Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 10.913 Karar
 - Bu Hafta (25.10-25.10): 0
 - Geçen Hafta(18.10-24.10): 6
 - Bu Ay (Ekim): 33
 - Geçen Ay (Eylül): 32
Kategori: 155
Haberler: 531

Abone İstatistiği

10 misafir ve 5 abone bağlı
Abone Sayısı: 8374
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 3,03
  - Bronz (3 ay): % 1,73
  - Gümüş (6 ay): % 0,87
  - Altın (12 ay): % 32,90
  - Kamu Altın (12 ay): % 61,47
Ziyaretçi Sayısı: 6.501.306
Benzer İş (Yapım İşleri)
İhale Türü İhale Usulü
Başlığı Filtrele     Sırala 
 
Öğe Başlığı Tıklamalar
"ikmal inşaatı" işi, benzer iş olarak B-III grubu kapsamına girer mi? Abonelik gerekli 270
A-I, A-II veya A-V grubu işlerinden herhangi birinden alınan iş deneyim belgesi, diğer grupta geçerli olur mu? Abonelik gerekli 213
A-IX grubunda yer alan yapım işlerinin aynı grup içerisinde yer alan arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmet alımı ile bir arada ihale edilmesinin zorunlu olması durumunda hangi işlem yapılmalıdır? Abonelik gerekli 37
A-V grubu kapsamında belirtilen Altyapı tanımlaması hangi alt yapı işlerini kapsar? Abonelik gerekli 190
A-V iş grubunun, benzer iş olarak tanımlandığı ihalelerde, alt ve üst yapının birlikte yapılmış olma şartı aranır mı? Abonelik gerekli 206
Alışveriş binası yapımı işi hangi benzer iş grubu kapsamına girer? Abonelik gerekli 25
Asfalt kaplama işi, "altyapı ve üstyapı" olarak belirtilen benzer iş kapsamına girer mi? Abonelik gerekli 156
AV grubu işlerin benzer iş olarak tanımlandığı yapım ihalelerinde, sunulan iş deneyim belgesinde hem alt yapı hem de üst yapı işlerinin bulunması gerekir mi? Abonelik gerekli 59
AV grubu olarak belirlenen benzer iş kapsamına toprak işleri ve büyük sanat yapıları girer mi? Abonelik gerekli 61
Basketbol ve voleybol sahası yapımı işi benzer iş olarak A-V grubu kapsamına girer mi? Abonelik gerekli 61
Belediye hizmet bina inşaatı işi, benzer iş olarak hangi grup kapsamındadır? Abonelik gerekli 190
Benzer iş olarak A-V grubu işler belirlenen ihalede, üst yapının bitümlü sıcak karışımını da kapsaması gerekir mi? Abonelik gerekli 68
Benzer iş olarak A-V grubunun belirlendiği işlerde, alt yapı ile üstyapı imalatının bir arada yapılmış olması zorunlu mudur? Abonelik gerekli 125
Benzer iş olarak AV grubu belirlenen ihalelerde, iş deneyim belgelerinin kabul edilebilmesi için alt yapı ve üst yapı işlerinin birlikte yapılma şartı var mı? Abonelik gerekli 56
Benzer iş olarak belirlenen herhangi bir grupta Altyapı+Üstyapı işleri bulunuyorsa, ihalede sunulan iş deneyim belgesi, altyapı ve üstyapı işlerinin her ikisini de içermesi gerekir mi? Abonelik gerekli 31
Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümlerinin tespitinde de hangi hususların dikkate alınması gerekmektedir? Abonelik gerekli 54
Benzer işin, BIII grubu bina işleri olarak belirlendiği ihalede, BIII grubuna ait bakım onarım işlerine ait iş deneyim belgeleri benzer iş kapsamında değerlendirilebilir mi? Abonelik gerekli 30
BII grubu işlerin benzer iş olarak belirlendiği durumlarda, iş deneyim belgesinden inşaat alanına ilişkin olarak fiziki kriterin sağlanıp sağlanmadığı anlaşılamadığı durumda hangi işlemin yapılması gerekir? Abonelik gerekli 20
BII grubu işlerin benzer iş olarak belirlendiği ihalelerde, iş deneyim belgesinden yapım işinin BII grubunda olup olmadığının anlaşılamadığı durumlarda, bununla ilgili hangi belgenin sunulması gerekir? Abonelik gerekli 33
BII grubu işlerin benzer iş olarak belirlendiği ihalelerde, sunulacak iş deneyim belgesinden yapım işinin BII grubunda belirtilen fiziki kriterleri sağlayıp sağlamadığının anlaşılamaması durumunda, bu hususa ilişkin tevsik edici belgenin teklif kapsamında sunulması zorunlu mudur? Abonelik gerekli 35
Bina inşaatlarının B III grubu benzer iş kapsamında sayılabilmesi için hangi koşulların sağlanması gerekmektedir? Abonelik gerekli 91
Bina işlerine ilişkin her yapım işinin bir benzer iş grubuna dahil edilmesi zorunlu mudur? Abonelik gerekli 103
Bir binanın çatısının onarımı işinde, sadece B II grubu ve B II grubundaki işlerin onarım işleri benzer iş olarak belirlenmesi mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 88
Bir iş deneyim belgesinin B-III grubu kapsamında kabul edilebilmesi için gereken şart nedir? Abonelik gerekli 110
Bir işin adında ikmal ifadesinin geçiyor olması, o iş deneyim belgesinin B-II grubunda değerlendirilmesine engel midir? Abonelik gerekli 30
Bir işin yapım ihalelerinde, benzer iş tanımı kapsamına girip girmediği nasıl anlaşılır? Abonelik gerekli 242
Bir işin yapım ihalelerinin benzer iş tebliğindeki B-III grubu kapsamına girip girmediği nasıl anlaşılır? Abonelik gerekli 314
Bir işin yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair benzer iş tebliğindeki A grubu iş kapsamında değerlendirilebilmesi için şart nedir? Abonelik gerekli 188
Bir karayolunun bakım, onarım ve iyileştirilmesi işleri kapsamında, ilgili karayolunun bir bölümünün tamamen yeniden inşa edilmesi halinde, bu iş AV grubu kapsamında değerlendirilebilir mi? Abonelik gerekli 91
Birden fazla gruptan işleri içeren yapım işlerinin iş deneyim belgelerinde, hangi durumda belge tutarının tamamı dikkate alınır mı? Abonelik gerekli 24
Büyük sanat yapıları benzer iş olarak A-V grubu kapsamına girer mi? Abonelik gerekli 30
Cadde ve sokaklarda sıcak asfalt kaplama ve prefabrik beton parke, bordür taşı döşenmesi işi, yapım ihalelerinde hangi benzer iş grubu kapsamına girer? Abonelik gerekli 180
Demiryolu işlerine ait sadece üst yapı ya da alt yapı işi bulunan işler, benzer iş olarak A-VI grubu kapsamına girer mi? Abonelik gerekli 68
Devlet yolu yapılmasına ait iş deneyim belgesi, AV grubu kapsamına girer mi? Abonelik gerekli 23
Enjeksiyon işine ilişkin iş deneyimine sahip olanlar, üstenin A-VIll grubunda yer alan, dolgu barajlar, beton barajlar, kemer barajlar ve gölet işleri kapsamında bir iş deneyimine sahip olduğu anlamına gelir mi? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 21
Hangi durumda B-III grubuna ait iş deneyim belgesi alınabilir? Abonelik gerekli 21
Hidroelektrik santral tesisleri yapım işi, benzer iş olarak hangi grup kapsamına girer? Abonelik gerekli 16
Hizmet ihalesi olarak çıkılan beton parke ve bordür taşı döşeme işine ait iş deneyim belgesi, yapım ihalelerinde A-V grubu benzer iş kapsamına girer mi? Abonelik gerekli 135
ihale konusu işte yer alan irili ufaklı her türlü imalat dikkate alınarak yapım işlerinde çok geniş bir benzer iş belirlemesi yapılması mevzuata uygun olur mu? Abonelik gerekli 27
ihale konusu yapım işe ile iş deneyim belgesine konu ihalenin benzer işe uygun olan kısımlarının tutarları hangi şartla kabul edilebilir? Abonelik gerekli 62
ihalede "BIII grubu bina işleri" şeklinde belirlenen benzer iş tanımı, tamamlama, onarım vb. işleri kapsar mı? Abonelik gerekli 62
ihalelerde tamamlama, güçlendirme, montaj, onarım ve sondaj vb. işlere ilişkin iş deneyim belgelerinin kabul edilebilmesi için idarelerce buna ilişkin belirlemenin şartnamede yapılması zorunlu mudur? Abonelik gerekli 36
ihata duvarı yapılması işi hangi benzer iş grubu kapsamına girer? Abonelik gerekli 29
ikmal ve tamamlama işleri B III grubu kapsamına girer mi? Abonelik gerekli 86
inşaatına başlanmış ancak tamamlanmamış bir yapının geriye kalan imalatlarının gerçekleştirilmesi şeklindeki tamamlama işlerine ilişkin iş deneyim belgeleri, temelden bina yapımına ilişkin ihalelerde kabul edilebilir mi? Abonelik gerekli 27
iş deneyim belgesine konu işin esaslı unsurunun ihale konusu iş veya benzer işe ilişkin olmaması durumunda iş deneyim belgesi dikkate alınır mı yoksa benzer iş kapsamına giren işleri mi dikkate alınır? Abonelik gerekli 49
iş deneyim belgesinin A-VI benzer iş grubu demiryolu işler kapsamında değerlendirilebilmesi için hangi işlerin yapılmış olması gerekmektedir? Abonelik gerekli 90
iş deneyim belgesinin benzer iş kapsamına ne kadarının girdiğine dair ayrıştırma yapılmadan değerlendirme yapılması mevzuata uygun mudur? (İdare Mehkemesi Kararı) Abonelik gerekli 264
Kapalı pazaryeri ve alışveriş merkezi yapım işi, benzer iş olarak B-III grubu kapsamına girer mi? Abonelik gerekli 67
Köprü imalat işleri, A-V grubu işler kapsamına girer mi? Abonelik gerekli 69
 
<< Başa Dön < Önceki 1 2 3 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 50 Toplam: 104
[ Geri ] [ Yukarı ]

Kategoriler

Tüm İhale Kararları
Adli Sicil Kaydı
Alt Yüklenici
Alternatif Teklif
Anahtar Personel
Analizler
Araç Kiralama
Aritmetik Hata
Arşiv Kararlar
Asgari İşçilik Maliyeti
Aşırı Düşük
Aşırı Düşük (Hizmet Alımları)
Aşırı Düşük (Mal Alımları)
Aşırı Düşük (Yapım İşleri)
Banka Referans Mektubu
Belediyeler
Belli İstekliler
Benzer İş
Benzer İş (Hizmet Alımları)
Benzer İş (Mal Alımları)
Benzer İş (Yapım İşleri)
Bilanço
Bilgi ve Belge Eksikliği
Birden Fazla Teklif
Çalıştırılması Öngörülen Personel
Çerçeve Sözleşmesi
Cezalar (Müeyyide)
Ciro (İş Hacmi)
Çöp İhaleleri
Damga Vergisi
Danışmanlık İhaleleri
Demonstrasyon
Diploma / Mezuniyet Belgesi
Diğer
Doğrudan Temin
Düzeltici İşlem
Düzeltme İlanı
Düzenleyici Kararlar
E-İhale
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
EKAP’tan Doküman İndirme
Elektronik Eksiltme
En Avantajlı Teklif
Eşit Teklifler
Faaliyet Alanı (iştigal)
Faaliyet Belgesi
Fazla Mesai
Fiyat Dışı Unsurlar
Fiyat Farkı
Fokotopi Belge
Geçici Teminat
Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri
Giyim Bedelleri
Hakediş
Hizmet Alımları
Hizmet Yeterlilik Belgesi
idari Şartname
ihale Dokümanları
ihale Dokümanı Hakkında Açıklama
ihale iptal Nedenleri
ihale Komisyonu
ihale Türleri
ihale Yetkilisi
ihalelerden Elenme Nedenleri
ihaleye Katılamayacak Olanlar
ihaleye Katılımı Sınırlananlar
ilaçlama
ilanlar
imalatçı ve Yetkili Satıcı Belgeleri
imza Sirküleri
istisnalar
itirazlar / Şikayetler
itirazlar / Şikayetler (Kamu İhale Kurumuna)
itirazlar / Şikayetler (İdareye)
iş Artışı ve iş Eksilişi
iş Denetleme
iş Deneyim (Alt Yüklenici)
iş Deneyim Belgeleri
iş Deneyim Belgeleri (Hizmet Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Mal Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Yapım İşleri)
iş Durum
iş Ortaklığı (Ortak Girişim)
iş ve Meslek Ahlakına Aykırı Davranışlar
iş Yönetme
işçilik Hesaplama
Kalite Belgeleri
Kamu Davası
Kamu İhale Kanunu Kapsamında Olan İdareler
Kamu Zararı
Kapasite Raporu
Kâr Öngörülmesi
Katalog
Kesin Teminat
Kesinleşen İhale Kararı
Komisyon Kararı
Konsorsiyum
Kontrol Aracı
Kıdem ve İhbar Tazminatı
Kısmi Kabul
Kısmi Teklif
Mahkeme Kararları
Makina - Ekipman (Araçlar)
Mal Alımları
Mali Sorumluluk Sigortası
Noter Onaylı / Aslının Aynıdır Şerhli Belgeler
Numuneler
Ön Mali Kontrol
Ortaklık Tespit Belgesi (Ortaklık Durum Belgesi)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-b Maddesine Göre)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-f Maddesine Göre)
Personel Taşıma
Rekabet
Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi
Sağlık İhaleleri
Sigorta Giderleri
Sigorta Prim Oranları
Sosyal Güvenlik Prim Borcu (SGK Borcu)
Sözleşme
Sözleşme Devri
Sözleşme Feshi
Sözleşme Tasarısı
Standart Formlar
Süre Uzatımı
Sınır Değer
Tanımlar
Tebligat
Tebliğ ve Şikayet Süreleri
Teklif Cetveli
Teklif Edilen Fiyatlar
Teklif Fiyata Dahil Masraflar
Teklif Geçerlilik Süresi
Teklif Mektubu
Teklif Zarfı
Tekliflerin Değerlendirilmesi
Teknik Şartname
Temel İlkeler
Ticaret Sicil Gazetesi
Türkak
Unvan Değişikliği
Vekaletname
Vergi Borcu
Vergi Matrahı
Yabancı Belgeler
Yabancı İstekli
Yaklaşık Maliyet
Yapım İşleri
Yasaklılık
İdare Mahkemesi Kararları
Yemek ve Yol Ücretleri
Yemek İhaleleri
Yerli istekli
Yeterlilik Kriterleri
Yetkili Satıcı Belgesi
Zeyilname
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri