Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 10.913 Karar
 - Bu Hafta (25.10-25.10): 0
 - Geçen Hafta(18.10-24.10): 6
 - Bu Ay (Ekim): 33
 - Geçen Ay (Eylül): 32
Kategori: 155
Haberler: 531

Abone İstatistiği

10 misafir ve 5 abone bağlı
Abone Sayısı: 8374
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 3,03
  - Bronz (3 ay): % 1,73
  - Gümüş (6 ay): % 0,87
  - Altın (12 ay): % 32,90
  - Kamu Altın (12 ay): % 61,47
Ziyaretçi Sayısı: 6.501.400
Vekaletname
İhale Türü İhale Usulü
Başlığı Filtrele     Sırala 
 
Öğe Başlığı Tıklamalar
Aynı ihaleye katılan şirketlerden birinde temsil ve ilzama yetkili olan şirket ortağı, diğer şirket tarafından vekaletname ile yetkilendirilip aynı ihaleye teklif verebilir mi? Abonelik gerekli 244
Hangi durumda vekaletnamenin de teklif ile birlikte sunulması zorunludur? Abonelik gerekli 54
ihalede sunulan vekaletnamenin, şirketi temsil etmeye yetkisi bulunan kişilerce verilmemesi veya vekaletname verenlerin şirketin güncel yetki durumunu yansıtmadığı taktirde ne yapılmalıdır? Abonelik gerekli 299
isteklinin vekaleten ihaleye girmesi halinde, vekil adına düzenlenen vekaletname ile imza beyannamesinin sunulması zorunlu mudur? Abonelik gerekli 68
Kamu ihale mevzuatında vekaletnamelerde iş ortaklığı beyannamesinin imzalanmasına yönelik bir ifadenin belirtilmesi gerektiğine dair bir düzenleme var mı? Abonelik gerekli 18
Vekalet verilen kişi tarafından vekil edilen kişi aracılığıyla ihaleye girilebilir mi? Abonelik gerekli 219
Vekaleten ihaleye girilmesi halinde vekaletname ve imza beyannamesinin teklif ile birlikte sunulması gerekli midir? Abonelik gerekli 57
Vekaleten ihaleye katılma halinde vekil adına düzenlenmiş noter onaylı vekaletname ve noter tasdikli imza beyannamesinin sunulması zorunlu mudur? Abonelik gerekli 38
Vekaleten ihaleye katılma halinde vekil adına düzenlenmiş vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesinin teklif ile birlikte sunulmasına gerek var mı? Abonelik gerekli 35
Vekaletname ile ihaleye girebilmek için, vekaletin ticari vekil tayin etme konusunda yetkili olan kişiler tarafından verilmesi zorunlu mudur? Abonelik gerekli 177
Vekaletname ile ihaleye giren şirketin imza sirküsünün teklif zarfında olmaması, teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu? Abonelik gerekli 245
Vekaletname ile ihaleye girildiği taktirde, ayrıca ticaret sicil gazetesi ve imza sirkülerinin de ihalede sunulmasına gerek var mı? Abonelik gerekli 383
Vekaletname ile tayin edilen kişilerin ticaret sicili gazetelerinde ilan edilmesi gerekir mi? Abonelik gerekli 39
Vekaletname verilip de teklif mektubu ve ekindeki belgeleri imzalayan kişiye ait imza beyannamesinin de teklif zarfında bulunması zorunlu mudur? Abonelik gerekli 60
Vekaletnamenin geçerliliği hangi durumlarda sona erer? Abonelik gerekli 100
Vekaletnamenin son 3 ayda alınmış olması gerektiği şeklinde bir düzenleme yapılması mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 198
Vekil ile ihaleye giren isteklilerin vekaletnamelerinin olmaması durumu, bilgi eksikliği kapsamında sonradan tamamlatılabilir mi? Abonelik gerekli 103
Şirket müdürlerinin üçüncü kişilere vekalet verme yetkisi var mıdır? Abonelik gerekli 198
Şirket müdürü ihaleye teklif vermek üzere üçüncü bir kişiye vekalet verebilir mi? Abonelik gerekli 358
Şirket müdürü, aynı şirketin ortağı olduğu başka bir kişiye vekalet verip onu vekil tayin edebilir mi? Abonelik gerekli 144
Şirket müdürünün değişmesi, önceden vekalet verilen kişinin vekilliğini bitirir mi? Abonelik gerekli 208
Şirket müdürünün vekalet verme yetkisi var mıdır? Abonelik gerekli 185
 
<< Başa Dön < Önceki 1 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 22 Toplam: 22
[ Geri ] [ Yukarı ]

Kategoriler

Tüm İhale Kararları
Adli Sicil Kaydı
Alt Yüklenici
Alternatif Teklif
Anahtar Personel
Analizler
Araç Kiralama
Aritmetik Hata
Arşiv Kararlar
Asgari İşçilik Maliyeti
Aşırı Düşük
Aşırı Düşük (Hizmet Alımları)
Aşırı Düşük (Mal Alımları)
Aşırı Düşük (Yapım İşleri)
Banka Referans Mektubu
Belediyeler
Belli İstekliler
Benzer İş
Benzer İş (Hizmet Alımları)
Benzer İş (Mal Alımları)
Benzer İş (Yapım İşleri)
Bilanço
Bilgi ve Belge Eksikliği
Birden Fazla Teklif
Çalıştırılması Öngörülen Personel
Çerçeve Sözleşmesi
Cezalar (Müeyyide)
Ciro (İş Hacmi)
Çöp İhaleleri
Damga Vergisi
Danışmanlık İhaleleri
Demonstrasyon
Diploma / Mezuniyet Belgesi
Diğer
Doğrudan Temin
Düzeltici İşlem
Düzeltme İlanı
Düzenleyici Kararlar
E-İhale
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
EKAP’tan Doküman İndirme
Elektronik Eksiltme
En Avantajlı Teklif
Eşit Teklifler
Faaliyet Alanı (iştigal)
Faaliyet Belgesi
Fazla Mesai
Fiyat Dışı Unsurlar
Fiyat Farkı
Fokotopi Belge
Geçici Teminat
Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri
Giyim Bedelleri
Hakediş
Hizmet Alımları
Hizmet Yeterlilik Belgesi
idari Şartname
ihale Dokümanları
ihale Dokümanı Hakkında Açıklama
ihale iptal Nedenleri
ihale Komisyonu
ihale Türleri
ihale Yetkilisi
ihalelerden Elenme Nedenleri
ihaleye Katılamayacak Olanlar
ihaleye Katılımı Sınırlananlar
ilaçlama
ilanlar
imalatçı ve Yetkili Satıcı Belgeleri
imza Sirküleri
istisnalar
itirazlar / Şikayetler
itirazlar / Şikayetler (Kamu İhale Kurumuna)
itirazlar / Şikayetler (İdareye)
iş Artışı ve iş Eksilişi
iş Denetleme
iş Deneyim (Alt Yüklenici)
iş Deneyim Belgeleri
iş Deneyim Belgeleri (Hizmet Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Mal Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Yapım İşleri)
iş Durum
iş Ortaklığı (Ortak Girişim)
iş ve Meslek Ahlakına Aykırı Davranışlar
iş Yönetme
işçilik Hesaplama
Kalite Belgeleri
Kamu Davası
Kamu İhale Kanunu Kapsamında Olan İdareler
Kamu Zararı
Kapasite Raporu
Kâr Öngörülmesi
Katalog
Kesin Teminat
Kesinleşen İhale Kararı
Komisyon Kararı
Konsorsiyum
Kontrol Aracı
Kıdem ve İhbar Tazminatı
Kısmi Kabul
Kısmi Teklif
Mahkeme Kararları
Makina - Ekipman (Araçlar)
Mal Alımları
Mali Sorumluluk Sigortası
Noter Onaylı / Aslının Aynıdır Şerhli Belgeler
Numuneler
Ön Mali Kontrol
Ortaklık Tespit Belgesi (Ortaklık Durum Belgesi)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-b Maddesine Göre)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-f Maddesine Göre)
Personel Taşıma
Rekabet
Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi
Sağlık İhaleleri
Sigorta Giderleri
Sigorta Prim Oranları
Sosyal Güvenlik Prim Borcu (SGK Borcu)
Sözleşme
Sözleşme Devri
Sözleşme Feshi
Sözleşme Tasarısı
Standart Formlar
Süre Uzatımı
Sınır Değer
Tanımlar
Tebligat
Tebliğ ve Şikayet Süreleri
Teklif Cetveli
Teklif Edilen Fiyatlar
Teklif Fiyata Dahil Masraflar
Teklif Geçerlilik Süresi
Teklif Mektubu
Teklif Zarfı
Tekliflerin Değerlendirilmesi
Teknik Şartname
Temel İlkeler
Ticaret Sicil Gazetesi
Türkak
Unvan Değişikliği
Vekaletname
Vergi Borcu
Vergi Matrahı
Yabancı Belgeler
Yabancı İstekli
Yaklaşık Maliyet
Yapım İşleri
Yasaklılık
İdare Mahkemesi Kararları
Yemek ve Yol Ücretleri
Yemek İhaleleri
Yerli istekli
Yeterlilik Kriterleri
Yetkili Satıcı Belgesi
Zeyilname
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri