Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 12.797 Karar
 - Bu Hafta (10.06-16.06): 0
 - Geçen Hafta(03.06-09.06): 7
 - Bu Ay (Haziran): 16
 - Geçen Ay (Mayıs): 32
Kategori: 162
Haberler: 727

Abone İstatistiği

29 misafir ve 17 abone bağlı
Abone Sayısı: 8858
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 1,89
  - Bronz (3 ay): % 0,00
  - Gümüş (6 ay): % 0,00
  - Altın (12 ay): % 28,93
  - Kamu Altın (12 ay): % 69,18
Ziyaretçi Sayısı: 3.673.610
KiK Standart Formlar (Yapım İşleri) Yazdır E-posta

Yapım İşleri ihalelerinde kullanılan Uygulama Yönetmeliği Standart Formları:
(Tamamını tek dosya olarak bilgisayarınıza indirmek için buraya tıklayın.. )

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Standart Formları
(KİK001.1/Y) - İhale Onay Belgesi
(KİK001.2/Y) - Yaklaşık Maliyet İcmal Tablosu
(KİK001.3/Y) - Teklif Türünün Belirlenmesine İlişkin Form
(KİK002.1/Y) - Açık İhale Usulü İlan Formu
(KİK002.2/Y) - Belli İstekliler Arasında İhale Usulü Ön Yeterlik İlan Formu
(KİK002.3/Y) - 4734 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (a) - (d) - (e) Bentlerine Göre Pazarlık Usulüyle Yapılan İhale İlan Formu
(KİK002.4/Y) - 4734 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (b) - (c) Bentlerine Göre Pazarlık Usulüyle Yapılan İhale İlan Formu
(KİK002.5/Y) - Ön İlanı Formu
(KİK002.6/Y) - Düzeltme İlanı Formu
(KİK002.7/Y) - İhale İptal İlan Formu
(KİK003.0/Y) - 4734 sayılı Kanunun 21 nci maddesinin (b) - (c) Bentlerine göre Yapılacak İhaleye Davet Formu
(KİK004.1/Y) - EKAP Üzerinden e-imza Kullanılarak Ön Yeterlik/İhale Dokümanının İndirildiğine İlişkin Form
(KİK005.0/Y) - Ön Yeterlik Başvurusu - Yeterlik Başvurusu - Teklif Zarfı Alındı Belgesi
(KİK006.0/Y) - Alınan Ön Yeterlik Başvuru - Yeterlik Başvuru - Teklif Zarflarının İhale Komisyonuna Teslimine Dair Tutanak
(KİK007.0/Y) - Postadaki Gecikme Nedeniyle İşleme Konulmayan Ön Yeterlik Başvurusunun - Yeterlik Başvurusunun - İhale Teklifinin Alınış Zamanına İlişkin Tutanak
(KİK008.0/Y) - Uygun Olmadığı İçin Değerlendirmeye Alınmayan Ön Yeterlik Başvuru - Yeterlik Başvuru - Teklif Zarflarına İlişkin İhale Komisyonu Tutanağı
(KİK009.0/Y) - Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı
(KİK010.0/Y) - Uygun Olmayan Belgelerin Uygun Sayılmama Gerekçelerine İlişkin Tutanak
(KİK011.0/Y) - Ön Yeterlik - 4734 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (a) - (d) - (e) Bentlerine Göre Yapılan İhalelerde Yeterlik Değerlendirme Sonuç Tutanağı
(KİK012.0/Y) - Ön Yeterlik Değerlendirmesinde Yeterli Bulunmayan/Listeye Giremeyen Adaylara Sonucun Bildirilmesine İlişkin Form
(KİK012.1/Y) - 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (a) - (d) - (e) Bentlerine Göre Yapılan İhalelerde Yeterlik Değerlendirmesinde Yeterli Bulunmayan İsteklilere Sonucun Bildirilmesine İlişkin Form
(KİK013.0/Y) - Ön Yeterlik Değerlendirmesi Sonucu Yeterli Bulunan Adaylara Sonucun Bildirimi ve Teklif Vermeye Davet Mektubu Formu
(KİK014.1/Y) - 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (a) - (d) - (e) Bentlerine Göre Yapılan İhalelerde Yeterlik Değerlendirmesi Sonucu Yeterli Bulunan İsteklilere Sonucun Bildirimi ve Teknik Teklif Vermeye Davet Mektubu Formu
(KİK014.2/Y) - 4734 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (a) - (d) - (e) Bentlerine Göre Yapılan İhalelerde Teknik Görüşme Sonucunda Şartları Sağlamayanlara Bildirim Formu
(KİK014.3/Y) - 4734 sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (a) - (d) - (e) Bentlerine Göre Yapılan İhalelerde Fiyat Tekliflerini Vermeye Davet Edilmelerine İlişkin Form
(KİK014.4/Y) - Pazarlık Usulü İle Yapılan İhalelerde Son Tekliflerini Vermeye Davet Edilmelerine İlişkin Form
(KİK015.1/Y) - Belli İstekliler Arasında İhale Usulünde Ön Yeterlik - Pazarlık Usulünde Yeterlik Başvuru Formu
(KİK015.2/Y) - Anahtar Teslimi Götürü Bedel Teklif Mektubu
(KİK015.3/Y) - Birim Fiyat Teklif Mektubu
(KİK015.4/Y) - Karma Teklif Mektubu
(KİK015.5/Y) - Birim Fiyat Teklif Cetveli
(KİK016.0/Y) - Açık İhale - Belli İstekliler Arasında İhale ve Pazarlık Usulünde Teklif Edilen Fiyatlara ve Yaklaşık Maliyetin Açıklanmasına İlişkin Tutanak
(KİK017.0/Y) - Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı ve - veya Teklif Edilen Fiyatlara ve Yaklaşık Maliyetin Açıklanmasına İlişkin Tutanağın Hazır Bulunanlar Önünde Yapılan İlk Oturumda Talep Edenlere Verildiğine İlişkin Tutanak
(KİK018.0/Y) - İhale Komisyonu Kararı Formu
(KİK019.1/Y) - Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi Formu
(KİK019.2/Y) - İhale İptal Kararının Bildirilmesi Formu
(KİK019.3/Y) - Bütün Başvuruların veya Tekliflerin Reddedilmesi Sebebiyle İhalenin İptal Kararının Bildirilmesi Formu
(KİK020.0/Y) - Üzerine İhale Yapılan İsteklinin Sözleşmeye Davet Edilmesine İlişkin Form ve Eki (Sözleşme İmzalanmadan Önce Sunulacak Belgelerin Teyidine İlişkin Tablo)
(KİK021.0/Y) - İş Ortaklığı Beyannamesi
(KİK022.0/Y) - Konsorsiyum Beyannamesi
(KİK023.1/Y) - Geçici Teminat Mektubu
(KİK023.10/Y) - Geçici Kabul Noksanları Kefalet Senedi
(KİK023.2/Y) - Kesin Teminat Mektubu
(KİK023.3/Y) - Avans Teminat Mektubu
(KİK023.4/Y) - Kesin Hesap Teminat Mektubu
(KİK023.5/Y) - Geçici Kabul Noksanları Teminat Mektubu
(KİK023.6/Y) - Geçici Kefalet Senedi
(KİK023.7/Y) - Kesin Kefalet Senedi
(KİK023.8/Y) - Avans Kefalet Senedi
(KİK023.9/Y) - Kesin Hesap Kefalet Senedi
(KİK024.1/Y) - Bilanço Bilgileri Tablosu
(KİK024.2/Y) - Yapım İşleri Ciro Bilgileri Tablosu
(KİK024.3/Y) - Yapım İşleri Ciro Bilgileri Tablosu (Ortak Girişim Olarak Yapılan İşler)
(KİK026.1/Y) - İş Deneyim Belgesi (Yüklenici İş Bitirme)
(KİK026.2/Y) - İş Deneyim Belgesi (Yüklenici İş Durum)
(KİK027.0/Y) - İş Deneyim Belgesi (Alt Yüklenici İş Bitirme)
(KİK028.1/Y) - İş Deneyim Belgesi (İş Denetleme)
(KİK028.2/Y) - İş Deneyim Belgesi (İş Yönetme)
(KİK029.1/Y) - Devam Eden İşler İçin İş Deneyim Belgesi (İş Denetleme)
(KİK029.2/Y) - Devam Eden İşler İçin İş Deneyim Belgesi (İş Yönetme)
(KİK030.1/Y) - İş Deneyim Belgesi(İş Denetleme - İş Yönetme)
(KİK030.2/Y) - Devam Eden İşler İçin İş Deneyim Belgesi (İş Denetleme - İş Yönetme)
(KİK031.1/Y) - İş Bitirme - Durum - Yönetme - Denetleme Belgesinin Kullanılmasına İlişkin Ortaklık Tespit Belgesi
(KİK031.3/Y) - Mezuniyet Belgesinin Kullanılmasına İlişkin Ortaklık Durum Belgesi
(KİK031.4/Y) - Kanun Kapsamındaki İdarelere Taahhüt Edilenler Dışında Yurt Dışında Gerçekleştirilen İşler İçin Düzenlenen Belgelerin Kullanılmasına İlişkin Ortaklık Tespit Belgesi
(KİK032.0/Y) - Sunulmayacak Belgeler Tablosu
(KİK034.0/Y) - Yerli Malı Olma Şartı Aranan Makine, Malzeme ve Ekipman ile Yazılım Listesi

(29 Aralık 2022 Tarihli ve 32058 sayılı Resmi Gazeteye göre güncellenmiştir)
 
[ Geri ] [ Yukarı ]
Final Bilgi Hizmetleri     kikkararlari.com facebook     kikkararlari.com twitter
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri
Bu Sayfayı Paylaş X

"Bilginin Kısa Yolu.."