Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 10.112 Karar
 - Bu Hafta (30.03-02.04): 5
 - Geçen Hafta(23.03-29.03): 8
 - Bu Ay (Nisan): 2
 - Geçen Ay (Mart): 52
Kategori: 153
Haberler: 478
Web Bağlantıları: 607

Abone İstatistiği

42 misafir ve 20 abone bağlı
Abone Sayısı: 7941
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 7,05
  - Bronz (3 ay): % 0,88
  - Gümüş (6 ay): % 2,64
  - Altın (12 ay): % 28,63
  - Kamu Altın (12 ay): % 60,79
Ziyaretçi Sayısı: 3.227.121
Birden Fazla Teklif
İhale Türü İhale Usulü
Başlığı Filtrele     Sırala 
 
Öğe Başlığı Tıklamalar
Adresleri benzer olan iki farklı şirketin aynı ihaleye teklif vermesi yasaklama nedeni olur mu? Abonelik gerekli 335
Adresleri, telefon numaraları aynı olan iki farklı firmanın aynı ihaleye teklif vermesi birden fazla teklif mektubu verildiği gerekçesiyle yasaklanmaya neden olur mu? Abonelik gerekli 263
Aynı ihalede iki farklı şirketin teklif mektubunun aynı kişi tarafından imzalanması birden fazla teklif verildiği anlamına gelir mi? Abonelik gerekli 152
Aynı ihaleye ayrı ayrı teklif veren iki isteklinin belgelerindeki iletişim bilgilerinin aynı olması, ihalede birden fazla teklif verildiği anlamına gelir mi ve bu nedenle istekliler hakkında cezai müeyyide uygulanır mı? Abonelik gerekli 531
Aynı ihaleye giren şirketlerin geçici teminatları bankadan aynı tarihte ve birbiri ardınca almaları, ihalede birden fazla teklif verildiği anlamına gelir mi? Abonelik gerekli 180
Aynı ihaleye hem bir şirketin şirket müdürü olarak hem de diğer şirket adına vekaletname ile katılarak her iki şirketin teklif mektubunun aynı kişi tarafından imzalanması ihaleden elenme nedeni midir? Abonelik gerekli 291
Aynı ihaleye teklif veren iki ayrı şirketin yarıdan fazlasına aynı kişinin ortak olması durumu, aynı ihalede birden fazla teklif verildiği anlamına gelir mi? Abonelik gerekli 317
Aynı ihaleye teklif veren iki isteklide % 50'den fazla hisseye aynı şahsın sahip olması halinde birden fazla teklif verme durumundan bahsedilebilir mi? Abonelik gerekli 268
Aynı IP adresi üzerinden doküman indiren iki ayrı şirketin aynı ihaleye teklif vermesi mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 29
Aynı kişi tarafından birinde vekil olarak iki firma vasıtasıyla ihaleye girilmesi, birden fazla teklif verildiği anlamına gelir mi? Abonelik gerekli 220
Aynı şahıs tarafından bir tanesi vekaleten olmak üzere iki şirket aracılığıyla bir ihaleye iştirak edilerek teklif verilmesi birden fazla teklif verildiği anlamına gelir mi? Abonelik gerekli 158
Bir tane teklif tutarı dolu, bir tane de teklif tutarı boş olan iki adet teklif mektubunun ihalede sunulması yasaklanmaya nedeni olur mu? Abonelik gerekli 302
Bir ürünün hem yetkili satıcısı hem de imalatçısı tarafından aynı ihalede teklif edilmesi, ihalede birden fazla teklif verildiği anlamına gelir mi? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 137
Birbirinden farklı tutar içeren iki teklif mektubu sunulması yasak kapsamında değerlendirilir mi? Abonelik gerekli 82
Birbirinden farklı tutarları içeren iki adet imzalı ve kaşeli birim fiyat teklif mektubu sunulması yasaklanma nedeni olur mu? Abonelik gerekli 59
Birden fazla sunulan teklif mektuplarından birine ait birim fiyat teklif cetveli olmamasına rağmen istekli hakkında yasaklılık verilir mi? Abonelik gerekli 68
Birden fazla teklif mektubu verildiğinde, isteklinin teklif ettiği fiyatın diğer isteklilerin teklif fiyatlarından yüksek olması yasaklanmaya engel olur mu? Abonelik gerekli 91
Birden fazla teklif verilmesi hangi durumda yasaklanmaya neden olur? Abonelik gerekli 330
Birden fazla teklif verme fiilinin işlenip işlenmediğinin tespitinde teklif mektubunun geçerli olması şartı aranır mı? Abonelik gerekli 75
Fiyat belirtilmeyen fazladan teklif mektubu sunulması, birden fazla teklif mektubu sunulduğu anlamına gelir mi? Abonelik gerekli 36
Hangi tür ve davranışlar, ihalelerde birden fazla teklif verildiği anlamına gelir? Abonelik gerekli 374
ihalede aynı teklif tutarında iki tane teklif mektubu sunulması yasaklanma nedeni olur mu? Abonelik gerekli 168
ihalede aynı tutarda birden fazla teklif mektubu sunan istekli için herhangi bir cezai müeyyide uygulanır mı? Abonelik gerekli 221
ihalede aynı şirket tarafından sunulan iki tane teklif mektubundan birinde imza ve teklif tutarının yazılması, diğerinde ise imza ve teklif tutarının bulunmaması yasaklanma nedeni olur mu? Abonelik gerekli 156
ihalede bir tane imzalı ve teklif tutarı bulunan, bir tane de doldurulmamış ve imzasız teklif mektubu sunan istekli hakkında yasaklama kararı verilir mi? Abonelik gerekli 139
ihalede birden fazla teklif mektubu sunulmasına, zarfta sadece bir tane birim fiyat teklif cetveli bulunmasına rağmen bu durum birden fazla teklif verildiği anlamına gelir mi? Abonelik gerekli 92
ihalede birden fazla teklif mektubu verilmesi, geçici teminat mektubunun gelir kaydedilmesine neden olur mu? Abonelik gerekli 237
ihalede birden fazla teklif mektubunun sunulması, yasaklanma nedeni olur mu? Abonelik gerekli 103
ihalede birden fazla teklif mektubunun verilmesi ihalelere girmekten yasaklanmaya neden olur mu? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 529
ihalede birinde teklif tutarı yazılmayan diğerinde yazılı olan iki tane teklif mektubu sunulması yasaklanmaya neden olur mu? Abonelik gerekli 76
ihalede birinin ekinde cetvel olmamasına rağmen bir imzalı iki tane teklif mektubu sunulması yasaklanmaya neden olur mu? Abonelik gerekli 37
ihalede, bir tane teklif bedeli dolu ve imzalı diğeri de teklif bedeli kısmı boş bırakılmış, imzasız iki tane teklif mektubu sunulması birden fazla teklif sunulduğu anlamına gelir mi? Abonelik gerekli 104
ihalede, doldurulmuş ve boş şekilde birden fazla teklif mektubu ve teklif cetveli sunulması yasaklanmaya neden olur mu? Abonelik gerekli 69
ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek neden yasaktır? Abonelik gerekli 26
ihalelerde birden fazla teklif mektubu vermek, ihalelerden yasaklanmaya neden olur mu? Abonelik gerekli 248
ihalelerde birden fazla teklif veren istekliler için nasıl bir yaptırım uygulanır? Abonelik gerekli 183
ihalelerde birden fazla teklif verilmesinin önlenmesinin asıl amacı nedir? Abonelik gerekli 114
ihalelerde birden fazla teklif verme fiili, ancak hangi durumda yasak fiil ve davranışlar arasında sayılır? Abonelik gerekli 44
ihaleye giren bir limited şirketin yarısından fazlasına sahip olan kişinin, aynı zamanda aynı ihaleye giren anonim şirkette yarıdan az hisseye sahip yönetim kurulu üyesi olması, ihalede birden fazla teklif verildiği anlamına gelir mi? Abonelik gerekli 286
ihaleye teklif veren şirketin ortakları hem şirketin % 50 hissesine sahip hem de şirket müdürü oldukları halde, ortaklardan birinin aynı ihaleye teklif veren diğer şirketin % 5' ine sahip olması nedeniyle birden fazla teklif verilmiş olarak kabul edilir mi? Abonelik gerekli 536
iki isteklinin anlaşarak ihaleye girmesi mevzuata aykırılık oluşturur mu? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 51
imalatçının başka bir firmaya verdiği yetkili satıcılık belgesini kullanarak, aynı ürünü hem yetkili satıcılık belgesini kullanan isteklinin hem de imalatçının teklif etmesi, birden fazla teklif olarak değerlendirilir mi? Abonelik gerekli 198
imzalı ve kaşeli iki tane teklif mektubu verilmesi yasaklanma nedeni olur mu? Abonelik gerekli 154
iptal edilen ihalelerde birden fazla teklif mektubu veren istekliler için de yasaklılık kararı verilir mi? Abonelik gerekli 55
Kamu ihale mevzuatında, "birden fazla teklif" vermek ile ilgili açıklama var mıdır? Abonelik gerekli 206
Kısmi teklife açık olan ihalelerde, şirket müdürleri ve ortakları aynı kişiler olan iki ayrı şirket, aynı ihalede farklı kısımlara teklif verebilir mi? Abonelik gerekli 97
Mevzuatta hangi durumların birden fazla teklif verme olarak değerlendirilebileceği dair herhangi bir hüküm var mıdır? Abonelik gerekli 74
Ortakları aynı olan iki ayrı şirketin aynı ihaleye farklı müdürler vasıtasıyla ihaleye teklif vermesi birden fazla teklif verildiği anlamına gelir mi? Abonelik gerekli 423
Ortakları farklı olan şirketlerin adreslerinin, telefon ve faks numaralarının aynı olması birden fazla teklif verildiği anlamına gelir mi? Abonelik gerekli 190
Teklif dosyasında iki adet teklif mektubu ve teklif cetvelinin sunulması yasaklanma nedeni olur mu? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 185
 
<< Başa Dön < Önceki 1 2 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 50 Toplam: 63
[ Geri ] [ Yukarı ]

Kategoriler

Tüm İhale Kararları
Adli Sicil Kaydı
Alt Yüklenici
Alternatif Teklif
Anahtar Personel
Analizler
Araç Kiralama
Aritmetik Hata
Arşiv Kararlar
Asgari İşçilik Maliyeti
Aşırı Düşük
Aşırı Düşük (Hizmet Alımları)
Aşırı Düşük (Mal Alımları)
Aşırı Düşük (Yapım İşleri)
Banka Referans Mektubu
Belediyeler
Belli İstekliler
Benzer İş
Benzer İş (Hizmet Alımları)
Benzer İş (Mal Alımları)
Benzer İş (Yapım İşleri)
Bilanço
Bilgi ve Belge Eksikliği
Birden Fazla Teklif
Çalıştırılması Öngörülen Personel
Çerçeve Sözleşmesi
Cezalar (Müeyyide)
Ciro (İş Hacmi)
Çöp İhaleleri
Danışmanlık İhaleleri
Demonstrasyon
Diploma / Mezuniyet Belgesi
Diğer
Doğrudan Temin
Düzeltici İşlem
Düzeltme İlanı
Düzenleyici Kararlar
E-İhale
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
EKAP’tan Doküman İndirme
Elektronik Eksiltme
En Avantajlı Teklif
Eşit Teklifler
Faaliyet Alanı (iştigal)
Faaliyet Belgesi
Fazla Mesai
Fiyat Dışı Unsurlar
Fiyat Farkı
Fokotopi Belge
Geçici Teminat
Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri
Giyim Bedelleri
Hakediş
Hizmet Alımları
Hizmet Yeterlilik Belgesi
idari Şartname
ihale Dokümanları
ihale Dokümanı Hakkında Açıklama
ihale iptal Nedenleri
ihale Komisyonu
ihale Türleri
ihale Yetkilisi
ihalelerden Elenme Nedenleri
ihaleye Katılamayacak Olanlar
ihaleye Katılımı Sınırlananlar
ilaçlama
ilanlar
imalatçı ve Yetkili Satıcı Belgeleri
imza Sirküleri
istisnalar
itirazlar / Şikayetler
itirazlar / Şikayetler (Kamu İhale Kurumuna)
itirazlar / Şikayetler (İdareye)
iş Artışı ve iş Eksilişi
iş Denetleme
iş Deneyim (Alt Yüklenici)
iş Deneyim Belgeleri
iş Deneyim Belgeleri (Hizmet Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Mal Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Yapım İşleri)
iş Durum
iş Ortaklığı (Ortak Girişim)
iş ve Meslek Ahlakına Aykırı Davranışlar
iş Yönetme
işçilik Hesaplama
Kalite Belgeleri
Kamu Davası
Kamu İhale Kanunu Kapsamında Olan İdareler
Kamu Zararı
Kapasite Raporu
Kâr Öngörülmesi
Katalog
Kesin Teminat
Kesinleşen İhale Kararı
Komisyon Kararı
Konsorsiyum
Kontrol Aracı
Kıdem ve İhbar Tazminatı
Kısmi Kabul
Kısmi Teklif
Mahkeme Kararları
Makina - Ekipman (Araçlar)
Mal Alımları
Mali Sorumluluk Sigortası
Noter Onaylı / Aslının Aynıdır Şerhli Belgeler
Numuneler
Ön Mali Kontrol
Ortaklık Durum Belgesi
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-b Maddesine Göre)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-f Maddesine Göre)
Personel Taşıma
Rekabet
Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi
Sağlık İhaleleri
Sigorta Giderleri
Sigorta Prim Oranları
Sosyal Güvenlik Prim Borcu (SGK Borcu)
Sözleşme
Sözleşme Devri
Sözleşme Feshi
Sözleşme Tasarısı
Standart Formlar
Sınır Değer
Tanımlar
Tebligat
Tebliğ ve Şikayet Süreleri
Teklif Cetveli
Teklif Edilen Fiyatlar
Teklif Fiyata Dahil Masraflar
Teklif Geçerlilik Süresi
Teklif Mektubu
Teklif Zarfı
Tekliflerin Değerlendirilmesi
Teknik Şartname
Temel İlkeler
Ticaret Sicil Gazetesi
Türkak
Unvan Değişikliği
Vekaletname
Vergi Borcu
Vergi Matrahı
Yabancı Belgeler
Yabancı İstekli
Yaklaşık Maliyet
Yapım İşleri
Yasaklılık
İdare Mahkemesi Kararları
Yemek ve Yol Ücretleri
Yemek İhaleleri
Yerli istekli
Yeterlilik Kriterleri
Yetkili Satıcı Belgesi
Zeyilname
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri