Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 10.272 Karar
 - Bu Hafta (25.05-26.05): 0
 - Geçen Hafta(18.05-24.05): 11
 - Bu Ay (Mayıs): 31
 - Geçen Ay (Nisan): 51
Kategori: 155
Haberler: 485
Web Bağlantıları: 607

Abone İstatistiği

12 misafir ve 6 abone bağlı
Abone Sayısı: 7971
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 3,70
  - Bronz (3 ay): % 0,46
  - Gümüş (6 ay): % 2,31
  - Altın (12 ay): % 30,56
  - Kamu Altın (12 ay): % 62,96
Ziyaretçi Sayısı: 4.216.339
Araç Kiralama
İhale Türü İhale Usulü
Başlığı Filtrele     Sırala 
 
Öğe Başlığı Tıklamalar
A1 yetki belgesi ile ilgili Ulaştırma Bakanlığı'nın görüşünün olduğu karar 2 Abonelik gerekli 353
A1 yetki belgesine sahip olan istekliler, ticari faaliyetlerini yaptıkları ilin dışında başka bir ilde ihaleye girebilir mi? Abonelik gerekli 188
A1 yetki belgesine sahip olan şirketler, faaliyetlerinin dışındaki diğer illerde ihaleye girebilir mi? Abonelik gerekli 107
A1 yetki belgesinin istenildiği ihalelere, ihaleyi yapan idarenin bulunduğu ilde merkezi adresi bulunmayan istekliler girebilir mi? Abonelik gerekli 129
Araç kiralama hizmet ihalesi olmayan işlerde, kiralanacak araç varsa aylık kira bedeli, kasko sigortası değerinin %2 sini aşamayacağı hükmü geçerli midir? Abonelik gerekli 431
Araç kiralama ihalelerinde aylık kiralama bedelinin kasko sigorta değerinin %2’sini aşmaması gerektiği, teklif edilen her bir aracın teklif bedeli üzerinden mi yoksa teklif edilen araçların kasko değerleri toplamı üzerinden mi değerlendirilir? Abonelik gerekli 28
Araç kiralama ihalelerinde hangi araçlar için teklif edilen tutar, kasko bedelinin % 2'sini aşmaması gerekmektedir? Abonelik gerekli 21
Araç kiralama ihalelerinde kiralama bedeli kasko sigorta değerinin en fazla yüzde kaçı kadar olabilir? Abonelik gerekli 154
Araç kiralama ihalelerinde yaklaşık maliyet hangi aydaki kasko değeri dikkate alınarak hesaplanmalıdır? Abonelik gerekli 79
Araç kiralama ihalelerinin aşırı düşük açıklamaları, araç kiralama sözleşmeleri ile yapılabilir mi? Abonelik gerekli 389
Araç kiralama ihalesinde araç sayısının belirtilmesi zorunlu mudur? Abonelik gerekli 156
Araç kiralama ihalesinde aşırı düşük açıklamada, yakıt gideri önemli bir iş kalemi midir? Abonelik gerekli 228
Araç kiralama ihalesinde hangi kalemler için aşırı düşük sorgulama yapılır? Abonelik gerekli 356
Araç kiralama ihalesinde, amortisman için bir gider öngörülmesi gerekir mi? Abonelik gerekli 390
Araç kiralama ihalesinde, eğitim öğrencilerinin taşınması işine ait iş deneyim belgesi geçerli olur mu? Abonelik gerekli 48
Araç kiralama ihalesinde, Karayolları Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen yetki belgelerini teklifleri ile birlikte sunmaları gerektiğine dair şartname düzenlemesi gereği, ihalede sadece K1 belgesinin sunulması yeterli midir? Abonelik gerekli 15
Araç kiralama ihalesinde, personel taşıma işine ait iş deneyim belgesi geçerli olur mu? Abonelik gerekli 144
Araç kiralama ihalesinde; aşırı düşük açıklaması, araç sahipleri ile yapılmış kira sözleşmeleri ile yapılabilir mi? Abonelik gerekli 268
Araç kiralama işinde A-1 yetki belgesinin istenilmesi zorunlu mudur? Abonelik gerekli 463
Araç kiralama işinde aylık kiralama bedelinin kasko sigortası değerinin %2’sini aşmaması gerektiği hususu, birim fiyat teklif cetvelinde her bir satırdaki araç için ayrı ayrı mı yoksa araçların kasko değerlerin toplamı üzerinden mi değerlendirilir? Abonelik gerekli 420
Araç kiralama işinde, idarelerce araçların 1 yaşında olma şartı hangi durumlarda aranabilir? (Açıklayıcı karar) Abonelik gerekli 675
Araç kiralama işlerinde, "araç kira sözleşmesi" ile aşırı düşük teklif açıklaması yapılması mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 225
Araç kiralamalarında aylık kiralama bedelinin kasko sigorta değerinin %2’sini aşmaması gerektiği hususu, teklif edilen her bir aracın teklif bedeli için mi yoksa teklif edilen bütün araçların toplam teklif bedeli için değerlendirmeye alınması gerekir? Abonelik gerekli 230
Araç kiralamalarında teklif edilen her bir aracın bedelinin mi yoksa bu araçların kasko değerleri toplamının mı % 2’sini aşmaması gerekir? Abonelik gerekli 24
Araçlarla ilgili yapılan ve KİK tarafından uygun görülen aşırı düşük açıklama ile ilgili örnek karar Abonelik gerekli 298
Aynı il içinde gerçekleştirilecek işlerde, başka bir ilden alınan A1 yetki belgesi ile ihaleye girilebilir mi? Abonelik gerekli 121
Aşırı düşük açıklama kapsamında, teklif edilen birim fiyat bir kuruşun altında olabilir mi? Abonelik gerekli 151
Aşırı düşük açıklama kapsamında, üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri için hangi maliyet tespit tutanağı düzenlenir? Abonelik gerekli 162
Aşırı düşük sorgulamasında açıklama istenilmeyen kalemler için açıklama yapılması gerekir mi? Abonelik gerekli 131
Başka bir şirkete ait D yetki belgesi, ihalelerde geçerli olur mu? Abonelik gerekli 105
Benzer iş tanımına göre, C, K, L, R vb. yetki belgelerinin istenilmesi ile ilgili açıklayıcı bir karar Abonelik gerekli 756
ihalenin yapılacağı ilin dışında yer alan A1 yetki belgesine sahip olan şirketler o ilde yapılan ihaleye girebilir mi? Abonelik gerekli 90
Kiralama ihalelerinde yetki belgesi zorunluluğu var mıdır? Abonelik gerekli 274
Kiralanacak araçların belli bir ilin plakasına sahip olma şartı aranabilir mi? Abonelik gerekli 722
Yakıt hariç şoförlü taşıt kiralanması ihalelerinde, aylık kiralama bedeli hangi rakamı aşmamalıdır? Abonelik gerekli 26
 
<< Başa Dön < Önceki 1 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 35 Toplam: 35
[ Geri ] [ Yukarı ]

Kategoriler

Tüm İhale Kararları
Adli Sicil Kaydı
Alt Yüklenici
Alternatif Teklif
Anahtar Personel
Analizler
Araç Kiralama
Aritmetik Hata
Arşiv Kararlar
Asgari İşçilik Maliyeti
Aşırı Düşük
Aşırı Düşük (Hizmet Alımları)
Aşırı Düşük (Mal Alımları)
Aşırı Düşük (Yapım İşleri)
Banka Referans Mektubu
Belediyeler
Belli İstekliler
Benzer İş
Benzer İş (Hizmet Alımları)
Benzer İş (Mal Alımları)
Benzer İş (Yapım İşleri)
Bilanço
Bilgi ve Belge Eksikliği
Birden Fazla Teklif
Çalıştırılması Öngörülen Personel
Çerçeve Sözleşmesi
Cezalar (Müeyyide)
Ciro (İş Hacmi)
Çöp İhaleleri
Damga Vergisi
Danışmanlık İhaleleri
Demonstrasyon
Diploma / Mezuniyet Belgesi
Diğer
Doğrudan Temin
Düzeltici İşlem
Düzeltme İlanı
Düzenleyici Kararlar
E-İhale
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
EKAP’tan Doküman İndirme
Elektronik Eksiltme
En Avantajlı Teklif
Eşit Teklifler
Faaliyet Alanı (iştigal)
Faaliyet Belgesi
Fazla Mesai
Fiyat Dışı Unsurlar
Fiyat Farkı
Fokotopi Belge
Geçici Teminat
Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri
Giyim Bedelleri
Hakediş
Hizmet Alımları
Hizmet Yeterlilik Belgesi
idari Şartname
ihale Dokümanları
ihale Dokümanı Hakkında Açıklama
ihale iptal Nedenleri
ihale Komisyonu
ihale Türleri
ihale Yetkilisi
ihalelerden Elenme Nedenleri
ihaleye Katılamayacak Olanlar
ihaleye Katılımı Sınırlananlar
ilaçlama
ilanlar
imalatçı ve Yetkili Satıcı Belgeleri
imza Sirküleri
istisnalar
itirazlar / Şikayetler
itirazlar / Şikayetler (Kamu İhale Kurumuna)
itirazlar / Şikayetler (İdareye)
iş Artışı ve iş Eksilişi
iş Denetleme
iş Deneyim (Alt Yüklenici)
iş Deneyim Belgeleri
iş Deneyim Belgeleri (Hizmet Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Mal Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Yapım İşleri)
iş Durum
iş Ortaklığı (Ortak Girişim)
iş ve Meslek Ahlakına Aykırı Davranışlar
iş Yönetme
işçilik Hesaplama
Kalite Belgeleri
Kamu Davası
Kamu İhale Kanunu Kapsamında Olan İdareler
Kamu Zararı
Kapasite Raporu
Kâr Öngörülmesi
Katalog
Kesin Teminat
Kesinleşen İhale Kararı
Komisyon Kararı
Konsorsiyum
Kontrol Aracı
Kıdem ve İhbar Tazminatı
Kısmi Kabul
Kısmi Teklif
Mahkeme Kararları
Makina - Ekipman (Araçlar)
Mal Alımları
Mali Sorumluluk Sigortası
Noter Onaylı / Aslının Aynıdır Şerhli Belgeler
Numuneler
Ön Mali Kontrol
Ortaklık Durum Belgesi
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-b Maddesine Göre)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-f Maddesine Göre)
Personel Taşıma
Rekabet
Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi
Sağlık İhaleleri
Sigorta Giderleri
Sigorta Prim Oranları
Sosyal Güvenlik Prim Borcu (SGK Borcu)
Sözleşme
Sözleşme Devri
Sözleşme Feshi
Sözleşme Tasarısı
Standart Formlar
Süre Uzatımı
Sınır Değer
Tanımlar
Tebligat
Tebliğ ve Şikayet Süreleri
Teklif Cetveli
Teklif Edilen Fiyatlar
Teklif Fiyata Dahil Masraflar
Teklif Geçerlilik Süresi
Teklif Mektubu
Teklif Zarfı
Tekliflerin Değerlendirilmesi
Teknik Şartname
Temel İlkeler
Ticaret Sicil Gazetesi
Türkak
Unvan Değişikliği
Vekaletname
Vergi Borcu
Vergi Matrahı
Yabancı Belgeler
Yabancı İstekli
Yaklaşık Maliyet
Yapım İşleri
Yasaklılık
İdare Mahkemesi Kararları
Yemek ve Yol Ücretleri
Yemek İhaleleri
Yerli istekli
Yeterlilik Kriterleri
Yetkili Satıcı Belgesi
Zeyilname
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri