Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 10.913 Karar
 - Bu Hafta (25.10-25.10): 0
 - Geçen Hafta(18.10-24.10): 6
 - Bu Ay (Ekim): 33
 - Geçen Ay (Eylül): 32
Kategori: 155
Haberler: 531

Abone İstatistiği

9 misafir ve 4 abone bağlı
Abone Sayısı: 8374
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 3,03
  - Bronz (3 ay): % 1,73
  - Gümüş (6 ay): % 0,87
  - Altın (12 ay): % 32,90
  - Kamu Altın (12 ay): % 61,47
Ziyaretçi Sayısı: 6.501.884
Sözleşme Feshi
İhale Türü İhale Usulü
Başlığı Filtrele     Sırala 
 
Öğe Başlığı Tıklamalar
En az 10 günlük ihtar süresi verilmeden sözleşme feshedilebilir mi? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 67
Fesih hakkı sona erdikten sonra yapılan fesih haksız fesih midir? [Yargıtay 15.Hukuk Dairesi] (Yargıtay Kararı) Abonelik gerekli 224
Hangi durumlarda sözleşme feshedilir? Abonelik gerekli 968
idareye teslim edilen cihazlarla ilgili eksiklik tespit edilmesi ve verilen sürede eksikliklerin giderilmemesi sonucu sözleşmenin idarece fesh edilmesi mevzuata uygun mudur? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 51
ihale konusu işin ihale dokümanına uygun şekilde gerçekleştirilmemesi durumunda idare sözleşmeyi feshedebilir mi ve uğramış olduğu zararı tazmin ettirebilir mi? Abonelik gerekli 61
ihtar yapılmadan sözleşmenin feshedilmesi mevzuata uygun mudur? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 63
işin devamı, tasfiyesi veya feshi hususu nasıl gerçekleşebilir? (Yüksek Fen Kurulu Kararı) Abonelik gerekli 344
Kamu ihale kanunundaki yasak fiil ve davranışlarda bulunduğunun sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde, sözleşmenin feshedilebilmesi için mahkeme kararına gerek var mı? [Yargıtay 15. Hukuk Dairesi] (Yargıtay Kararı) Abonelik gerekli 215
Mali acze düşen yüklenici ile sözleşmenin feshi konusunda hangi işlemler yapılır? (Yüksek Fen Kurulu Kararı) Abonelik gerekli 172
Sözleşme feshedildiğinde, yüklenicinin kâr kaybını talep edebilmesi için hangi durumun gerçekleşmesi gerekir? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 75
Sözleşme kapsamında işi yapan yüklenicinin ölmesi halinde nasıl bir işlem yapılır? Abonelik gerekli 127
Sözleşmenin feshinde tarafların ortak kusurlu olması halinde taraflar birbirlerinden hangi hakları talep edebilir? (Yargıtay Kararı) Abonelik gerekli 58
Sözleşmenin KİK Kararı sonucu % 80'inden daha düşük bedelle feshedilmesi halinde, yükleniciye tazminat ödenir mi? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 66
Sözleşmeyi fesh etme hakkı nasıl kullanılmalıdır? [Yargıtay 13. Hukuk Dairesi] (Yargıtay Kararı) Abonelik gerekli 420
Yol yapımında oluşan hasarın zararı kim tarafından karşılanmalıdır? [Yargıtay 15. Hukuk Dairesi] (Yargıtay Kararı) Abonelik gerekli 122
Yüklenici tarafından sözleşme imzalanmasına rağmen idarenin sözleşmeyi imzalamaması, yüklenicinin taahhüdünden vazgeçmesine imkânı tanır mı? Abonelik gerekli 34
Yükleniciler, sözleşmeleri hangi durumda feshedebilirler? (Yargıtay Kararı) Abonelik gerekli 60
 
<< Başa Dön < Önceki 1 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 17 Toplam: 17
[ Geri ] [ Yukarı ]

Kategoriler

Tüm İhale Kararları
Adli Sicil Kaydı
Alt Yüklenici
Alternatif Teklif
Anahtar Personel
Analizler
Araç Kiralama
Aritmetik Hata
Arşiv Kararlar
Asgari İşçilik Maliyeti
Aşırı Düşük
Aşırı Düşük (Hizmet Alımları)
Aşırı Düşük (Mal Alımları)
Aşırı Düşük (Yapım İşleri)
Banka Referans Mektubu
Belediyeler
Belli İstekliler
Benzer İş
Benzer İş (Hizmet Alımları)
Benzer İş (Mal Alımları)
Benzer İş (Yapım İşleri)
Bilanço
Bilgi ve Belge Eksikliği
Birden Fazla Teklif
Çalıştırılması Öngörülen Personel
Çerçeve Sözleşmesi
Cezalar (Müeyyide)
Ciro (İş Hacmi)
Çöp İhaleleri
Damga Vergisi
Danışmanlık İhaleleri
Demonstrasyon
Diploma / Mezuniyet Belgesi
Diğer
Doğrudan Temin
Düzeltici İşlem
Düzeltme İlanı
Düzenleyici Kararlar
E-İhale
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
EKAP’tan Doküman İndirme
Elektronik Eksiltme
En Avantajlı Teklif
Eşit Teklifler
Faaliyet Alanı (iştigal)
Faaliyet Belgesi
Fazla Mesai
Fiyat Dışı Unsurlar
Fiyat Farkı
Fokotopi Belge
Geçici Teminat
Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri
Giyim Bedelleri
Hakediş
Hizmet Alımları
Hizmet Yeterlilik Belgesi
idari Şartname
ihale Dokümanları
ihale Dokümanı Hakkında Açıklama
ihale iptal Nedenleri
ihale Komisyonu
ihale Türleri
ihale Yetkilisi
ihalelerden Elenme Nedenleri
ihaleye Katılamayacak Olanlar
ihaleye Katılımı Sınırlananlar
ilaçlama
ilanlar
imalatçı ve Yetkili Satıcı Belgeleri
imza Sirküleri
istisnalar
itirazlar / Şikayetler
itirazlar / Şikayetler (Kamu İhale Kurumuna)
itirazlar / Şikayetler (İdareye)
iş Artışı ve iş Eksilişi
iş Denetleme
iş Deneyim (Alt Yüklenici)
iş Deneyim Belgeleri
iş Deneyim Belgeleri (Hizmet Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Mal Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Yapım İşleri)
iş Durum
iş Ortaklığı (Ortak Girişim)
iş ve Meslek Ahlakına Aykırı Davranışlar
iş Yönetme
işçilik Hesaplama
Kalite Belgeleri
Kamu Davası
Kamu İhale Kanunu Kapsamında Olan İdareler
Kamu Zararı
Kapasite Raporu
Kâr Öngörülmesi
Katalog
Kesin Teminat
Kesinleşen İhale Kararı
Komisyon Kararı
Konsorsiyum
Kontrol Aracı
Kıdem ve İhbar Tazminatı
Kısmi Kabul
Kısmi Teklif
Mahkeme Kararları
Makina - Ekipman (Araçlar)
Mal Alımları
Mali Sorumluluk Sigortası
Noter Onaylı / Aslının Aynıdır Şerhli Belgeler
Numuneler
Ön Mali Kontrol
Ortaklık Tespit Belgesi (Ortaklık Durum Belgesi)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-b Maddesine Göre)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-f Maddesine Göre)
Personel Taşıma
Rekabet
Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi
Sağlık İhaleleri
Sigorta Giderleri
Sigorta Prim Oranları
Sosyal Güvenlik Prim Borcu (SGK Borcu)
Sözleşme
Sözleşme Devri
Sözleşme Feshi
Sözleşme Tasarısı
Standart Formlar
Süre Uzatımı
Sınır Değer
Tanımlar
Tebligat
Tebliğ ve Şikayet Süreleri
Teklif Cetveli
Teklif Edilen Fiyatlar
Teklif Fiyata Dahil Masraflar
Teklif Geçerlilik Süresi
Teklif Mektubu
Teklif Zarfı
Tekliflerin Değerlendirilmesi
Teknik Şartname
Temel İlkeler
Ticaret Sicil Gazetesi
Türkak
Unvan Değişikliği
Vekaletname
Vergi Borcu
Vergi Matrahı
Yabancı Belgeler
Yabancı İstekli
Yaklaşık Maliyet
Yapım İşleri
Yasaklılık
İdare Mahkemesi Kararları
Yemek ve Yol Ücretleri
Yemek İhaleleri
Yerli istekli
Yeterlilik Kriterleri
Yetkili Satıcı Belgesi
Zeyilname
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri