Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 11.431 Karar
 - Bu Hafta (15.08-20.08): 0
 - Geçen Hafta(08.08-14.08): 15
 - Bu Ay (Ağustos): 28
 - Geçen Ay (Temmuz): 40
Kategori: 155
Haberler: 609

Abone İstatistiği

15 misafir ve 7 abone bağlı
Abone Sayısı: 8509
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 6,03
  - Bronz (3 ay): % 0,00
  - Gümüş (6 ay): % 1,01
  - Altın (12 ay): % 24,62
  - Kamu Altın (12 ay): % 68,34
Ziyaretçi Sayısı: 4.308.658
itirazlar / Şikayetler (İdareye)
İhale Türü İhale Usulü
Başlığı Filtrele     Sırala 
 
Öğe Başlığı Tıklamalar
"Açıklama" talebi ile idareye yapılan başvurular, şikayet süresini durdurur mu? Abonelik gerekli 247
21-b pazarlık usulü ile gerçekleştirilen ihalelerde, ihale dokümanı satın alındığı tarihten itibaren en geç kaç gün içinde şikayet başvurusunda bulunulabilir? Abonelik gerekli 56
Açık ihale usulü ile yapılan ihalelerde idareye şikayet başvuru süresi hangi tarihten itibaren başlar? Abonelik gerekli 526
Açıklama talebinde bulunan isteklinin şikayet hakkı hangi günden itibaren başlar? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 199
Aynı kişi tarafından idareye yapılan ve ilk başvuru ile aynı mahiyette olan daha sonraki şikâyet başvurularına idarece verilen cevaplar başvuru süresini yeniden başlatır mı? Abonelik gerekli 74
Aynı kişi tarafından idareye yapılan ve ilk başvuru ile aynı mahiyette olan daha sonraki şikayet başvurularına idarece verilen cevaplar, başvuru süresini yeniden başlatır mı? Abonelik gerekli 267
Aşırı düşük açıklamasını yapan istekliler, hangi işlemlere yönelik şikayet başvurusunda bulunabilir? Abonelik gerekli 101
Aşırı düşük sorgulamaya cevap vermeyen isteklilerin şikayet hakkı var mıdır? Abonelik gerekli 140
Aşırı düşük teklifin açıklaması için belirlenen süreye itiraz, hangi tarihten itibaren ve kaç gün içinde yapılmalıdır? Abonelik gerekli 125
Bir ihale hakkında şikayette bulunmak için hangi şartlara haiz olunması gerekir? Abonelik gerekli 653
Birden fazla ihale türünün bir arada yapılmasının mevzuata aykırı olduğunun ilandan değil de ihale dokümanlarından anlaşıldığı halde, bu duruma yönelik şikayet ne zamana kadar yapılmalıdır? Abonelik gerekli 58
Dokumana ve ilana hangi tarihten itibaren itiraz yapılması gerekir? Abonelik gerekli 465
Dokümanlarla ilgili idareye yapılan şikayet başvurusunun, ihale tarihinden önce idarece cevaplandırılması zorunlu mudur? Abonelik gerekli 325
E-şikayet olarak idareye yapılan başvurularda, imza sirküsü veya imza beyannamesine ilişkin bilgilerin belirtilmesi gerekir mi? Abonelik gerekli 28
EKAP'tan ihale dokümanı indiren istekli, hangi tarihten itibaren ve kaç gün içinde ihale dokümanına yönelik şikayet başvurusunda bulunabilir? Abonelik gerekli 212
EKAP'tan yapılan tebligatlarda, şikayet için son gününün hangi gün olacağına dair örnek karar Abonelik gerekli 246
Elektronik ortamda gerçekleştirilen ihalelerde elden veya posta yoluyla idareye yapılan şikâyet başvurularında, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler aranır mı? Abonelik gerekli 21
Geçici teminat mektubunun iade edilmesi, idareye şikayet hakkını ortadan kaldırır mı? Abonelik gerekli 95
Geçici teminatını alan isteklinin şikayet hakkına sahip olabilmesi için teminatını idareye geri vermesi gerekir mi? Abonelik gerekli 180
Geçici teminatını alan isteklinin şikayeti kabul edilir mi? Abonelik gerekli 297
Hangi durumda istekli tarafından idareye yapılan şikâyet dilekçesi ekinde ticaret sicil gazetesi, imza sirküsü vb belgelerin olmadığı gerekçesi ile başvurunun reddedilmesi mevzuata uygun değildir? Abonelik gerekli 221
Herhangi bir belge olmadan sadece teklif zarfı sunanların şikayet hakkı olur mu? Abonelik gerekli 122
idare tarafından iptal edilen hangi ihaleler için önce idareye şikayet başvurusu yapılmalıdır? Abonelik gerekli 196
idarece iptal edilen hangi ihalelere isteklilerce şikayet başvurusunda bulunulabilir? Abonelik gerekli 35
idareler tarafından şikayetlere verilen cevaplarda hangi hususlar olmalıdır? Abonelik gerekli 230
idareler, ihale dokümanına yönelik şikayet başvurularını ihale tarihinden sonra sonuçlandırabilir mi? Abonelik gerekli 253
idareler, ihale dokümanında değişiklik talebi içeren yazılı başvurular karşısında süreye uyulmadığını gerekçe göstererek başvuruyu red edebilir mi? Abonelik gerekli 205
idareler, isteklilerin şikayetlerine cevap vermek zorunda mıdır? Abonelik gerekli 159
idareler, kurumlarına yapılan şikayete cevap vermeme hakkına sahip midir? Abonelik gerekli 53
idareler, şikayetlere kaç gün içinde cevap vermelidir? Abonelik gerekli 256
idarelerce tesis edilen işlemlerde, isteklilerin hangi kanun yolları ve mercilere başvuruda bulunması ve bu başvuruya ilişkin sürelerin belirtilme zorunluluğu var mıdır? Abonelik gerekli 12
idarelere yapılacak şikayet başvuruları hangi günden başlar? Abonelik gerekli 21
idarelere şikayet başvuru süresinin hesaplanma yöntemi ve şikayet başvuru süresinin son gününün tatil gününe rastlaması hakkında karar Abonelik gerekli 333
idarelerin şikayetlere cevap verme zorunluluğu var mıdır? Abonelik gerekli 95
idarenin hesabına doküman bedelinin yatırılmış olmasına rağmen, idareden ihale dokümanını almayan firma şikayet hakkına sahip midir? Abonelik gerekli 153
idarenin ilk komisyon kararı ile düzeltici işlem sonrası verdiği komisyon kararı arasında hukuki durumda farklılık olmaması halinde isteklinin şikayet hakkı, hangi süreden itibaren başlar? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 32
idarenin verdiği karara şikayet edilmesi neticesinde, idarenin şikayete mevzuatta belirtilen süreden daha fazla bir zamanda cevap vermesi mevzuata aykırı mıdır? Abonelik gerekli 216
idareye posta ile gönderilen başvuruların idareye ulaşma tarihi olarak, postaya verilen tarih mi, postane tarafından iletinin idareye teslim tarihi mi yoksa idarenin kayıtlarına girdiği tarih mi dikkate alınır? Abonelik gerekli 111
idareye yapılan şikayet başvurusu üzerine inceleme yapılması için ihale komisyon üyeleri de raportör olarak görevlendirilebilir mi? Abonelik gerekli 134
idareye yapılan şikayet başvurusunda eksiklik bulunması halinde başvuru süresinin sonuna kadar başvuru sahibi tarafından eksiklik giderilebilir mi? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 45
idareye yapılan şikayet başvurusunun bir sayfadan oluşması halinde, dizi pusulası olmaması şikayetin reddedilmesine neden olur mu? Abonelik gerekli 180
idareye yapılan şikayet üzerine incelemeyi yapacak olan kişinin, ihale komisyonu üyeleri arasından mı seçilmesi gerekir? Abonelik gerekli 169
idareye yapılan şikayete idarenin cevap verme zorunluluğu var mı? Abonelik gerekli 141
idareye yapılan şikayetlerle ilgili idarece verilen kararların, diğer isteklilere de gönderilmesi gerekir mi? Abonelik gerekli 214
idareye yapılan şikayette, eksik belgeler şikayet süresinin sonuna kadar tamamlatılabilir mi? Abonelik gerekli 127
idareye şikayet başvurusunda bulunacak isteklilerin, şikayet dilekçelerine hangi belgeyi eklemeleri gerekmektedir? Abonelik gerekli 27
idareye şikayet süresinin hesabında, kesinleşen ihale kararının bildirim tarihi mi yoksa karar gerekçelerinin bildirim tarihi mi dikkate alınır? Abonelik gerekli 162
idareye şikayetin faks ile yapılması mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 75
idareye şikayetler faksla yapılabilir mi? Abonelik gerekli 227
idareye şikayette bulunan isteklilerin hangi durumda şikayet dilekçesi ekinde ayrıca temsile yetkili olunduğuna ilişkin belgeleri sunmaları zorunlu değildir? Abonelik gerekli 144
 
<< Başa Dön < Önceki 1 2 3 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 50 Toplam: 139
[ Geri ] [ Yukarı ]

Kategoriler

Tüm İhale Kararları
Adli Sicil Kaydı
Alt Yüklenici
Alternatif Teklif
Anahtar Personel
Analizler
Araç Kiralama
Aritmetik Hata
Arşiv Kararlar
Asgari İşçilik Maliyeti
Aşırı Düşük
Aşırı Düşük (Hizmet Alımları)
Aşırı Düşük (Mal Alımları)
Aşırı Düşük (Yapım İşleri)
Banka Referans Mektubu
Belediyeler
Belli İstekliler
Benzer İş
Benzer İş (Hizmet Alımları)
Benzer İş (Mal Alımları)
Benzer İş (Yapım İşleri)
Bilanço
Bilgi ve Belge Eksikliği
Birden Fazla Teklif
Çalıştırılması Öngörülen Personel
Çerçeve Sözleşmesi
Cezalar (Müeyyide)
Ciro (İş Hacmi)
Çöp İhaleleri
Damga Vergisi
Danışmanlık İhaleleri
Demonstrasyon
Diploma / Mezuniyet Belgesi
Diğer
Doğrudan Temin
Düzeltici İşlem
Düzeltme İlanı
Düzenleyici Kararlar
E-İhale
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
EKAP’tan Doküman İndirme
Elektronik Eksiltme
En Avantajlı Teklif
Eşit Teklifler
Faaliyet Alanı (iştigal)
Faaliyet Belgesi
Fazla Mesai
Fiyat Dışı Unsurlar
Fiyat Farkı
Fokotopi Belge
Geçici Teminat
Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri
Giyim Bedelleri
Hakediş
Hizmet Alımları
Hizmet Yeterlilik Belgesi
idari Şartname
ihale Dokümanları
ihale Dokümanı Hakkında Açıklama
ihale iptal Nedenleri
ihale Komisyonu
ihale Türleri
ihale Yetkilisi
ihalelerden Elenme Nedenleri
ihaleye Katılamayacak Olanlar
ihaleye Katılımı Sınırlananlar
ilaçlama
ilanlar
imalatçı ve Yetkili Satıcı Belgeleri
imza Sirküleri
istisnalar
itirazlar / Şikayetler
itirazlar / Şikayetler (Kamu İhale Kurumuna)
itirazlar / Şikayetler (İdareye)
iş Artışı ve iş Eksilişi
iş Denetleme
iş Deneyim (Alt Yüklenici)
iş Deneyim Belgeleri
iş Deneyim Belgeleri (Hizmet Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Mal Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Yapım İşleri)
iş Durum
iş Ortaklığı (Ortak Girişim)
iş ve Meslek Ahlakına Aykırı Davranışlar
iş Yönetme
işçilik Hesaplama
Kalite Belgeleri
Kamu Davası
Kamu İhale Kanunu Kapsamında Olan İdareler
Kamu Zararı
Kapasite Raporu
Kâr Öngörülmesi
Katalog
Kesin Teminat
Kesinleşen İhale Kararı
Komisyon Kararı
Konsorsiyum
Kontrol Aracı
Kıdem ve İhbar Tazminatı
Kısmi Kabul
Kısmi Teklif
Mahkeme Kararları
Makina - Ekipman (Araçlar)
Mal Alımları
Mali Sorumluluk Sigortası
Noter Onaylı / Aslının Aynıdır Şerhli Belgeler
Numuneler
Ön Mali Kontrol
Ortaklık Tespit Belgesi (Ortaklık Durum Belgesi)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-b Maddesine Göre)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-f Maddesine Göre)
Personel Taşıma
Rekabet
Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi
Sağlık İhaleleri
Sigorta Giderleri
Sigorta Prim Oranları
Sosyal Güvenlik Prim Borcu (SGK Borcu)
Sözleşme
Sözleşme Devri
Sözleşme Feshi
Sözleşme Tasarısı
Standart Formlar
Süre Uzatımı
Sınır Değer
Tanımlar
Tebligat
Tebliğ ve Şikayet Süreleri
Teklif Cetveli
Teklif Edilen Fiyatlar
Teklif Fiyata Dahil Masraflar
Teklif Geçerlilik Süresi
Teklif Mektubu
Teklif Zarfı
Tekliflerin Değerlendirilmesi
Teknik Şartname
Temel İlkeler
Ticaret Sicil Gazetesi
Türkak
Unvan Değişikliği
Vekaletname
Vergi Borcu
Vergi Matrahı
Yabancı Belgeler
Yabancı İstekli
Yaklaşık Maliyet
Yapım İşleri
Yasaklılık
İdare Mahkemesi Kararları
Yemek ve Yol Ücretleri
Yemek İhaleleri
Yerli istekli
Yeterlilik Kriterleri
Yetkili Satıcı Belgesi
Zeyilname
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri