Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 9909
 - Bu Hafta (21.10-21.10): 7
 - Geçen Hafta(14.10-20.10): 0
 - Bu Ay (Ekim): 24
 - Geçen Ay (Eylül): 28
Kategori: 153
Haberler: 464
Web Bağlantıları: 607

Abone İstatistiği

16 misafir ve 5 abone bağlı
Abone Sayısı: 7822
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 2,67
  - Bronz (3 ay): % 2,22
  - Gümüş (6 ay): % 2,67
  - Altın (12 ay): % 28,00
  - Kamu Altın (12 ay): % 64,44
Ziyaretçi Sayısı: 7.120.675
Geçici Teminat
İhale Türü İhale Usulü
Başlığı Filtrele     Sırala 
 
Öğe Başlığı Tıklamalar
Banka teminat mektupları vadesiz olarak düzenlenebilir mi? Abonelik gerekli 86
Birbirinden farklı 2 adet fiyat teklifi verilmesi durumunda isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir mi? Abonelik gerekli 112
Birden fazla teklif mektubu veren isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir mi? Abonelik gerekli 100
Devlet İç Borçlanma Senetleri teminat olarak kabul edilebilir mi? Abonelik gerekli 61
Geçerlik süresi yeterli olmayan geçici teminat mektubu için, banka tarafından verilen teminat mektubundaki diğer şartların aynen korunduğunu belirten süre uzatımı yazısının sunulması halinde teminat geçerli olur mu? Abonelik gerekli 249
Geçici teminat bedelinin idarenin hesabına yatırılması sonucu dekontun fotokopi olarak sunulması durumunda belge geçerli olur mu? Abonelik gerekli 82
Geçici teminat bedelinin idarenin hesabına yatırılması sonucu dekontun fotokopi olarak sunulması durumunda belge geçerli olur mu? Abonelik gerekli 80
Geçici teminat bedelinin internet üzerinden idarenin hesabına yatırıldığına dair istekli tarafından sunulan EFT dekontunun fotokopi olması teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu? Abonelik gerekli 68
Geçici teminat hangi durumlarda gelir kaydedilir? Abonelik gerekli 400
Geçici teminat için bankanın genel müdürlüğünden alınan teyidin de teklif ile birlikte sunulması zorunlu mudur? Abonelik gerekli 164
Geçici teminat için idarenin hesabına yatırılıp ihalede sunulan banka dekontunda ihale konusu işin ihale kayıt numarasının yanlış yazılması durumunda teklif değerlendirme dışı bırakılır mı? Abonelik gerekli 80
Geçici teminat için minimum tarih nasıl belirlenmelidir? Abonelik gerekli 222
Geçici teminat için Muhasebe Müdürlüğünden alınmış olan makbuz üzerinde idarenin ve ihalenin adının yazılması zorunlu mudur? Abonelik gerekli 206
Geçici teminat iş ortaklıklarında her bir ortak tarafından ortaklık oranına göre mi karşılanmalıdır yoksa bir ortak tarafından karşılanması yeterli midir? Abonelik gerekli 86
Geçici teminat makbuzunun geçici teminata ilişkin olduğunun belirtilmemesi teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu? Abonelik gerekli 104
Geçici teminat mektubu süresinin hesaplanmasına örnek olabilecek karar Abonelik gerekli 265
Geçici teminat mektubu teyidinin teklif ile birlikte sunulması zorunlu mudur? Abonelik gerekli 169
Geçici teminat mektubu tutarının tamamı mı yoksa teklif edilen tutarın % 3'ü mü gelir kaydedilir? Abonelik gerekli 139
Geçici teminat mektubu tutarının tamamı mı yoksa teklif edilen tutarın % 3'ü mü gelir kaydedilir? Abonelik gerekli 149
Geçici teminat mektubu, idarenin hesabına banka aracılığı ile yatırılabilir mi? Abonelik gerekli 114
Geçici teminat mektubuna işin adının bir kısmının yanlış yazılması, teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu? Abonelik gerekli 350
Geçici teminat mektubunda "geçici" kelimesi yazılı olmadığı gerekçesi ile ilgili isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır mı? Abonelik gerekli 264
Geçici teminat mektubunda bir imza olması, teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu? Abonelik gerekli 127
Geçici teminat mektubunda bulunması gereken bilgiler nelerdir? Abonelik gerekli 165
Geçici teminat mektubunda idarenin adının farklı yazılması belgeyi geçersiz kılar mı? Abonelik gerekli 127
Geçici teminat mektubunda ihale adının tam ve doğru yazılmaması teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu? Abonelik gerekli 107
Geçici teminat mektubunda ihale kayıt numarasının yanlış yazılmış olması teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu? Abonelik gerekli 283
Geçici teminat mektubunda isteklinin unvanının tam olarak yazılması zorunlu mudur? Abonelik gerekli 107
Geçici teminat mektubunda işin adı ve şirket isminin olması gerekir mi? Abonelik gerekli 128
Geçici teminat mektubunda işin adının bir kısmının yanlış yazılması, teminatın değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu? Abonelik gerekli 236
Geçici teminat mektubunda işin adının kısaltılarak yazılması, geçici teminatın kabul edilmesi için yeterli midir? Abonelik gerekli 309
Geçici teminat mektubunda işin adının önemli olup olmadığı ile ilgili açıklayıcı karar Abonelik gerekli 236
Geçici teminat mektubunda tarih yerine sürenin belirtilmesi, teklifin değerlendirme dışı bırakılmasını gerektirir mi? Abonelik gerekli 139
Geçici teminat mektubunda teminatın geçerlilik süresinin belirtilmemesi elenme nedeni midir? Abonelik gerekli 199
Geçici teminat mektubunda ticaret ünvanının kısaltılarak yazılması, teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu? Abonelik gerekli 169
Geçici teminat mektubunda şirketin adının yanlış yazılması, teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu? Abonelik gerekli 258
Geçici teminat mektubunda şirketin ticaret unvanının yanlış yazılması teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu? Abonelik gerekli 131
Geçici teminat mektubunda, idarenin adresinin yazılması zorunlu mudur? Abonelik gerekli 78
Geçici teminat mektubunda, imza atan banka yetkililerinin isimlerinin olmaması teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu? Abonelik gerekli 93
Geçici teminat mektubunda, işin adında "ikmal inşaatı" kısmının yazılmaması teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu? Abonelik gerekli 97
Geçici teminat mektubunda, standart formda belirtilen dipnotların olmaması teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu? Abonelik gerekli 109
Geçici teminat mektubunda, ticaret ünvanının belirtilmesi zorunlu mudur? Abonelik gerekli 115
Geçici teminat mektubunda, şirketin unvanı ve nevi'nin eksik yazılması isteklinin elenmesine neden olur mu? Abonelik gerekli 137
Geçici teminat mektubundaki parasal tutarın yabancı para birimi cinsinden düzenlenmesi gerektiği durumda, mektupta hangi metnin bulunması gerekmektedir? Abonelik gerekli 62
Geçici teminat mektubundaki parasal tutarın yazı ile de yazılması gerekir mi? Abonelik gerekli 65
Geçici teminat mektubundaki sürenin nasıl hesaplanması gerektiğine dair örnek karar Abonelik gerekli 76
Geçici teminat mektubundaki tutarın rakam ile doğru yazılmasına rağmen yazı ile yanlış yazılması ihaleden elenme nedeni midir? Abonelik gerekli 207
Geçici teminat mektubunu alan geçerli teklif sahibinin teklifi değerlendirme dışı kalmış sayılır mı? Abonelik gerekli 176
Geçici teminat mektubunu alan isteklinin, KİK kararı gereği düzeltici işlem sonucu aşırı düşük teklif sorgulama yapılabilmesi için teminat mektubunun idareye verilmesi gerekir mi? Abonelik gerekli 133
Geçici teminat mektubunun ihale ilan tarihinden sonra düzenlenmesi gerektiğine dair mevzuatta herhangi bir düzenleme var mı? Abonelik gerekli 36
 
<< Başa Dön < Önceki 1 2 3 4 5 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 50 Toplam: 229
[ Geri ] [ Yukarı ]

Kategoriler

Tüm İhale Kararları
Adli Sicil Kaydı
Alt Yüklenici
Alternatif Teklif
Anahtar Personel
Analizler
Araç Kiralama
Aritmetik Hata
Arşiv Kararlar
Asgari İşçilik Maliyeti
Aşırı Düşük
Aşırı Düşük (Hizmet Alımları)
Aşırı Düşük (Mal Alımları)
Aşırı Düşük (Yapım İşleri)
Banka Referans Mektubu
Belediyeler
Belli İstekliler
Benzer İş
Benzer İş (Hizmet Alımları)
Benzer İş (Mal Alımları)
Benzer İş (Yapım İşleri)
Bilanço
Bilgi ve Belge Eksikliği
Birden Fazla Teklif
Çalıştırılması Öngörülen Personel
Çerçeve Sözleşmesi
Cezalar (Müeyyide)
Ciro (İş Hacmi)
Çöp İhaleleri
Danışmanlık İhaleleri
Demonstrasyon
Diploma / Mezuniyet Belgesi
Diğer
Doğrudan Temin
Düzeltici İşlem
Düzeltme İlanı
Düzenleyici Kararlar
E-İhale
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
EKAP’tan Doküman İndirme
Elektronik Eksiltme
En Avantajlı Teklif
Eşit Teklifler
Faaliyet Alanı (iştigal)
Faaliyet Belgesi
Fazla Mesai
Fiyat Dışı Unsurlar
Fiyat Farkı
Fokotopi Belge
Geçici Teminat
Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri
Giyim Bedelleri
Hakediş
Hizmet Alımları
Hizmet Yeterlilik Belgesi
idari Şartname
ihale Dokümanları
ihale Dokümanı Hakkında Açıklama
ihale iptal Nedenleri
ihale Komisyonu
ihale Türleri
ihale Yetkilisi
ihalelerden Elenme Nedenleri
ihaleye Katılamayacak Olanlar
ihaleye Katılımı Sınırlananlar
ilaçlama
ilanlar
imalatçı ve Yetkili Satıcı Belgeleri
imza Sirküleri
istisnalar
itirazlar / Şikayetler
itirazlar / Şikayetler (Kamu İhale Kurumuna)
itirazlar / Şikayetler (İdareye)
iş Artışı ve iş Eksilişi
iş Denetleme
iş Deneyim (Alt Yüklenici)
iş Deneyim Belgeleri
iş Deneyim Belgeleri (Hizmet Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Mal Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Yapım İşleri)
iş Durum
iş Ortaklığı (Ortak Girişim)
iş ve Meslek Ahlakına Aykırı Davranışlar
iş Yönetme
işçilik Hesaplama
Kalite Belgeleri
Kamu Davası
Kamu İhale Kanunu Kapsamında Olan İdareler
Kamu Zararı
Kapasite Raporu
Kâr Öngörülmesi
Katalog
Kesin Teminat
Kesinleşen İhale Kararı
Komisyon Kararı
Konsorsiyum
Kontrol Aracı
Kıdem ve İhbar Tazminatı
Kısmi Kabul
Kısmi Teklif
Mahkeme Kararları
Makina - Ekipman (Araçlar)
Mal Alımları
Mali Sorumluluk Sigortası
Noter Onaylı / Aslının Aynıdır Şerhli Belgeler
Numuneler
Ön Mali Kontrol
Ortaklık Durum Belgesi
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-b Maddesine Göre)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-f Maddesine Göre)
Personel Taşıma
Rekabet
Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi
Sağlık İhaleleri
Sigorta Giderleri
Sigorta Prim Oranları
Sosyal Güvenlik Prim Borcu (SGK Borcu)
Sözleşme
Sözleşme Devri
Sözleşme Feshi
Sözleşme Tasarısı
Standart Formlar
Sınır Değer
Tanımlar
Tebligat
Tebliğ ve Şikayet Süreleri
Teklif Cetveli
Teklif Edilen Fiyatlar
Teklif Fiyata Dahil Masraflar
Teklif Geçerlilik Süresi
Teklif Mektubu
Teklif Zarfı
Tekliflerin Değerlendirilmesi
Teknik Şartname
Temel İlkeler
Ticaret Sicil Gazetesi
Türkak
Unvan Değişikliği
Vekaletname
Vergi Borcu
Vergi Matrahı
Yabancı Belgeler
Yabancı İstekli
Yaklaşık Maliyet
Yapım İşleri
Yasaklılık
İdare Mahkemesi Kararları
Yemek ve Yol Ücretleri
Yemek İhaleleri
Yerli istekli
Yeterlilik Kriterleri
Yetkili Satıcı Belgesi
Zeyilname
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri