Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 9795
 - Bu Hafta (17.06-18.06): 0
 - Geçen Hafta(10.06-16.06): 4
 - Bu Ay (Haziran): 17
 - Geçen Ay (Mayıs): 37
Kategori: 153
Haberler: 454
Web Bağlantıları: 607

Abone İstatistiği

19 misafir ve 13 abone bağlı
Abone Sayısı: 7715
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 2,79
  - Bronz (3 ay): % 0,00
  - Gümüş (6 ay): % 2,33
  - Altın (12 ay): % 31,16
  - Kamu Altın (12 ay): % 63,72
Ziyaretçi Sayısı: 5.490.742
itirazlar / Şikayetler (İdareye)
İhale Türü İhale Usulü
Başlığı Filtrele     Sırala 
 
Öğe Başlığı Tıklamalar
"Açıklama" talebi ile idareye yapılan başvurular, şikayet süresini durdurur mu? Abonelik gerekli 224
21-b pazarlık usulü ile gerçekleştirilen ihalelerde, ihale dokümanı satın alındığı tarihten itibaren en geç kaç gün içinde şikayet başvurusunda bulunulabilir? Abonelik gerekli 39
Açık ihale usulü ile yapılan ihalelerde idareye şikayet başvuru süresi hangi tarihten itibaren başlar? Abonelik gerekli 462
Açıklama talebinde bulunan isteklinin şikayet hakkı hangi günden itibaren başlar? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 193
Aynı kişi tarafından idareye yapılan ve ilk başvuru ile aynı mahiyette olan daha sonraki şikâyet başvurularına idarece verilen cevaplar başvuru süresini yeniden başlatır mı? Abonelik gerekli 55
Aynı kişi tarafından idareye yapılan ve ilk başvuru ile aynı mahiyette olan daha sonraki şikayet başvurularına idarece verilen cevaplar, başvuru süresini yeniden başlatır mı? Abonelik gerekli 248
Aşırı düşük açıklamasını yapan istekliler, hangi işlemlere yönelik şikayet başvurusunda bulunabilir? Abonelik gerekli 87
Aşırı düşük sorgulamaya cevap vermeyen isteklilerin şikayet hakkı var mıdır? Abonelik gerekli 120
Aşırı düşük teklifin açıklaması için belirlenen süreye itiraz, hangi tarihten itibaren ve kaç gün içinde yapılmalıdır? Abonelik gerekli 117
Bir ihale hakkında şikayette bulunmak için hangi şartlara haiz olunması gerekir? Abonelik gerekli 573
Birden fazla ihale türünün bir arada yapılmasının mevzuata aykırı olduğunun ilandan değil de ihale dokümanlarından anlaşıldığı halde, bu duruma yönelik şikayet ne zamana kadar yapılmalıdır? Abonelik gerekli 51
Dokumana ve ilana hangi tarihten itibaren itiraz yapılması gerekir? Abonelik gerekli 422
Dokümanlarla ilgili idareye yapılan şikayet başvurusunun, ihale tarihinden önce idarece cevaplandırılması zorunlu mudur? Abonelik gerekli 287
EKAP'tan ihale dokümanı indiren istekli, hangi tarihten itibaren ve kaç gün içinde ihale dokümanına yönelik şikayet başvurusunda bulunabilir? Abonelik gerekli 184
EKAP'tan yapılan tebligatlarda, şikayet için son gününün hangi gün olacağına dair örnek karar Abonelik gerekli 202
Geçici teminatını alan isteklinin şikayet hakkına sahip olabilmesi için teminatını idareye geri vermesi gerekir mi? Abonelik gerekli 167
Geçici teminatını alan isteklinin şikayeti kabul edilir mi? Abonelik gerekli 277
Hangi durumda istekli tarafından idareye yapılan şikâyet dilekçesi ekinde ticaret sicil gazetesi, imza sirküsü vb belgelerin olmadığı gerekçesi ile başvurunun reddedilmesi mevzuata uygun değildir? Abonelik gerekli 188
Herhangi bir belge olmadan sadece teklif zarfı sunanların şikayet hakkı olur mu? Abonelik gerekli 110
idare tarafından iptal edilen hangi ihaleler için önce idareye şikayet başvurusu yapılmalıdır? Abonelik gerekli 174
idareler tarafından şikayetlere verilen cevaplarda hangi hususlar olmalıdır? Abonelik gerekli 208
idareler, ihale dokümanına yönelik şikayet başvurularını ihale tarihinden sonra sonuçlandırabilir mi? Abonelik gerekli 227
idareler, ihale dokümanında değişiklik talebi içeren yazılı başvurular karşısında süreye uyulmadığını gerekçe göstererek başvuruyu red edebilir mi? Abonelik gerekli 184
idareler, isteklilerin şikayetlerine cevap vermek zorunda mıdır? Abonelik gerekli 108
idareler, kurumlarına yapılan şikayete cevap vermeme hakkına sahip midir? Abonelik gerekli 27
idareler, şikayetlere kaç gün içinde cevap vermelidir? Abonelik gerekli 219
idarelere şikayet başvuru süresinin hesaplanma yöntemi ve şikayet başvuru süresinin son gününün tatil gününe rastlaması hakkında karar Abonelik gerekli 311
idarelerin şikayetlere cevap verme zorunluluğu var mıdır? Abonelik gerekli 65
idarenin hesabına doküman bedelinin yatırılmış olmasına rağmen, idareden ihale dokümanını almayan firma şikayet hakkına sahip midir? Abonelik gerekli 148
idarenin verdiği karara şikayet edilmesi neticesinde, idarenin şikayete mevzuatta belirtilen süreden daha fazla bir zamanda cevap vermesi mevzuata aykırı mıdır? Abonelik gerekli 203
idareye posta ile gönderilen başvuruların idareye ulaşma tarihi olarak, postaya verilen tarih mi, postane tarafından iletinin idareye teslim tarihi mi yoksa idarenin kayıtlarına girdiği tarih mi dikkate alınır? Abonelik gerekli 102
idareye yapılan şikayet başvurusu üzerine inceleme yapılması için ihale komisyon üyeleri de raportör olarak görevlendirilebilir mi? Abonelik gerekli 122
idareye yapılan şikayet başvurusunda eksiklik bulunması halinde başvuru süresinin sonuna kadar başvuru sahibi tarafından eksiklik giderilebilir mi? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 32
idareye yapılan şikayet başvurusunun bir sayfadan oluşması halinde, dizi pusulası olmaması şikayetin reddedilmesine neden olur mu? Abonelik gerekli 158
idareye yapılan şikayet üzerine incelemeyi yapacak olan kişinin, ihale komisyonu üyeleri arasından mı seçilmesi gerekir? Abonelik gerekli 157
idareye yapılan şikayete idarenin cevap verme zorunluluğu var mı? Abonelik gerekli 118
idareye yapılan şikayetlerle ilgili idarece verilen kararların, diğer isteklilere de gönderilmesi gerekir mi? Abonelik gerekli 185
idareye yapılan şikayette, eksik belgeler şikayet süresinin sonuna kadar tamamlatılabilir mi? Abonelik gerekli 107
idareye şikayet süresinin hesabında, kesinleşen ihale kararının bildirim tarihi mi yoksa karar gerekçelerinin bildirim tarihi mi dikkate alınır? Abonelik gerekli 143
idareye şikayetin faks ile yapılması mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 50
idareye şikayetler faksla yapılabilir mi? Abonelik gerekli 203
idareye şikayette bulunan isteklilerin hangi durumda şikayet dilekçesi ekinde ayrıca temsile yetkili olunduğuna ilişkin belgeleri sunmaları zorunlu değildir? Abonelik gerekli 122
ihale dokümanlarına yapılan şikayetlere idarelerin ihale tarihinden önce cevap vermesi zorunlu mudur? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 152
ihale dokümanlarına yönelik şikayet, en geç ne zamana kadar yapılmalıdır? Abonelik gerekli 710
ihale dokümanlarına şikayet başvurusu hangi tarihten itibaren başlar? Abonelik gerekli 103
ihale dokümanlarındaki düzenlemelere yönelik hangi tarihten itibaren ve kaç gün içinde şikayette bulunulabilir mi? Abonelik gerekli 33
ihale dokümanlarındaki düzenlemelere yönelik şikayet en geç hangi tarihe kadar yapılabilir? Abonelik gerekli 22
ihale dokümanı alan kişi, ilanla ilgili bir konuda şikayet başvurusunda bulunmak istediğinde, başvuru süresi hangi tarihten itibaren başlar? Abonelik gerekli 106
ihale dokümanı almayan, teknik şartnamedeki hükümlerin aykırı hususlar içerdiğini ve bunların değiştirilmesi gerektiğini düşünen ve ihaleye girmek isteyenler idareye şikayet başvurusunda bulunabilir mi? Abonelik gerekli 108
ihale dokümanı satın alanlar hangi hususlara yönelik şikayet başvurusunda bulunabilir? Abonelik gerekli 19
 
<< Başa Dön < Önceki 1 2 3 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 50 Toplam: 121
[ Geri ] [ Yukarı ]

Kategoriler

Tüm İhale Kararları
Adli Sicil Kaydı
Alt Yüklenici
Alternatif Teklif
Anahtar Personel
Analizler
Araç Kiralama
Aritmetik Hata
Arşiv Kararlar
Asgari İşçilik Maliyeti
Aşırı Düşük
Aşırı Düşük (Hizmet Alımları)
Aşırı Düşük (Mal Alımları)
Aşırı Düşük (Yapım İşleri)
Banka Referans Mektubu
Belediyeler
Belli İstekliler
Benzer İş
Benzer İş (Hizmet Alımları)
Benzer İş (Mal)
Benzer İş (Yapım İşleri)
Bilanço
Bilgi ve Belge Eksikliği
Birden Fazla Teklif
Çalıştırılması Öngörülen Personel
Çerçeve Sözleşmesi
Cezalar (Müeyyide)
Ciro (İş Hacmi)
Çöp İhaleleri
Danışmanlık İhaleleri
Demonstrasyon
Diploma / Mezuniyet Belgesi
Diğer
Doğrudan Temin
Düzeltici İşlem
Düzeltme İlanı
Düzenleyici Kararlar
E-İhale
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
EKAPtan Doküman İndirme
Elektronik Eksiltme
En Avantajlı Teklif
Eşit Teklifler
Faaliyet Alanı (iştigal)
Faaliyet Belgesi
Fazla Mesai
Fiyat Dışı Unsurlar
Fiyat Farkı
Fokotopi Belge
Geçici Teminat
Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri
Giyim Bedelleri
Hakediş
Hizmet Alımları
Hizmet Yeterlilik Belgesi
idari Şartname
ihale Dokümanları
ihale Dokümanı Hakkında Açıklama
ihale iptal Nedenleri
ihale Komisyonu
ihale Türleri
ihale Yetkilisi
ihalelerden Elenme Nedenleri
ihaleye Katılamayacak Olanlar
ihaleye Katılımı Sınırlananlar
ilaçlama
ilanlar
imalatçı ve Yetkili Satıcı Belgeleri
imza Sirküleri
istisnalar
itirazlar / Şikayetler
itirazlar / Şikayetler (Kamu İhale Kurumuna)
itirazlar / Şikayetler (İdareye)
iş Artışı ve iş Eksilişi
iş Denetleme
iş Deneyim (Alt Yüklenici)
iş Deneyim Belgeleri
iş Deneyim Belgeleri (Hizmet Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Mal Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Yapım İşleri)
iş Durum
iş Ortaklığı (Ortak Girişim)
iş ve Meslek Ahlakına Aykırı Davranışlar
iş Yönetme
işçilik Hesaplama
Kalite Belgeleri
Kamu Davası
Kamu İhale Kanunu Kapsamında Olan İdareler
Kamu Zararı
Kapasite Raporu
Kâr Öngörülmesi
Katalog
Kesin Teminat
Kesinleşen İhale Kararı
Komisyon Kararı
Konsorsiyum
Kontrol Aracı
Kıdem ve İhbar Tazminatı
Kısmi Kabul
Kısmi Teklif
Mahkeme Kararları
Makina - Ekipman (Araçlar)
Mal Alımları
Mali Sorumluluk Sigortası
Noter Onaylı / Aslının Aynıdır Şerhli Belgeler
Numuneler
Ön Mali Kontrol
Ortaklık Durum Belgesi
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-b Maddesine Göre)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-f Maddesine Göre)
Personel Taşıma
Rekabet
Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi
Sağlık İhaleleri
Sigorta Giderleri
Sigorta Prim Oranları
Sosyal Güvenlik Prim Borcu (SGK Borcu)
Sözleşme
Sözleşme Devri
Sözleşme Feshi
Sözleşme Tasarısı
Standart Formlar
Sınır Değer
Tanımlar
Tebligat
Tebliğ ve Şikayet Süreleri
Teklif Cetveli
Teklif Edilen Fiyatlar
Teklif Fiyata Dahil Masraflar
Teklif Geçerlilik Süresi
Teklif Mektubu
Teklif Zarfı
Tekliflerin Değerlendirilmesi
Teknik Şartname
Temel İlkeler
Ticaret Sicil Gazetesi
Türkak
Unvan Değişikliği
Vekaletname
Vergi Borcu
Vergi Matrahı
Yabancı Belgeler
Yabancı İstekli
Yaklaşık Maliyet
Yapım İşleri
Yasaklılık
İdare Mahkemesi Kararları
Yemek ve Yol Ücretleri
Yemek İhaleleri
Yerli istekli
Yeterlilik Kriterleri
Yetkili Satıcı Belgesi
Zeyilname
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri