Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 10.913 Karar
 - Bu Hafta (25.10-25.10): 0
 - Geçen Hafta(18.10-24.10): 6
 - Bu Ay (Ekim): 33
 - Geçen Ay (Eylül): 32
Kategori: 155
Haberler: 531

Abone İstatistiği

9 misafir ve 4 abone bağlı
Abone Sayısı: 8374
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 3,03
  - Bronz (3 ay): % 1,73
  - Gümüş (6 ay): % 0,87
  - Altın (12 ay): % 32,90
  - Kamu Altın (12 ay): % 61,47
Ziyaretçi Sayısı: 6.501.939
Kamu Davası
İhale Türü İhale Usulü
Başlığı Filtrele     Sırala 
 
Öğe Başlığı Tıklamalar
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 59. maddesinde belirtilen "ihalelerden dolayı haklarında kamu davası açılmasına karar verilenler yargılama sonuna kadar kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılamaz" hükmü anayasaya aykırı mıdır? (Anayasa Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 205
Belli istekliler usulü ile yapılan ihalelerin ilk aşaması olan ön yeterlik kısmında hakkında kamu davası açılmış olanlar, ikinci kısım olan teklif verme aşamasına davet edilir mi? Abonelik gerekli 47
Bir sermaye şirketinin ortağı hakkında kamu davası açılması, bu kişinin yarısından daha az hissesine sahip olduğu sermaye şirketinin ihalelere girmesine engel midir? Abonelik gerekli 385
Bir şirketin eski ortakları hakkında açılan kamu davası sonucu ilgili şirket, yeni ortakları ile ihalelere girebilir mi? Abonelik gerekli 765
Bir şirketin müdürü hakkında açılan kamu davası nedeniyle, o şirketin teklifi değerlendirme dışı bırakılır mı? Abonelik gerekli 652
Bir şirketin ortaklık yapısında kamu davasının açıldığı tarihten sonra değişiklik yapılırsa, ilglili şirket ihalelere girebilir mi? Abonelik gerekli 121
Davanın kesinleştiği, dava sonucunda hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verildiği durumda, ihaleye girmeye engel var mıdır? Abonelik gerekli 26
Doğrudan teminle yapılan alıma ilişkin olarak hakkında kamu davası açılan kişinin ortağı olduğu şirketin bir ihaleye katılması halinde bu şirketin ihale dışı bırakılması ve teminatının gelir kaydedilmesi mümkün müdür? Abonelik gerekli 110
Firma yönetimindeki kişiler hakkında kamu davası açılması durumunda herhangi bir yaptırım var mıdır? Abonelik gerekli 32
Firmanın yarısından az hissesine sahip ve firmanın ortağı olan kişi hakkında kamu davası açıldığı durumda firma ihalelere girebilir mi? Abonelik gerekli 226
Hakkında açılmış bir kamu davası olmasına rağmen ihaleye katılan isteklilerin teklifi değerlendirme dışı bırakılır mı? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 17
Hakkında açılmış bir kamu davası olmasına rağmen ihaleye katılan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır mı? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 40
Hakkında ceza kovuşturması olanlar ihaleye girebilir mi? Abonelik gerekli 47
Hakkında ihaleye fesat karıştırmaktan dolayı kamu davası açılan kişinin, % 50 oranında hissesine sahip olduğu şirket ihalelere girebilir mi? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 263
Hakkında kamu davası açılan firmaların sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları sermaye şirketleri de ihalelere katılabilir mi? Abonelik gerekli 22
Hakkında kamu davası açılan gerçek kişinin ortak olduğu tüzel kişiliklerdeki ortaklıkları ortadan kalktığı durumda, tüzel kişilikler ihaleye girebilir mi? Abonelik gerekli 170
Hakkında kamu davası açılan gerçek kişinin, yarısından daha az hissesine ortak olduğu sermaye şirketi yargılama sonuna kadar ihalelere girebilir mi? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 257
Hakkında kamu davası açılan istekli ihaleye girerse geçici teminatı gelir kaydedilir mi? Abonelik gerekli 26
Hakkında kamu davası açılan istekli ihaleye hangi tarihten itibaren giremez? Abonelik gerekli 196
Hakkında kamu davası açılan istekli, davanın açıldığı tarihten önce teklif vermiş ise ilgili istekli hakkında hangi hüküm uygulanır? Abonelik gerekli 242
Hakkında kamu davası açılan isteklilerin geçici teminatları gelir kaydedilir mi? Abonelik gerekli 20
Hakkında kamu davası açılan kişi ihaleye girebilir mi? Abonelik gerekli 386
Hakkında kamu davası açılan kişi şirkette ortak olmamasına rağmen şirkete vekaleten ihalede teklif verebilir mi? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 116
Hakkında kamu davası açılan kişilerin ortak olduğu şahıs şirketleri ihalelere girebilir mi? Abonelik gerekli 35
Hakkında kamu davası açılan kişiye tebliğ yapıldığı belirlenmeden, bu kişilerin ihalelere girmesinin yasaklı olduğunun kabulü mevzuata uygun mudur? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 176
Hakkında kamu davası açılan ortak sebebiyle ihalelere katılamayacak olan ortak veya ortaklıklar belirlenirken, hangi tarihteki durum dikkate alınır? Abonelik gerekli 244
Hakkında kamu davası açılan ortaklar, hisselerini devrettiklerinde ortak oldukları şirket ihalelere girebilir mi? Abonelik gerekli 142
Hakkında kamu davası açılan ve şirket adına vekalet veren şirket müdürünün vekalet verdiği kişi tarafından ihaleye teklif verilmesi durumunda istekli kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmaya tabi olur mu? Abonelik gerekli 278
Hakkında kamu davası açılan yönetim kurulu üyesinin vekalet verdiği kişi veya adına ihalelere katıldığı şirket hakkında yasaklama kararı bulunmaması halinde, hakkında kamu davası açılan yönetim kurulu üyelerinin vekalet vermiş olması sebebiyle değerlendirme dışı bırakılır mı? Abonelik gerekli 144
Hakkında kamu davası açılan şirket müdürünün sermayesinin yarısından azına sahip bulunduğu sermaye şirketi ihalelere girebilir mi? Abonelik gerekli 250
Hakkında kamu davası açılan şirket müdürünün, sermayesinin yarısına ortak olduğu sermaye şirketi ihalelere girebilir mi? Abonelik gerekli 219
Hakkında kamu davası açılan şirket müdürünün, sermayesinin yarısına ortak olduğu sermaye şirketinin ihalelere katılmasında hukuki bir engel var mıdır? Abonelik gerekli 250
Hakkında kamu davası açılan şirket, kamu davasının açıldığı tarihten sonra hisse devri gerçekleştirmiş olursa ihaleye katılabilir mi? Abonelik gerekli 61
Hakkında kamu davası açılan şirketi temsile yetkili yönetim kurulu başkanının sermayesinin yarısından azına sahip bulunduğu sermaye şirketi ihalelere katılabilir mi? Abonelik gerekli 270
Hakkında kamu davası açılan şirketi temsile yetkili, şirketin ortağı ve yönetim kurulu başkanı ile yönetim kurulu başkan yardımcısının sermayesinin yarısından azına sahip bulunduğu sermaye şirketi ihalelere girebilir mi? Abonelik gerekli 101
Hakkında kamu davası açılan, temyiz aşamasında olan davanın hükmünün açıklanmasının geri bırakılması nedeniyle denetimli serbestlik kararı verilen istekli ihaleye girebilir mi? Abonelik gerekli 74
Hakkında kamu davası açılanlar için yasaklama işlemlerinin başlatılması gerekir mi? Abonelik gerekli 13
Hakkında kamu davası açılanlar ile bunların sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları ya da başvuru veya teklifini imzaladıkları sermaye şirketleri ihalelere girebilir mi? Abonelik gerekli 64
Hakkında kamu davası açılanlar, alt yüklenici olabilir mi? Abonelik gerekli 68
Hakkında kamu davası açıldığından haberi olmayan istekli, kamu davasının açıldığı tarihten sonraki ihalelere teklif verdiği taktirde istekli hakkında cezai müeyyide uygulanır mı? Abonelik gerekli 255
Hakkında kamu davası açılması nedeniyle geçici teminatın gelir kaydedilmesi mevzuata uygun mudur? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 35
Hakkında kamu davası açılmasına karar verilenler ihalelere girebilir mi? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 24
Hakkında kamu davası açılmasına rağmen ihaleye katılmış olunması halinde geçici teminat gelir kaydedilir mi ve hakkında yasaklama kararı verilir mi? Abonelik gerekli 28
Hakkında kamu davası açılmış olanların ortak oldukları şirketler ihaleye girebilir mi? (Kanunda yapılan yeni düzenlemeye göre) Abonelik gerekli 224
Hakkında kamu davası açılmış olduğunda bir isteklinin ihale dışı bırakılması için kamu davasına ilişkin iddianamenin mahkemece kabul edilmesi zorunlu mudur? Abonelik gerekli 15
Hakkında kamu davası açılıp ihale tarihinden önce beraat eden kişi ihalelere girebilir mi? Abonelik gerekli 87
Hakkında kamu davası olup da ihaleye giren şirket hakkında yasaklama kararı verilir mi? Abonelik gerekli 13
Hakkında kamu davası olup da ihaleye girenler hakkında yasaklama kararı verilir mi? (Kanunda yapılan yeni düzenlemeye göre) Abonelik gerekli 174
Hakkında kamu davası olup da ihaleye girenler, ihalelere girmekten yasaklanır mı? Abonelik gerekli 153
Hakkında kamu davası olup, ilk derece mahkemesindeki yargılaması devam ederken ihaleye giren istekliler için hangi işlem yapılır? Abonelik gerekli 78
 
<< Başa Dön < Önceki 1 2 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 50 Toplam: 100
[ Geri ] [ Yukarı ]

Kategoriler

Tüm İhale Kararları
Adli Sicil Kaydı
Alt Yüklenici
Alternatif Teklif
Anahtar Personel
Analizler
Araç Kiralama
Aritmetik Hata
Arşiv Kararlar
Asgari İşçilik Maliyeti
Aşırı Düşük
Aşırı Düşük (Hizmet Alımları)
Aşırı Düşük (Mal Alımları)
Aşırı Düşük (Yapım İşleri)
Banka Referans Mektubu
Belediyeler
Belli İstekliler
Benzer İş
Benzer İş (Hizmet Alımları)
Benzer İş (Mal Alımları)
Benzer İş (Yapım İşleri)
Bilanço
Bilgi ve Belge Eksikliği
Birden Fazla Teklif
Çalıştırılması Öngörülen Personel
Çerçeve Sözleşmesi
Cezalar (Müeyyide)
Ciro (İş Hacmi)
Çöp İhaleleri
Damga Vergisi
Danışmanlık İhaleleri
Demonstrasyon
Diploma / Mezuniyet Belgesi
Diğer
Doğrudan Temin
Düzeltici İşlem
Düzeltme İlanı
Düzenleyici Kararlar
E-İhale
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
EKAP’tan Doküman İndirme
Elektronik Eksiltme
En Avantajlı Teklif
Eşit Teklifler
Faaliyet Alanı (iştigal)
Faaliyet Belgesi
Fazla Mesai
Fiyat Dışı Unsurlar
Fiyat Farkı
Fokotopi Belge
Geçici Teminat
Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri
Giyim Bedelleri
Hakediş
Hizmet Alımları
Hizmet Yeterlilik Belgesi
idari Şartname
ihale Dokümanları
ihale Dokümanı Hakkında Açıklama
ihale iptal Nedenleri
ihale Komisyonu
ihale Türleri
ihale Yetkilisi
ihalelerden Elenme Nedenleri
ihaleye Katılamayacak Olanlar
ihaleye Katılımı Sınırlananlar
ilaçlama
ilanlar
imalatçı ve Yetkili Satıcı Belgeleri
imza Sirküleri
istisnalar
itirazlar / Şikayetler
itirazlar / Şikayetler (Kamu İhale Kurumuna)
itirazlar / Şikayetler (İdareye)
iş Artışı ve iş Eksilişi
iş Denetleme
iş Deneyim (Alt Yüklenici)
iş Deneyim Belgeleri
iş Deneyim Belgeleri (Hizmet Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Mal Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Yapım İşleri)
iş Durum
iş Ortaklığı (Ortak Girişim)
iş ve Meslek Ahlakına Aykırı Davranışlar
iş Yönetme
işçilik Hesaplama
Kalite Belgeleri
Kamu Davası
Kamu İhale Kanunu Kapsamında Olan İdareler
Kamu Zararı
Kapasite Raporu
Kâr Öngörülmesi
Katalog
Kesin Teminat
Kesinleşen İhale Kararı
Komisyon Kararı
Konsorsiyum
Kontrol Aracı
Kıdem ve İhbar Tazminatı
Kısmi Kabul
Kısmi Teklif
Mahkeme Kararları
Makina - Ekipman (Araçlar)
Mal Alımları
Mali Sorumluluk Sigortası
Noter Onaylı / Aslının Aynıdır Şerhli Belgeler
Numuneler
Ön Mali Kontrol
Ortaklık Tespit Belgesi (Ortaklık Durum Belgesi)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-b Maddesine Göre)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-f Maddesine Göre)
Personel Taşıma
Rekabet
Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi
Sağlık İhaleleri
Sigorta Giderleri
Sigorta Prim Oranları
Sosyal Güvenlik Prim Borcu (SGK Borcu)
Sözleşme
Sözleşme Devri
Sözleşme Feshi
Sözleşme Tasarısı
Standart Formlar
Süre Uzatımı
Sınır Değer
Tanımlar
Tebligat
Tebliğ ve Şikayet Süreleri
Teklif Cetveli
Teklif Edilen Fiyatlar
Teklif Fiyata Dahil Masraflar
Teklif Geçerlilik Süresi
Teklif Mektubu
Teklif Zarfı
Tekliflerin Değerlendirilmesi
Teknik Şartname
Temel İlkeler
Ticaret Sicil Gazetesi
Türkak
Unvan Değişikliği
Vekaletname
Vergi Borcu
Vergi Matrahı
Yabancı Belgeler
Yabancı İstekli
Yaklaşık Maliyet
Yapım İşleri
Yasaklılık
İdare Mahkemesi Kararları
Yemek ve Yol Ücretleri
Yemek İhaleleri
Yerli istekli
Yeterlilik Kriterleri
Yetkili Satıcı Belgesi
Zeyilname
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri