Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 12.797 Karar
 - Bu Hafta (10.06-16.06): 0
 - Geçen Hafta(03.06-09.06): 7
 - Bu Ay (Haziran): 16
 - Geçen Ay (Mayıs): 32
Kategori: 162
Haberler: 727

Abone İstatistiği

29 misafir ve 16 abone bağlı
Abone Sayısı: 8858
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 1,89
  - Bronz (3 ay): % 0,00
  - Gümüş (6 ay): % 0,00
  - Altın (12 ay): % 28,93
  - Kamu Altın (12 ay): % 69,18
Ziyaretçi Sayısı: 3.673.486
KiK Standart Formlar (Danışmanlık Hizmet Alımı) Yazdır E-posta

Danışmanlık Hizmet Alımı ihalelerinde kullanılan Uygulama Yönetmeliği Standart Formları:
(Tamamını tek dosya olarak bilgisayarınıza indirmek için buraya tıklayın.. )

Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Standart Formları
(KİK001.0/D) - İhale Onay Belgesi
(KİK002.1/D) - Ön Yeterlik İlan Formu
(KİK002.2/D) - Ön İlan Formu
(KİK002.3/D) - Düzeltme İlanı Formu
(KİK002.4/D) - İhale iptal İlanı Formu
(KİK003.1/D) - EKAP Üzerinden e-imza Kullanılarak Ön Yeterlik İhale Dokümanının İndirildiğine İlişkin Form
(KİK005.0/D) - Ön Yeterlik Başvurusu - İhale Teklif Zarfı Alındı Belgesi
(KİK006.0/D) - Alınan Ön Yeterlik Başvuru - Teklif Zarflarının İhale Komisyonuna Teslimine Dair Tutanak
(KİK007.0/D) - Postadaki Gecikme Nedeniyle İşleme Konulmayan Ön Yeterlik Başvurusunun - Teklif Mektubunun Alınış Zamanına İlişkin Tutanak
(KİK008.0/D) - Uygun Olmadığı İçin Değerlendirmeye Alınmayan Ön Yeterlik Başvurularına - Teklif Zarflarına İlişkin İhale Komisyonu Tutanağı
(KİK009.0/D) - Ön Yeterlik Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı
(KİK010.0/D) - Uygun Olmayan Belgelerin Uygun Sayılmama Gerekçelerine İlişkin Tutanak
(KİK011.1/D) - Ön Yeterlik Değerlendirme Sonuç Tutanağı
(KİK011.2/D) - Teknik Yetenek Değerlendirme Üye Formu
(KİK011.3/D) - Teknik Yetenek Değerlendirme Komisyon Formu
(KİK011.4/D) - Mali Kapasite Komisyon Değerlendirme Formu
(KİK011.5/D) - Ön Yeterlik Değerlendirme ve Sıralama Formu
(KİK011.6/D) - Kısa Liste Formu
(KİK012.0/D) - Ön Yeterlik Değerlendirmesinde Yeterli Bulunmayan Adaylara Sonucun Bildirilmesine İlişkin Form
(KİK013.0/D) - Kısa Listede Yer Alan Adaylara Davet Mektubu Gönderilmesine İlişkin Form
(KİK014.0/D) - Ön Yeterlik Başvuru Mektubu Örneği
(KİK015.0/D) - Götürü Bedel Teklif Mektubu
(KİK016.1/D) - Birim Fiyat Teklif Mektubu
(KİK016.2/D) - Birim Fiyat Teklif Cetveli
(KİK017.1/D) - Teknik Teklif Zarfı Açma ve Belge Kontrol Tutanağı
(KİK017.2/D) - Mali Teklif Zarflarının Açılmaksızın Muhafazasına İlişkin Tutanağı
(KİK017.3/D) - Teknik Teklif Üye Değerlendirme Formu
(KİK017.4/D) - Teknik Teklif Komisyon Değerlendirme Formu
(KİK018.1/D) - Teknik Değerlendirmede Yeterli Bulunmayan Adaylara Sonucun Bildirilmesine İlişkin Form
(KİK018.2/D) - Teknik Değerlendirmede Başarılı Olanların Mali Tekliflerin Açılacağı Komisyon Toplantısına Davet Edilmesine İlişkin Form
(KİK019.1/D) - Mali Teklif Zarfı Açma ve Belge Kontrol İle Teklif Fiyatların Açıklanması Tutanağı
(KİK020.1/D) - Mali Teklif Komisyon Değerlendirme Formu
(KİK020.2/D) - Teklif Nihai Değerlendirme Formu
(KİK021.0/D) - İhale Komisyonu Kararı
(KİK022.0/D) - Kesinleşen İhale Kararı
(KİK023.0/D) - İptal Edilen İhale Kararının Bildirilmesi Formu
(KİK023.1/D) - Bütün Başvuruların veya Tekliflerin Reddedilmesi Sebebiyle İhalenin İptal Kararının Bildirilmesi
(KİK024.0/D) - İhale Üzerinde Kalan İsteklinin Sözleşmeye Davet Edilmesine İlişkin Form ve Eki (Sözleşme İmzalanmadan Önce Sunulacak Belgelerin Teyidine İlişkin Tablo)
(KİK025.0/D) - İş Ortaklığı Beyannamesi
(KİK026.0/D) - Konsorsiyum Beyannamesi
(KİK027.0/D) - Geçici Teminat Mektubu
(KİK028.0/D) - Kesin Teminat Mektubu
(KİK029.0/D) - Avans Teminat Mektubu
(KİK029.1/D) - Geçici Kefalet Senedi
(KİK029.2/D) - Kesin Kefalet Senedi
(KİK029.3/D) - Avans Kefalet Senedi
(KİK030.1/D) - Bilanço Bilgileri Tablosu
(KİK030.2/D) - Danışmanlık Hizmet İşleri ile İlgili Ciro Bilgileri Tablosu
(KİK030.3/D) - Danışmanlık Hizmet İşleri ile İlgili Ciro Bilgileri Tablosu (Ortak Girişim Olarak Yapılan İşler)
(KİK031.1/D) - İş Deneyim Belgesi(İş Bitirme)
(KİK031.2/D) - İş Deneyim Belgesi(İş Durum)
(KİK031.3/D) - Kabulü Yapılmış Yapımla İlgili Danışmanlık İşlerinde İş Deneyim Belgesi (İş Denetleme)
(KİK031.4/D) - Kabulü Yapılmış Yapımla İlgili Danışmanlık İşlerinde İş Deneyim Belgesi - İş Yönetme
(KİK031.5/D) - İş Deneyim Belgesi (Alt Yüklenici İş Bitirme Belgesi)
(KİK031.6/D) - Devam Eden Yapımla İlgili Danışmanlık İşlerinde İş Deneyim Belgesi (İş Denetleme)
(KİK031.7/D) - Devam Eden Yapımla İlgili Danışmanlık İşlerinde İş Deneyim Belgesi - İş Yönetme
(KİK031.8/D) - Kabulü Yapılmış Yapımla İlgili Danışmanlık İşlerinde İş Deneyim Belgesi - İş Yönetme - İş Denetleme
(KİK031.9/D) - Devam Eden Yapımla İlgili Danışmanlık İşlerinde İş Deneyim Belgesi - İş Yönetme - İş Denetleme
(KİK032.0/D) - Özgeçmiş formu
(KİK033.0/D) - Genel Hizmet Deneyimi (Danışmanlık Hizmet İşleri) Formu
(KİK034.1/D) - Son 15 Yıl İçinde Tamamlanan veya %80 Oranında Gerçekleştirilen Benzer İşler (Danışmanlık Hizmet İşleri) Formu
(KİK034.2/D) - Son 15 Yıl İçinde Tamamlanan veya %80 Oranında Gerçekleştirilen Benzer İşler (Yönetilen İşler) Formu
(KİK034.3/D) - Son 5 Yıl İçinde Tamamlanan veya %80 Oranında Gerçekleştirilen Benzer İşler (Denetimi Yapılan İşler) Formu
(KİK035.0/D) - Anahtar Teknik Personel Bilgileri Özet Tablosu
(KİK035.1/D) - Teknik Personel Bilgileri Özet Tablosu
(KİK036.0/D) - Ekipman Özet Tablosu
(KİK037.1/D) - İşin Gerçekleştirilmesi İle İlgili Organizasyon Yapısı, Metodoloji Ve İş Planının Anlatımı Formu
(KİK037.2/D) - Personel Durumu, Pozisyonlar ve Görev Tanımları Formu
(KİK037.3/D) - Anahtar Teknik Personele Ait Zaman Çizelgesi Formu
(KİK037.4/D) - Çalışma Planı Tabloları
(KİK038.1/D) - Maliyet Özeti Tablosu
(KİK038.2/D) - Ücretlerin Açılımı ve İş Kalemleri Açılımı Tabloları
(KİK038.3/D) - Diğer Kalemler Tablosu
(KİK039.0/D) - Tutanakların Talep Edenlere Verilmesine İlişkin Tablo
(KİK040.1/D) - İş Bitirme/Durum/Yönetme/Denetleme Belgesinin Kullanılmasına İlişkin Ortaklık Tespit Belgesi
(KİK040.3/D) - Kanun Kapsamındaki İdarelere Taahhüt Edilenler Dışında Yurt Dışında Gerçekleştirilen İşler İçin Düzenlenen Belgelerin Kullanılmasına İlişkin Ortaklık Tespit Belgesi
(KİK041.0/D) - Sunulmayacak Belgeler Tablosu

(29 Aralık 2022 Tarihli ve 32058 sayılı Resmi Gazeteye göre güncellenmiştir)
 
[ Geri ] [ Yukarı ]
Final Bilgi Hizmetleri     kikkararlari.com facebook     kikkararlari.com twitter
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri
Bu Sayfayı Paylaş X

"Bilginin Kısa Yolu.."