Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 9845
 - Bu Hafta (19.08-21.08): 0
 - Geçen Hafta(12.08-18.08): 6
 - Bu Ay (Ağustos): 13
 - Geçen Ay (Temmuz): 28
Kategori: 153
Haberler: 457
Web Bağlantıları: 607

Abone İstatistiği

20 misafir ve 6 abone bağlı
Abone Sayısı: 7769
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 6,05
  - Bronz (3 ay): % 2,33
  - Gümüş (6 ay): % 2,33
  - Altın (12 ay): % 26,05
  - Kamu Altın (12 ay): % 63,26
Ziyaretçi Sayısı: 6.270.995
iş Deneyim Belgeleri (Yapım İşleri)
İhale Türü İhale Usulü
Başlığı Filtrele     Sırala 
 
Öğe Başlığı Tıklamalar
"Gayrimenkul satış vaadi ve kat karşılığı" inşaat sözleşmesi ile yapılan ve sözleşmesinde bedel bulunmayan işler için düzenlenen iş deneyim belgesi geçerli olur mu? Abonelik gerekli 228
2003 yılından önce alınan yapım işlerine ait iş deneyim belgeleri geçerli olur mu? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 298
Anahtar teslimi götürü bedel ya da karma teklif ile gerçekleştirilen yapım işlerine ait iş deneyim belgeleri hangi tarihe göre güncellenir? Abonelik gerekli 108
B III grubu işlerin benzer iş olarak belirlendiği ihalelerde tamamlama ve ikmal gibi işler benzer iş olarak kabul edilebilir mi? Abonelik gerekli 94
Bedel içeren ve kat karşılığı yapılan bir sözleşmeye dayalı işten alınan iş deneyim belgesi ihalede geçerli midir? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 116
Belediye sınırları veya mücavir alan dışında yapılan yapım işleri ile ilgili hangi kurum iş deneyim belgesi düzenleyebilir? Abonelik gerekli 216
Devredilen işlerde, işi devralan yükleniciye iş bitirme belgesi verilir mi? (Yüksek Fen Kurulu Kararı) Abonelik gerekli 91
Devredilen yapım işlerinde iş durum belgesi verilebilmesinin şartı nedir? Abonelik gerekli 130
Dolgu barajlar, beton barajlar, kemer barajlar ve gölet işlerine ait iş deneyimine sahip olanlar, sahip oldukları iş deneyimi enjeksiyon işini de kapsar mı? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 18
Fatura ve sözleşmeler yapım ihalelerinde iş deneyim belgesi olarak kullanılabilir mi? Abonelik gerekli 357
Geçici kabul itibar tarihi nasıl belirlenir? (Yüksek Fen Kurulu Kararı) Abonelik gerekli 129
Geçmiş yıllarda yapılan hakedişler, aşırı düşük açıklamasında geçerli bir belge olarak kabul edilir mi? Abonelik gerekli 59
Götürü bedel olarak sonuçlanan yapım işlerinde, belge güncelleme hesaplama aracı ile hangi tercih seçilerek güncelleme yapılabilir? Abonelik gerekli 11
Hangi yapım ihalelerinde iş deneyim belgesinin istenilmesi zorunludur? Abonelik gerekli 107
Her yapım ihalesinde iş deneyim belgesinin istenilme zorunululuğu var mı? Abonelik gerekli 109
Hizmet ihalesinden alınan iş deneyim belgesi, yapım ihalelerinde geçerli olur mu? Abonelik gerekli 91
idari bina, depo ve müştemilatı işi, benzer iş olarak B-III grubu işler kapsamına girer mi? Abonelik gerekli 98
ihale konusu işe ilişkin iş deneyim belgesi yerine ihale konusu işi de içeren bir iş deneyim belgesi sunulduğu ve ihale konusu iş tutarının iş deneyim belgesi üzerinden tespit edilemediği hallerde, ihale konusu iş tutarının tespit edilebileceği bilgi ve belgelerin de teklif kapsamında sunulması zorunlu mudur? Abonelik gerekli 225
iş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgesini sunan istekli, serbest mühendislik belgesini de sunmak mecburiyetinde midir? Abonelik gerekli 273
iş deneyim belgesine konu olan işin benzer işle ortak imalatlarının bulunması, iş deneyimin tek başına benzer iş kapsamında değerlendirilmesini sağlar mı? Abonelik gerekli 145
iş deneyim belgesinin son bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olmaya ilişkin sürenin hesabında kamuda geçen görev süre de dahil edilir mi? Abonelik gerekli 50
iş deneyimini gösteren belgelerde yer almakla birlikte, ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarları, iş deneyiminde değerlendirmeye alınır mı? Abonelik gerekli 181
iş ortaklığı olarak girilen yapım ihalelerinde, hangi durumda özel ortaklara ait benzer işe ait olmayan iş deneyim belgeleri geçerli olur? Abonelik gerekli 41
iş ortaklığı olarak yapım ihalelerine giren her bir istekli, % kaç oranında iş deneyim belgesi vermelidir?- Örnekli anlatım Abonelik gerekli 394
işi yaptıran ile işi yapan aynı şirket olması durumunda, iş deneyim belgesi düzenlenebilir mi? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 234
Kamu ihale mevzuatına göre yapılan yapım ihalelerinin iş deneyim belgeleri, anahtar teslim olarak mı yoksa birim fiyat olarak mı güncellenir? Abonelik gerekli 117
Kat karşılığı inşaat sözleşmelerine dayanılarak gerçekleştirilen yapım işleri için düzenlenmiş iş deneyim belgelerinin iş deneyimini tevsik eden belge olarak kabul edilebilr mi? Abonelik gerekli 114
Kat karşılığı yapılan inşaat işleri için iş deneyimlerin belge tutarı nasıl hesaplanır? Abonelik gerekli 102
Kat karşılığı yapılan inşaat işleri için iş deneyimlerin belge tutarının hesaplanmasında iş artışı da dikkate alınır mı? Abonelik gerekli 57
Kat karşılığı yapılan işlerde iş artış tutarı da belge tutarına dahil edilir mi? Abonelik gerekli 19
Kat karşılığı yapılan işlerden elde edilen iş deneyim belgeleri ihalelerde geçerli olur mu? Abonelik gerekli 252
Kat karşılığı yapılan işten elde edilen alt yüklenicinin iş deneyim belgesi nasıl güncellenir? Abonelik gerekli 27
Kat karşılığı, gelir-hasılat paylaşımı usulü ile gerçekleştirilen işler, iş deneyim olarak kabul edilebilir mi? Abonelik gerekli 41
Kat karşılığı, hasılat paylaşımı usulüne göre yapılan ve sözleşmesinde bedel olan bir iş için düzenlenen iş deneyim belgesi geçerli olur mu? Abonelik gerekli 117
Kat karşılığı, hasılat paylaşımından elde edilen iş deneyim belgesi geçerli olur mu? Abonelik gerekli 29
Kendi işini yapanlar, iş deneyim belgesi almaya hak kazanır mı? Abonelik gerekli 92
Mal alım ihalelerinde iş ortaklığında pilot ortak, asgari iş deneyim tutarının en az % kaçını sağlaması gerekir? Abonelik gerekli 8
Mal alımı ihalesinden elde edilen iş deneyim belgesi, yapım ihalelerinde kullanılabilir mi? Abonelik gerekli 126
Organize sanayi bölgesinin yetki alanındaki yerlerde gerçekleştirilen yapım işlerine ilişkin iş deneyim belgeleri, kim tarafından düzenlenir ve onaylanır? Abonelik gerekli 101
Özel sektöre gerçekleştirilen yapım işleri için iş deneyim belgesi alınabilmesi amacıyla hangi belgelerin ilgili kuruma verilmesi gerekir? Abonelik gerekli 287
Özel sektöre iş yapan yapım şirketleri, iş deneyim belgesi alabilmek için hangi belgeleri sunmak zorundadır? Abonelik gerekli 122
Özel sektöre taahhüt edilerek gerçekleştirilen bir yapım işi için idare tarafından düzenlenen iş deneyim belgesi belli bir sözleşme kapsamında düzenlenmemesi durumunda geçerli olur mu? Abonelik gerekli 33
Özel sektöre yapılan yapım işleri için iş deneyim olarak sözleşme ve fatura sunulabilir mi? Abonelik gerekli 91
Özel sektöre yapılan yapım işlerinde, iş deneyim belgesi alabilmek için ilgili kuruma hangi belgelerin sunulması gerekmektedir? Abonelik gerekli 33
Özel sektöre yapılan yapım işlerinden elde edilen belgelerin iş deneyim olarak kabul edilebilmesi için, iş deneyim belgesi düzenlenebilmesi için idareye sunulan sözleşmenin noter onaylı olması zorunlu mudur? Abonelik gerekli 36
Özel sektöre yapılan yapım işlerinden iş deneyim belgesi alabilmek için hangi belgelerin ilgili kuruma sunulması gerekmektedir? Abonelik gerekli 57
Özel sektöre yapılan yapım işlerinden iş deneyim belgesi alınabilmesi için ilgili kuruma hangi belgelerin sunulması gerekir? Abonelik gerekli 136
Özel sektöre yapım işi yapan şirket veya kişiler nasıl iş deneyim belgesi alabilir? Abonelik gerekli 332
Sözleşme bedeli olmayan yapım işlerinde, yapı yaklaşık maliyetinin toplam inşaat alanı ile çarpılması sonucunda bulunan tutar üzerinden iş deneyim belgesi düzenlenebilir mi? Abonelik gerekli 93
Yap işlet devret modeli ile yapılan bir işin iş deneyim belge tutarı nasıl hesaplanır? Abonelik gerekli 92
 
<< Başa Dön < Önceki 1 2 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 50 Toplam: 100
[ Geri ] [ Yukarı ]

Kategoriler

Tüm İhale Kararları
Adli Sicil Kaydı
Alt Yüklenici
Alternatif Teklif
Anahtar Personel
Analizler
Araç Kiralama
Aritmetik Hata
Arşiv Kararlar
Asgari İşçilik Maliyeti
Aşırı Düşük
Aşırı Düşük (Hizmet Alımları)
Aşırı Düşük (Mal Alımları)
Aşırı Düşük (Yapım İşleri)
Banka Referans Mektubu
Belediyeler
Belli İstekliler
Benzer İş
Benzer İş (Hizmet Alımları)
Benzer İş (Mal)
Benzer İş (Yapım İşleri)
Bilanço
Bilgi ve Belge Eksikliği
Birden Fazla Teklif
Çalıştırılması Öngörülen Personel
Çerçeve Sözleşmesi
Cezalar (Müeyyide)
Ciro (İş Hacmi)
Çöp İhaleleri
Danışmanlık İhaleleri
Demonstrasyon
Diploma / Mezuniyet Belgesi
Diğer
Doğrudan Temin
Düzeltici İşlem
Düzeltme İlanı
Düzenleyici Kararlar
E-İhale
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
EKAPtan Doküman İndirme
Elektronik Eksiltme
En Avantajlı Teklif
Eşit Teklifler
Faaliyet Alanı (iştigal)
Faaliyet Belgesi
Fazla Mesai
Fiyat Dışı Unsurlar
Fiyat Farkı
Fokotopi Belge
Geçici Teminat
Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri
Giyim Bedelleri
Hakediş
Hizmet Alımları
Hizmet Yeterlilik Belgesi
idari Şartname
ihale Dokümanları
ihale Dokümanı Hakkında Açıklama
ihale iptal Nedenleri
ihale Komisyonu
ihale Türleri
ihale Yetkilisi
ihalelerden Elenme Nedenleri
ihaleye Katılamayacak Olanlar
ihaleye Katılımı Sınırlananlar
ilaçlama
ilanlar
imalatçı ve Yetkili Satıcı Belgeleri
imza Sirküleri
istisnalar
itirazlar / Şikayetler
itirazlar / Şikayetler (Kamu İhale Kurumuna)
itirazlar / Şikayetler (İdareye)
iş Artışı ve iş Eksilişi
iş Denetleme
iş Deneyim (Alt Yüklenici)
iş Deneyim Belgeleri
iş Deneyim Belgeleri (Hizmet Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Mal Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Yapım İşleri)
iş Durum
iş Ortaklığı (Ortak Girişim)
iş ve Meslek Ahlakına Aykırı Davranışlar
iş Yönetme
işçilik Hesaplama
Kalite Belgeleri
Kamu Davası
Kamu İhale Kanunu Kapsamında Olan İdareler
Kamu Zararı
Kapasite Raporu
Kâr Öngörülmesi
Katalog
Kesin Teminat
Kesinleşen İhale Kararı
Komisyon Kararı
Konsorsiyum
Kontrol Aracı
Kıdem ve İhbar Tazminatı
Kısmi Kabul
Kısmi Teklif
Mahkeme Kararları
Makina - Ekipman (Araçlar)
Mal Alımları
Mali Sorumluluk Sigortası
Noter Onaylı / Aslının Aynıdır Şerhli Belgeler
Numuneler
Ön Mali Kontrol
Ortaklık Durum Belgesi
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-b Maddesine Göre)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-f Maddesine Göre)
Personel Taşıma
Rekabet
Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi
Sağlık İhaleleri
Sigorta Giderleri
Sigorta Prim Oranları
Sosyal Güvenlik Prim Borcu (SGK Borcu)
Sözleşme
Sözleşme Devri
Sözleşme Feshi
Sözleşme Tasarısı
Standart Formlar
Sınır Değer
Tanımlar
Tebligat
Tebliğ ve Şikayet Süreleri
Teklif Cetveli
Teklif Edilen Fiyatlar
Teklif Fiyata Dahil Masraflar
Teklif Geçerlilik Süresi
Teklif Mektubu
Teklif Zarfı
Tekliflerin Değerlendirilmesi
Teknik Şartname
Temel İlkeler
Ticaret Sicil Gazetesi
Türkak
Unvan Değişikliği
Vekaletname
Vergi Borcu
Vergi Matrahı
Yabancı Belgeler
Yabancı İstekli
Yaklaşık Maliyet
Yapım İşleri
Yasaklılık
İdare Mahkemesi Kararları
Yemek ve Yol Ücretleri
Yemek İhaleleri
Yerli istekli
Yeterlilik Kriterleri
Yetkili Satıcı Belgesi
Zeyilname
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri