Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 10.913 Karar
 - Bu Hafta (25.10-26.10): 0
 - Geçen Hafta(18.10-24.10): 6
 - Bu Ay (Ekim): 33
 - Geçen Ay (Eylül): 32
Kategori: 155
Haberler: 531

Abone İstatistiği

5 misafir ve 2 abone bağlı
Abone Sayısı: 8374
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 3,03
  - Bronz (3 ay): % 1,73
  - Gümüş (6 ay): % 0,87
  - Altın (12 ay): % 32,90
  - Kamu Altın (12 ay): % 61,47
Ziyaretçi Sayısı: 6.503.643
Kalite Belgeleri
İhale Türü İhale Usulü
Başlığı Filtrele     Sırala 
 
Öğe Başlığı Tıklamalar
CE belgesi için TÜRKAK teyidi istenebilir mi? Abonelik gerekli 118
CE belgesi, ihalelerde kalite belgesi olarak istenebilir mi? Abonelik gerekli 187
CE belgesi, ürüne yönelik mi, hizmete yönelik mi bir belgedir? Abonelik gerekli 100
CE belgesi, yapım ihalelerinde hangi aşamada istenebilir? Abonelik gerekli 68
CE belgesi, yapım ihalelerinde yeterlilik kriteri olarak istenebilir mi? Abonelik gerekli 67
CE belgesinin kapsamı nedir? Abonelik gerekli 106
CE Belgesinin yabancı dilde örneğinin sunulmasına rağmen, Türkçe onaylı tercümesinin sunulmaması durumunda CE belgesi geçerli sayılır mı? Abonelik gerekli 78
CE işaretinin yanında kuruluş kimlik numarası da olmalı mı? Abonelik gerekli 39
CE uygunluk beyanı ile birlikte, CE belgesi de sunulmalı mı? Abonelik gerekli 80
CE uygunluk beyanında apostille kaşesi, konsolosluk veya Dışişleri Bakanlığı onayı bulunması gerekir mi? Abonelik gerekli 102
Çöp toplama ve kent temizliği ihalelerinde, ''işyerleri-kent temizliği hizmet yeterlilik belgesi'' istenebilir mi? Abonelik gerekli 84
Çöp toplama veya kent temizliği işlerinde, kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi ya da hizmet yeterlilik belgesi istenilebilir mi? Abonelik gerekli 11
Geçerlilik tarihi dolan kalite belgesi ihalede sunulduğu taktirde kabul edilebilir mi? Abonelik gerekli 77
Hangi mal alım ihalelerinde çevre yönetim sistem belgesi istenebilir? Abonelik gerekli 44
Hangi mal alım ihalelerinde, kalite ve çevre yönetim sistem belgeleri istenebilir? Abonelik gerekli 77
Hizmet ihalelerinde ISO 22000 Gıda Güvenliği Sistem belgesi istenebilir mi? Abonelik gerekli 108
Hizmet ihalesinde makine ekipman için ISO 9001 kalite yönetim sistem belgesi istenilebilir mi? Abonelik gerekli 108
Hizmet ve Yapım ihalelerinde, OHSAS iş sağlığı ve güvenliği belgesi istenebilir mi? Abonelik gerekli 100
Hizmet yeterlik belgesi için, TÜRKAK onaylı kuruluşlar tarafından verilmesi gerektiğine yönelik düzenleme mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 73
Hizmet yeterlilik belgesi hangi kurum tarafından verilmektedir? Abonelik gerekli 60
Hizmet yeterlilik belgesini kimler alabilmektedir? Abonelik gerekli 37
Hizmet yeterlilik belgesinin yararları nelerdir? Abonelik gerekli 39
ihale ilk ilan veya davet tarihinden önce akreditasyonu geri çekilen belgelendirme kuruluşunun düzenlediği kalite sistem belgelerinin sunulması durumunda bu belgeler geçerli kabul edilir mi? Abonelik gerekli 32
ihale konusu ile ilgisi bulunmayan kalite ve standarda ilişkin belgeler istenebilir mi? Abonelik gerekli 141
ihalelerde, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistem Belgesi istenebilir mi? Abonelik gerekli 113
ihaleye giren isteklinin aynı ihaleye giren diğer isteklilerin kalite belgelerini görmek istemesi mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 79
ihaleye giren isteklinin ihalede sunduğu kalite belgelerinin, ihaleye giren diğer istekliler tarafından görülme talebi karşılanır mı? Abonelik gerekli 58
imalatçı yerine sadece yetkili satıcıdan kalite belgesi istenebilir mi? Abonelik gerekli 108
imalatçının sunduğu kalite belgesi geçerli kabul edilir mi? Abonelik gerekli 98
isteklilerden sadece yabancı bir belgelendirme kuruluşu tarafından düzenlenmiş kalite belgesine sahip olma şartı aranabilir mi? Abonelik gerekli 72
iş ortaklıklarında, kalite belgesini her bir ortağın sunması zorunlu mudur? Abonelik gerekli 46
iş ortaklığı yapılarak girilen mal alım ihalelerinde, kalite sistem belgelerinin her bir ortak tarafından sunulması gerekir mi yoksa sadece bir ortak tarafından sunulması yeterli midir? Abonelik gerekli 28
Kalite belgeleri istenirken vurgulanması gereken husus nedir? Abonelik gerekli 218
Kalite belgeleri istenirken, bu belgeler arasında tercih sebebi yapılacağı belirtilirken hangi hususlara dikkat edilmelidir? Abonelik gerekli 98
Kalite belgeleri ve tercümeleri tasdik işleminden muaf mıdır? Abonelik gerekli 52
Kalite belgeleri, sözleşme aşamasında istenilecekse hangi ihale dokümanında ve kimlerden istenilmelidir? Abonelik gerekli 55
Kalite belgelerini sadece TSE den alınmış olma şartı konabilir mi? Abonelik gerekli 284
Kalite belgesi almaya hak kazandığına dair belgelendirme kuruluşu tarafından verilen belge, kalite belgesi yerine geçer mi? Abonelik gerekli 52
Kalite belgesi kapsamının, ihale konusu iş ile ilgili olmak zorunda mı? Abonelik gerekli 249
Kalite belgesi yenilemesi aşamasında TSE' den alınan yazı yeterli midir? Abonelik gerekli 98
Kalite belgesi yerine TURKAK belgesi sunulması yeterli mi? Abonelik gerekli 217
Kalite belgesi yerine, belge yenileme yazısının sunulması yeterli midir? Abonelik gerekli 172
Kalite veya Çevre Yönetim Sistem Belgelerinin kapsamı belirlenirken hangi hususa dikkat edilmelidir? Abonelik gerekli 43
Kamu ihalelerinde, SA 8000 Sosyal sorumluluk belgesi istenebilir mi? Abonelik gerekli 64
Mal alım ihalesinde kalite belgesi olarak sadece CE ve FDA belgelerinin istenilmesi mevzuata aykırılık oluşturur mu? Abonelik gerekli 76
Mal alımı ihalelerinde kalite yönetim sistem belgesi hangi durumda istenilebilir? Abonelik gerekli 55
Teklif belgelerinin Türkçe olacağının düzenlendiği durumda, ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesinin Türkçe tercümesinin ihale dosyasında bulunmaması elenme nedeni midir? Abonelik gerekli 116
Teklif edilen ürüne ilişkin sunulan CE belgesinde, teklif edilen cihazın isminin bulunmamasından dolayı teklif değerlendirme dışı bırakılır mı? Abonelik gerekli 82
Teknik şartnamede istenilen TSE belgesinin ihalede sunulmaması nedeniyle teklifin değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 167
TS 13111 İşyerleri-Kent Temizliği Hizmet Yeterlilik Belgesinin ihalede istenilmesi yabancı isteklilerin ihaleye katılımına engel bir durum teşkil eder mi? Abonelik gerekli 37
 
<< Başa Dön < Önceki 1 2 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 50 Toplam: 58
[ Geri ] [ Yukarı ]

Kategoriler

Tüm İhale Kararları
Adli Sicil Kaydı
Alt Yüklenici
Alternatif Teklif
Anahtar Personel
Analizler
Araç Kiralama
Aritmetik Hata
Arşiv Kararlar
Asgari İşçilik Maliyeti
Aşırı Düşük
Aşırı Düşük (Hizmet Alımları)
Aşırı Düşük (Mal Alımları)
Aşırı Düşük (Yapım İşleri)
Banka Referans Mektubu
Belediyeler
Belli İstekliler
Benzer İş
Benzer İş (Hizmet Alımları)
Benzer İş (Mal Alımları)
Benzer İş (Yapım İşleri)
Bilanço
Bilgi ve Belge Eksikliği
Birden Fazla Teklif
Çalıştırılması Öngörülen Personel
Çerçeve Sözleşmesi
Cezalar (Müeyyide)
Ciro (İş Hacmi)
Çöp İhaleleri
Damga Vergisi
Danışmanlık İhaleleri
Demonstrasyon
Diploma / Mezuniyet Belgesi
Diğer
Doğrudan Temin
Düzeltici İşlem
Düzeltme İlanı
Düzenleyici Kararlar
E-İhale
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
EKAP’tan Doküman İndirme
Elektronik Eksiltme
En Avantajlı Teklif
Eşit Teklifler
Faaliyet Alanı (iştigal)
Faaliyet Belgesi
Fazla Mesai
Fiyat Dışı Unsurlar
Fiyat Farkı
Fokotopi Belge
Geçici Teminat
Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri
Giyim Bedelleri
Hakediş
Hizmet Alımları
Hizmet Yeterlilik Belgesi
idari Şartname
ihale Dokümanları
ihale Dokümanı Hakkında Açıklama
ihale iptal Nedenleri
ihale Komisyonu
ihale Türleri
ihale Yetkilisi
ihalelerden Elenme Nedenleri
ihaleye Katılamayacak Olanlar
ihaleye Katılımı Sınırlananlar
ilaçlama
ilanlar
imalatçı ve Yetkili Satıcı Belgeleri
imza Sirküleri
istisnalar
itirazlar / Şikayetler
itirazlar / Şikayetler (Kamu İhale Kurumuna)
itirazlar / Şikayetler (İdareye)
iş Artışı ve iş Eksilişi
iş Denetleme
iş Deneyim (Alt Yüklenici)
iş Deneyim Belgeleri
iş Deneyim Belgeleri (Hizmet Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Mal Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Yapım İşleri)
iş Durum
iş Ortaklığı (Ortak Girişim)
iş ve Meslek Ahlakına Aykırı Davranışlar
iş Yönetme
işçilik Hesaplama
Kalite Belgeleri
Kamu Davası
Kamu İhale Kanunu Kapsamında Olan İdareler
Kamu Zararı
Kapasite Raporu
Kâr Öngörülmesi
Katalog
Kesin Teminat
Kesinleşen İhale Kararı
Komisyon Kararı
Konsorsiyum
Kontrol Aracı
Kıdem ve İhbar Tazminatı
Kısmi Kabul
Kısmi Teklif
Mahkeme Kararları
Makina - Ekipman (Araçlar)
Mal Alımları
Mali Sorumluluk Sigortası
Noter Onaylı / Aslının Aynıdır Şerhli Belgeler
Numuneler
Ön Mali Kontrol
Ortaklık Tespit Belgesi (Ortaklık Durum Belgesi)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-b Maddesine Göre)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-f Maddesine Göre)
Personel Taşıma
Rekabet
Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi
Sağlık İhaleleri
Sigorta Giderleri
Sigorta Prim Oranları
Sosyal Güvenlik Prim Borcu (SGK Borcu)
Sözleşme
Sözleşme Devri
Sözleşme Feshi
Sözleşme Tasarısı
Standart Formlar
Süre Uzatımı
Sınır Değer
Tanımlar
Tebligat
Tebliğ ve Şikayet Süreleri
Teklif Cetveli
Teklif Edilen Fiyatlar
Teklif Fiyata Dahil Masraflar
Teklif Geçerlilik Süresi
Teklif Mektubu
Teklif Zarfı
Tekliflerin Değerlendirilmesi
Teknik Şartname
Temel İlkeler
Ticaret Sicil Gazetesi
Türkak
Unvan Değişikliği
Vekaletname
Vergi Borcu
Vergi Matrahı
Yabancı Belgeler
Yabancı İstekli
Yaklaşık Maliyet
Yapım İşleri
Yasaklılık
İdare Mahkemesi Kararları
Yemek ve Yol Ücretleri
Yemek İhaleleri
Yerli istekli
Yeterlilik Kriterleri
Yetkili Satıcı Belgesi
Zeyilname
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri