Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 11.162 Karar
 - Bu Hafta (24.01-27.01): 0
 - Geçen Hafta(17.01-23.01): 15
 - Bu Ay (Ocak): 31
 - Geçen Ay (Aralık): 41
Kategori: 155
Haberler: 557

Abone İstatistiği

9 misafir ve 7 abone bağlı
Abone Sayısı: 8415
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 2,94
  - Bronz (3 ay): % 0,98
  - Gümüş (6 ay): % 0,49
  - Altın (12 ay): % 31,37
  - Kamu Altın (12 ay): % 64,22
Ziyaretçi Sayısı: 7.620.391
Birden Fazla Teklif
İhale Türü İhale Usulü
Başlığı Filtrele     Sırala 
 
Öğe Başlığı Tıklamalar
Adresleri benzer olan iki farklı şirketin aynı ihaleye teklif vermesi yasaklama nedeni olur mu? Abonelik gerekli 353
Adresleri, telefon numaraları aynı olan iki farklı firmanın aynı ihaleye teklif vermesi birden fazla teklif mektubu verildiği gerekçesiyle yasaklanmaya neden olur mu? Abonelik gerekli 289
Aynı ihalede iki farklı şirketin teklif mektubunun aynı kişi tarafından imzalanması birden fazla teklif verildiği anlamına gelir mi? Abonelik gerekli 168
Aynı ihaleye ayrı ayrı teklif veren iki isteklinin belgelerindeki iletişim bilgilerinin aynı olması, ihalede birden fazla teklif verildiği anlamına gelir mi ve bu nedenle istekliler hakkında cezai müeyyide uygulanır mı? Abonelik gerekli 556
Aynı ihaleye giren 3 şirketten birinin tamamına, diğer şirketin % 20’sine ortak ve şirket müdürü, diğer şirketin de % 25’ine ortak olunduğu bir durumda, şirketler hakkında birden fazla teklif verildiği için yasaklama kararı verilir mi? Abonelik gerekli 62
Aynı ihaleye giren üç şirketin ortaklarının akraba olması, faaliyet adresleri ve temsilcilerinin ikamet adreslerinin aynı binada olması hususları ihalede birden fazla teklif verildiği anlamına gelir mi? Abonelik gerekli 30
Aynı ihaleye giren şirketlerin geçici teminatları bankadan aynı tarihte ve birbiri ardınca almaları, ihalede birden fazla teklif verildiği anlamına gelir mi? Abonelik gerekli 193
Aynı ihaleye hem bir şirketin şirket müdürü olarak hem de diğer şirket adına vekaletname ile katılarak her iki şirketin teklif mektubunun aynı kişi tarafından imzalanması ihaleden elenme nedeni midir? Abonelik gerekli 300
Aynı ihaleye teklif veren iki ayrı şirketin yarıdan fazlasına aynı kişinin ortak olması durumu, aynı ihalede birden fazla teklif verildiği anlamına gelir mi? Abonelik gerekli 338
Aynı ihaleye teklif veren iki isteklide % 50'den fazla hisseye aynı şahsın sahip olması halinde birden fazla teklif verme durumundan bahsedilebilir mi? Abonelik gerekli 278
Aynı IP adresi üzerinden doküman indiren iki ayrı şirketin aynı ihaleye teklif vermesi mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 46
Aynı kişi tarafından birinde vekil olarak iki firma vasıtasıyla ihaleye girilmesi, birden fazla teklif verildiği anlamına gelir mi? Abonelik gerekli 227
Aynı şahıs tarafından bir tanesi vekaleten olmak üzere iki şirket aracılığıyla bir ihaleye iştirak edilerek teklif verilmesi birden fazla teklif verildiği anlamına gelir mi? Abonelik gerekli 168
Bayiler, aynı ihaleye teklif verebilir mi? Abonelik gerekli 15
Bir ihalede, iki farklı şirketin aynı ihaleye teklif vermesinin birden fazla teklif verilmesi ve yasaklanmaya neden olması gerektiği hangi kriterlere göre değerlendirilir? Abonelik gerekli 27
Bir tane teklif tutarı dolu, bir tane de teklif tutarı boş olan iki adet teklif mektubunun ihalede sunulması yasaklanmaya nedeni olur mu? Abonelik gerekli 319
Bir ürünün hem yetkili satıcısı hem de imalatçısı tarafından aynı ihalede teklif edilmesi, ihalede birden fazla teklif verildiği anlamına gelir mi? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 145
Birbirinden farklı tutar içeren iki teklif mektubu sunulması yasak kapsamında değerlendirilir mi? Abonelik gerekli 97
Birbirinden farklı tutarları içeren iki adet imzalı ve kaşeli birim fiyat teklif mektubu sunulması yasaklanma nedeni olur mu? Abonelik gerekli 74
Birden fazla sunulan teklif mektuplarından birine ait birim fiyat teklif cetveli olmamasına rağmen istekli hakkında yasaklılık verilir mi? Abonelik gerekli 77
Birden fazla teklif mektubu verildiğinde, isteklinin teklif ettiği fiyatın diğer isteklilerin teklif fiyatlarından yüksek olması yasaklanmaya engel olur mu? Abonelik gerekli 98
Birden fazla teklif verilmesi hangi durumda yasaklanmaya neden olur? Abonelik gerekli 343
Birden fazla teklif verme fiilinin işlenip işlenmediğinin tespitinde teklif mektubunun geçerli olması şartı aranır mı? Abonelik gerekli 86
Fiyat belirtilmeyen fazladan teklif mektubu sunulması, birden fazla teklif mektubu sunulduğu anlamına gelir mi? Abonelik gerekli 45
Hangi tür ve davranışlar, ihalelerde birden fazla teklif verildiği anlamına gelir? Abonelik gerekli 388
ihalede aynı teklif tutarında iki tane teklif mektubu sunulması yasaklanma nedeni olur mu? Abonelik gerekli 179
ihalede aynı tutarda birden fazla teklif mektubu sunan istekli için herhangi bir cezai müeyyide uygulanır mı? Abonelik gerekli 229
ihalede aynı şirket tarafından sunulan iki tane teklif mektubundan birinde imza ve teklif tutarının yazılması, diğerinde ise imza ve teklif tutarının bulunmaması yasaklanma nedeni olur mu? Abonelik gerekli 164
ihalede bir tane imzalı ve teklif tutarı bulunan, bir tane de doldurulmamış ve imzasız teklif mektubu sunan istekli hakkında yasaklama kararı verilir mi? Abonelik gerekli 144
ihalede birden fazla teklif mektubu sunulmasına, zarfta sadece bir tane birim fiyat teklif cetveli bulunmasına rağmen bu durum birden fazla teklif verildiği anlamına gelir mi? Abonelik gerekli 99
ihalede birden fazla teklif mektubu verilmesi, geçici teminat mektubunun gelir kaydedilmesine neden olur mu? Abonelik gerekli 246
ihalede birden fazla teklif mektubunun sunulması, yasaklanma nedeni olur mu? Abonelik gerekli 109
ihalede birden fazla teklif mektubunun verilmesi ihalelere girmekten yasaklanmaya neden olur mu? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 543
ihalede birinde teklif tutarı yazılmayan diğerinde yazılı olan iki tane teklif mektubu sunulması yasaklanmaya neden olur mu? Abonelik gerekli 83
ihalede birinin ekinde cetvel olmamasına rağmen bir imzalı iki tane teklif mektubu sunulması yasaklanmaya neden olur mu? Abonelik gerekli 43
ihalede, bir tane teklif bedeli dolu ve imzalı diğeri de teklif bedeli kısmı boş bırakılmış, imzasız iki tane teklif mektubu sunulması birden fazla teklif sunulduğu anlamına gelir mi? Abonelik gerekli 113
ihalede, doldurulmuş ve boş şekilde birden fazla teklif mektubu ve teklif cetveli sunulması yasaklanmaya neden olur mu? Abonelik gerekli 77
ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek neden yasaktır? Abonelik gerekli 32
ihalelerde birden fazla teklif mektubu vermek, ihalelerden yasaklanmaya neden olur mu? Abonelik gerekli 255
ihalelerde birden fazla teklif veren istekliler için nasıl bir yaptırım uygulanır? Abonelik gerekli 193
ihalelerde birden fazla teklif verilmesinin önlenmesinin asıl amacı nedir? Abonelik gerekli 118
ihalelerde birden fazla teklif verme fiili, ancak hangi durumda yasak fiil ve davranışlar arasında sayılır? Abonelik gerekli 54
ihaleye giren bir limited şirketin yarısından fazlasına sahip olan kişinin, aynı zamanda aynı ihaleye giren anonim şirkette yarıdan az hisseye sahip yönetim kurulu üyesi olması, ihalede birden fazla teklif verildiği anlamına gelir mi? Abonelik gerekli 309
ihaleye giren şirket ortaklarının baba-oğul olması, daha önce iki şirketin adreslerinin aynı olması ya da birinin diğerinin ortağı olup ayrılması, iki şirketin aynı ihaleye teklif vermesine engel midir? Abonelik gerekli 23
ihaleye teklif veren şirketin ortakları hem şirketin % 50 hissesine sahip hem de şirket müdürü oldukları halde, ortaklardan birinin aynı ihaleye teklif veren diğer şirketin % 5' ine sahip olması nedeniyle birden fazla teklif verilmiş olarak kabul edilir mi? Abonelik gerekli 590
iki isteklinin anlaşarak ihaleye girmesi mevzuata aykırılık oluşturur mu? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 62
imalatçının başka bir firmaya verdiği yetkili satıcılık belgesini kullanarak, aynı ürünü hem yetkili satıcılık belgesini kullanan isteklinin hem de imalatçının teklif etmesi, birden fazla teklif olarak değerlendirilir mi? Abonelik gerekli 202
imzalı ve kaşeli iki tane teklif mektubu verilmesi yasaklanma nedeni olur mu? Abonelik gerekli 162
iptal edilen ihalelerde birden fazla teklif mektubu veren istekliler için de yasaklılık kararı verilir mi? Abonelik gerekli 62
Kamu ihale mevzuatında, "birden fazla teklif" vermek ile ilgili açıklama var mıdır? Abonelik gerekli 216
 
<< Başa Dön < Önceki 1 2 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 50 Toplam: 70
[ Geri ] [ Yukarı ]

Kategoriler

Tüm İhale Kararları
Adli Sicil Kaydı
Alt Yüklenici
Alternatif Teklif
Anahtar Personel
Analizler
Araç Kiralama
Aritmetik Hata
Arşiv Kararlar
Asgari İşçilik Maliyeti
Aşırı Düşük
Aşırı Düşük (Hizmet Alımları)
Aşırı Düşük (Mal Alımları)
Aşırı Düşük (Yapım İşleri)
Banka Referans Mektubu
Belediyeler
Belli İstekliler
Benzer İş
Benzer İş (Hizmet Alımları)
Benzer İş (Mal Alımları)
Benzer İş (Yapım İşleri)
Bilanço
Bilgi ve Belge Eksikliği
Birden Fazla Teklif
Çalıştırılması Öngörülen Personel
Çerçeve Sözleşmesi
Cezalar (Müeyyide)
Ciro (İş Hacmi)
Çöp İhaleleri
Damga Vergisi
Danışmanlık İhaleleri
Demonstrasyon
Diploma / Mezuniyet Belgesi
Diğer
Doğrudan Temin
Düzeltici İşlem
Düzeltme İlanı
Düzenleyici Kararlar
E-İhale
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
EKAP’tan Doküman İndirme
Elektronik Eksiltme
En Avantajlı Teklif
Eşit Teklifler
Faaliyet Alanı (iştigal)
Faaliyet Belgesi
Fazla Mesai
Fiyat Dışı Unsurlar
Fiyat Farkı
Fokotopi Belge
Geçici Teminat
Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri
Giyim Bedelleri
Hakediş
Hizmet Alımları
Hizmet Yeterlilik Belgesi
idari Şartname
ihale Dokümanları
ihale Dokümanı Hakkında Açıklama
ihale iptal Nedenleri
ihale Komisyonu
ihale Türleri
ihale Yetkilisi
ihalelerden Elenme Nedenleri
ihaleye Katılamayacak Olanlar
ihaleye Katılımı Sınırlananlar
ilaçlama
ilanlar
imalatçı ve Yetkili Satıcı Belgeleri
imza Sirküleri
istisnalar
itirazlar / Şikayetler
itirazlar / Şikayetler (Kamu İhale Kurumuna)
itirazlar / Şikayetler (İdareye)
iş Artışı ve iş Eksilişi
iş Denetleme
iş Deneyim (Alt Yüklenici)
iş Deneyim Belgeleri
iş Deneyim Belgeleri (Hizmet Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Mal Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Yapım İşleri)
iş Durum
iş Ortaklığı (Ortak Girişim)
iş ve Meslek Ahlakına Aykırı Davranışlar
iş Yönetme
işçilik Hesaplama
Kalite Belgeleri
Kamu Davası
Kamu İhale Kanunu Kapsamında Olan İdareler
Kamu Zararı
Kapasite Raporu
Kâr Öngörülmesi
Katalog
Kesin Teminat
Kesinleşen İhale Kararı
Komisyon Kararı
Konsorsiyum
Kontrol Aracı
Kıdem ve İhbar Tazminatı
Kısmi Kabul
Kısmi Teklif
Mahkeme Kararları
Makina - Ekipman (Araçlar)
Mal Alımları
Mali Sorumluluk Sigortası
Noter Onaylı / Aslının Aynıdır Şerhli Belgeler
Numuneler
Ön Mali Kontrol
Ortaklık Tespit Belgesi (Ortaklık Durum Belgesi)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-b Maddesine Göre)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-f Maddesine Göre)
Personel Taşıma
Rekabet
Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi
Sağlık İhaleleri
Sigorta Giderleri
Sigorta Prim Oranları
Sosyal Güvenlik Prim Borcu (SGK Borcu)
Sözleşme
Sözleşme Devri
Sözleşme Feshi
Sözleşme Tasarısı
Standart Formlar
Süre Uzatımı
Sınır Değer
Tanımlar
Tebligat
Tebliğ ve Şikayet Süreleri
Teklif Cetveli
Teklif Edilen Fiyatlar
Teklif Fiyata Dahil Masraflar
Teklif Geçerlilik Süresi
Teklif Mektubu
Teklif Zarfı
Tekliflerin Değerlendirilmesi
Teknik Şartname
Temel İlkeler
Ticaret Sicil Gazetesi
Türkak
Unvan Değişikliği
Vekaletname
Vergi Borcu
Vergi Matrahı
Yabancı Belgeler
Yabancı İstekli
Yaklaşık Maliyet
Yapım İşleri
Yasaklılık
İdare Mahkemesi Kararları
Yemek ve Yol Ücretleri
Yemek İhaleleri
Yerli istekli
Yeterlilik Kriterleri
Yetkili Satıcı Belgesi
Zeyilname
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri