Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 9868
 - Bu Hafta (16.09-18.09): 0
 - Geçen Hafta(09.09-15.09): 5
 - Bu Ay (Eylül): 11
 - Geçen Ay (Ağustos): 25
Kategori: 153
Haberler: 464
Web Bağlantıları: 607

Abone İstatistiği

12 misafir ve 6 abone bağlı
Abone Sayısı: 7801
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 7,93
  - Bronz (3 ay): % 2,20
  - Gümüş (6 ay): % 2,64
  - Altın (12 ay): % 27,75
  - Kamu Altın (12 ay): % 59,47
Ziyaretçi Sayısı: 6.704.126
Eşit Teklifler
İhale Türü İhale Usulü
Başlığı Filtrele     Sırala 
 
Öğe Başlığı Tıklamalar
Eşik tekliflerde, isteklilerin kura çekimine daveti nasıl yapılmalıdır? Abonelik gerekli 141
Eşit teklif sunulan hizmet ihalelerinde, puanlama yapılırken ihaleye giren şirketin kendisine ait sözleşmelerin yanında iş deneyim belgesi kullanılan ortağa ait sözleşmelerinin de sorgulamaya konu edilmesi gerekir mi? Abonelik gerekli 63
Eşit tekliflerin değerlendirilmesinde imzalanan sözleşmelerin feshedilmesi durumunda, tasfiye edilen bir işin gerçekleştirilmeyen kısmının tutarı da dâhil edilerek iş deneyim hesaplanması mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 11
Feshedilen bir sözleşmenin gerçekleştirilmeyen kısmının tutarı eşit tekliflerin değerlendirilmesinde dikkate alınır mı? Abonelik gerekli 39
Hizmet ihalelerinde eşit teklif sahibi isteklilerin puanlanmasında, feshedilmiş bir sözleşmenin gerçekleştirilmeyen kısmının tutarı da değerlendirmeye dahil edilebilir mi? Abonelik gerekli 6
Hizmet ihalelerinde eşit teklif sunanlar için idarece verilen puanların ihale komisyon kararında belirtilmesi zorunlu mudur? Abonelik gerekli 114
Hizmet ihalelerinde eşit teklif verenlere puan verebilmek için ilan tarihinden geriye doğru son iki yıl içinde anonim şirket olmadan önceki limited şirkete ait sözleşmeler değerlendirmeye alınır mı? Abonelik gerekli 101
Hizmet ihalelerinde eşit teklifler değerlendirilirken "ticari merkez" kavramından ihaleye katılan gerçek kişi tacirler bakımından ne anlaşılması gerekir? Abonelik gerekli 32
Hizmet ihalelerinde eşit teklifler değerlendirilirken, isteklinin ticari merkezinin ilan tarihinden geriye doğru en az bir yıldır ihaleyi yapan idarenin bulunduğu ilin mülki idari sınırları içinde olup olmadığı nasıl tespit edilebilir? Abonelik gerekli 19
Hizmet ihalelerinde eşit tekliflerin belirlenmesi için kura çekme işlemi kim tarafından gerçekleştirilmelidir? Abonelik gerekli 82
Hizmet ihalelerinde eşit tekliflerin belirlenmesi için kuraya katılan kişilerden şirket yetkilisi olmaları zorunlu mudur? Abonelik gerekli 53
Hizmet ihalelerinde eşit tekliflerin değerlendirilmesinde iş deneyimini tevsik etmek üzere sunulan alt yüklenici iş bitirme belgesi sözleşmelerin puanlamasında dikkate alınır mı? Abonelik gerekli 30
Hizmet ihalelerinde eşit tekliflerin değerlendirilmesinde kura çekimi yapılacağı sırada ihale komisyonu üyelerinin bulunması zorunlu mudur? Abonelik gerekli 37
Hizmet ihalelerinde eşit tekliflerin değerlendirilmesinde, bölünen şirket tarafından bölünme işleminden önce sözleşme ve bölünme sonucu yeni kurulan sözleşmelerin toplam tutarının dikkate alınır mı? Abonelik gerekli 28
Hizmet ihalelerinde eşit tekliflerin değerlendirilmesinde, idareye iş yapmamış isteklilere de puan verilir mi? Abonelik gerekli 95
Hizmet ihalelerinde eşit tekliflerin sonuçlandırılması için çekilecek kuraya isteklilerin katılması zorunlu mudur? Abonelik gerekli 122
Hizmet ihalelerinde, feshedilmiş bir sözleşmenin gerçekleştirilmeyen kısmının tutarı da dahil edilerek eşit teklif için puan verilmesi mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 54
Hizmet ihalelerinde, teklif eşitliği nedeniyle birden fazla isteklinin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olma durumunda nasıl bir işlem yapılır? Abonelik gerekli 24
Hizmet işlerinde eşit tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin puanının feshedilmiş bir sözleşmenin gerçekleştirilmeyen kısmının tutarı da eklenerek değerlendirilmesi mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 6
Kamu ihale mevzuatında fiyat dışı unsurların öncelik sıralamasına bakıldıktan sonra tekliflerin eşit olması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde hangi yönteme başvurulacağına ilişkin herhangi bir düzenleme var mıdır? Abonelik gerekli 58
Mal alımı ihalelerinde birden fazla en uygun, eşit teklif sunulması halinde hangi kriterlere göre değerlendirme yapılır? Abonelik gerekli 54
Sözleşme devrinden elde edilen sözleşme tutarı, eşit tekliflerin değerlendirilmesinde dikkate alınır mı? Abonelik gerekli 13
 
<< Başa Dön < Önceki 1 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 22 Toplam: 22
[ Geri ] [ Yukarı ]

Kategoriler

Tüm İhale Kararları
Adli Sicil Kaydı
Alt Yüklenici
Alternatif Teklif
Anahtar Personel
Analizler
Araç Kiralama
Aritmetik Hata
Arşiv Kararlar
Asgari İşçilik Maliyeti
Aşırı Düşük
Aşırı Düşük (Hizmet Alımları)
Aşırı Düşük (Mal Alımları)
Aşırı Düşük (Yapım İşleri)
Banka Referans Mektubu
Belediyeler
Belli İstekliler
Benzer İş
Benzer İş (Hizmet Alımları)
Benzer İş (Mal Alımları)
Benzer İş (Yapım İşleri)
Bilanço
Bilgi ve Belge Eksikliği
Birden Fazla Teklif
Çalıştırılması Öngörülen Personel
Çerçeve Sözleşmesi
Cezalar (Müeyyide)
Ciro (İş Hacmi)
Çöp İhaleleri
Danışmanlık İhaleleri
Demonstrasyon
Diploma / Mezuniyet Belgesi
Diğer
Doğrudan Temin
Düzeltici İşlem
Düzeltme İlanı
Düzenleyici Kararlar
E-İhale
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
EKAP’tan Doküman İndirme
Elektronik Eksiltme
En Avantajlı Teklif
Eşit Teklifler
Faaliyet Alanı (iştigal)
Faaliyet Belgesi
Fazla Mesai
Fiyat Dışı Unsurlar
Fiyat Farkı
Fokotopi Belge
Geçici Teminat
Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri
Giyim Bedelleri
Hakediş
Hizmet Alımları
Hizmet Yeterlilik Belgesi
idari Şartname
ihale Dokümanları
ihale Dokümanı Hakkında Açıklama
ihale iptal Nedenleri
ihale Komisyonu
ihale Türleri
ihale Yetkilisi
ihalelerden Elenme Nedenleri
ihaleye Katılamayacak Olanlar
ihaleye Katılımı Sınırlananlar
ilaçlama
ilanlar
imalatçı ve Yetkili Satıcı Belgeleri
imza Sirküleri
istisnalar
itirazlar / Şikayetler
itirazlar / Şikayetler (Kamu İhale Kurumuna)
itirazlar / Şikayetler (İdareye)
iş Artışı ve iş Eksilişi
iş Denetleme
iş Deneyim (Alt Yüklenici)
iş Deneyim Belgeleri
iş Deneyim Belgeleri (Hizmet Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Mal Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Yapım İşleri)
iş Durum
iş Ortaklığı (Ortak Girişim)
iş ve Meslek Ahlakına Aykırı Davranışlar
iş Yönetme
işçilik Hesaplama
Kalite Belgeleri
Kamu Davası
Kamu İhale Kanunu Kapsamında Olan İdareler
Kamu Zararı
Kapasite Raporu
Kâr Öngörülmesi
Katalog
Kesin Teminat
Kesinleşen İhale Kararı
Komisyon Kararı
Konsorsiyum
Kontrol Aracı
Kıdem ve İhbar Tazminatı
Kısmi Kabul
Kısmi Teklif
Mahkeme Kararları
Makina - Ekipman (Araçlar)
Mal Alımları
Mali Sorumluluk Sigortası
Noter Onaylı / Aslının Aynıdır Şerhli Belgeler
Numuneler
Ön Mali Kontrol
Ortaklık Durum Belgesi
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-b Maddesine Göre)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-f Maddesine Göre)
Personel Taşıma
Rekabet
Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi
Sağlık İhaleleri
Sigorta Giderleri
Sigorta Prim Oranları
Sosyal Güvenlik Prim Borcu (SGK Borcu)
Sözleşme
Sözleşme Devri
Sözleşme Feshi
Sözleşme Tasarısı
Standart Formlar
Sınır Değer
Tanımlar
Tebligat
Tebliğ ve Şikayet Süreleri
Teklif Cetveli
Teklif Edilen Fiyatlar
Teklif Fiyata Dahil Masraflar
Teklif Geçerlilik Süresi
Teklif Mektubu
Teklif Zarfı
Tekliflerin Değerlendirilmesi
Teknik Şartname
Temel İlkeler
Ticaret Sicil Gazetesi
Türkak
Unvan Değişikliği
Vekaletname
Vergi Borcu
Vergi Matrahı
Yabancı Belgeler
Yabancı İstekli
Yaklaşık Maliyet
Yapım İşleri
Yasaklılık
İdare Mahkemesi Kararları
Yemek ve Yol Ücretleri
Yemek İhaleleri
Yerli istekli
Yeterlilik Kriterleri
Yetkili Satıcı Belgesi
Zeyilname
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri