Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama
İdareye (İhale Makamına) Yapılacak Şikayet Başvuru Dilekçesi Hazırlama / Örneği


Bu sayfada İdareye (İhale Makamına) Yapılacak Şikayet Başvuru Dilekçesini otomatik olarak hazırlatıp
Microsoft Word Belgesi olarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz.


Dilekçenin Hazırlanması İçin Aşağıdaki Formu Doldurunuz

Dilekçe Tarihi:
İhale Makamı: (İhaleyi Yapan İdare Adı)
İhale Makamının Bulunduğu İlçe/İl:
Başvuru Sahibinin
Adı-Soyadı(Gerçek Kişi)/
Ticaret Unvanı (Tüzel Kişi):
Başvuru Sahibinin MERSİS No:
Başvuru Sahibinin Adresi:
Başvuru Sahibinin Faks No:
Başvuru Sahibinin
TC Kimlik No(Gerçek Kişi)/
Vergi No (Tüzel Kişi):
Vekili/Temsilcisinin
Adı - Soyadı:
Vekili/Temsilcisinin Adresi:
Vekili/Temsilcisinin Faks No:
Vekili/Temsilcisinin
TC Kimlik No:
Avukat Olmayan Vekili/Temsilcisinin
vekâletnamesini düzenleyen noterlik adı, tarihi ve yevmiye numarası:
İhale Kayıt Numarası (İKN):
Başvuru konusu ihalenin adı:
Şikayet konusu işlemin / durumun farkına varıldığı / tebliğ edildiği tarih:
Şikayet konusu işlem
ve şikayet nedenleri:

(Şikayet konusu işlemlerin hangi
yönden ihale mevzuatına aykırı olduğu
açıklanarak buna ilişkin kanıtların
belirtilmesi gerekmektedir.)
Adı-Soyadı: (İmzalayacak kişinin)
Ünvanı: (İmzalayacak kişinin)
 
Dilekçenin Ekinde Verilmesi Gereken Belgeler:

Başvuru Sahibi
Gerçek Kişi mi Tüzel Kişi mi?:

Başvuru Sahibi bizzat mı
başvuruyor? Vekil/temsilcisi
aracılığı ile mi başvuruyor?:
Dilekçe ekinde vermeniz gereken belgeleri burada görmek için ilgili seçeneği işaretleyiniz.
Dilekçenin Hazırlanması İle İlgili Açıklamalar:

Başvuru Sahibinin TC Kimlik No (Gerçek Kişi) / Vergi No (Tüzel Kişi): Ortak girişim adına yapılacak başvurularda, ortak girişimi oluşturan tüm ortakların TC Kimlik Numarası/Vergi Kimlik Numarası bilgisinin belirtilmesi zorunlu olup, bunun için tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir.

Şikayet konusu işlemin/durumun farkına varıldığı/tebliğ edildiği tarih: İlana yönelik başvurularda ilk ilan tarihi başvuruya konu olan durumun farkına varıldığı veya bildirildiği tarih olarak belirtilir. Ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan hükümlerine yönelik başvurularda, dokümanın EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirildiği tarih, başvuruya konu olan durumun farkına varıldığı veya bildirildiği tarih olarak belirtilir.

NOT 1: Başvuru belgeleri veya teklif zarfı kapsamında idareye verilen ve yukarıda belirtilen hususları içeren belgelerin başvuru dilekçesine eklenmesine gerek bulunmamaktadır.

NOT 2: Aynı kişi tarafından birden fazla ihaleye, birden fazla kişi tarafından aynı ihaleye veya birden fazla ihaleye tek dilekçe ile başvuruda bulunulamaz.

NOT 3: İlana ve ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik başvurularda, şikayet dilekçesi ekine ihale konusu alanda faaliyet gösterildiğine ilişkin belge eklenmesi zorunludur.

İdareye (İhale Makamına) Yapılacak Şikayet Başvuru Dilekçesi Örneğini (İdareye İtiraz Dilekçe Örneği) indirmek için tıklayınız.

İdareye (İhale Makamına) Yapılacak Şikayet Dilekçesi ve Eklerine İlişkin Dizi Pusulasını indirmek için tıklayınız.

Şikayet Başvurusu Üzerine İdare Tarafından Alınacak Karar Örneğini indirmek için tıklayınız.

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 12.797 Karar
 - Bu Hafta (10.06-16.06): 0
 - Geçen Hafta(03.06-09.06): 7
 - Bu Ay (Haziran): 16
 - Geçen Ay (Mayıs): 32
Kategori: 162
Haberler: 727

Abone İstatistiği

30 misafir ve 16 abone bağlı
Abone Sayısı: 8858
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 1,89
  - Bronz (3 ay): % 0,00
  - Gümüş (6 ay): % 0,00
  - Altın (12 ay): % 28,93
  - Kamu Altın (12 ay): % 69,18
Ziyaretçi Sayısı: 3.673.370
Final Bilgi Hizmetleri     kikkararlari.com facebook     kikkararlari.com twitter
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri