Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 9845
 - Bu Hafta (19.08-25.08): 0
 - Geçen Hafta(12.08-18.08): 6
 - Bu Ay (Ağustos): 13
 - Geçen Ay (Temmuz): 28
Kategori: 153
Haberler: 457
Web Bağlantıları: 607

Abone İstatistiği

6 misafir ve 2 abone bağlı
Abone Sayısı: 7773
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 7,31
  - Bronz (3 ay): % 2,28
  - Gümüş (6 ay): % 2,28
  - Altın (12 ay): % 26,03
  - Kamu Altın (12 ay): % 62,10
Ziyaretçi Sayısı: 6.324.975
Danışmanlık İhaleleri
İhale Türü İhale Usulü
Başlığı Filtrele     Sırala 
 
Öğe Başlığı Tıklamalar
"Proje Hazırlanması" ihalesinde yapılması gereken jeoteknik çalışmalara ilişkin yükleniciye bedel ödenir mi? (Yüksek Fen Kurulu Kararı) Abonelik gerekli 38
Belli istekliler usulü ile yapılan yapım ihalelerinde, puanların eşit olması nedeniyle listeye alınacak aday sayısının öngörülen sayıyı aşması halinde, hangi adaylar teklif vermeye davet edilir? Abonelik gerekli 67
Belli istekliler usulü ile yapılan yapım ihalelerinde, üç iş deneyim belgesinin toplam puanına, benzer iş kapsamındaki iş deneyim belgesi tutarının, tam puan için gereken tutardan fazla olan kısmı ilave edilir mi? Abonelik gerekli 41
Bir işin danışmanlık hizmetini yapanlar, aynı işin ihalesine girebilir mi? Abonelik gerekli 105
Danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde amaçlanan en düşük fiyat teklifi sunan istekliye ihalenin bırakılması mıdır? Abonelik gerekli 7
Danışmanlık ihale sürecini açıklayıcı örnek karar Abonelik gerekli 282
Danışmanlık ihale sürecinin anlatıldığı karar Abonelik gerekli 95
Danışmanlık ihalelerinde anahtar teknik personelin benzer işlere ilişkin mesleki deneyimi hangi belge ile gösterilir? Abonelik gerekli 28
Danışmanlık ihalelerinde anahtar teknik personelin benzer ve toplam iş tecrübesi hangi belgelerden anlaşılır? Abonelik gerekli 41
Danışmanlık ihalelerinde asgari teknik puanın altında puan alan isteklilerin mali teklifleri açılır mı? Abonelik gerekli 9
Danışmanlık ihalelerinde aşırı düşük sorgulama yapılır mı? Abonelik gerekli 85
Danışmanlık ihalelerinde istekliler, mali teklif ile birlikte hangi standart formları vermeleri gerekmektedir? Abonelik gerekli 36
Danışmanlık ihalelerinde iş denetleme belgeleri tam olarak değerlendirilebilir mi? Abonelik gerekli 32
Danışmanlık ihalelerinde iş ortaklıklarında iş deneyim belgesinin puanlaması nasıl yapılır? Abonelik gerekli 147
Danışmanlık ihalelerinde metodolojiye ilişkin puanlama yapılırken hangi hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir? Abonelik gerekli 15
Danışmanlık ihalelerinde puanlamanın nasıl tespit edilmesi ve yapılması gerektiğine dair açıklayıcı karar Abonelik gerekli 128
Danışmanlık ihalelerinde teknik değerlendirme kriterleri hangi verilere göre yapılır? Abonelik gerekli 120
Danışmanlık ihalelerinde teknik teklif zarfında başka hangi belgelerin bulunması gerekmektedir? Abonelik gerekli 17
Danışmanlık ihalelerinde teknik teklif zarfında mali teklifin ayrı bir zarf içinde sunulmaması mevzuata aykırılık oluşturur mu? Abonelik gerekli 22
Danışmanlık ihalelerinde, adaylardan özgeçmiş formunda yer alan bilgilerin tevsiki için başvurularının ekinde herhangi bir belge sunulması istenilebilir mi? Abonelik gerekli 65
Danışmanlık ihalelerinde, aşırı düşük tekliflerin incelenmesinde hangi esasların dikkate alınacağı belli midir? Abonelik gerekli 40
Danışmanlık ihalelerinde, benzer tecrübenin hesabı nasıl yapılmalıdır? Abonelik gerekli 88
Danışmanlık ihalelerinde, faaliyet süreleri hangi belge ile değerlendirilir? Abonelik gerekli 11
Danışmanlık ihalelerinde, ihalenin iptal edilmemesi için, en az kaç adayın ihaleye davet edilebilecek düzeyde olması gerekir? Abonelik gerekli 67
Danışmanlık ihalelerinde, isteklilerce sunulan iş programlarının puanlamaya esas sunulan teknik teklifler üzerinden, KİK tarafından tekrar değerlendirme yapılması mümkün müdür? Abonelik gerekli 25
Danışmanlık ihalelerinde, iş deneyim belgeleri ile ilgili olarak hangi aşamada hangi standart formların şartnamede düzenlenmesi gerektiği ile ilgili açıklayıcı karar Abonelik gerekli 96
Danışmanlık ihalelerinde, komisyon tarafından metodoloji puanlaması yapılırken hangi hususlara dikkate edilmesi gerekir? Abonelik gerekli 8
Danışmanlık ihalelerinde, mesleki deneyim hangi belge ile değerlendirilir? Abonelik gerekli 66
Danışmanlık ihalelerinde, ön yeterlik aşamasında iş ortaklıklarında personel puanlaması nasıl değerlendirilir? Abonelik gerekli 8
Danışmanlık ihalelerinde, tekliflerin aşırı düşük olup olmadığına yönelik değerlendirme yapılabilir mi? Abonelik gerekli 56
Danışmanlık ihalelerinde, teknik puan ağırlık katsayısı yüzde kaç aralığında belirlenir? Abonelik gerekli 12
Danışmanlık ihalelerinde, yaklaşık maliyetin altında teklif bulunmasına rağmen, puanlama sonucu ekonomik açıdan en avantajlı teklif yaklaşık maliyetin üstünde olursa nasıl karar alınır? Abonelik gerekli 7
Danışmanlık ihalelerinde, yeterli oldukları sonradan anlaşılan ve mali teklifleri iade edilen isteklilerin mali teklifleri, düzeltici işlem gereği idarece yeniden alınabilir mi? Abonelik gerekli 47
Danışmanlık ihalelerinde, yöneticilik deneyimi nasıl belgelendirilebilir? Abonelik gerekli 34
Danışmanlık ihalelerinin ön yeterlik aşamasında sunulan belgeler, ihale aşamasında da yeterlik kriteri olarak istenilmişse bu belgeler tekrar sunulmalı mıdır? Abonelik gerekli 104
Danışmanlık ihalelerinin teknik değerlendirmeye yönelik puanlamasında, kriterlere ihale komisyonları tarafından farklı puan verilebilir mi? Abonelik gerekli 95
Danışmanlık ihalesinde puanlama yapılırken idarece hangi hususa dikkat edilmelidir? Abonelik gerekli 174
Danışmanlık ihalesinde yapılan değerlendirmeler sonucu, isteklinin teklifinin yaklaşık maliyetin üzerinde olması nedeniyle değerlendirme dışı bırakılması mevzuata aykırılık oluşturur mu? Abonelik gerekli 70
Danışmanlık işi olup da limitten dolayı hizmet ihalesi olarak yapılan alımlarda, iş deneyim belgeleri hangi ihale uygulama yönetmeliğine göre değerlendirilir? Abonelik gerekli 32
Danışmanlık işini yapan şirketlerin ortakları ilgili işin yapım ihalesine girebilir mi? Abonelik gerekli 26
Danışmanlık işleri hangi durumda hizmet ihale türü ile gerçekleştirilebilir? Abonelik gerekli 55
Danışmanlık kapsamında olan bir iş, yaklaşık maliyet tutarından dolayı hizmet alımı olarak gerçekleştirilirse bu durum ilgili ihalenin danışmanlık alımı niteliğini ortadan kaldırır mı? Abonelik gerekli 59
Danışmanlık kapsamında olup da hizmet alımı olarak gerçekleştirilen ihalelerde aşırı düşük sorgulama yapılmadan ihale sonuçlandırılabilir mi? Abonelik gerekli 36
Danışmanlık kapsamında olup da hizmet ihalesi olarak gerçekleştirilen işler, danışmanlık hizmeti niteliğini ortadan kaldırır mı? Abonelik gerekli 41
Etüd ve proje işleri hizmet mi yoksa danışmanlık işi midir? Abonelik gerekli 50
Hangi danışmanlık ihaleleri hizmet alım ihalesi olarak yapılabilir? Abonelik gerekli 29
Hangi danışmanlık işleri, hizmet alımı ihalesiyle gerçekleştirilebilir? Abonelik gerekli 66
Hangi danışmanlık işleri, hizmet alımı olarak yapılabilir? Abonelik gerekli 89
Hangi danışmanlık işlerinde son on beş yıl içinde gerçekleştirilen işler iş deneyim olarak kabul edilir? Abonelik gerekli 19
Hangi işler, yapımla ilgili hizmet işleri kapsamındadır? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 97
 
<< Başa Dön < Önceki 1 2 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 50 Toplam: 56
[ Geri ] [ Yukarı ]

Kategoriler

Tüm İhale Kararları
Adli Sicil Kaydı
Alt Yüklenici
Alternatif Teklif
Anahtar Personel
Analizler
Araç Kiralama
Aritmetik Hata
Arşiv Kararlar
Asgari İşçilik Maliyeti
Aşırı Düşük
Aşırı Düşük (Hizmet Alımları)
Aşırı Düşük (Mal Alımları)
Aşırı Düşük (Yapım İşleri)
Banka Referans Mektubu
Belediyeler
Belli İstekliler
Benzer İş
Benzer İş (Hizmet Alımları)
Benzer İş (Mal)
Benzer İş (Yapım İşleri)
Bilanço
Bilgi ve Belge Eksikliği
Birden Fazla Teklif
Çalıştırılması Öngörülen Personel
Çerçeve Sözleşmesi
Cezalar (Müeyyide)
Ciro (İş Hacmi)
Çöp İhaleleri
Danışmanlık İhaleleri
Demonstrasyon
Diploma / Mezuniyet Belgesi
Diğer
Doğrudan Temin
Düzeltici İşlem
Düzeltme İlanı
Düzenleyici Kararlar
E-İhale
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
EKAPtan Doküman İndirme
Elektronik Eksiltme
En Avantajlı Teklif
Eşit Teklifler
Faaliyet Alanı (iştigal)
Faaliyet Belgesi
Fazla Mesai
Fiyat Dışı Unsurlar
Fiyat Farkı
Fokotopi Belge
Geçici Teminat
Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri
Giyim Bedelleri
Hakediş
Hizmet Alımları
Hizmet Yeterlilik Belgesi
idari Şartname
ihale Dokümanları
ihale Dokümanı Hakkında Açıklama
ihale iptal Nedenleri
ihale Komisyonu
ihale Türleri
ihale Yetkilisi
ihalelerden Elenme Nedenleri
ihaleye Katılamayacak Olanlar
ihaleye Katılımı Sınırlananlar
ilaçlama
ilanlar
imalatçı ve Yetkili Satıcı Belgeleri
imza Sirküleri
istisnalar
itirazlar / Şikayetler
itirazlar / Şikayetler (Kamu İhale Kurumuna)
itirazlar / Şikayetler (İdareye)
iş Artışı ve iş Eksilişi
iş Denetleme
iş Deneyim (Alt Yüklenici)
iş Deneyim Belgeleri
iş Deneyim Belgeleri (Hizmet Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Mal Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Yapım İşleri)
iş Durum
iş Ortaklığı (Ortak Girişim)
iş ve Meslek Ahlakına Aykırı Davranışlar
iş Yönetme
işçilik Hesaplama
Kalite Belgeleri
Kamu Davası
Kamu İhale Kanunu Kapsamında Olan İdareler
Kamu Zararı
Kapasite Raporu
Kâr Öngörülmesi
Katalog
Kesin Teminat
Kesinleşen İhale Kararı
Komisyon Kararı
Konsorsiyum
Kontrol Aracı
Kıdem ve İhbar Tazminatı
Kısmi Kabul
Kısmi Teklif
Mahkeme Kararları
Makina - Ekipman (Araçlar)
Mal Alımları
Mali Sorumluluk Sigortası
Noter Onaylı / Aslının Aynıdır Şerhli Belgeler
Numuneler
Ön Mali Kontrol
Ortaklık Durum Belgesi
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-b Maddesine Göre)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-f Maddesine Göre)
Personel Taşıma
Rekabet
Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi
Sağlık İhaleleri
Sigorta Giderleri
Sigorta Prim Oranları
Sosyal Güvenlik Prim Borcu (SGK Borcu)
Sözleşme
Sözleşme Devri
Sözleşme Feshi
Sözleşme Tasarısı
Standart Formlar
Sınır Değer
Tanımlar
Tebligat
Tebliğ ve Şikayet Süreleri
Teklif Cetveli
Teklif Edilen Fiyatlar
Teklif Fiyata Dahil Masraflar
Teklif Geçerlilik Süresi
Teklif Mektubu
Teklif Zarfı
Tekliflerin Değerlendirilmesi
Teknik Şartname
Temel İlkeler
Ticaret Sicil Gazetesi
Türkak
Unvan Değişikliği
Vekaletname
Vergi Borcu
Vergi Matrahı
Yabancı Belgeler
Yabancı İstekli
Yaklaşık Maliyet
Yapım İşleri
Yasaklılık
İdare Mahkemesi Kararları
Yemek ve Yol Ücretleri
Yemek İhaleleri
Yerli istekli
Yeterlilik Kriterleri
Yetkili Satıcı Belgesi
Zeyilname
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri