Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 10.130 Karar
 - Bu Hafta (06.04-10.04): 3
 - Geçen Hafta(30.03-05.04): 20
 - Bu Ay (Nisan): 20
 - Geçen Ay (Mart): 52
Kategori: 153
Haberler: 481
Web Bağlantıları: 607

Abone İstatistiği

6 misafir ve 2 abone bağlı
Abone Sayısı: 7946
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 7,08
  - Bronz (3 ay): % 0,88
  - Gümüş (6 ay): % 2,65
  - Altın (12 ay): % 28,76
  - Kamu Altın (12 ay): % 60,62
Ziyaretçi Sayısı: 3.339.697
iş Deneyim Belgeleri (Yapım İşleri)
İhale Türü İhale Usulü
Başlığı Filtrele     Sırala 
 
Öğe Başlığı Tıklamalar
"Gayrimenkul satış vaadi ve kat karşılığı" inşaat sözleşmesi ile yapılan ve sözleşmesinde bedel bulunmayan işler için düzenlenen iş deneyim belgesi geçerli olur mu? Abonelik gerekli 244
2003 yılından önce alınan yapım işlerine ait iş deneyim belgeleri geçerli olur mu? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 298
Anahtar teslimi götürü bedel ya da karma teklif ile gerçekleştirilen yapım işlerine ait iş deneyim belgeleri hangi tarihe göre güncellenir? Abonelik gerekli 112
B III grubu işlerin benzer iş olarak belirlendiği ihalelerde tamamlama ve ikmal gibi işler benzer iş olarak kabul edilebilir mi? Abonelik gerekli 109
Bedel içeren ve kat karşılığı yapılan bir sözleşmeye dayalı işten alınan iş deneyim belgesi ihalede geçerli midir? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 125
Belediye sınırları veya mücavir alan dışında yapılan yapım işleri ile ilgili hangi kurum iş deneyim belgesi düzenleyebilir? Abonelik gerekli 225
Devredilen işlerde, işi devralan yükleniciye iş bitirme belgesi verilir mi? (Yüksek Fen Kurulu Kararı) Abonelik gerekli 97
Devredilen yapım işlerinde iş durum belgesi verilebilmesinin şartı nedir? Abonelik gerekli 138
Dolgu barajlar, beton barajlar, kemer barajlar ve gölet işlerine ait iş deneyimine sahip olanlar, sahip oldukları iş deneyimi enjeksiyon işini de kapsar mı? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 22
Fatura ve sözleşmeler yapım ihalelerinde iş deneyim belgesi olarak kullanılabilir mi? Abonelik gerekli 369
Geçici kabul itibar tarihi nasıl belirlenir? (Yüksek Fen Kurulu Kararı) Abonelik gerekli 138
Geçmiş yıllarda yapılan hakedişler, aşırı düşük açıklamasında geçerli bir belge olarak kabul edilir mi? Abonelik gerekli 62
Götürü bedel olarak sonuçlanan yapım işlerinde, belge güncelleme hesaplama aracı ile hangi tercih seçilerek güncelleme yapılabilir? Abonelik gerekli 14
Hangi yapım ihalelerinde iş deneyim belgesinin istenilmesi zorunludur? Abonelik gerekli 109
Her yapım ihalesinde iş deneyim belgesinin istenilme zorunululuğu var mı? Abonelik gerekli 112
Hizmet ihalesinden alınan iş deneyim belgesi, yapım ihalelerinde geçerli olur mu? Abonelik gerekli 96
idari bina, depo ve müştemilatı işi, benzer iş olarak B-III grubu işler kapsamına girer mi? Abonelik gerekli 106
ihale konusu işe ilişkin iş deneyim belgesi yerine ihale konusu işi de içeren bir iş deneyim belgesi sunulduğu ve ihale konusu iş tutarının iş deneyim belgesi üzerinden tespit edilemediği hallerde, ihale konusu iş tutarının tespit edilebileceği bilgi ve belgelerin de teklif kapsamında sunulması zorunlu mudur? Abonelik gerekli 231
iş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgesini sunan istekli, serbest mühendislik belgesini de sunmak mecburiyetinde midir? Abonelik gerekli 284
iş deneyim belgesine konu olan işin benzer işle ortak imalatlarının bulunması, iş deneyimin tek başına benzer iş kapsamında değerlendirilmesini sağlar mı? Abonelik gerekli 159
iş deneyim belgesinin son bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olmaya ilişkin sürenin hesabında kamuda geçen görev süre de dahil edilir mi? Abonelik gerekli 55
iş deneyimini gösteren belgelerde yer almakla birlikte, ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarları, iş deneyiminde değerlendirmeye alınır mı? Abonelik gerekli 186
iş ortaklığı olarak girilen yapım ihalelerinde, hangi durumda özel ortaklara ait benzer işe ait olmayan iş deneyim belgeleri geçerli olur? Abonelik gerekli 52
iş ortaklığı olarak yapım ihalelerine giren her bir istekli, % kaç oranında iş deneyim belgesi vermelidir?- Örnekli anlatım Abonelik gerekli 409
işi yaptıran ile işi yapan aynı şirket olması durumunda, iş deneyim belgesi düzenlenebilir mi? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 249
Kamu ihale mevzuatına göre yapılan yapım ihalelerinin iş deneyim belgeleri, anahtar teslim olarak mı yoksa birim fiyat olarak mı güncellenir? Abonelik gerekli 119
Kat karşılığı inşaat sözleşmelerine dayanılarak gerçekleştirilen yapım işleri için düzenlenmiş iş deneyim belgelerinin iş deneyimini tevsik eden belge olarak kabul edilebilr mi? Abonelik gerekli 124
Kat karşılığı yapılan inşaat işleri için iş deneyimlerin belge tutarı nasıl hesaplanır? Abonelik gerekli 114
Kat karşılığı yapılan inşaat işleri için iş deneyimlerin belge tutarının hesaplanmasında iş artışı da dikkate alınır mı? Abonelik gerekli 62
Kat karşılığı yapılan işlerde iş artış tutarı da belge tutarına dahil edilir mi? Abonelik gerekli 24
Kat karşılığı yapılan işlerden elde edilen iş deneyim belgeleri ihalelerde geçerli olur mu? Abonelik gerekli 259
Kat karşılığı yapılan işten elde edilen alt yüklenicinin iş deneyim belgesi nasıl güncellenir? Abonelik gerekli 33
Kat karşılığı, gelir-hasılat paylaşımı usulü ile gerçekleştirilen işler, iş deneyim olarak kabul edilebilir mi? Abonelik gerekli 50
Kat karşılığı, hasılat paylaşımı usulüne göre yapılan ve sözleşmesinde bedel olan bir iş için düzenlenen iş deneyim belgesi geçerli olur mu? Abonelik gerekli 125
Kat karşılığı, hasılat paylaşımından elde edilen iş deneyim belgesi geçerli olur mu? Abonelik gerekli 35
Kendi işini yapanlar, iş deneyim belgesi almaya hak kazanır mı? Abonelik gerekli 120
Mal alım ihalelerinde iş ortaklığında pilot ortak, asgari iş deneyim tutarının en az % kaçını sağlaması gerekir? Abonelik gerekli 12
Mal alımı ihalesinden elde edilen iş deneyim belgesi, yapım ihalelerinde kullanılabilir mi? Abonelik gerekli 142
Organize sanayi bölgesinin yetki alanındaki yerlerde gerçekleştirilen yapım işlerine ilişkin iş deneyim belgeleri, kim tarafından düzenlenir ve onaylanır? Abonelik gerekli 109
Özel sektöre gerçekleştirilen yapım işleri için iş deneyim belgesi alınabilmesi amacıyla hangi belgelerin ilgili kuruma verilmesi gerekir? Abonelik gerekli 299
Özel sektöre iş yapan yapım şirketleri, iş deneyim belgesi alabilmek için hangi belgeleri sunmak zorundadır? Abonelik gerekli 133
Özel sektöre taahhüt edilerek gerçekleştirilen bir yapım işi için idare tarafından düzenlenen iş deneyim belgesi belli bir sözleşme kapsamında düzenlenmemesi durumunda geçerli olur mu? Abonelik gerekli 41
Özel sektöre yapılan yapım işleri için iş deneyim olarak sözleşme ve fatura sunulabilir mi? Abonelik gerekli 104
Özel sektöre yapılan yapım işlerinde, iş deneyim belgesi alabilmek için ilgili kuruma hangi belgelerin sunulması gerekmektedir? Abonelik gerekli 39
Özel sektöre yapılan yapım işlerinden elde edilen belgelerin iş deneyim olarak kabul edilebilmesi için, iş deneyim belgesi düzenlenebilmesi için idareye sunulan sözleşmenin noter onaylı olması zorunlu mudur? Abonelik gerekli 56
Özel sektöre yapılan yapım işlerinden iş deneyim belgesi alabilmek için hangi belgelerin ilgili kuruma sunulması gerekmektedir? Abonelik gerekli 67
Özel sektöre yapılan yapım işlerinden iş deneyim belgesi alınabilmesi için ilgili kuruma hangi belgelerin sunulması gerekir? Abonelik gerekli 141
Özel sektöre yapım işi yapan şirket veya kişiler nasıl iş deneyim belgesi alabilir? Abonelik gerekli 340
Sözleşme bedeli olmayan yapım işlerinde, yapı yaklaşık maliyetinin toplam inşaat alanı ile çarpılması sonucunda bulunan tutar üzerinden iş deneyim belgesi düzenlenebilir mi? Abonelik gerekli 101
Yap işlet devret modeli ile yapılan bir işin iş deneyim belge tutarı nasıl hesaplanır? Abonelik gerekli 108
 
<< Başa Dön < Önceki 1 2 3 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 50 Toplam: 102
[ Geri ] [ Yukarı ]

Kategoriler

Tüm İhale Kararları
Adli Sicil Kaydı
Alt Yüklenici
Alternatif Teklif
Anahtar Personel
Analizler
Araç Kiralama
Aritmetik Hata
Arşiv Kararlar
Asgari İşçilik Maliyeti
Aşırı Düşük
Aşırı Düşük (Hizmet Alımları)
Aşırı Düşük (Mal Alımları)
Aşırı Düşük (Yapım İşleri)
Banka Referans Mektubu
Belediyeler
Belli İstekliler
Benzer İş
Benzer İş (Hizmet Alımları)
Benzer İş (Mal Alımları)
Benzer İş (Yapım İşleri)
Bilanço
Bilgi ve Belge Eksikliği
Birden Fazla Teklif
Çalıştırılması Öngörülen Personel
Çerçeve Sözleşmesi
Cezalar (Müeyyide)
Ciro (İş Hacmi)
Çöp İhaleleri
Danışmanlık İhaleleri
Demonstrasyon
Diploma / Mezuniyet Belgesi
Diğer
Doğrudan Temin
Düzeltici İşlem
Düzeltme İlanı
Düzenleyici Kararlar
E-İhale
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
EKAP’tan Doküman İndirme
Elektronik Eksiltme
En Avantajlı Teklif
Eşit Teklifler
Faaliyet Alanı (iştigal)
Faaliyet Belgesi
Fazla Mesai
Fiyat Dışı Unsurlar
Fiyat Farkı
Fokotopi Belge
Geçici Teminat
Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri
Giyim Bedelleri
Hakediş
Hizmet Alımları
Hizmet Yeterlilik Belgesi
idari Şartname
ihale Dokümanları
ihale Dokümanı Hakkında Açıklama
ihale iptal Nedenleri
ihale Komisyonu
ihale Türleri
ihale Yetkilisi
ihalelerden Elenme Nedenleri
ihaleye Katılamayacak Olanlar
ihaleye Katılımı Sınırlananlar
ilaçlama
ilanlar
imalatçı ve Yetkili Satıcı Belgeleri
imza Sirküleri
istisnalar
itirazlar / Şikayetler
itirazlar / Şikayetler (Kamu İhale Kurumuna)
itirazlar / Şikayetler (İdareye)
iş Artışı ve iş Eksilişi
iş Denetleme
iş Deneyim (Alt Yüklenici)
iş Deneyim Belgeleri
iş Deneyim Belgeleri (Hizmet Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Mal Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Yapım İşleri)
iş Durum
iş Ortaklığı (Ortak Girişim)
iş ve Meslek Ahlakına Aykırı Davranışlar
iş Yönetme
işçilik Hesaplama
Kalite Belgeleri
Kamu Davası
Kamu İhale Kanunu Kapsamında Olan İdareler
Kamu Zararı
Kapasite Raporu
Kâr Öngörülmesi
Katalog
Kesin Teminat
Kesinleşen İhale Kararı
Komisyon Kararı
Konsorsiyum
Kontrol Aracı
Kıdem ve İhbar Tazminatı
Kısmi Kabul
Kısmi Teklif
Mahkeme Kararları
Makina - Ekipman (Araçlar)
Mal Alımları
Mali Sorumluluk Sigortası
Noter Onaylı / Aslının Aynıdır Şerhli Belgeler
Numuneler
Ön Mali Kontrol
Ortaklık Durum Belgesi
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-b Maddesine Göre)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-f Maddesine Göre)
Personel Taşıma
Rekabet
Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi
Sağlık İhaleleri
Sigorta Giderleri
Sigorta Prim Oranları
Sosyal Güvenlik Prim Borcu (SGK Borcu)
Sözleşme
Sözleşme Devri
Sözleşme Feshi
Sözleşme Tasarısı
Standart Formlar
Sınır Değer
Tanımlar
Tebligat
Tebliğ ve Şikayet Süreleri
Teklif Cetveli
Teklif Edilen Fiyatlar
Teklif Fiyata Dahil Masraflar
Teklif Geçerlilik Süresi
Teklif Mektubu
Teklif Zarfı
Tekliflerin Değerlendirilmesi
Teknik Şartname
Temel İlkeler
Ticaret Sicil Gazetesi
Türkak
Unvan Değişikliği
Vekaletname
Vergi Borcu
Vergi Matrahı
Yabancı Belgeler
Yabancı İstekli
Yaklaşık Maliyet
Yapım İşleri
Yasaklılık
İdare Mahkemesi Kararları
Yemek ve Yol Ücretleri
Yemek İhaleleri
Yerli istekli
Yeterlilik Kriterleri
Yetkili Satıcı Belgesi
Zeyilname
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri