Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 10.272 Karar
 - Bu Hafta (25.05-26.05): 0
 - Geçen Hafta(18.05-24.05): 11
 - Bu Ay (Mayıs): 31
 - Geçen Ay (Nisan): 51
Kategori: 155
Haberler: 485
Web Bağlantıları: 607

Abone İstatistiği

15 misafir ve 5 abone bağlı
Abone Sayısı: 7971
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 3,70
  - Bronz (3 ay): % 0,46
  - Gümüş (6 ay): % 2,31
  - Altın (12 ay): % 30,56
  - Kamu Altın (12 ay): % 62,96
Ziyaretçi Sayısı: 4.215.621
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
İhale Türü İhale Usulü
Başlığı Filtrele     Sırala 
 
Öğe Başlığı Tıklamalar
"istekli e-imza yetkilisi"nin görev kapsamı nelerdir? Abonelik gerekli 16
Dokümanın EKAP üzerinden e-imza ile indirilmesi halinde; doküman satın alınmış sayılır mı, yoksa doküman bedelinin ayrıca ödenmesi gerekir mi? Abonelik gerekli 112
e-imza kullanılarak EKAP üzerinden oluşturulan belgeler kesin delil sayılabilir mi? Abonelik gerekli 23
E-imza kullanılarak EKAP üzerinden oluşturulan belgeler ve kayıtlar kesin delil sayılır mı? Abonelik gerekli 28
EKAP üzerinde doküman indirilmesi halinde, ihalede doküman satın alınma belgesi istenir mi? Abonelik gerekli 201
EKAP üzerinde isteklilere ait bilgilerin ihale tarihinden sonra değişmesi halinde, bu bilgilerin EKAP'ta en geç ne zamana kadar güncellenmesi gerekmektedir? Abonelik gerekli 35
EKAP üzerinden, merkez veya şube seçimi yapılarak tebligat yapılabilir mi? Abonelik gerekli 31
EKAP'a kayıtlı olmayan iş deneyim belgesi, bilgi eksikliği kapsamında sonradan EKAP'a kaydedilip değerlendirilebilir mi? Abonelik gerekli 137
EKAP'a kayıtlı olmayan yerli istekliler, ihalelere girebilir mi? Abonelik gerekli 243
EKAP'ta, platform sorumlusunun yetkileri nelerdir? Abonelik gerekli 17
EKAP'taki ihale dokümanı ile idare tarafından satılan doküman arasında fark olması durumunda hangi doküman dikkate alınmalıdır? Abonelik gerekli 159
EKAP'tan indirilen dokümanla idareden satın alınan doküman arasında farklılık olursa hangisinin dikkate alınması gerekir? Abonelik gerekli 76
EKAP’a kayıtlı olan tüzel kişilerin kendileri, ortakları ve ortaklık oranları, yönetimindeki görevlilerine ilişkin bilgilerin güncellenip ihale tarihinden önce EKAP’a kaydedilmemesi ihaleden elenme nedeni olur mu? Abonelik gerekli 33
EKAP’a kayıtlı olan tüzel kişilerin ortaklıkları, yönetimindeki görevliler ile vekil veya temsilcilerine ilişkin bilgilerin süresi içinde EKAP'ta güncellenmemesi durumunda istekli elenir mi? Abonelik gerekli 48
EKAP’a kayıtlı olmayanlar, hangi tarihten itibaren ihale dokümanı satın alamaz ve ihaleye giremez? Abonelik gerekli 76
EKAP’ta yer alan bilgilerin güncel tutulma zorunluluğunu yerine getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır mı? Abonelik gerekli 24
Gerçek kişilere ya da iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlara gerçekleştirilen işler için iş deneyim belgesi düzenlenebilir mi? Abonelik gerekli 16
Hangi tarihten itibaren EKAP'a kayıtlı olmayanlar ihalelere giremez? Abonelik gerekli 74
idare tarafından satılan ihale dokümanı ile EKAP'ta yer alan doküman arasında farklılık olması durumunda hangi doküman dikkate alınır? Abonelik gerekli 91
idareler, hangi işlemleri EKAP üzerinden yapmak zorundadır? Abonelik gerekli 27
ihale dokümanlarını EKAP'tan e-imza kullanarak indiren isteklilere nasıl ulaşılır? Abonelik gerekli 130
ihale dokümanı satın almak isteyen tüm isteklilerin EKAP' a kayıtlı olma zorunluluğu var mı Abonelik gerekli 249
ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza ile indirenlerin doküman alındı belgesini teklifle birlikte sunması gerekir mi? Abonelik gerekli 186
ihale dokümanının e-imza kullanılarak EKAP'tan indirilmesi durumunda ihale doküman bedelinin ödenmesi gerekir mi? Abonelik gerekli 118
ihale dokümanıın tamamının EKAP' tan indirilemediği durumda, EKAP' taki teklif cetveli ile idareden satılan teklif cetveli arasında farklılık olması durumunda hangi cetvel dikkate alınır? Abonelik gerekli 79
ihale tarihi itibarıyla EKAP'a kaydı olmayıp da ihaleye giren şirket, EKAP kaydını ihale tarihinden sonra yaptırırsa teklifi değerlendirmeye alınır mı? Abonelik gerekli 179
ihale tarihinden sonra EKAP'a kayıtlı olan isteklilerin EKAP'a kayıtlı olduğuna dair belge, bilgi eksikliği kapsamında sonradan tamamlatılabilir mi? Abonelik gerekli 119
ihaleye girecek tüm gerçek ve tüzel kişilerin EKAP'a kayıtlı olmaları zorunlu mudur? Abonelik gerekli 40
istekliler, ihale dokümanlarını EKAP'tan indirerek satın almış olurlar mı? Abonelik gerekli 225
isteklilerin EKAP üzerindeki bilgilerini güncel tutmaları zorunlu mudur? Abonelik gerekli 69
isteklilerin EKAP'ta yer alan bilgilerinin değişmesi halinde en geç kaç gün içinde bu bilgilerin EKAP'ta güncellenmesi gerekmektedir? Abonelik gerekli 17
isteklilerin ortakları ve oranları, yönetimindeki görevlileri ile temsilcileri bilgilerinin ihale tarihinden önce güncellenerek EKAP’a kayıt edilmesi gerektiğine dair neden zorunluluk bulunmaktadır? Abonelik gerekli 58
istisna ve kapsam dışında gerçekleştirilen işlere ait iş deneyim belgeleri EKAP’a kayıt edilebilir mi? Abonelik gerekli 70
iş deneyim belgeleri EKAP üzerinden hangi numara ile sorgulanabilir? Abonelik gerekli 60
iş deneyim belgeleri hangi tarihe kadar EKAP üzerinden düzenlenmese de geçerli olur? Abonelik gerekli 267
Kamu ihale mevzuatında istekli vekillerinin EKAP’a kayıtlı olma zorunluluğu var mıdır? Abonelik gerekli 60
Ortak girişim olarak ihaleye giren tüm şirketlerin EKAP'a kayıtlı olma zorunluluğu var mıdır? Abonelik gerekli 75
Özel sektöre gerçekleştirilen işlerden elde edilen belgelerin iş deneyim olarak EKAP’a kayıt yapılma zorunluluğu var mı? Abonelik gerekli 66
Tekliflerin EKAP üzerinden alındığı durumlarda zeyilname isteklilere nasıl bildirilmelidir? Abonelik gerekli 125
Yurtdışından alınan iş deneyim belgelerinin EKAP'a kaydedilmesi zorunlu mudur? Abonelik gerekli 43
Şartnameler, hangi durumda EKAP'tan e-imza kullanılarak indirilemez? Abonelik gerekli 110
 
<< Başa Dön < Önceki 1 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 41 Toplam: 41
[ Geri ] [ Yukarı ]

Kategoriler

Tüm İhale Kararları
Adli Sicil Kaydı
Alt Yüklenici
Alternatif Teklif
Anahtar Personel
Analizler
Araç Kiralama
Aritmetik Hata
Arşiv Kararlar
Asgari İşçilik Maliyeti
Aşırı Düşük
Aşırı Düşük (Hizmet Alımları)
Aşırı Düşük (Mal Alımları)
Aşırı Düşük (Yapım İşleri)
Banka Referans Mektubu
Belediyeler
Belli İstekliler
Benzer İş
Benzer İş (Hizmet Alımları)
Benzer İş (Mal Alımları)
Benzer İş (Yapım İşleri)
Bilanço
Bilgi ve Belge Eksikliği
Birden Fazla Teklif
Çalıştırılması Öngörülen Personel
Çerçeve Sözleşmesi
Cezalar (Müeyyide)
Ciro (İş Hacmi)
Çöp İhaleleri
Damga Vergisi
Danışmanlık İhaleleri
Demonstrasyon
Diploma / Mezuniyet Belgesi
Diğer
Doğrudan Temin
Düzeltici İşlem
Düzeltme İlanı
Düzenleyici Kararlar
E-İhale
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
EKAP’tan Doküman İndirme
Elektronik Eksiltme
En Avantajlı Teklif
Eşit Teklifler
Faaliyet Alanı (iştigal)
Faaliyet Belgesi
Fazla Mesai
Fiyat Dışı Unsurlar
Fiyat Farkı
Fokotopi Belge
Geçici Teminat
Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri
Giyim Bedelleri
Hakediş
Hizmet Alımları
Hizmet Yeterlilik Belgesi
idari Şartname
ihale Dokümanları
ihale Dokümanı Hakkında Açıklama
ihale iptal Nedenleri
ihale Komisyonu
ihale Türleri
ihale Yetkilisi
ihalelerden Elenme Nedenleri
ihaleye Katılamayacak Olanlar
ihaleye Katılımı Sınırlananlar
ilaçlama
ilanlar
imalatçı ve Yetkili Satıcı Belgeleri
imza Sirküleri
istisnalar
itirazlar / Şikayetler
itirazlar / Şikayetler (Kamu İhale Kurumuna)
itirazlar / Şikayetler (İdareye)
iş Artışı ve iş Eksilişi
iş Denetleme
iş Deneyim (Alt Yüklenici)
iş Deneyim Belgeleri
iş Deneyim Belgeleri (Hizmet Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Mal Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Yapım İşleri)
iş Durum
iş Ortaklığı (Ortak Girişim)
iş ve Meslek Ahlakına Aykırı Davranışlar
iş Yönetme
işçilik Hesaplama
Kalite Belgeleri
Kamu Davası
Kamu İhale Kanunu Kapsamında Olan İdareler
Kamu Zararı
Kapasite Raporu
Kâr Öngörülmesi
Katalog
Kesin Teminat
Kesinleşen İhale Kararı
Komisyon Kararı
Konsorsiyum
Kontrol Aracı
Kıdem ve İhbar Tazminatı
Kısmi Kabul
Kısmi Teklif
Mahkeme Kararları
Makina - Ekipman (Araçlar)
Mal Alımları
Mali Sorumluluk Sigortası
Noter Onaylı / Aslının Aynıdır Şerhli Belgeler
Numuneler
Ön Mali Kontrol
Ortaklık Durum Belgesi
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-b Maddesine Göre)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-f Maddesine Göre)
Personel Taşıma
Rekabet
Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi
Sağlık İhaleleri
Sigorta Giderleri
Sigorta Prim Oranları
Sosyal Güvenlik Prim Borcu (SGK Borcu)
Sözleşme
Sözleşme Devri
Sözleşme Feshi
Sözleşme Tasarısı
Standart Formlar
Süre Uzatımı
Sınır Değer
Tanımlar
Tebligat
Tebliğ ve Şikayet Süreleri
Teklif Cetveli
Teklif Edilen Fiyatlar
Teklif Fiyata Dahil Masraflar
Teklif Geçerlilik Süresi
Teklif Mektubu
Teklif Zarfı
Tekliflerin Değerlendirilmesi
Teknik Şartname
Temel İlkeler
Ticaret Sicil Gazetesi
Türkak
Unvan Değişikliği
Vekaletname
Vergi Borcu
Vergi Matrahı
Yabancı Belgeler
Yabancı İstekli
Yaklaşık Maliyet
Yapım İşleri
Yasaklılık
İdare Mahkemesi Kararları
Yemek ve Yol Ücretleri
Yemek İhaleleri
Yerli istekli
Yeterlilik Kriterleri
Yetkili Satıcı Belgesi
Zeyilname
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri