Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 10.112 Karar
 - Bu Hafta (30.03-02.04): 5
 - Geçen Hafta(23.03-29.03): 8
 - Bu Ay (Nisan): 2
 - Geçen Ay (Mart): 52
Kategori: 153
Haberler: 478
Web Bağlantıları: 607

Abone İstatistiği

38 misafir ve 18 abone bağlı
Abone Sayısı: 7941
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 7,05
  - Bronz (3 ay): % 0,88
  - Gümüş (6 ay): % 2,64
  - Altın (12 ay): % 28,63
  - Kamu Altın (12 ay): % 60,79
Ziyaretçi Sayısı: 3.227.702
işçilik Hesaplama
İhale Türü İhale Usulü
Başlığı Filtrele     Sırala 
 
Öğe Başlığı Tıklamalar
1 kuruş eksik hesaplanan işçilik için teklif değerlendirme dışı bırakılır mı? Abonelik gerekli 346
Bir işçinin bir saatlik ücreti nasıl hesaplanır? Abonelik gerekli 229
Çalışanlara ücret öngörülen hizmet ihalelerinde, artık günler için yemek ve yol ücreti nasıl hesaplanır? Abonelik gerekli 106
Fiyat farkı öngörülmeyen ihalelerde, bir sonraki asgari ücret hesaplaması nasıl yapılmalıdır? Abonelik gerekli 48
ihale tarihinde geçerli olan asgari ücret yerine işin gerçekleştirileceği döneme ait asgari ücret dikkate alınabilir mi? Abonelik gerekli 123
ihalenin olduğu ayda, işçilik için o yıla ait bayındırlık birim fiyatlarının açıklanmadığı durumda işçilik ücreti için hangi rakam dikkate alınabilir? Abonelik gerekli 51
istekliler asgari işçilik maliyetini hesaplarken, idarece ihale dokümanında personel için belirtilen ücret, yol ve yemek bedellerini dikkate almak zorunda mıdır? Abonelik gerekli 63
isteklilerce hangi döneme ait asgari ücret dikkate alınarak teklifler hazırlanmalıdır? Abonelik gerekli 113
isteklilerce, Bayındırlık tarafından belirlenen tutardan daha az işçilik ücreti belirlenebilir mi? Abonelik gerekli 59
isteklilerin tekliflerinde odalarca belirlenen ücretleri öngörmeleri zorunlu mudur? Abonelik gerekli 22
işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemleri hariç, birim fiyat teklif cetvelinde işçilik kaleminin (işçi x gün) üzerinden mi yoksa (işçi x ay) üzerinden mi düzenlenmesi gerekir? Abonelik gerekli 72
işçilik hesabının elle yapılması durumunda, prime ilişkin olarak bulunan tutarın yuvarlanması gerekir mi? Abonelik gerekli 206
işçilik hesaplama modulündeki kuruş alanları en fazla kaç haneli olarak yazılır? Abonelik gerekli 205
işçilik hesaplama modülünü isteklilerin kullanması zorunlu mudur? Abonelik gerekli 57
işçilik hesaplama modülünün kullanılma zorunluluğu var mı? Abonelik gerekli 149
işçilik hesaplamada prim tutarları, her bir prim çeşidine ait oranların toplanması suretiyle toplu olarak mı yoksa her bir prim çeşidine ait oranlar üzerinden ayrı ayrı mı hesaplanması gerekir? Abonelik gerekli 76
işçilik kalemlerinin haricindeki diğer kalemler için herhangi bir bedel öngörmemek, teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu? Abonelik gerekli 138
işçilik maliyet hesabı yapılırken yuvarlama yapılabilir mi? Abonelik gerekli 163
işçilik maliyeti hesabında toplam prim tutarını bulmak için; prim tutarları toplandıktan sonra mı yuvarlama yapılmalıdır, yoksa her bir prim tutarı ayrı ayrı yuvarlanarak bulunduktan sonra mı toplanmalıdır? Abonelik gerekli 133
işçilik saatleri ve hesaplamaları yapılırken hangi hususlara dikkat edilmelidir? Abonelik gerekli 205
işe başlama tarihi, Ayın başlangıç tarihinden farklı olan işlerde işçilik hesaplaması ile ilgili açıklayıcı karar Abonelik gerekli 96
işin başlama ve bitiş tarihlerinin ayın ilk günü ve son günü olduğu durumlarda, işçilik maliyeti ay üzerinden mi yoksa işin süresi kaç gün ise o kadar gün üzerinden mi hesaplanmalıdır? Abonelik gerekli 80
işin başlangıç tarihinin ayın ilk gününden ve-veya bitiş tarihinin ayın son gününden farklı bir tarih olarak belirlendiği işlerde işçilik hesaplaması nasıl yapılır? Abonelik gerekli 44
işin süresi Ay ve Gün olarak belirtildiğinde, asgari işçilik modülünde hesaplama aylık olarak mı, günlük olarak mı yapılır? Abonelik gerekli 159
işveren tarafından ödenmesi gereken prim tutarı, her bir prim çeşidine ait oranlar üzerinden topluca mı yoksa ayrı ayrı mı hesaplanması gerekir? Abonelik gerekli 87
Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet ihalelerinde sınır değerin üstünde sunulan tekliflerin işçilik gideri açısından değerlendirilmesine ilişkin herhangi bir hüküm var mı? Abonelik gerekli 22
Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan ihalelerde işçilik ücretinin, işçilik hesaplama modülünden hesaplanması zorunlu mudur? Abonelik gerekli 70
Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan ihalelerde, personel maliyetini hesaplamak için işçilik hesaplama modulünün kullanılması zorunlu mudur? Abonelik gerekli 85
Yapım ihalelerinde bakanlık tarafından belirlenen işçilik ücretini kullanmayan istekli, hangi hususa dikkat etmelidir? Abonelik gerekli 63
Yapım ihalesinde, işçiler için ihale tarihinde yürülükte olan asgari ücretin altında teklif öngörülebilir mi? Abonelik gerekli 65
Yılın ikinci dönemi için de asgari ücretin belli olduğu, ilanın birinci altı ayda yayınlandığı fakat ihalenin ikinci altı ay içinde yapıldığı durumda yaklaşık maliyet ve teklifler hangi dönemin asgari ücreti dikkate alınarak belirlenir? Abonelik gerekli 123
 
<< Başa Dön < Önceki 1 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 31 Toplam: 31
[ Geri ] [ Yukarı ]

Kategoriler

Tüm İhale Kararları
Adli Sicil Kaydı
Alt Yüklenici
Alternatif Teklif
Anahtar Personel
Analizler
Araç Kiralama
Aritmetik Hata
Arşiv Kararlar
Asgari İşçilik Maliyeti
Aşırı Düşük
Aşırı Düşük (Hizmet Alımları)
Aşırı Düşük (Mal Alımları)
Aşırı Düşük (Yapım İşleri)
Banka Referans Mektubu
Belediyeler
Belli İstekliler
Benzer İş
Benzer İş (Hizmet Alımları)
Benzer İş (Mal Alımları)
Benzer İş (Yapım İşleri)
Bilanço
Bilgi ve Belge Eksikliği
Birden Fazla Teklif
Çalıştırılması Öngörülen Personel
Çerçeve Sözleşmesi
Cezalar (Müeyyide)
Ciro (İş Hacmi)
Çöp İhaleleri
Danışmanlık İhaleleri
Demonstrasyon
Diploma / Mezuniyet Belgesi
Diğer
Doğrudan Temin
Düzeltici İşlem
Düzeltme İlanı
Düzenleyici Kararlar
E-İhale
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
EKAP’tan Doküman İndirme
Elektronik Eksiltme
En Avantajlı Teklif
Eşit Teklifler
Faaliyet Alanı (iştigal)
Faaliyet Belgesi
Fazla Mesai
Fiyat Dışı Unsurlar
Fiyat Farkı
Fokotopi Belge
Geçici Teminat
Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri
Giyim Bedelleri
Hakediş
Hizmet Alımları
Hizmet Yeterlilik Belgesi
idari Şartname
ihale Dokümanları
ihale Dokümanı Hakkında Açıklama
ihale iptal Nedenleri
ihale Komisyonu
ihale Türleri
ihale Yetkilisi
ihalelerden Elenme Nedenleri
ihaleye Katılamayacak Olanlar
ihaleye Katılımı Sınırlananlar
ilaçlama
ilanlar
imalatçı ve Yetkili Satıcı Belgeleri
imza Sirküleri
istisnalar
itirazlar / Şikayetler
itirazlar / Şikayetler (Kamu İhale Kurumuna)
itirazlar / Şikayetler (İdareye)
iş Artışı ve iş Eksilişi
iş Denetleme
iş Deneyim (Alt Yüklenici)
iş Deneyim Belgeleri
iş Deneyim Belgeleri (Hizmet Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Mal Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Yapım İşleri)
iş Durum
iş Ortaklığı (Ortak Girişim)
iş ve Meslek Ahlakına Aykırı Davranışlar
iş Yönetme
işçilik Hesaplama
Kalite Belgeleri
Kamu Davası
Kamu İhale Kanunu Kapsamında Olan İdareler
Kamu Zararı
Kapasite Raporu
Kâr Öngörülmesi
Katalog
Kesin Teminat
Kesinleşen İhale Kararı
Komisyon Kararı
Konsorsiyum
Kontrol Aracı
Kıdem ve İhbar Tazminatı
Kısmi Kabul
Kısmi Teklif
Mahkeme Kararları
Makina - Ekipman (Araçlar)
Mal Alımları
Mali Sorumluluk Sigortası
Noter Onaylı / Aslının Aynıdır Şerhli Belgeler
Numuneler
Ön Mali Kontrol
Ortaklık Durum Belgesi
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-b Maddesine Göre)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-f Maddesine Göre)
Personel Taşıma
Rekabet
Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi
Sağlık İhaleleri
Sigorta Giderleri
Sigorta Prim Oranları
Sosyal Güvenlik Prim Borcu (SGK Borcu)
Sözleşme
Sözleşme Devri
Sözleşme Feshi
Sözleşme Tasarısı
Standart Formlar
Sınır Değer
Tanımlar
Tebligat
Tebliğ ve Şikayet Süreleri
Teklif Cetveli
Teklif Edilen Fiyatlar
Teklif Fiyata Dahil Masraflar
Teklif Geçerlilik Süresi
Teklif Mektubu
Teklif Zarfı
Tekliflerin Değerlendirilmesi
Teknik Şartname
Temel İlkeler
Ticaret Sicil Gazetesi
Türkak
Unvan Değişikliği
Vekaletname
Vergi Borcu
Vergi Matrahı
Yabancı Belgeler
Yabancı İstekli
Yaklaşık Maliyet
Yapım İşleri
Yasaklılık
İdare Mahkemesi Kararları
Yemek ve Yol Ücretleri
Yemek İhaleleri
Yerli istekli
Yeterlilik Kriterleri
Yetkili Satıcı Belgesi
Zeyilname
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri