Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 8486
 - Bu Hafta (20.03-23.03): 0
 - Geçen Hafta(13.03-19.03): 11
 - Bu Ay (Mart): 29
 - Geçen Ay (Şubat): 42
Kategori: 155
Haberler: 340
Web Bağlantıları: 607
Diğer İstatistikler

Abone İstatistiği

19 misafir ve 10 abone bağlı
Abone Sayısı: 6952
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 4,83
  - Bronz (3 ay): % 2,14
  - Gümüş (6 ay): % 4,29
  - Altın (12 ay): % 35,92
  - Kamu Altın (12 ay): % 52,82
Ziyaretçi Sayısı: 2.519.487
Kamu Davası
İhale Türü İhale Usulü
Başlığı Filtrele     Sırala 
 
Öğe Başlığı Tıklamalar
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 59. maddesinde belirtilen "ihalelerden dolayı haklarında kamu davası açılmasına karar verilenler yargılama sonuna kadar kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılamaz" hükmü anayasaya aykırı mıdır? (Anayasa Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 169
Belli istekliler usulü ile yapılan ihalelerin ilk aşaması olan ön yeterlik kısmında hakkında kamu davası açılmış olanlar, ikinci kısım olan teklif verme aşamasına davet edilir mi? Abonelik gerekli 34
Bir sermaye şirketinin ortağı hakkında kamu davası açılması, bu kişinin yarısından daha az hissesine sahip olduğu sermaye şirketinin ihalelere girmesine engel midir? Abonelik gerekli 363
Bir şirketin eski ortakları hakkında açılan kamu davası sonucu ilgili şirket, yeni ortakları ile ihalelere girebilir mi? Abonelik gerekli 715
Bir şirketin müdürü hakkında açılan kamu davası nedeniyle, o şirketin teklifi değerlendirme dışı bırakılır mı? Abonelik gerekli 595
Bir şirketin ortaklık yapısında kamu davasının açıldığı tarihten sonra değişiklik yapılırsa, ilglili şirket ihalelere girebilir mi? Abonelik gerekli 99
Doğrudan teminle yapılan alıma ilişkin olarak hakkında kamu davası açılan kişinin ortağı olduğu şirketin bir ihaleye katılması halinde bu şirketin ihale dışı bırakılması ve teminatının gelir kaydedilmesi mümkün müdür? Abonelik gerekli 103
Firmanın yarısından az hissesine sahip ve firmanın ortağı olan kişi hakkında kamu davası açıldığı durumda firma ihalelere girebilir mi? Abonelik gerekli 210
Hakkında ihaleye fesat karıştırmaktan dolayı kamu davası açılan kişinin, % 50 oranında hissesine sahip olduğu şirket ihalelere girebilir mi? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 248
Hakkında kamu davası açılan gerçek kişinin ortak olduğu tüzel kişiliklerdeki ortaklıkları ortadan kalktığı durumda, tüzel kişilikler ihaleye girebilir mi? Abonelik gerekli 158
Hakkında kamu davası açılan gerçek kişinin, yarısından daha az hissesine ortak olduğu sermaye şirketi yargılama sonuna kadar ihalelere girebilir mi? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 246
Hakkında kamu davası açılan istekli ihaleye hangi tarihten itibaren giremez? Abonelik gerekli 176
Hakkında kamu davası açılan istekli, davanın açıldığı tarihten önce teklif vermiş ise ilgili istekli hakkında hangi hüküm uygulanır? Abonelik gerekli 224
Hakkında kamu davası açılan kişi ihaleye girebilir mi? Abonelik gerekli 363
Hakkında kamu davası açılan kişi şirkette ortak olmamasına rağmen şirkete vekaleten ihalede teklif verebilir mi? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 93
Hakkında kamu davası açılan kişilerin ortak olduğu şahıs şirketleri ihalelere girebilir mi? Abonelik gerekli 20
Hakkında kamu davası açılan kişiye tebliğ yapıldığı belirlenmeden, bu kişilerin ihalelere girmesinin yasaklı olduğunun kabulü mevzuata uygun mudur? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 162
Hakkında kamu davası açılan ortak sebebiyle ihalelere katılamayacak olan ortak veya ortaklıklar belirlenirken, hangi tarihteki durum dikkate alınır? Abonelik gerekli 233
Hakkında kamu davası açılan ortaklar, hisselerini devrettiklerinde ortak oldukları şirket ihalelere girebilir mi? Abonelik gerekli 119
Hakkında kamu davası açılan ve şirket adına vekalet veren şirket müdürünün vekalet verdiği kişi tarafından ihaleye teklif verilmesi durumunda istekli kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmaya tabi olur mu? Abonelik gerekli 260
Hakkında kamu davası açılan yönetim kurulu üyesinin vekalet verdiği kişi veya adına ihalelere katıldığı şirket hakkında yasaklama kararı bulunmaması halinde, hakkında kamu davası açılan yönetim kurulu üyelerinin vekalet vermiş olması sebebiyle değerlendirme dışı bırakılır mı? Abonelik gerekli 130
Hakkında kamu davası açılan şirket müdürünün sermayesinin yarısından azına sahip bulunduğu sermaye şirketi ihalelere girebilir mi? Abonelik gerekli 237
Hakkında kamu davası açılan şirket müdürünün, sermayesinin yarısına ortak olduğu sermaye şirketi ihalelere girebilir mi? Abonelik gerekli 201
Hakkında kamu davası açılan şirket müdürünün, sermayesinin yarısına ortak olduğu sermaye şirketinin ihalelere katılmasında hukuki bir engel var mıdır? Abonelik gerekli 236
Hakkında kamu davası açılan şirket, kamu davasının açıldığı tarihten sonra hisse devri gerçekleştirmiş olursa ihaleye katılabilir mi? Abonelik gerekli 46
Hakkında kamu davası açılan şirketi temsile yetkili yönetim kurulu başkanının sermayesinin yarısından azına sahip bulunduğu sermaye şirketi ihalelere katılabilir mi? Abonelik gerekli 256
Hakkında kamu davası açılan şirketi temsile yetkili, şirketin ortağı ve yönetim kurulu başkanı ile yönetim kurulu başkan yardımcısının sermayesinin yarısından azına sahip bulunduğu sermaye şirketi ihalelere girebilir mi? Abonelik gerekli 92
Hakkında kamu davası açılan, temyiz aşamasında olan davanın hükmünün açıklanmasının geri bırakılması nedeniyle denetimli serbestlik kararı verilen istekli ihaleye girebilir mi? Abonelik gerekli 65
Hakkında kamu davası açılanlar, alt yüklenici olabilir mi? Abonelik gerekli 63
Hakkında kamu davası açıldığından haberi olmayan istekli, kamu davasının açıldığı tarihten sonraki ihalelere teklif verdiği taktirde istekli hakkında cezai müeyyide uygulanır mı? Abonelik gerekli 249
Hakkında kamu davası açılmış olanların ortak oldukları şirketler ihaleye girebilir mi? (Kanunda yapılan yeni düzenlemeye göre) Abonelik gerekli 210
Hakkında kamu davası açılıp ihale tarihinden önce beraat eden kişi ihalelere girebilir mi? Abonelik gerekli 81
Hakkında kamu davası olup da ihaleye girenler hakkında yasaklama kararı verilir mi? (Kanunda yapılan yeni düzenlemeye göre) Abonelik gerekli 162
Hakkında kamu davası olup da ihaleye girenler, ihalelere girmekten yasaklanır mı? Abonelik gerekli 145
Hakkında kamu davası olup, ilk derece mahkemesindeki yargılaması devam ederken ihaleye giren istekliler için hangi işlem yapılır? Abonelik gerekli 68
Haklarında ihale tarihinden sonra kamu davası açılan istekliler hakkında ne yapılmalıdır? Abonelik gerekli 98
Haklarında ihalelerden dolayı açılmış bir kamu davası bulunan ortaklarının hisseleri toplamı,sermayesinin yarısından fazla olan sermaye şirketleri ihaleye girebilirmi? Abonelik gerekli 159
Haklarında kamu davası açılan isteklilerin ihalelere girip giremeyeceği hangi tarihteki durumlarında göre belirlenir? Abonelik gerekli 45
Haklarında kamu davası açılan ve her iki ortağında eşit hisse oranında ortak oldukları şirket, ihalelere girebilir mi? Abonelik gerekli 137
Haklarında kamu davası açılan ve mahkemece yargılamaları devam edenler, ihale girdiğinde geçici teminatları gelir kaydedilir mi? Abonelik gerekli 54
Haklarında kamu davası açılanlar için Kanunda belirtilen "yargılama sonu" düzenlemesinden ne anlaşılması gerekir? (Açıklayıcı karar) Abonelik gerekli 55
Haklarında kamu davası açılanların ihalelere giremeyeceğine hangi tarihteki durumlarına göre karar verilir? Abonelik gerekli 55
Haklarında kamu davası açılanların sicilleri hangi kurumda tutulur? Abonelik gerekli 23
Haklarında kamu davası açıldığının şirketin ortağına tebliğ edildiği tarihten önce hisse devrinin gerçekleştirilmesi durumunda hisseleri devredilen firma ihalelere girebilir mi? Abonelik gerekli 37
Haklarında kamu davası açılmasına karar verilenlere ceza verilebilmesi için hangi koşulların oluşması gerekir? Abonelik gerekli 147
Haklarında kamu davası açılıp da yargılaması devam edenler, haklarında kamu davası açıldığının sözleşme imzalandıktan sonra tespit edilmesi halinde hangi işlem yapılmalıdır? Abonelik gerekli 47
Haklarında kamu davası olanlar ihalelerde teklif verebilir mi? Abonelik gerekli 45
Haklarında kamu davası olanlar ihaleye girebilir mi? Abonelik gerekli 204
Haklarında kamu davası olup da ihaleye girenlerin geçici teminatları gelir kaydedilir mi? (Kanunda yapılan yeni düzenlemeye göre) Abonelik gerekli 112
Hangi durumlarda kamu davası açılabilir? Abonelik gerekli 94
 
<< Başa Dön < Önceki 1 2 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 50 Toplam: 74
[ Geri ] [ Yukarı ]

Kategoriler

Tüm İhale Kararları
Adli Sicil Kaydı
Alt Yüklenici
Alternatif Teklif
Anahtar Personel
Analizler
Araç Kiralama
Aritmetik Hata
Asgari Maliyet
Asgari İşçilik Maliyeti
Aşırı Düşük
Aşırı Düşük (Hizmet Alımları)
Aşırı Düşük (Mal Alımları)
Aşırı Düşük (Yapım İşleri)
Banka Referans Mektubu
Belediyeler
Belli İstekliler
Benzer İş
Benzer İş (Hizmet Alımları)
Benzer İş (Mal)
Benzer İş (Yapım İşleri)
Bilanço
Bilgi ve Belge Eksikliği
Birden Fazla Teklif
Çalıştırılması Öngörülen Personel
Çerçeve Sözleşmesi
Cezalar (Müeyyide)
Ciro (İş Hacmi)
Çöp İhaleleri
Danışmanlık İhaleleri
Demonstrasyon
Diploma / Mezuniyet Belgesi
Diğer
Doğrudan Temin
Düzeltici İşlem
Düzeltme İlanı
Düzenleyici Kararlar
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
En Avantajlı Teklif
Eşit Teklifler
Faaliyet Alanı (iştigal)
Faaliyet Belgesi
Fazla Mesai
Fiyat Dışı Unsurlar
Fiyat Farkı
Fokotopi Belge
Geçici Teminat
Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri
Giyim Bedelleri
Güvenlik İhaleleri
Hakediş
Hizmet Alımları
Hizmet Yeterlilik Belgesi
idari Şartname
ihale Dokümanları
ihale Dokümanı Hakkında Açıklama
ihale Dokümanı Satın Alma
ihale iptal Nedenleri
ihale Komisyonu
ihale Türleri
ihale Yetkilisi
ihalelerden Elenme Nedenleri
ihaleye Katılamayacak Olanlar
ihaleye Katılımı Sınırlananlar
ilaçlama
ilanlar
imalatçı ve Yetkili Satıcı Belgeleri
imza Sirküleri
istisnalar
itirazlar / Şikayetler
itirazlar / Şikayetler (Kamu İhale Kurumuna)
itirazlar / Şikayetler (İdareye)
iş Artışı ve iş Eksilişi
iş Denetleme
iş Deneyim (Alt Yüklenici)
iş Deneyim Belgeleri
iş Deneyim Belgeleri (Hizmet Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Mal Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Yapım İşleri)
iş Durum
iş Ortaklığı (Ortak Girişim)
iş ve Meslek Ahlakına Aykırı Davranışlar
iş Yönetme
işçilik Hesaplama
Kalite Belgeleri
Kamu Davası
Kamu İhale Kanunu Kapsamında Olan İdareler
Kamu Zararı
Kapasite Raporu
Kâr Öngörülmesi
Katalog
Kesin Teminat
Kesinleşen İhale Kararı
Komisyon Kararı
Konsorsiyum
Kontrol Aracı
Kıdem ve İhbar Tazminatı
Kısmi Kabul
Kısmi Teklif
Mahkeme Kararları
Makina - Ekipman (Araçlar)
Mal Alımları
Mali Sorumluluk Sigortası
Noter Onaylı / Aslının Aynıdır Şerhli Belgeler
Numuneler
Ön Mali Kontrol
Ortaklık Durum Belgesi
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-b Maddesine Göre)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-f Maddesine Göre)
Personel / İşçi Uygulamaları (İzin / Ücret / Mesai / Tatil)
Personel Çalıştırılmasına Dayalı
Personel Taşıma
Rekabet
Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi
Sağlık İhaleleri
Sigorta Giderleri
Sigorta Prim Oranları
Sosyal Güvenlik Prim Borcu (SGK Borcu)
Sözleşme
Sözleşme Devri
Sözleşme Feshi
Sözleşme Tasarısı
Standart Formlar
Sınır Değer
Tanımlar
Tebligat
Tebliğ ve Şikayet Süreleri
Teklif Cetveli
Teklif Edilen Fiyatlar
Teklif Fiyata Dahil Masraflar
Teklif Geçerlilik Süresi
Teklif Mektubu
Teklif Zarfı
Tekliflerin Değerlendirilmesi
Teknik Şartname
Temel İlkeler
Temizlik İhaleleri
Ticaret Sicil Gazetesi
Türkak
Unvan Değişikliği
Vekaletname
Vergi Borcu
Vergi Matrahı
Yabancı Belgeler
Yabancı İstekli
Yaklaşık Maliyet
Yapım İşleri
Yasaklılık
İdare Mahkemesi Kararları
Yemek ve Yol Ücretleri
Yemek İhaleleri
Yerli istekli
Yeterlilik Kriterleri
Yetkili Satıcı Belgesi
Zeyilname
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri