Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 9868
 - Bu Hafta (16.09-18.09): 0
 - Geçen Hafta(09.09-15.09): 5
 - Bu Ay (Eylül): 11
 - Geçen Ay (Ağustos): 25
Kategori: 153
Haberler: 464
Web Bağlantıları: 607

Abone İstatistiği

11 misafir ve 5 abone bağlı
Abone Sayısı: 7801
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 7,93
  - Bronz (3 ay): % 2,20
  - Gümüş (6 ay): % 2,64
  - Altın (12 ay): % 27,75
  - Kamu Altın (12 ay): % 59,47
Ziyaretçi Sayısı: 6.704.312
Tekliflerin Değerlendirilmesi
İhale Türü İhale Usulü
Başlığı Filtrele     Sırala 
 
Öğe Başlığı Tıklamalar
4 adet ihale dokümanı satın alınan ve sadece bir isteklinin teklif verdiği ihalenin bu şekilde sonuçlandırılması mevzuata uygun mudur? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 185
7 isteklinin girdiği ihalede, 6 isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması sonucu tek geçerli teklif sahibi istekli üzerine ihale bırakılabilir mi? Abonelik gerekli 124
Açık ihale usulü ile yapılan ihalede, ihalenin en düşük teklifi veren istekli üzerinde bırakılmasına karar verilmesine rağmen, istekliden teklif tutarının düşürülmesinin istenilmesi mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 123
Asgari işçilik maliyetinin altında teklif veren istekliye ihale bırakılması mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 237
Aynı adreste faaliyet gösteren şirketlerin aynı ihaleye girmesi, tekliflerin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu? Abonelik gerekli 306
Aynı idare tarafından aynı konulu daha önce yapılan ihalelerde yeterli kabul edilen bir isteklinin bir başka ihalede de yeterli kabul edilebileceği gibi değerlendirme mevzuata uygun mu? Abonelik gerekli 146
Aynı ihaleye giren bir isteklinin teklifinin, diğer isteklilerce verilen tekliflere göre mukayese edilmesi mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 43
Aynı ihaleye giren iki farklı şirketin ihale doküman bedelinin aynı IBAN numarası üzerinden aynı kişi tarafından idarenin hesabına yatırılması bu isteklilerin yasaklanmasına ve elenmesine neden olur mu? Abonelik gerekli 101
Aynı ihaleye giren şirketlerin ortaklarının kardeş olması, bu isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu? Abonelik gerekli 139
Baba ve oğul ayrı ayrı şirket sahipleri olarak aynı ihaleye teklif verebilir mi? Abonelik gerekli 48
Belge kontrol tutanağının idarece yanlış hazırlanması halinde hangi işlemin yapılması gerekir? Abonelik gerekli 50
Belgelerdeki hangi bilgiler, ihaleye giren diğer isteklilere gösterilebilir? Abonelik gerekli 188
Bir belgenin ihale tarihinde geçerli olması, o belgenin kabul edilmesi için yeterli midir? Abonelik gerekli 113
Bir belgeye idarenin internet üzerinden ulaşabilmesi, o belgenin teklif ile birlikte sunulma zorunluluğunu ortadan kaldırır mı? Abonelik gerekli 97
Bir isteklinin teklifinin yüksek olması hangi gerekçe ile uygun görülmeyebilir? Abonelik gerekli 108
Bir isteklinin teklifinin, ihaledeki en avantajlı tekliften yüksek olması nedeniyle değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 54
Bir kurumun Bölge Müdürlüğünde çalışıp da ayrılan kişi, ayrıldığı tarihten başlayarak üç yıl içinde aynı kurumun başka Bölge Müdürlükleri veya Daire Başkanlıklarındaki ihalelere girebilir mi? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 77
Bir şirketin istekli olabilecek sıfatını haiz olması için hangi şartı sağlaması gerekmektedir? Abonelik gerekli 22
Birden çok ticari işletmesi bulunan gerçek kişi tacirlerin hangi ticari işletmesiyle ihaleye katıldıkları hususu önemli midir? Abonelik gerekli 14
Diğer benzer ihaleler dikkate alınarak ihalede sunulan teklifleri değerlendirmek mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 39
Doküman satın alma aşamasında EKAP’ta soyadı değişikliğinin güncellenmemiş olması teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu? Abonelik gerekli 12
Dokuz adet ihale dokümanının satın alındığı, iki isteklinin teklif verdiği fakat tek isteklinin geçerli olduğu ancak geçerli teklifin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu durumda ihale nasıl sonuçlandırılır? Abonelik gerekli 92
EKAP'tan iki farklı şirketin aynı IP adresi üzerinden ihale dokümanı indirip aynı ihaleye teklif verilmesi ihaleden yasaklanmaya neden olur mu? Abonelik gerekli 80
En avantajlı teklif ile ikinci en avantajlı teklif sahiplerinin ikisinin de ihaleden yasaklı olduğu belirlendiğinde idarece hangi işlem yapılmalıdır? Abonelik gerekli 42
En avantajlı teklif sahibinin kendi isteğiyle ilk teklifinden daha düşük teklif sunması durumunda bu teklif kabul edilebilir mi? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 68
En avantajlı teklif sahibinin yasaklı olduğu belirlendiği durumda diğer geçerli teklifler, en avantajlı ve ikinci en avantajlı teklif olarak belirlenebilir mi? Abonelik gerekli 41
En avantajlı teklifin yaklaşık maliyetin üzerinde olması halinde hangi durumlarda teklif kabul edilebilir? Abonelik gerekli 30
Farklı ihalelerin karşılaştırılarak değerlendirme yapılması mümkün müdür? Abonelik gerekli 45
Hangi durumlarda tekliflerin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği ile ilgili örnek bir kaç belgenin belirtildiği karar Abonelik gerekli 57
Herhangi bir ihbara göre teklifler incelenip değerlendirilebilir mi? Abonelik gerekli 55
Herhangi bir iş kaleminin toplam ihale bedeli içindeki oranına göre değerlendirme yapılması mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 68
Hizmet ihalelerinde sunulan tekliflerin kabul edilebilir seviyede olması için tekliflerin tutarı minimum ne kadar olmalıdır? Abonelik gerekli 131
Hizmet ihalelerinde teklif edilen tutarların çok yüksek veya çok düşük olduğu hangi kriterlere göre değerlendirilir? Abonelik gerekli 20
Hukuka aykırı olduğu değerlendirilen bir idari kararın aynı idarece ortadan kaldırılması, bu işlem ile önceki idari karar hükümsüz hale gelir mi? Abonelik gerekli 17
iç kontrol müdürlüğü tarafından dosyanın incelenmesi sonucunda, görüş yazısı ile birlikte harcama yetkilisine gönderilip bu görüş doğrultusunda ihale komisyonunun yeniden karar alması mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 32
idare hukuka aykırı işlemlerini geri alabilir mi, değiştirebilir veya kaldırabilir mi? Abonelik gerekli 27
idare tarafından gerçekleştirilen bütün işlemler için geçerli ana amaç nedir? Abonelik gerekli 47
idare tarafından verilen hukuka aykırı bir karar veya yapılan bir işlem, aynı idare tarafından geri alınabilir mi? Abonelik gerekli 66
idare tarafından yapılan hata, daha sonra düzeltilebilir mi? Abonelik gerekli 99
idare yaptığı hatayı sonradan farkederse, ilgili kararı düzeltebilir mi? Abonelik gerekli 118
idare, verdiği kararın yanlış olduğunu sonradan anlarsa bu yanlışı düzeltebilir mi? Abonelik gerekli 129
idareler tarafından ihalenin sonuçlandırılmasının süresi var mıdır? Abonelik gerekli 429
idareler verecekleri kararlarda takdir haklarını nasıl kullanabilir? Abonelik gerekli 62
idareler, hatalı işlemleri geri alabilir veya değiştirebilir mi? Abonelik gerekli 133
idareler, ihalelerde takdir haklarını kullanırken hangi kıstasları dikkate almalıdır? (Açıklayıcı karar) Abonelik gerekli 77
idarelerin teklif değerlendirme aşamasında isteklilerin teklif mektubunda taahhüt ettikleri durumda olup olmadıklarına ilişkin herhangi bir araştırma yapmaları gerekir mi? Abonelik gerekli 22
idarenin hukuka aykırı işlemlerini geri alabilir, değiştirebilir veya kaldırabilir mi? Abonelik gerekli 38
idarenin, isteklilerce tutanakların onaylı suretlerinin istenmemesi durumunda isteklilere tutanak isteyip istemediklerini sorma veya tutanakları isteklilere dağıtma gibi zorunluluğu var mı? Abonelik gerekli 70
idarenin, mahkemenin esas kararını beklemeden, yürütmenin durdurulması kararı doğrultusunda tesis edilen KİK kararının gereğine yönelik işlem tesis etmesi mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 64
idareye daha önce yaptığı işler de dikkate alınarak isteklilerin tekliflerin değerlendirilmesi mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 64
 
<< Başa Dön < Önceki 1 2 3 4 5 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 50 Toplam: 201
[ Geri ] [ Yukarı ]

Kategoriler

Tüm İhale Kararları
Adli Sicil Kaydı
Alt Yüklenici
Alternatif Teklif
Anahtar Personel
Analizler
Araç Kiralama
Aritmetik Hata
Arşiv Kararlar
Asgari İşçilik Maliyeti
Aşırı Düşük
Aşırı Düşük (Hizmet Alımları)
Aşırı Düşük (Mal Alımları)
Aşırı Düşük (Yapım İşleri)
Banka Referans Mektubu
Belediyeler
Belli İstekliler
Benzer İş
Benzer İş (Hizmet Alımları)
Benzer İş (Mal Alımları)
Benzer İş (Yapım İşleri)
Bilanço
Bilgi ve Belge Eksikliği
Birden Fazla Teklif
Çalıştırılması Öngörülen Personel
Çerçeve Sözleşmesi
Cezalar (Müeyyide)
Ciro (İş Hacmi)
Çöp İhaleleri
Danışmanlık İhaleleri
Demonstrasyon
Diploma / Mezuniyet Belgesi
Diğer
Doğrudan Temin
Düzeltici İşlem
Düzeltme İlanı
Düzenleyici Kararlar
E-İhale
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
EKAP’tan Doküman İndirme
Elektronik Eksiltme
En Avantajlı Teklif
Eşit Teklifler
Faaliyet Alanı (iştigal)
Faaliyet Belgesi
Fazla Mesai
Fiyat Dışı Unsurlar
Fiyat Farkı
Fokotopi Belge
Geçici Teminat
Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri
Giyim Bedelleri
Hakediş
Hizmet Alımları
Hizmet Yeterlilik Belgesi
idari Şartname
ihale Dokümanları
ihale Dokümanı Hakkında Açıklama
ihale iptal Nedenleri
ihale Komisyonu
ihale Türleri
ihale Yetkilisi
ihalelerden Elenme Nedenleri
ihaleye Katılamayacak Olanlar
ihaleye Katılımı Sınırlananlar
ilaçlama
ilanlar
imalatçı ve Yetkili Satıcı Belgeleri
imza Sirküleri
istisnalar
itirazlar / Şikayetler
itirazlar / Şikayetler (Kamu İhale Kurumuna)
itirazlar / Şikayetler (İdareye)
iş Artışı ve iş Eksilişi
iş Denetleme
iş Deneyim (Alt Yüklenici)
iş Deneyim Belgeleri
iş Deneyim Belgeleri (Hizmet Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Mal Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Yapım İşleri)
iş Durum
iş Ortaklığı (Ortak Girişim)
iş ve Meslek Ahlakına Aykırı Davranışlar
iş Yönetme
işçilik Hesaplama
Kalite Belgeleri
Kamu Davası
Kamu İhale Kanunu Kapsamında Olan İdareler
Kamu Zararı
Kapasite Raporu
Kâr Öngörülmesi
Katalog
Kesin Teminat
Kesinleşen İhale Kararı
Komisyon Kararı
Konsorsiyum
Kontrol Aracı
Kıdem ve İhbar Tazminatı
Kısmi Kabul
Kısmi Teklif
Mahkeme Kararları
Makina - Ekipman (Araçlar)
Mal Alımları
Mali Sorumluluk Sigortası
Noter Onaylı / Aslının Aynıdır Şerhli Belgeler
Numuneler
Ön Mali Kontrol
Ortaklık Durum Belgesi
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-b Maddesine Göre)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-f Maddesine Göre)
Personel Taşıma
Rekabet
Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi
Sağlık İhaleleri
Sigorta Giderleri
Sigorta Prim Oranları
Sosyal Güvenlik Prim Borcu (SGK Borcu)
Sözleşme
Sözleşme Devri
Sözleşme Feshi
Sözleşme Tasarısı
Standart Formlar
Sınır Değer
Tanımlar
Tebligat
Tebliğ ve Şikayet Süreleri
Teklif Cetveli
Teklif Edilen Fiyatlar
Teklif Fiyata Dahil Masraflar
Teklif Geçerlilik Süresi
Teklif Mektubu
Teklif Zarfı
Tekliflerin Değerlendirilmesi
Teknik Şartname
Temel İlkeler
Ticaret Sicil Gazetesi
Türkak
Unvan Değişikliği
Vekaletname
Vergi Borcu
Vergi Matrahı
Yabancı Belgeler
Yabancı İstekli
Yaklaşık Maliyet
Yapım İşleri
Yasaklılık
İdare Mahkemesi Kararları
Yemek ve Yol Ücretleri
Yemek İhaleleri
Yerli istekli
Yeterlilik Kriterleri
Yetkili Satıcı Belgesi
Zeyilname
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri