Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 10.913 Karar
 - Bu Hafta (25.10-26.10): 0
 - Geçen Hafta(18.10-24.10): 6
 - Bu Ay (Ekim): 33
 - Geçen Ay (Eylül): 32
Kategori: 155
Haberler: 531

Abone İstatistiği

6 misafir ve 3 abone bağlı
Abone Sayısı: 8374
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 3,03
  - Bronz (3 ay): % 1,73
  - Gümüş (6 ay): % 0,87
  - Altın (12 ay): % 32,90
  - Kamu Altın (12 ay): % 61,47
Ziyaretçi Sayısı: 6.503.019
Teklif Edilen Fiyatlar
İhale Türü İhale Usulü
Başlığı Filtrele     Sırala 
 
Öğe Başlığı Tıklamalar
Açık ihale usulü ile yapılan ihalede bir isteklinin teklifinin yeterli olmasının mevzuat açısından bir sakıncası var mıdır? Abonelik gerekli 195
Açık ihale usulü ile yapılan ihalelerde teklifi geçerli kabul edilen istekliler, teklif ettikleri fiyatları kendi istekleriyle indirebilir mi veya idare böyle bir talepte bulunabilir mi? Abonelik gerekli 119
Asgari işçilik maliyetinin 80 kuruş altında teklif veren isteklinin teklifi kabul edilebilir mi? Abonelik gerekli 147
Aşırı düşük teklif sorgulama yapılmayacak personel çalıştırılmasına dayalı bir ihalede, personel haricindeki kaleme bir kuruş teklif verilmesi mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 388
Birden çok isteklinin teklif verdiği fakat tek geçerli teklifin olduğu ihalenin bu şekilde sonuçlandırılabilmesinin şartı nedir? Abonelik gerekli 123
Danışmanlık ihale türünde, en yüksek puanı alan fakat teklifi yaklaşık maliyetten yüksek olan istekli üzerine ihale bırakılır mı? Abonelik gerekli 70
En avantajlı teklifin yaklaşık maliyetin üstünde olduğu durumda nasıl bir karar verilir? Abonelik gerekli 97
Hangi durumda ihalede en uygun teklif, yaklaşık maliyetten yüksek olmasına rağmen ihale bu isteklinin üzerine bırakılabilir? Abonelik gerekli 120
Hizmet ihalesinde, en avantajlı teklif olarak yaklaşık maliyetin %55 i oranında teklif veren isteklinin üzerine ihalenin bırakılıp bırakılamayacağı ile ilgili karar Abonelik gerekli 66
ihalede bir teklifin sunulduğu ve bu teklifin de yaklaşık maliyetin üstünde olduğu durumda, ihale iptal edilir mi? Abonelik gerekli 147
ihalede tek geçerli teklifin yaklaşık maliyetten yüzde 10 daha düşük olmasına rağmen, rekabet oluşmaması gerekçesiyle ihale iptal edilebilir mi? Abonelik gerekli 111
ihaledeki en düşük teklifin yaklaşık maliyetin üzerinde olması durumunda idare tarafından hangi kararlar alınabilir? Abonelik gerekli 115
isteklilerce teklif edilen fiyatların, yaklaşık maliyetten yüksek olması nedeni ile tekliflerin değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 265
Pazarlık ihalesinde davet edilen isteklilerden sadece bir tanesinin yeterli olması ve o isteklinin teklifinin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu durumda ihale bu şekilde sonuçlandırılabilr mi? Abonelik gerekli 70
Personel çalıştırılmasına dayalı bir ihalede, aşırı düşük sorgulama yapılmayacak bir ihalede, personel haricindeki diğer kalemlere 30 kuruş teklif verilmesi mevzuata aykırılık oluşturur mu? Abonelik gerekli 108
Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bir hizmet alımına ilişkin ihale dokümanında haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarede geçirecek personel sayısının belirlenmesi hallerinde, teklif fiyata dahil giderler arasında işçilik giderine yer verilmesi gerekir mi? Abonelik gerekli 40
Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan ihalelerde, işçilik, yemek, yol ve giyim giderlerinin şartnamede belirtilmesi zorunlu mudur? Abonelik gerekli 62
Stokta bulunan ürünlerin teklif edilen fiyatlara dahil edilmesine gerek var mı? Abonelik gerekli 35
Teklif fiyatlarının zarflar açıldıktan sonra isteklilere okunması zorunlu mudur? Abonelik gerekli 110
Teklifi değerlendirme dışı bırakılan isteklinin teklif fiyatı, ihale komisyonu tarafından açıklanmalı mı? Abonelik gerekli 111
Teklifin toplamının aşırı düşük kapsamında olmamasına rağmen, hizmet kapsamında bazı iş kalemlerine teklif edilmesi gereken bedelden daha düşük ücret teklif edilmesi mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 99
Tekliflerin yaklaşık maliyetin üzerinde olması durumunda hangi işlemler yapılır? Abonelik gerekli 103
Yaklaşık maliyetin altında olmasına rağmen ihalede tek geçerli teklif kalması halinde ihale bu isteklinin üzerine bırakılabilir mi? Abonelik gerekli 137
Yaklaşık maliyetin üstünde teklif veren istekli ihaleden elenir mi? Abonelik gerekli 300
Yaklaşık maliyetin üzerindeki teklife hangi durumda ihale bırakılabilir? Abonelik gerekli 54
 
<< Başa Dön < Önceki 1 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 25 Toplam: 25
[ Geri ] [ Yukarı ]

Kategoriler

Tüm İhale Kararları
Adli Sicil Kaydı
Alt Yüklenici
Alternatif Teklif
Anahtar Personel
Analizler
Araç Kiralama
Aritmetik Hata
Arşiv Kararlar
Asgari İşçilik Maliyeti
Aşırı Düşük
Aşırı Düşük (Hizmet Alımları)
Aşırı Düşük (Mal Alımları)
Aşırı Düşük (Yapım İşleri)
Banka Referans Mektubu
Belediyeler
Belli İstekliler
Benzer İş
Benzer İş (Hizmet Alımları)
Benzer İş (Mal Alımları)
Benzer İş (Yapım İşleri)
Bilanço
Bilgi ve Belge Eksikliği
Birden Fazla Teklif
Çalıştırılması Öngörülen Personel
Çerçeve Sözleşmesi
Cezalar (Müeyyide)
Ciro (İş Hacmi)
Çöp İhaleleri
Damga Vergisi
Danışmanlık İhaleleri
Demonstrasyon
Diploma / Mezuniyet Belgesi
Diğer
Doğrudan Temin
Düzeltici İşlem
Düzeltme İlanı
Düzenleyici Kararlar
E-İhale
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
EKAP’tan Doküman İndirme
Elektronik Eksiltme
En Avantajlı Teklif
Eşit Teklifler
Faaliyet Alanı (iştigal)
Faaliyet Belgesi
Fazla Mesai
Fiyat Dışı Unsurlar
Fiyat Farkı
Fokotopi Belge
Geçici Teminat
Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri
Giyim Bedelleri
Hakediş
Hizmet Alımları
Hizmet Yeterlilik Belgesi
idari Şartname
ihale Dokümanları
ihale Dokümanı Hakkında Açıklama
ihale iptal Nedenleri
ihale Komisyonu
ihale Türleri
ihale Yetkilisi
ihalelerden Elenme Nedenleri
ihaleye Katılamayacak Olanlar
ihaleye Katılımı Sınırlananlar
ilaçlama
ilanlar
imalatçı ve Yetkili Satıcı Belgeleri
imza Sirküleri
istisnalar
itirazlar / Şikayetler
itirazlar / Şikayetler (Kamu İhale Kurumuna)
itirazlar / Şikayetler (İdareye)
iş Artışı ve iş Eksilişi
iş Denetleme
iş Deneyim (Alt Yüklenici)
iş Deneyim Belgeleri
iş Deneyim Belgeleri (Hizmet Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Mal Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Yapım İşleri)
iş Durum
iş Ortaklığı (Ortak Girişim)
iş ve Meslek Ahlakına Aykırı Davranışlar
iş Yönetme
işçilik Hesaplama
Kalite Belgeleri
Kamu Davası
Kamu İhale Kanunu Kapsamında Olan İdareler
Kamu Zararı
Kapasite Raporu
Kâr Öngörülmesi
Katalog
Kesin Teminat
Kesinleşen İhale Kararı
Komisyon Kararı
Konsorsiyum
Kontrol Aracı
Kıdem ve İhbar Tazminatı
Kısmi Kabul
Kısmi Teklif
Mahkeme Kararları
Makina - Ekipman (Araçlar)
Mal Alımları
Mali Sorumluluk Sigortası
Noter Onaylı / Aslının Aynıdır Şerhli Belgeler
Numuneler
Ön Mali Kontrol
Ortaklık Tespit Belgesi (Ortaklık Durum Belgesi)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-b Maddesine Göre)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-f Maddesine Göre)
Personel Taşıma
Rekabet
Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi
Sağlık İhaleleri
Sigorta Giderleri
Sigorta Prim Oranları
Sosyal Güvenlik Prim Borcu (SGK Borcu)
Sözleşme
Sözleşme Devri
Sözleşme Feshi
Sözleşme Tasarısı
Standart Formlar
Süre Uzatımı
Sınır Değer
Tanımlar
Tebligat
Tebliğ ve Şikayet Süreleri
Teklif Cetveli
Teklif Edilen Fiyatlar
Teklif Fiyata Dahil Masraflar
Teklif Geçerlilik Süresi
Teklif Mektubu
Teklif Zarfı
Tekliflerin Değerlendirilmesi
Teknik Şartname
Temel İlkeler
Ticaret Sicil Gazetesi
Türkak
Unvan Değişikliği
Vekaletname
Vergi Borcu
Vergi Matrahı
Yabancı Belgeler
Yabancı İstekli
Yaklaşık Maliyet
Yapım İşleri
Yasaklılık
İdare Mahkemesi Kararları
Yemek ve Yol Ücretleri
Yemek İhaleleri
Yerli istekli
Yeterlilik Kriterleri
Yetkili Satıcı Belgesi
Zeyilname
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri