Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 11.162 Karar
 - Bu Hafta (24.01-27.01): 0
 - Geçen Hafta(17.01-23.01): 15
 - Bu Ay (Ocak): 31
 - Geçen Ay (Aralık): 41
Kategori: 155
Haberler: 557

Abone İstatistiği

9 misafir ve 5 abone bağlı
Abone Sayısı: 8415
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 2,94
  - Bronz (3 ay): % 0,98
  - Gümüş (6 ay): % 0,49
  - Altın (12 ay): % 31,37
  - Kamu Altın (12 ay): % 64,22
Ziyaretçi Sayısı: 7.621.010
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler
İhale Türü İhale Usulü
Başlığı Filtrele     Sırala 
 
Öğe Başlığı Tıklamalar
21 b-c ve f pazarlık usulüne göre gerçekleştirilen ihale sürecini anlatan karar Abonelik gerekli 279
21-a usulü ile yapılan pazarlık ihalesinin nasıl yapılması gerektiği ile ilgili açıklayıcı karar Abonelik gerekli 363
21-b pazarlık usulü ile gerçekleştirilen ihalelerde, ilk aşamadan sonra sadece bir isteklinin teklifinin geçerli olup, bu istekliden ikinci teklif alınarak ihalenin bu istekliye bırakılması mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 280
21-e Pazarlık ihale süreci anlatılan karar Abonelik gerekli 97
21-e pazarlık usulü ile gerçekleştirilen ihalelerde fiyat teklifleri hangi aşamadan sonra alınır? Abonelik gerekli 42
21-e pazarlık usulü ile gerçekleştirilen ihalelerde, teknik değerlendirme sonucu belgeleri eksik olduğu gerekçesiyle isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılabilir mi? Abonelik gerekli 47
21-e pazarlık usulü ile gerçekleştirilen ihalelerin süreci hakkında açıklayıcı karar Abonelik gerekli 71
21-e pazarlık usulü ile ihalenin nasıl yapılacağının ayrıntılı açıklandığı karar Abonelik gerekli 301
21-f ve 21-b pazarlık ihalelerinde ilk oturumda yeterli görülmeyen isteklilerden son teklif istenilmesi mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 281
Alımı yapılacak ürün için yapılan açık ihalenin iptal edilip, birkaç ay sonra acil olduğu gerekçe gösterilerek aynı ürünün pazarlık usulü ile yapılması mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 122
Asansör yenilenmesi işi, kanunun 21-e maddesine göre yapılabilir mi? Abonelik gerekli 79
Bir önceki ihaleye davet edilmesine rağmen ihaleye katılmayan şirketin başka bir pazarlık ihalesine davet edilmesi zorunlu mudur? Abonelik gerekli 82
Bir yapım ihalesinin hangi durumda kanunun 21-e maddesine göre pazarlık ihale usulü ile yapılması gerektiğine dair karar Abonelik gerekli 137
Birim fiyatlı olan pazarlık ihalesinin ikinci aşamasında, isteklilerden birim fiyat teklif cetveli olmadan sadece teklif mektubunun istenilmesi yeterli midir? Abonelik gerekli 107
Daha önce idare ile iş yapmama gerekçesi ile firmaların pazarlık ihalesine davet talebine olumsuz cevap vermek mevzuata uygun mudur? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 194
Daha önceki açık ihaleye giren isteklilerin aynı işin pazarlık ihalesine davet edilmemesi mevzuata aykırılık oluşturur mu? Abonelik gerekli 159
Davet edilmeyenler pazarlık ihalelerine girebilir mi? Abonelik gerekli 553
idarelerin pazarlık ihalelerinde hangi firmaların iş ortaklığı şeklinde başvuracağını, bunların ortaklık oranının ne olacağını ve hangi firmanın pilot ortak olacağını belirleme yetkisi var mıdır? Abonelik gerekli 195
ihaleye davet aşamasında ihaleye katılmak isteyen herhangi bir istekliye idare tarafından davet gönderilmesinde kamu ihale mevzuatına göre bir aykırılık var mıdır? Abonelik gerekli 95
ilan yapılmayan pazarlık usulü ihalelerinde ihale tarihinden önce davet gönderme süresi ve tekliflerin hazırlanması hususunda bir süre kısıtlaması var mı? Abonelik gerekli 42
ilansız pazarlık usulüyle gerçekleştirilecek olan ihalelere en az kaç isteklinin davet edilmesi gerekir? Abonelik gerekli 39
iptal edilen açık ihalede en düşük teklifi veren istekli, pazarlık ihalesine davet edilmeli midir? Abonelik gerekli 251
iptal edilen ihaleye katılmak için ihale dokümanı satın alan isteklilerin pazarlık usulü ile yapılan ihaleye davet edilmemeleri mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 269
Kamu ihale kanununun 21-b, 21-c ve 21-f bentlerine göre yapılan pazarlık ihalelerinde en az kaç istekli ihaleye davet edilmelidir? Abonelik gerekli 212
Kamu ihale Kanununun 21-e maddesine göre yapılan ihale hakkında karar Abonelik gerekli 201
Kamu İhale Kanununun 21-e maddesine göre yapılan pazarlık ihalesinin sürecini anlatan karar Abonelik gerekli 138
Kanunun 21-e usulüne göre ihale yapılması hangi şartlara bağlıdır? Abonelik gerekli 119
Kanunun 21-e usulüne göre yapılan ihale hakkında karar Abonelik gerekli 105
Kanunun 21-f veya 21-b maddesine göre pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde, son teklifi vermeyen istekli ihaleden elenir mi yoksa ilk teklifi son teklif olarak kabul edilir mi? Abonelik gerekli 206
Kurul kararına istinaden ihalenin iptal edilmesi sonucunda 5 ay süre ile pazarlık ihalesi yapılması ile ilgili karar Abonelik gerekli 230
KİK tarafından iptal edilmesi nedeniyle yemek ihalesinin 8 aylık pazarlık usulü ile yapılması mevzuat uygun mudur? Abonelik gerekli 107
Pazarlık ihalelerinde davet edilen firmalar, davet edilmeyen şirketlerle iş ortaklığı kurarak ihaleye girebilir mi? Abonelik gerekli 248
Pazarlık ihalelerinde ikinci teklif için kaç gün süre verileceğine dair mevzuatta herhangi bir düzenleme var mı? Abonelik gerekli 105
Pazarlık ihalelerinde ilan yapma zorunluluğu var mı? Abonelik gerekli 146
Pazarlık ihalelerinde ilk oturumda teklifi ilk aşamada uygun olmayan istekli, ikinci aşama için teklif verebilir mi? Abonelik gerekli 23
Pazarlık ihalelerinde isteklilerin ilk fiyat teklifleri ile son fiyat tekliflerini ihalenin yapılacağı yere gelmeden önce hazırlamalarının mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 96
Pazarlık ihalelerinde teklif vermesi gereken asgari istekli sayısı açısından bir zorunluluk var mıdır? Abonelik gerekli 60
Pazarlık ihalelerinde, belgelerinin eksik olduğu son yazılı fiyat teklifleri alınmadan önce tespit edilen bir isteklinin teklifi reddedilmeden son fiyat teklifi istenilmesi mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 77
Pazarlık ihalelerinde, birinci aşamada yeterli görülüp ikinci teklifi verilmesi istenilen istekli, ikinci aşamada son teklifini vermez ise teklifi değerlendirme dışı bırakılır mı? Abonelik gerekli 111
Pazarlık ihalelerinde, ilan tarihi ile ihale tarihi arasında kaç gün olması gerektiğine dair mevzuatta herhangi bir düzenleme var mıdır? Abonelik gerekli 121
Pazarlık ihalelerinde, ilan tarihi ile ihale tarihi arasındaki sürenin mevzuatta belirtilen süreleri göre belirlenmesi gerektiğine dair herhangi bir zorunluluk var mıdır? Abonelik gerekli 41
Pazarlık ihalelerinde, ilk aşamda belgeleri uygun olmayan veya eksik olan isteklilerden ikinci teklif alınabilir mi ya da alınması gerekir mi? Abonelik gerekli 100
Pazarlık ihalelerinde, isteklilerin belgeleri ilk tekliften sonra mı yoksa ikinci teklifler alındıktan sonra mı değerlendirilir? Abonelik gerekli 134
Pazarlık ihalelerinde, son teklifin verilmemesi durumunda ilk teklif, son teklif olarak kabul edilebilir mi? Abonelik gerekli 38
Pazarlık ihalelerinde, son yazılı fiyat teklif mektubunun usulüne uygun olmaması veya tutarının ilk fiyattan yüksek tutarlı olması durumunda hangi işlem yapılır? Abonelik gerekli 59
Pazarlık ihalelerine davet edilecek isteklilerin idarenin bulunduğu İl'den mi olması gerekir yoksa başka İl'de faaliyet gösteren şirketler davet edilebilir mi? Abonelik gerekli 43
Pazarlık ihalelerine davet edilmeyenler ihaleye girebilir mi? Abonelik gerekli 479
Pazarlık ihalelerine davet edilmeyenlere ihale dokümanı satılabilir mi? Abonelik gerekli 104
Pazarlık ihalelerine şirketler davet edilirken hangi hususlara dikkat edilmelidir? Abonelik gerekli 260
Pazarlık ihalelerinin ilk aşamasında, teklifinde aritmetik hata bulunan istekliden ikinci aşamada ikinci teklif istenilebilir mi? Abonelik gerekli 119
 
<< Başa Dön < Önceki 1 2 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 50 Toplam: 64
[ Geri ] [ Yukarı ]

Kategoriler

Tüm İhale Kararları
Adli Sicil Kaydı
Alt Yüklenici
Alternatif Teklif
Anahtar Personel
Analizler
Araç Kiralama
Aritmetik Hata
Arşiv Kararlar
Asgari İşçilik Maliyeti
Aşırı Düşük
Aşırı Düşük (Hizmet Alımları)
Aşırı Düşük (Mal Alımları)
Aşırı Düşük (Yapım İşleri)
Banka Referans Mektubu
Belediyeler
Belli İstekliler
Benzer İş
Benzer İş (Hizmet Alımları)
Benzer İş (Mal Alımları)
Benzer İş (Yapım İşleri)
Bilanço
Bilgi ve Belge Eksikliği
Birden Fazla Teklif
Çalıştırılması Öngörülen Personel
Çerçeve Sözleşmesi
Cezalar (Müeyyide)
Ciro (İş Hacmi)
Çöp İhaleleri
Damga Vergisi
Danışmanlık İhaleleri
Demonstrasyon
Diploma / Mezuniyet Belgesi
Diğer
Doğrudan Temin
Düzeltici İşlem
Düzeltme İlanı
Düzenleyici Kararlar
E-İhale
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
EKAP’tan Doküman İndirme
Elektronik Eksiltme
En Avantajlı Teklif
Eşit Teklifler
Faaliyet Alanı (iştigal)
Faaliyet Belgesi
Fazla Mesai
Fiyat Dışı Unsurlar
Fiyat Farkı
Fokotopi Belge
Geçici Teminat
Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri
Giyim Bedelleri
Hakediş
Hizmet Alımları
Hizmet Yeterlilik Belgesi
idari Şartname
ihale Dokümanları
ihale Dokümanı Hakkında Açıklama
ihale iptal Nedenleri
ihale Komisyonu
ihale Türleri
ihale Yetkilisi
ihalelerden Elenme Nedenleri
ihaleye Katılamayacak Olanlar
ihaleye Katılımı Sınırlananlar
ilaçlama
ilanlar
imalatçı ve Yetkili Satıcı Belgeleri
imza Sirküleri
istisnalar
itirazlar / Şikayetler
itirazlar / Şikayetler (Kamu İhale Kurumuna)
itirazlar / Şikayetler (İdareye)
iş Artışı ve iş Eksilişi
iş Denetleme
iş Deneyim (Alt Yüklenici)
iş Deneyim Belgeleri
iş Deneyim Belgeleri (Hizmet Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Mal Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Yapım İşleri)
iş Durum
iş Ortaklığı (Ortak Girişim)
iş ve Meslek Ahlakına Aykırı Davranışlar
iş Yönetme
işçilik Hesaplama
Kalite Belgeleri
Kamu Davası
Kamu İhale Kanunu Kapsamında Olan İdareler
Kamu Zararı
Kapasite Raporu
Kâr Öngörülmesi
Katalog
Kesin Teminat
Kesinleşen İhale Kararı
Komisyon Kararı
Konsorsiyum
Kontrol Aracı
Kıdem ve İhbar Tazminatı
Kısmi Kabul
Kısmi Teklif
Mahkeme Kararları
Makina - Ekipman (Araçlar)
Mal Alımları
Mali Sorumluluk Sigortası
Noter Onaylı / Aslının Aynıdır Şerhli Belgeler
Numuneler
Ön Mali Kontrol
Ortaklık Tespit Belgesi (Ortaklık Durum Belgesi)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-b Maddesine Göre)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-f Maddesine Göre)
Personel Taşıma
Rekabet
Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi
Sağlık İhaleleri
Sigorta Giderleri
Sigorta Prim Oranları
Sosyal Güvenlik Prim Borcu (SGK Borcu)
Sözleşme
Sözleşme Devri
Sözleşme Feshi
Sözleşme Tasarısı
Standart Formlar
Süre Uzatımı
Sınır Değer
Tanımlar
Tebligat
Tebliğ ve Şikayet Süreleri
Teklif Cetveli
Teklif Edilen Fiyatlar
Teklif Fiyata Dahil Masraflar
Teklif Geçerlilik Süresi
Teklif Mektubu
Teklif Zarfı
Tekliflerin Değerlendirilmesi
Teknik Şartname
Temel İlkeler
Ticaret Sicil Gazetesi
Türkak
Unvan Değişikliği
Vekaletname
Vergi Borcu
Vergi Matrahı
Yabancı Belgeler
Yabancı İstekli
Yaklaşık Maliyet
Yapım İşleri
Yasaklılık
İdare Mahkemesi Kararları
Yemek ve Yol Ücretleri
Yemek İhaleleri
Yerli istekli
Yeterlilik Kriterleri
Yetkili Satıcı Belgesi
Zeyilname
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri