Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 10.913 Karar
 - Bu Hafta (25.10-26.10): 0
 - Geçen Hafta(18.10-24.10): 6
 - Bu Ay (Ekim): 33
 - Geçen Ay (Eylül): 32
Kategori: 155
Haberler: 531

Abone İstatistiği

5 misafir ve 3 abone bağlı
Abone Sayısı: 8374
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 3,03
  - Bronz (3 ay): % 1,73
  - Gümüş (6 ay): % 0,87
  - Altın (12 ay): % 32,90
  - Kamu Altın (12 ay): % 61,47
Ziyaretçi Sayısı: 6.502.954
Bilgi ve Belge Eksikliği
İhale Türü İhale Usulü
Başlığı Filtrele     Sırala 
 
Öğe Başlığı Tıklamalar
İş deneyim belgesindeki bilgi eksiklikleri sonradan tamamlattırılabilir mi? - (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 281
'ibraz edilenin aynısıdır' şerhi olan belgenin onay işleminin, belgenin aslından yapılıp yapılmadığına ilişkin noterden sorgulama yapılıp bilgi eksikliği sonradan tamamlatılabilir mi? Abonelik gerekli 321
Aşırı düşük açıklama kapsamında sunulan belgelerdeki bilgi eksiklikleri tamamlatılabilir mi? Abonelik gerekli 187
Aşırı düşük açıklama kapsamında sunulan maliyet tespit raporunda tarih bulunmaması bilgi ekslikliği kapsamında değerlendirilip sonradan tamamlatılabilir mi? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 150
Aşırı düşük açıklama kapsamında, gerektiğinde bilgi eksikliği yapılabilir mi? Abonelik gerekli 30
Aşırı düşük açıklaması kapsamında sunulan belgelerdeki maliyetlerin hangi döneme ait olduğu belli olmadığı durumda bu eksiklik bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilip sonradan tamamlatılabilir mi? Abonelik gerekli 143
Aşırı düşük açıklamasında bulunan isteklilerin açıklamalarında eksiklik bulunması halinde, bu eksiklik sonradan tamamlatılabilir mi? Abonelik gerekli 158
Aşırı düşük açıklamasında eksik belge veren isteklinin belgesi idarece sonradan tamamlatılabilir mi? Abonelik gerekli 179
Aşırı düşük açıklamasında yer alan faturalarda mali müşavirin imzası ve kendi kaşesi olduğu halde TÜRMOB kaşesi olmaması nedeni ile istekli elenir mi yoksa bu eksiklik sonradan tamamlatılabilir mi? Abonelik gerekli 338
Aşırı düşük sorgulama kapsamında sunulan belgelerdeki eksiklik, bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılabilir mi? Abonelik gerekli 203
Aşırı düşük teklif açıklama kapsamında sunulan belgeler için bilgi eksikliği yapılır mı? Abonelik gerekli 51
Aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında idareye sunulan belgelerdeki bilgi eksikliği sonradan tamamlatılabilir mi? Abonelik gerekli 275
Aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan belgelerdeki eksiklikler sonradan tamamlatılabilir mi? Abonelik gerekli 35
Aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulmayan belgeler sonradan tamamlatılabilir mi? Abonelik gerekli 142
Aşırı düşük teklif açıklamasında sunulan birim maliyet cetvelinin hangi döneme ait olduğu belli değilse bu durum, bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilip sonradan tamamlatılabilir mi? Abonelik gerekli 91
Aşırı düşük teklif açıklamasında sunulmayan proforma faturalar bilgi eksikliği kapsamında sonradan tamamlatılabilir mi? Abonelik gerekli 85
Başvuru mektubunda bulunan eksiklik sonradan tamamlatılabilir mi? Abonelik gerekli 108
Belgelerde bilgi eksikliği olması halinde, bu eksikliklerin tamamlanması ile ilgili idarenin talebine cevap vermeyen isteklilerin geçici teminatı idarece gelir kaydedilir mi? Abonelik gerekli 326
Benzer iş olarak B-II grubu belirlenen ihalelerde iş deneyim belgesinin ekinde yapı kullanma izin belgesi veya yapı ruhsatı sunulmadığı durumda bu belgeler sonradan tamamlatılabilir mi? Abonelik gerekli 159
Bilanço ve gelir tablosu sonradan tamamlatılabilir mi? Abonelik gerekli 1116
Bilanço ve gelir tablosundaki yetkili kişilerin imzasının olmaması durumunda bu onay eksikliği sonradan tamamlatılabilir mi? Abonelik gerekli 286
Bilanço ve iş hacmine ilişkin belgelerde bulunan mali müşavirin kaşesinin, ilgili belgelerde olmaması bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilip sonradan tamamlatılabilir mi? Abonelik gerekli 329
Bilançoda tarih belirtilmemesi bilgi eksikliği kapsamına girer mi? Abonelik gerekli 115
Bilgi eksikliği hangi durumda yapılabilir? Abonelik gerekli 110
Bilgi eksikliği için bilgi talebi istekliden mi yoksa idareden mi yapılır? Abonelik gerekli 70
Bilgi eksikliği için bilgi talebi istekliden mi yoksa idareden mi yapılır? Abonelik gerekli 57
Bilgi eksikliği kapsamında verilen bilgilerin yanlış olması, isteklinin geçici teminatının gelir kaydedilmesine neden olur mu? Abonelik gerekli 216
Bilgi eksikliği kapsamındaki bilgileri tamamlamayan istekli için hangi işlem yapılır? Abonelik gerekli 225
Bilgi eksikliği tamamlatılırken, belgelerdeki tüm bilgi eksiklikleri mi yoksa sadece eksikliğe konu olan kısım mı tamamlatılır? Abonelik gerekli 166
Bilgi eksikliği yapılabilmesi için hangi şartların oluşması gerekir? Abonelik gerekli 172
Bilgi eksikliğinin tamamlanması hangi durumda mümkündür? Abonelik gerekli 74
Bilgi eksikliğinin tamamlanması için isteklilere en az kaç gün süre verilmelidir? Abonelik gerekli 155
Bilgi eksikliğinin tamamlatılabilmesi için isteklilere verilen süreye ek olarak ayrıca bir süre öngörülebilir mi? Abonelik gerekli 129
Bilgi eksikliğinin tamamlatılması için isteklilere en az kaç gün öngörülmesi gerekir? Abonelik gerekli 85
Bilgi eksikliğinin tamamlatılması için isteklilere en az kaç gün süre verilmelidir? Abonelik gerekli 133
Bilgi eksikliğinin tamamlatılmasına yönelik belgeler, ilgili kurumdan mı yoksa istekliden mi istenir? Abonelik gerekli 245
Bir belgenin eksik sunulması veya hiç sunulmaması durumu bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılabilecek bir eksiklik olarak değerlendirilebilir mi? Abonelik gerekli 155
Bir evrak, ihale dosyasının içinde olmazsa fakat geçerliliğe sahip olsa, bilgi eksikliği olarak değerlendirilip sonradan tamamlatılabilir mi? Abonelik gerekli 939
CE belgesi sonradan tamamlatılabilir mi? Abonelik gerekli 127
Daha önce iş ortaklığından elde edilen ve ihalede sunulan iş deneyim belgesinde, ortaklık oranı yazılmaması bilgi eksikliği kapsamında sonradan tamamlatılabilir mi? Abonelik gerekli 66
Dokümanda istenilen fakat ihalede sunulmayan belgeler sonradan tamamlatılabilir mi? Abonelik gerekli 319
Düzenlenme tarihi yanlış olan banka referans mektubunun bu bilgisi, bilgi eksikliği kapsamında sonradan düzeltilebilir mi? Abonelik gerekli 115
EKAP üzerinden idare tarafından teyidi yapılabilen iş deneyim belgesinin teklif zarfında sunulmaması ihaleden elenme nedeni olur mu? Abonelik gerekli 87
EKAP'a kayıtlı olması gerektiği halde kaydı bulunmayan iş deneyim belgesinin bu durumu bilgi eksikliği kapsamında sonradan tamamlatılabilir mi? Abonelik gerekli 194
EKAP'a kayıtlı olması gerektiği halde kaydı yapılmayarak ihalede sunulan iş deneyim belgesinin bu durumu bilgi eksikliği kapsamında sonradan tamamlatılabilir mi? Abonelik gerekli 93
EKAP'a kayıtlı olması gerektiği halde kayıtlı olmayan iş deneyim belgesinin bu eksikliği, bilgi eksikliği kapsamında sonradan tamamlatılıp teklif değerlendirmeye alınabilir mi? Abonelik gerekli 117
Eksik belge sunulması nedeniyle geçersiz olarak değerlendirilen bir teklif, daha sonra geçerli bir belge sunulmak suretiyle geçerli teklif haline getirilebilir mi? Abonelik gerekli 166
Eksik belge veren isteklilerin belgelerinin sonradan tamamlatılması mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 192
Fotokopi olarak sunulan bir belge, bilgi eksikliği kapsamında sonradan tamamlatılabilir mi? Abonelik gerekli 650
Geçici teminat mektubundaki eksiklik, bilgi eksikliği kapsamında sonradan tamamlatılabilir mi? Abonelik gerekli 155
 
<< Başa Dön < Önceki 1 2 3 4 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 50 Toplam: 196
[ Geri ] [ Yukarı ]

Kategoriler

Tüm İhale Kararları
Adli Sicil Kaydı
Alt Yüklenici
Alternatif Teklif
Anahtar Personel
Analizler
Araç Kiralama
Aritmetik Hata
Arşiv Kararlar
Asgari İşçilik Maliyeti
Aşırı Düşük
Aşırı Düşük (Hizmet Alımları)
Aşırı Düşük (Mal Alımları)
Aşırı Düşük (Yapım İşleri)
Banka Referans Mektubu
Belediyeler
Belli İstekliler
Benzer İş
Benzer İş (Hizmet Alımları)
Benzer İş (Mal Alımları)
Benzer İş (Yapım İşleri)
Bilanço
Bilgi ve Belge Eksikliği
Birden Fazla Teklif
Çalıştırılması Öngörülen Personel
Çerçeve Sözleşmesi
Cezalar (Müeyyide)
Ciro (İş Hacmi)
Çöp İhaleleri
Damga Vergisi
Danışmanlık İhaleleri
Demonstrasyon
Diploma / Mezuniyet Belgesi
Diğer
Doğrudan Temin
Düzeltici İşlem
Düzeltme İlanı
Düzenleyici Kararlar
E-İhale
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
EKAP’tan Doküman İndirme
Elektronik Eksiltme
En Avantajlı Teklif
Eşit Teklifler
Faaliyet Alanı (iştigal)
Faaliyet Belgesi
Fazla Mesai
Fiyat Dışı Unsurlar
Fiyat Farkı
Fokotopi Belge
Geçici Teminat
Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri
Giyim Bedelleri
Hakediş
Hizmet Alımları
Hizmet Yeterlilik Belgesi
idari Şartname
ihale Dokümanları
ihale Dokümanı Hakkında Açıklama
ihale iptal Nedenleri
ihale Komisyonu
ihale Türleri
ihale Yetkilisi
ihalelerden Elenme Nedenleri
ihaleye Katılamayacak Olanlar
ihaleye Katılımı Sınırlananlar
ilaçlama
ilanlar
imalatçı ve Yetkili Satıcı Belgeleri
imza Sirküleri
istisnalar
itirazlar / Şikayetler
itirazlar / Şikayetler (Kamu İhale Kurumuna)
itirazlar / Şikayetler (İdareye)
iş Artışı ve iş Eksilişi
iş Denetleme
iş Deneyim (Alt Yüklenici)
iş Deneyim Belgeleri
iş Deneyim Belgeleri (Hizmet Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Mal Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Yapım İşleri)
iş Durum
iş Ortaklığı (Ortak Girişim)
iş ve Meslek Ahlakına Aykırı Davranışlar
iş Yönetme
işçilik Hesaplama
Kalite Belgeleri
Kamu Davası
Kamu İhale Kanunu Kapsamında Olan İdareler
Kamu Zararı
Kapasite Raporu
Kâr Öngörülmesi
Katalog
Kesin Teminat
Kesinleşen İhale Kararı
Komisyon Kararı
Konsorsiyum
Kontrol Aracı
Kıdem ve İhbar Tazminatı
Kısmi Kabul
Kısmi Teklif
Mahkeme Kararları
Makina - Ekipman (Araçlar)
Mal Alımları
Mali Sorumluluk Sigortası
Noter Onaylı / Aslının Aynıdır Şerhli Belgeler
Numuneler
Ön Mali Kontrol
Ortaklık Tespit Belgesi (Ortaklık Durum Belgesi)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-b Maddesine Göre)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-f Maddesine Göre)
Personel Taşıma
Rekabet
Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi
Sağlık İhaleleri
Sigorta Giderleri
Sigorta Prim Oranları
Sosyal Güvenlik Prim Borcu (SGK Borcu)
Sözleşme
Sözleşme Devri
Sözleşme Feshi
Sözleşme Tasarısı
Standart Formlar
Süre Uzatımı
Sınır Değer
Tanımlar
Tebligat
Tebliğ ve Şikayet Süreleri
Teklif Cetveli
Teklif Edilen Fiyatlar
Teklif Fiyata Dahil Masraflar
Teklif Geçerlilik Süresi
Teklif Mektubu
Teklif Zarfı
Tekliflerin Değerlendirilmesi
Teknik Şartname
Temel İlkeler
Ticaret Sicil Gazetesi
Türkak
Unvan Değişikliği
Vekaletname
Vergi Borcu
Vergi Matrahı
Yabancı Belgeler
Yabancı İstekli
Yaklaşık Maliyet
Yapım İşleri
Yasaklılık
İdare Mahkemesi Kararları
Yemek ve Yol Ücretleri
Yemek İhaleleri
Yerli istekli
Yeterlilik Kriterleri
Yetkili Satıcı Belgesi
Zeyilname
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri