Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 10.312 Karar
 - Bu Hafta (13.07-14.07): 0
 - Geçen Hafta(06.07-12.07): 8
 - Bu Ay (Temmuz): 13
 - Geçen Ay (Haziran): 21
Kategori: 155
Haberler: 485
Web Bağlantıları: 607

Abone İstatistiği

4 misafir ve 2 abone bağlı
Abone Sayısı: 7997
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 2,83
  - Bronz (3 ay): % 1,89
  - Gümüş (6 ay): % 0,94
  - Altın (12 ay): % 32,08
  - Kamu Altın (12 ay): % 62,26
Ziyaretçi Sayısı: 4.950.887
Analizler
İhale Türü İhale Usulü
Başlığı Filtrele     Sırala 
 
Öğe Başlığı Tıklamalar
Yapım ihalelerinde tebliğdeki yeni hükümlere göre, isteklilerin analizlerine dayanak olabilecek bilgi ve belgeler nelerdir? Abonelik gerekli 264
Alt analizler dikkate alınmadan analizlerden miktar ve girdilerin değerlendirilmesinin yapılması mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 143
Anahtar teslim götürü bedel işlerin analizlerinde, hangi kalemlerin gösterilmesi gerekir? Abonelik gerekli 154
Anahtar teslim götürü bedel yapım ihalelerinde, metrajlardaki farklılığın yüzde 10' unun altında kalması durumunda açıklama kabul edilebilir mi? Abonelik gerekli 72
Anahtar teslimi götürü bedel bir ihalede, istekli tarafından belirlenen imalat kalemlerindeki miktarların,yaklaşık maliyet hesabında esas alınan miktarlarla aynı olması gerekir mi? Abonelik gerekli 387
Anahtar teslimi götürü bedel ihalelerde, idare tarafından tespit edilen imalat miktarları ile istekliler tarafından tespit edilen imalat miktarları arasındaki farkın ne kadar olması teklifin kabul edilmesini sağlar? Abonelik gerekli 129
Anahtar teslimi götürü bedel ihalelerde, iş kalemleri ayrı ayrı mı yoksa iş kalemleri birleştirilmek suretiyle mi birim fiyatlar oluşturulur? Abonelik gerekli 86
Anahtar teslimi götürü bedel işlerde analiz istenilmesine rağmen, birkaç kaleme ilişkin eksik miktar teklif edilmesi elenme nedeni midir? Abonelik gerekli 660
Anahtar teslimi götürü bedel işlerde, aşırı düşük açıklaması için yeterli belgeler nelerdir? Abonelik gerekli 361
Anahtar teslimi götürü bedel işlerde, fiyat analizi içeriği ile ilgili açıklayıcı karar Abonelik gerekli 705
Anahtar teslimi götürü bedel işlerde, idare tarafından belirlenen iş kalemlerine ait miktarlarla, istekli tarafından belirlenen miktarlar arasında farklılık olması mevzuata aykırılık oluşturur mu? Abonelik gerekli 140
Anahtar teslimi götürü bedel işlerde, idarece tespit edilen imalat miktarları ile isteklilerce tespit edilen imalat miktarları arasında fark olması nedeniyle açıklama reddedilir mi? (Açıklayıcı karar) Abonelik gerekli 326
Anahtar teslimi götürü bedel teklif alınan ihalelerde, analizlerde imalat miktarları doldurularak isteklilere verilebilir mi? Abonelik gerekli 72
Anahtar teslimi götürü bedel teklif verilen yapım ihalesinde, idarenin belirlediği yaklaşık maliyet hesabı ile isteklilerin belirlediği imalat miktarları arasında farklılık olması nasıl değerlendirilmelidir? Abonelik gerekli 183
Anahtar teslimi götürü bedel usulü ile yapılan işlerde, idareler tarafından hesaplanan miktarlar ile birebir aynı miktarların teklif edilme zorunluluğu var mı? Abonelik gerekli 122
Anahtar teslimi götürü olarak yapılan ihalelerde, istekliler tarafından hesaplanan iş kalemlerine ilişkin metrajlar ile yaklaşık maliyetteki metrajların birebir örtüşmesi gerekir mi? Abonelik gerekli 146
Anahtar teslimi yapım ihalelerinde isteklilerin aşırı düşük açıklama kapsamında sundukları analizlerdeki miktar ile yaklaşık maliyetteki miktar arasında bulunan % kaç oranında farklılık olması KİK tarafından makul karşılanmıştır? Abonelik gerekli 157
Analiz fiyatlarını tevsik edici proforma faturalarda iş kaleminin ayrıntılarına yer verilmeden sadece isimlerine yer verilmesi mevzuata aykırılık oluşturur mu? Abonelik gerekli 200
Analiz formatında kar ve genel giderin belirtilmemiş olması, açıklamanın kabul edilmemesine gerekçe olur mu? Abonelik gerekli 136
Analiz istenen ihalede, isteklinin teklifi sınır değerin altında kalır ve aşırı düşük teklif olursa, anılan analizde yer alan maliyetlerin proforma faturalarla ayrıntılı olarak açıklanmasının istenilmesi gerekir mi? Abonelik gerekli 322
Analiz istenilmesinin amacı nedir? Abonelik gerekli 143
Analizde isteklinin iş kalemininin adını ve poz numaralarını yanlış yazması, açıklamanın değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu? Abonelik gerekli 68
Analizde, "adet" yerine "metre" ifadesinin yazılması mevzuata aykırılık oluşturur mu? Abonelik gerekli 69
Analizler faks çıktısı olarak idareye sunulabilir mi? Abonelik gerekli 78
Analizler, ihalede teklif ile birlikte yeterlik kriteri olarak istenebilir mi? Abonelik gerekli 123
Analizler, isteklilerden hangi aşamada istenilmelidir? Abonelik gerekli 217
Analizlerde bulunan aritmetik hata sonradan düzeltilebilir mi veya bu hatadan dolayı istekli elenir mi? Abonelik gerekli 262
Analizlerde değişiklikler yapılabilmesi mümkün müdür? Abonelik gerekli 162
Analizlerde dikkat edilmesi gereken hususlar ile ilgili karar Abonelik gerekli 596
Analizlerde her iş kaleminin girdi cinsi miktarı ve tutarı yönünden ayrıntılarına yer verilmesi gerekir mi? Abonelik gerekli 247
Analizlerde her işçi için saatlik ne kadar ücret öngörüldüğünün açık olarak belirtilmesine gerek var mı? Abonelik gerekli 105
Analizlerde imza olmaması, ihaleden elenme nedeni olur mu? Abonelik gerekli 229
Analizlerde işçilik hesaplaması yapılırken haftalık ve günlük kaç saat üzerinden hesaplama yapılmalıdır? Abonelik gerekli 85
Analizlerde malzeme fiyatlarının tevsiki amacıyla sunulan fiyat teklifinde malzeme ve montaj giderlerinin ayrı ayrı gösterilmemesi, açıklamanın reddine neden olur mu? Abonelik gerekli 77
Analizlerde malzeme için fiyat öngörülmesine, işçilik ve nakliye gibi başlıklara yer verilmesine rağmen; bu başlıklar için herhangi bir fiyat öngörülmemesi teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu? Abonelik gerekli 62
Analizlerde, asgari ücretin altında teklif öngörülmesi teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu? Abonelik gerekli 56
Analizlerde, Bayındırlık Bakanlığı rayiçlerini kullanan ve bu rayiçlerin poz numaralarını da belirterek liste halinde sunan istekliler, rayiçlere ilişkin proforma fatura, teklif alındığına dair yazı veya benzeri belgeleri ayrıca sunmaları gerekir mi? Abonelik gerekli 176
Analizlerde, çalıştırılacak işçilerin nitelikleri ve sayıları belirtilmeden bütün işçilik giderine ilişkin olarak tek bir fiyat yazılması mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 99
Analizlerde, işçilik ve buna ilişkin miktar ve rayiçlerin ayrıca bulunmasına gerek var mı? Abonelik gerekli 104
Analizlerde, toplam teklif tutarı virgülden sonra en fazla kaç haneli olarak yazılır? Abonelik gerekli 53
Analizlerdeki miktarların değişikliği ile ilgili karar Abonelik gerekli 229
Analizlerdeki rayiç fiyatların, virgülden sonra iki haneden fazla olacak şekilde yazılması mevzuata aykırılık oluşturur mu? Abonelik gerekli 81
Analizlerin fotokopi olması, ihaleden elenme nedeni midir? Abonelik gerekli 112
Analizlerin, birim fiyat tariflerine ve teknik şartname düzenlemelerine uygun olmaması teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu? Abonelik gerekli 102
Analizlerle açıklama yapılırken hangi hususlara dikkat edilmelidir? Abonelik gerekli 120
Aşırı düşük açıklama kapsamında sunulan analizlerde, bazı imalat kalemlerinin maliyetinin teklif fiyatına yansıtılmaması veya imalat kalemlerinin metrajlarının idarece belirlenen analizlerdeki miktarlardan düşük olması durumunda isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır mı? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 245
Bir imalat kalemindeki işçilik miktarı, o imalat kaleminin ilişkili olduğu veya referans alındığı bayındırlık birim fiyat analizlerinde öngörülen işçilik miktarından düşük belirlenebilir mi? Abonelik gerekli 123
Bir iş kaleminin analizinin yapılmasının mümkün olmadığı durumda istekli tarafından ne yapılmalıdır? Abonelik gerekli 242
Bir iş kaleminin ilk keşfindeki birim fiyatının analizinde sonradan bir değişiklik olması halinde hangi analiz esas alınmalıdır? (Yüksek Fen Kurulu Kararı) Abonelik gerekli 166
Birim fiyat teklif cetvelinde bulunan kalemin, analizde değiştirilmesi halinde teklif değerlendirme dışı bırakılır mı? Abonelik gerekli 261
 
<< Başa Dön < Önceki 1 2 3 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 50 Toplam: 104
[ Geri ] [ Yukarı ]

Kategoriler

Tüm İhale Kararları
Adli Sicil Kaydı
Alt Yüklenici
Alternatif Teklif
Anahtar Personel
Analizler
Araç Kiralama
Aritmetik Hata
Arşiv Kararlar
Asgari İşçilik Maliyeti
Aşırı Düşük
Aşırı Düşük (Hizmet Alımları)
Aşırı Düşük (Mal Alımları)
Aşırı Düşük (Yapım İşleri)
Banka Referans Mektubu
Belediyeler
Belli İstekliler
Benzer İş
Benzer İş (Hizmet Alımları)
Benzer İş (Mal Alımları)
Benzer İş (Yapım İşleri)
Bilanço
Bilgi ve Belge Eksikliği
Birden Fazla Teklif
Çalıştırılması Öngörülen Personel
Çerçeve Sözleşmesi
Cezalar (Müeyyide)
Ciro (İş Hacmi)
Çöp İhaleleri
Damga Vergisi
Danışmanlık İhaleleri
Demonstrasyon
Diploma / Mezuniyet Belgesi
Diğer
Doğrudan Temin
Düzeltici İşlem
Düzeltme İlanı
Düzenleyici Kararlar
E-İhale
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
EKAP’tan Doküman İndirme
Elektronik Eksiltme
En Avantajlı Teklif
Eşit Teklifler
Faaliyet Alanı (iştigal)
Faaliyet Belgesi
Fazla Mesai
Fiyat Dışı Unsurlar
Fiyat Farkı
Fokotopi Belge
Geçici Teminat
Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri
Giyim Bedelleri
Hakediş
Hizmet Alımları
Hizmet Yeterlilik Belgesi
idari Şartname
ihale Dokümanları
ihale Dokümanı Hakkında Açıklama
ihale iptal Nedenleri
ihale Komisyonu
ihale Türleri
ihale Yetkilisi
ihalelerden Elenme Nedenleri
ihaleye Katılamayacak Olanlar
ihaleye Katılımı Sınırlananlar
ilaçlama
ilanlar
imalatçı ve Yetkili Satıcı Belgeleri
imza Sirküleri
istisnalar
itirazlar / Şikayetler
itirazlar / Şikayetler (Kamu İhale Kurumuna)
itirazlar / Şikayetler (İdareye)
iş Artışı ve iş Eksilişi
iş Denetleme
iş Deneyim (Alt Yüklenici)
iş Deneyim Belgeleri
iş Deneyim Belgeleri (Hizmet Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Mal Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Yapım İşleri)
iş Durum
iş Ortaklığı (Ortak Girişim)
iş ve Meslek Ahlakına Aykırı Davranışlar
iş Yönetme
işçilik Hesaplama
Kalite Belgeleri
Kamu Davası
Kamu İhale Kanunu Kapsamında Olan İdareler
Kamu Zararı
Kapasite Raporu
Kâr Öngörülmesi
Katalog
Kesin Teminat
Kesinleşen İhale Kararı
Komisyon Kararı
Konsorsiyum
Kontrol Aracı
Kıdem ve İhbar Tazminatı
Kısmi Kabul
Kısmi Teklif
Mahkeme Kararları
Makina - Ekipman (Araçlar)
Mal Alımları
Mali Sorumluluk Sigortası
Noter Onaylı / Aslının Aynıdır Şerhli Belgeler
Numuneler
Ön Mali Kontrol
Ortaklık Durum Belgesi
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-b Maddesine Göre)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-f Maddesine Göre)
Personel Taşıma
Rekabet
Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi
Sağlık İhaleleri
Sigorta Giderleri
Sigorta Prim Oranları
Sosyal Güvenlik Prim Borcu (SGK Borcu)
Sözleşme
Sözleşme Devri
Sözleşme Feshi
Sözleşme Tasarısı
Standart Formlar
Süre Uzatımı
Sınır Değer
Tanımlar
Tebligat
Tebliğ ve Şikayet Süreleri
Teklif Cetveli
Teklif Edilen Fiyatlar
Teklif Fiyata Dahil Masraflar
Teklif Geçerlilik Süresi
Teklif Mektubu
Teklif Zarfı
Tekliflerin Değerlendirilmesi
Teknik Şartname
Temel İlkeler
Ticaret Sicil Gazetesi
Türkak
Unvan Değişikliği
Vekaletname
Vergi Borcu
Vergi Matrahı
Yabancı Belgeler
Yabancı İstekli
Yaklaşık Maliyet
Yapım İşleri
Yasaklılık
İdare Mahkemesi Kararları
Yemek ve Yol Ücretleri
Yemek İhaleleri
Yerli istekli
Yeterlilik Kriterleri
Yetkili Satıcı Belgesi
Zeyilname
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri