Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 10.312 Karar
 - Bu Hafta (13.07-14.07): 0
 - Geçen Hafta(06.07-12.07): 8
 - Bu Ay (Temmuz): 13
 - Geçen Ay (Haziran): 21
Kategori: 155
Haberler: 485
Web Bağlantıları: 607

Abone İstatistiği

4 misafir ve 2 abone bağlı
Abone Sayısı: 7997
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 2,83
  - Bronz (3 ay): % 1,89
  - Gümüş (6 ay): % 0,94
  - Altın (12 ay): % 32,08
  - Kamu Altın (12 ay): % 62,26
Ziyaretçi Sayısı: 4.951.064
Danışmanlık İhaleleri
İhale Türü İhale Usulü
Başlığı Filtrele     Sırala 
 
Öğe Başlığı Tıklamalar
"Proje Hazırlanması" ihalesinde yapılması gereken jeoteknik çalışmalara ilişkin yükleniciye bedel ödenir mi? (Yüksek Fen Kurulu Kararı) Abonelik gerekli 41
Belli istekliler usulü ile yapılan yapım ihalelerinde, puanların eşit olması nedeniyle listeye alınacak aday sayısının öngörülen sayıyı aşması halinde, hangi adaylar teklif vermeye davet edilir? Abonelik gerekli 80
Belli istekliler usulü ile yapılan yapım ihalelerinde, üç iş deneyim belgesinin toplam puanına, benzer iş kapsamındaki iş deneyim belgesi tutarının, tam puan için gereken tutardan fazla olan kısmı ilave edilir mi? Abonelik gerekli 46
Bir işin danışmanlık hizmetini yapanlar, aynı işin ihalesine girebilir mi? Abonelik gerekli 115
Danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde amaçlanan en düşük fiyat teklifi sunan istekliye ihalenin bırakılması mıdır? Abonelik gerekli 12
Danışmanlık ihale sürecini açıklayıcı örnek karar Abonelik gerekli 303
Danışmanlık ihale sürecinin anlatıldığı karar Abonelik gerekli 111
Danışmanlık ihalelerinde anahtar teknik personelin benzer işlere ilişkin mesleki deneyimi hangi belge ile gösterilir? Abonelik gerekli 42
Danışmanlık ihalelerinde anahtar teknik personelin benzer ve toplam iş tecrübesi hangi belgelerden anlaşılır? Abonelik gerekli 62
Danışmanlık ihalelerinde asgari teknik puanın altında puan alan isteklilerin mali teklifleri açılır mı? Abonelik gerekli 14
Danışmanlık ihalelerinde aşırı düşük sorgulama yapılır mı? Abonelik gerekli 89
Danışmanlık ihalelerinde istekliler, mali teklif ile birlikte hangi standart formları vermeleri gerekmektedir? Abonelik gerekli 48
Danışmanlık ihalelerinde iş denetleme belgeleri tam olarak değerlendirilebilir mi? Abonelik gerekli 36
Danışmanlık ihalelerinde iş ortaklıklarında iş deneyim belgesinin puanlaması nasıl yapılır? Abonelik gerekli 160
Danışmanlık ihalelerinde metodolojiye ilişkin puanlama yapılırken hangi hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir? Abonelik gerekli 32
Danışmanlık ihalelerinde puanlamanın nasıl tespit edilmesi ve yapılması gerektiğine dair açıklayıcı karar Abonelik gerekli 139
Danışmanlık ihalelerinde teknik değerlendirme kriterleri hangi verilere göre yapılır? Abonelik gerekli 135
Danışmanlık ihalelerinde teknik teklif zarfında başka hangi belgelerin bulunması gerekmektedir? Abonelik gerekli 22
Danışmanlık ihalelerinde teknik teklif zarfında mali teklifin ayrı bir zarf içinde sunulmaması mevzuata aykırılık oluşturur mu? Abonelik gerekli 25
Danışmanlık ihalelerinde, adaylardan özgeçmiş formunda yer alan bilgilerin tevsiki için başvurularının ekinde herhangi bir belge sunulması istenilebilir mi? Abonelik gerekli 78
Danışmanlık ihalelerinde, aşırı düşük tekliflerin incelenmesinde hangi esasların dikkate alınacağı belli midir? Abonelik gerekli 42
Danışmanlık ihalelerinde, benzer tecrübenin hesabı nasıl yapılmalıdır? Abonelik gerekli 103
Danışmanlık ihalelerinde, faaliyet süreleri hangi belge ile değerlendirilir? Abonelik gerekli 28
Danışmanlık ihalelerinde, ihalenin iptal edilmemesi için, en az kaç adayın ihaleye davet edilebilecek düzeyde olması gerekir? Abonelik gerekli 76
Danışmanlık ihalelerinde, isteklilerce sunulan iş programlarının puanlamaya esas sunulan teknik teklifler üzerinden, KİK tarafından tekrar değerlendirme yapılması mümkün müdür? Abonelik gerekli 30
Danışmanlık ihalelerinde, iş deneyim belgeleri ile ilgili olarak hangi aşamada hangi standart formların şartnamede düzenlenmesi gerektiği ile ilgili açıklayıcı karar Abonelik gerekli 99
Danışmanlık ihalelerinde, komisyon tarafından metodoloji puanlaması yapılırken hangi hususlara dikkate edilmesi gerekir? Abonelik gerekli 29
Danışmanlık ihalelerinde, mesleki deneyim hangi belge ile değerlendirilir? Abonelik gerekli 79
Danışmanlık ihalelerinde, ön yeterlik aşamasında iş ortaklıklarında personel puanlaması nasıl değerlendirilir? Abonelik gerekli 18
Danışmanlık ihalelerinde, tekliflerin aşırı düşük olup olmadığına yönelik değerlendirme yapılabilir mi? Abonelik gerekli 59
Danışmanlık ihalelerinde, teknik puan ağırlık katsayısı yüzde kaç aralığında belirlenir? Abonelik gerekli 17
Danışmanlık ihalelerinde, yaklaşık maliyetin altında teklif bulunmasına rağmen, puanlama sonucu ekonomik açıdan en avantajlı teklif yaklaşık maliyetin üstünde olursa nasıl karar alınır? Abonelik gerekli 15
Danışmanlık ihalelerinde, yeterli oldukları sonradan anlaşılan ve mali teklifleri iade edilen isteklilerin mali teklifleri, düzeltici işlem gereği idarece yeniden alınabilir mi? Abonelik gerekli 53
Danışmanlık ihalelerinde, yöneticilik deneyimi nasıl belgelendirilebilir? Abonelik gerekli 39
Danışmanlık ihalelerinin ön yeterlik aşamasında sunulan belgeler, ihale aşamasında da yeterlik kriteri olarak istenilmişse bu belgeler tekrar sunulmalı mıdır? Abonelik gerekli 112
Danışmanlık ihalelerinin teknik değerlendirmeye yönelik puanlamasında, kriterlere ihale komisyonları tarafından farklı puan verilebilir mi? Abonelik gerekli 103
Danışmanlık ihalesinde puanlama yapılırken idarece hangi hususa dikkat edilmelidir? Abonelik gerekli 184
Danışmanlık ihalesinde yapılan değerlendirmeler sonucu, isteklinin teklifinin yaklaşık maliyetin üzerinde olması nedeniyle değerlendirme dışı bırakılması mevzuata aykırılık oluşturur mu? Abonelik gerekli 72
Danışmanlık işi olup da limitten dolayı hizmet ihalesi olarak yapılan alımlarda, iş deneyim belgeleri hangi ihale uygulama yönetmeliğine göre değerlendirilir? Abonelik gerekli 36
Danışmanlık işini yapan şirketlerin ortakları ilgili işin yapım ihalesine girebilir mi? Abonelik gerekli 27
Danışmanlık işleri hangi durumda hizmet ihale türü ile gerçekleştirilebilir? Abonelik gerekli 62
Danışmanlık işlerinde, puan eşitliği sonucunda kısa listeye alınacak aday sayısının aşılması durumunda, eşit puana sahip adaylardan iş ortaklığında hangi ortağın iş deneyim belgesi dikkate alınarak işlem yapılır? Abonelik gerekli 7
Danışmanlık kapsamında olan bir iş, yaklaşık maliyet tutarından dolayı hizmet alımı olarak gerçekleştirilirse bu durum ilgili ihalenin danışmanlık alımı niteliğini ortadan kaldırır mı? Abonelik gerekli 62
Danışmanlık kapsamında olup da hizmet alımı olarak gerçekleştirilen ihalelerde aşırı düşük sorgulama yapılmadan ihale sonuçlandırılabilir mi? Abonelik gerekli 36
Danışmanlık kapsamında olup da hizmet ihalesi olarak gerçekleştirilen işler, danışmanlık hizmeti niteliğini ortadan kaldırır mı? Abonelik gerekli 46
Etüd ve proje işleri hizmet mi yoksa danışmanlık işi midir? Abonelik gerekli 63
Hangi danışmanlık ihaleleri hizmet alım ihalesi olarak yapılabilir? Abonelik gerekli 37
Hangi danışmanlık işleri, hizmet alımı ihalesiyle gerçekleştirilebilir? Abonelik gerekli 70
Hangi danışmanlık işleri, hizmet alımı olarak yapılabilir? Abonelik gerekli 94
Hangi danışmanlık işlerinde son on beş yıl içinde gerçekleştirilen işler iş deneyim olarak kabul edilir? Abonelik gerekli 28
 
<< Başa Dön < Önceki 1 2 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 50 Toplam: 57
[ Geri ] [ Yukarı ]

Kategoriler

Tüm İhale Kararları
Adli Sicil Kaydı
Alt Yüklenici
Alternatif Teklif
Anahtar Personel
Analizler
Araç Kiralama
Aritmetik Hata
Arşiv Kararlar
Asgari İşçilik Maliyeti
Aşırı Düşük
Aşırı Düşük (Hizmet Alımları)
Aşırı Düşük (Mal Alımları)
Aşırı Düşük (Yapım İşleri)
Banka Referans Mektubu
Belediyeler
Belli İstekliler
Benzer İş
Benzer İş (Hizmet Alımları)
Benzer İş (Mal Alımları)
Benzer İş (Yapım İşleri)
Bilanço
Bilgi ve Belge Eksikliği
Birden Fazla Teklif
Çalıştırılması Öngörülen Personel
Çerçeve Sözleşmesi
Cezalar (Müeyyide)
Ciro (İş Hacmi)
Çöp İhaleleri
Damga Vergisi
Danışmanlık İhaleleri
Demonstrasyon
Diploma / Mezuniyet Belgesi
Diğer
Doğrudan Temin
Düzeltici İşlem
Düzeltme İlanı
Düzenleyici Kararlar
E-İhale
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
EKAP’tan Doküman İndirme
Elektronik Eksiltme
En Avantajlı Teklif
Eşit Teklifler
Faaliyet Alanı (iştigal)
Faaliyet Belgesi
Fazla Mesai
Fiyat Dışı Unsurlar
Fiyat Farkı
Fokotopi Belge
Geçici Teminat
Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri
Giyim Bedelleri
Hakediş
Hizmet Alımları
Hizmet Yeterlilik Belgesi
idari Şartname
ihale Dokümanları
ihale Dokümanı Hakkında Açıklama
ihale iptal Nedenleri
ihale Komisyonu
ihale Türleri
ihale Yetkilisi
ihalelerden Elenme Nedenleri
ihaleye Katılamayacak Olanlar
ihaleye Katılımı Sınırlananlar
ilaçlama
ilanlar
imalatçı ve Yetkili Satıcı Belgeleri
imza Sirküleri
istisnalar
itirazlar / Şikayetler
itirazlar / Şikayetler (Kamu İhale Kurumuna)
itirazlar / Şikayetler (İdareye)
iş Artışı ve iş Eksilişi
iş Denetleme
iş Deneyim (Alt Yüklenici)
iş Deneyim Belgeleri
iş Deneyim Belgeleri (Hizmet Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Mal Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Yapım İşleri)
iş Durum
iş Ortaklığı (Ortak Girişim)
iş ve Meslek Ahlakına Aykırı Davranışlar
iş Yönetme
işçilik Hesaplama
Kalite Belgeleri
Kamu Davası
Kamu İhale Kanunu Kapsamında Olan İdareler
Kamu Zararı
Kapasite Raporu
Kâr Öngörülmesi
Katalog
Kesin Teminat
Kesinleşen İhale Kararı
Komisyon Kararı
Konsorsiyum
Kontrol Aracı
Kıdem ve İhbar Tazminatı
Kısmi Kabul
Kısmi Teklif
Mahkeme Kararları
Makina - Ekipman (Araçlar)
Mal Alımları
Mali Sorumluluk Sigortası
Noter Onaylı / Aslının Aynıdır Şerhli Belgeler
Numuneler
Ön Mali Kontrol
Ortaklık Durum Belgesi
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-b Maddesine Göre)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-f Maddesine Göre)
Personel Taşıma
Rekabet
Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi
Sağlık İhaleleri
Sigorta Giderleri
Sigorta Prim Oranları
Sosyal Güvenlik Prim Borcu (SGK Borcu)
Sözleşme
Sözleşme Devri
Sözleşme Feshi
Sözleşme Tasarısı
Standart Formlar
Süre Uzatımı
Sınır Değer
Tanımlar
Tebligat
Tebliğ ve Şikayet Süreleri
Teklif Cetveli
Teklif Edilen Fiyatlar
Teklif Fiyata Dahil Masraflar
Teklif Geçerlilik Süresi
Teklif Mektubu
Teklif Zarfı
Tekliflerin Değerlendirilmesi
Teknik Şartname
Temel İlkeler
Ticaret Sicil Gazetesi
Türkak
Unvan Değişikliği
Vekaletname
Vergi Borcu
Vergi Matrahı
Yabancı Belgeler
Yabancı İstekli
Yaklaşık Maliyet
Yapım İşleri
Yasaklılık
İdare Mahkemesi Kararları
Yemek ve Yol Ücretleri
Yemek İhaleleri
Yerli istekli
Yeterlilik Kriterleri
Yetkili Satıcı Belgesi
Zeyilname
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri