Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 9971
 - Bu Hafta (09.12-12.12): 0
 - Geçen Hafta(02.12-08.12): 14
 - Bu Ay (Aralık): 19
 - Geçen Ay (Kasım): 38
Kategori: 153
Haberler: 471
Web Bağlantıları: 607

Abone İstatistiği

54 misafir ve 19 abone bağlı
Abone Sayısı: 7855
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 6,06
  - Bronz (3 ay): % 1,30
  - Gümüş (6 ay): % 3,03
  - Altın (12 ay): % 27,71
  - Kamu Altın (12 ay): % 61,90
Ziyaretçi Sayısı: 7.806.182
Ciro (İş Hacmi)
İhale Türü İhale Usulü
Başlığı Filtrele     Sırala 
 
Öğe Başlığı Tıklamalar
Adi ortaklıktan elde edilen gelirler dikkate alınarak iş hacmine ilişkin tutarın hesaplanması mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 342
Bağımsız denetim firması tarafından düzenlenen "net satışların tespiti denetim raporu"nda yer alan veriler, iş hacmine ilişkin belge olarak kabul edilebiilir mi? Abonelik gerekli 95
Bilanço ve gelir tablosunun sadece son sayfasında mali müşavirin imzası olmasına rağmen, diğer sayfalarda imza olmaması bilgi eksikliği kapsamında sonradan tamamlatılabilir mi? Abonelik gerekli 157
Bilanço veya iş hacmine ilişkin belgelere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirlerin kaşe imza ile atacakları imza, belgeyi geçerli kılar mı? Abonelik gerekli 231
Bilançoda yer alan yıllara yaygın inşaat maliyet kalemleri gelir tablosuna eklenebilir mi? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 18
Bir isteklinin iş hacmi tutarına, yine bizzat bu isteklinin ortak girişim olarak gerçekleştirdiği işlerden elde ettiği iş hacmi tutarı eklenebilir mi? Abonelik gerekli 29
Bir önceki yıla ait fatura, iki ocak tarihinde yapılacak ihalede ciro olarak sunulabilir mi? Abonelik gerekli 145
Birden fazla şirketin bilançolarının veya iş hacmini gösteren belgelerinin konsolide bilanço veya iş hacmini gösterir belge şeklinde sunulabileceğine ilişkin mevzuatta bir hüküm var mı? Abonelik gerekli 34
Bölünen şirketlere ait ciro ihalelerde kullanılabilir mi? Abonelik gerekli 39
Ciro için gelir tablosunu sunmayan istekliler hangi belgelerini sunmalıdır? Abonelik gerekli 343
Ciro için sunulan belgelerde kimin onayının olması gerekir? Abonelik gerekli 89
Ciro olarak ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait gelir tablosu yeterlik kriterini sağlamaması halinde daha sonraki yıllara ait gelir tablolarının kabul edilebilmesi için aradaki yılların kesintisiz sunulma zorunluluğu var mıdır? Abonelik gerekli 113
Ciro tutarları hesaplanırken yuvarlama yapılır mı? Abonelik gerekli 27
Ciroya ilişkin iş hacmini gösteren belgelerden gelir tablosu ve fatura tutarları toplanarak değerlendirme yapılabilir mi? Abonelik gerekli 137
Ciroya, gelir tablosunda hangi kalemden ulaşılır? Abonelik gerekli 211
Devreden şirketlere ait gelir tablolarında yer alan ciro tutarı, devrolunan şirketin gelir tablosuna yansıtılması gerekir mi.Yoksa devreden şirketlere ait toplam cirolar devrolunan şirketlerin toplam cirosu ile toplanması mı gerekir? Abonelik gerekli 88
Devrolan firmaya ait önceki yıllara ciro değerlerinin ihaleye giren firmanın ciro değerleriyle toplanarak değerlendirilmesi hangi şarta bağlıdır? Abonelik gerekli 55
Devrolunan şirkete ait bilanço ve ciro tutarları, devralan şirkette kullanılabilir mi? Abonelik gerekli 205
Hangi hizmet ihalelerinde ciro yeterlilik kriteri olarak istenemez? Abonelik gerekli 57
Hizmet ihalesinde, ihalenin yapıldığı yılda kurulan şirket, gelir tablosunu sunmazsa elenir mi veya ihalenin yapıldığı tarihe kadar olan toplam ciro veya toplam satış gelirini gösteren belgelerini sunması yeterli midir? Abonelik gerekli 204
Hizmet işleri gelirlerini tevsik etmek amacıyla sunulması gereken faturalar, ihalenin yapıldığı yıla ait olabilir mi? Abonelik gerekli 134
idareler, yapım işlerinde iş hacmine ilişkin hangi belgeleri istemek zorundadır? Abonelik gerekli 18
ihale tarihinden önceki yıla ait ciro için herhangi bir belge sunmayan istekli, diğer yıllara ait gelir tablosu sunduğunda, sunulan yılların ortalaması alınarak değerlendirme yapılması mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 123
ihale veya son başvuru tarihi, yılın ilk dört ayında olan yapım ihalelerinde, iş hacmine ilişkin olarak fatura sunulması halinde ihale tarihinden önceki yıla ait fatura sunmak gerekir mi? Abonelik gerekli 126
ihalede sunulan bilanço ve gelir tablosunun geçerli olması için yetkili kişiler tarafından her sayfasının onaylanmasına gerek var mı? Abonelik gerekli 163
ihalede sunulan gelir tablosu kimler tarafından imzalanırsa geçerli olur? Abonelik gerekli 27
ihalede sunulan gelir tablosunun bazı sayfalarının imzasız olması teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu? Abonelik gerekli 80
ihalede sunulan gelir tablosunun bir sayfası onaylı olmasına rağmen diğer sayfalarının onaylı olmaması durumunda teklif kabul edilir mi? Abonelik gerekli 48
ihalelerde iş hacmini gösteren hangi belgeler istekliler tarafından sunulabilir? Abonelik gerekli 33
ihalenin yapıldığı yıla ait faturalar, iş hacminin belirlenmesine ilişkin olarak kabul edilir mi? Abonelik gerekli 154
imza olmadan sunulan gelir tablosu EKAP üzerinden teyit yapıldığında geçerli olur mu? Abonelik gerekli 41
istekli tarafından ihalede sunulan gelir tablosundaki bilgiler ile mali müşavir tarafından onaylanan rapordaki bilgiler farklı ise ne yapılmalıdır? Abonelik gerekli 108
istekli tarafından sunulan gelir tablosundaki "net satış" rakamları ile mali müşavir tarafından hazırlanan rapordaki "net satış" tutarları arasında fark olduğu takdirde hangi işlem yapılmalıdır? Abonelik gerekli 99
istekli tarafından sunulan gelir tablosundaki verilerle, vergi dairesindeki veriler arasında farklılık olması durumunda istekli için herhangi bir müeyyide uygulanır mı? Abonelik gerekli 87
istekliler iş hacmine ilişkin hangi belgeleri sunabilir? Abonelik gerekli 23
istekliler iş hacmini gösterir hangi belgeleri teklifleri ile birlikte sunabilir? Abonelik gerekli 18
istekliler tarafından sunulan iş hacmi (ciro) için gelir tablosu sunulduğu takdirde, gelir tablosundaki hangi kalem toplam ciro tutarını göstermektedir? Abonelik gerekli 146
istekliler, kendi şirketine ait gelir tabloları ile daha önceki iş ortaklıklarına ait gelir tablolarını hisseleri oranında birleştirmek suretiyle yeterlilik kriteri olarak sunabilir mi? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 84
isteklilerce, hangi dönem gelir tablosu sunulmalı? Abonelik gerekli 213
isteklilerin ciroları hangi kalem üzerinden hesaplanır? Abonelik gerekli 135
isteklilerin tekliflerinin değerlendirilmesinde toplam ciroya nasıl ulaşılır? Abonelik gerekli 24
isteklilerin, iş hacmini gösterir belge olarak ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait gelir tablosu ya da fatura sunmaları gerekir mi? Abonelik gerekli 63
isteklinin cironunun değerlendirilmesinde, kendi iş hacmi tutarı ile birlikte ortak olduğu iş ortaklığına ait iş hacmi tutarı da hissesi oranında dikkate alınır mı? Abonelik gerekli 53
isteklinin iş hacmi tutarının değerlendirilmesinde, kendi iş hacmi tutarıyla birlikte ortağı olduğu ortak girişime veya girişimlere ait iş hacmi tutarı dikkate alınabilir mi? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 39
iş hacmi, ciro olarak hangi belgelerle sunulabilir? Abonelik gerekli 34
iş hacmi, taahhüt altında devam eden işlerden hangi belge ile hesaplanır? Abonelik gerekli 43
iş hacmine (ciro) yönelik hangi belgeler sunulabilir? Abonelik gerekli 62
iş hacmine ilişkin belge olarak, isteklilerin taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren yurt dışından alınan faturalar da geçerli olur mu? Abonelik gerekli 11
iş hacmine ilişkin faturalara idarece "aslı idarece görülmüştür" şerhi düşülebilir mi? Abonelik gerekli 109
iş hacmine ilişkin gelir tablosu sunulduğunda ciro tutarı teklif edilen bedelin en az yüzde kaçı kadar olmalıdır? Abonelik gerekli 17
 
<< Başa Dön < Önceki 1 2 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 50 Toplam: 99
[ Geri ] [ Yukarı ]

Kategoriler

Tüm İhale Kararları
Adli Sicil Kaydı
Alt Yüklenici
Alternatif Teklif
Anahtar Personel
Analizler
Araç Kiralama
Aritmetik Hata
Arşiv Kararlar
Asgari İşçilik Maliyeti
Aşırı Düşük
Aşırı Düşük (Hizmet Alımları)
Aşırı Düşük (Mal Alımları)
Aşırı Düşük (Yapım İşleri)
Banka Referans Mektubu
Belediyeler
Belli İstekliler
Benzer İş
Benzer İş (Hizmet Alımları)
Benzer İş (Mal Alımları)
Benzer İş (Yapım İşleri)
Bilanço
Bilgi ve Belge Eksikliği
Birden Fazla Teklif
Çalıştırılması Öngörülen Personel
Çerçeve Sözleşmesi
Cezalar (Müeyyide)
Ciro (İş Hacmi)
Çöp İhaleleri
Danışmanlık İhaleleri
Demonstrasyon
Diploma / Mezuniyet Belgesi
Diğer
Doğrudan Temin
Düzeltici İşlem
Düzeltme İlanı
Düzenleyici Kararlar
E-İhale
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
EKAP’tan Doküman İndirme
Elektronik Eksiltme
En Avantajlı Teklif
Eşit Teklifler
Faaliyet Alanı (iştigal)
Faaliyet Belgesi
Fazla Mesai
Fiyat Dışı Unsurlar
Fiyat Farkı
Fokotopi Belge
Geçici Teminat
Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri
Giyim Bedelleri
Hakediş
Hizmet Alımları
Hizmet Yeterlilik Belgesi
idari Şartname
ihale Dokümanları
ihale Dokümanı Hakkında Açıklama
ihale iptal Nedenleri
ihale Komisyonu
ihale Türleri
ihale Yetkilisi
ihalelerden Elenme Nedenleri
ihaleye Katılamayacak Olanlar
ihaleye Katılımı Sınırlananlar
ilaçlama
ilanlar
imalatçı ve Yetkili Satıcı Belgeleri
imza Sirküleri
istisnalar
itirazlar / Şikayetler
itirazlar / Şikayetler (Kamu İhale Kurumuna)
itirazlar / Şikayetler (İdareye)
iş Artışı ve iş Eksilişi
iş Denetleme
iş Deneyim (Alt Yüklenici)
iş Deneyim Belgeleri
iş Deneyim Belgeleri (Hizmet Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Mal Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Yapım İşleri)
iş Durum
iş Ortaklığı (Ortak Girişim)
iş ve Meslek Ahlakına Aykırı Davranışlar
iş Yönetme
işçilik Hesaplama
Kalite Belgeleri
Kamu Davası
Kamu İhale Kanunu Kapsamında Olan İdareler
Kamu Zararı
Kapasite Raporu
Kâr Öngörülmesi
Katalog
Kesin Teminat
Kesinleşen İhale Kararı
Komisyon Kararı
Konsorsiyum
Kontrol Aracı
Kıdem ve İhbar Tazminatı
Kısmi Kabul
Kısmi Teklif
Mahkeme Kararları
Makina - Ekipman (Araçlar)
Mal Alımları
Mali Sorumluluk Sigortası
Noter Onaylı / Aslının Aynıdır Şerhli Belgeler
Numuneler
Ön Mali Kontrol
Ortaklık Durum Belgesi
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-b Maddesine Göre)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-f Maddesine Göre)
Personel Taşıma
Rekabet
Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi
Sağlık İhaleleri
Sigorta Giderleri
Sigorta Prim Oranları
Sosyal Güvenlik Prim Borcu (SGK Borcu)
Sözleşme
Sözleşme Devri
Sözleşme Feshi
Sözleşme Tasarısı
Standart Formlar
Sınır Değer
Tanımlar
Tebligat
Tebliğ ve Şikayet Süreleri
Teklif Cetveli
Teklif Edilen Fiyatlar
Teklif Fiyata Dahil Masraflar
Teklif Geçerlilik Süresi
Teklif Mektubu
Teklif Zarfı
Tekliflerin Değerlendirilmesi
Teknik Şartname
Temel İlkeler
Ticaret Sicil Gazetesi
Türkak
Unvan Değişikliği
Vekaletname
Vergi Borcu
Vergi Matrahı
Yabancı Belgeler
Yabancı İstekli
Yaklaşık Maliyet
Yapım İşleri
Yasaklılık
İdare Mahkemesi Kararları
Yemek ve Yol Ücretleri
Yemek İhaleleri
Yerli istekli
Yeterlilik Kriterleri
Yetkili Satıcı Belgesi
Zeyilname
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri