Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 10.913 Karar
 - Bu Hafta (25.10-26.10): 0
 - Geçen Hafta(18.10-24.10): 6
 - Bu Ay (Ekim): 33
 - Geçen Ay (Eylül): 32
Kategori: 155
Haberler: 531

Abone İstatistiği

6 misafir ve 3 abone bağlı
Abone Sayısı: 8374
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 3,03
  - Bronz (3 ay): % 1,73
  - Gümüş (6 ay): % 0,87
  - Altın (12 ay): % 32,90
  - Kamu Altın (12 ay): % 61,47
Ziyaretçi Sayısı: 6.503.117
Fiyat Dışı Unsurlar
İhale Türü İhale Usulü
Başlığı Filtrele     Sırala 
 
Öğe Başlığı Tıklamalar
Birim fiyat ile gerçekleştirilen yapım ihalelerinde fiyat dışı unsur belirlenmesindeki amaç nedir? Abonelik gerekli 34
Birim fiyat teklif cetveli üzerinden belirlenen iş kalemlerinin yaklaşık maliyet içerisindeki ağırlıkları fiyat dışı unsur olarak öngörülebilir mi? Abonelik gerekli 59
En avantajlı teklifin fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalede, yaklaşık maliyet içerisinde yer alan iş kalemlerinden hangilerinin puanlamada dikkate alınacağına dair idarenin takdir hakkı var mıdır? Abonelik gerekli 106
Fiyat avantajı uygulanması gerektiği mal alımı ihalesinde, fiyat avantajına yönelik herhangi bir düzenleme yapılmaması ve ihale dokümanına yönelik şikayet olmaması durumunda nasıl uygulama yapılmalıdır? Abonelik gerekli 45
Fiyat dışı öngörülmesindeki amaç nedir? Abonelik gerekli 188
Fiyat dışı unsur değerlendirme yapılmasındaki amaç nedir? Abonelik gerekli 17
Fiyat dışı unsur düzenlemesindeki amaç nedir? Abonelik gerekli 196
Fiyat dışı unsur ile ilgili açıklayıcı karar Abonelik gerekli 170
Fiyat dışı unsur olarak kendi malı istenilen makine, teçhizat ve diğer ekipmanlara yönelik fiyat dışı unsurun, hesaplanan toplam değerlendirme puanı içindeki ağırlığı en fazla ne kadar olabilir? Abonelik gerekli 14
Fiyat dışı unsur öngörülen ihalelerde, ilk önce fiyat dışı unsur mu değerlendirilir yoksa aşırı düşük teklif sorgulama mı yapılır? Abonelik gerekli 213
Fiyat dışı unsur puanlamalarında virgülden sonra yuvarlama yapılıp yapılmayacağına dair karar Abonelik gerekli 39
Fiyat dışı unsur puanlamasında il sınırlaması getirilebilir mi? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 71
Fiyat dışı unsur takdirinin yaklaşık maliyet bileşenleriyle fiyat dışı unsur puanlaması arasında doğrusal orantı kurularak kullanılması konusunda zorunluluk var mıdır? Abonelik gerekli 39
Fiyat dışı unsura göre sonuçlandırılacak ihalede, fiyat dışı unsurla ihale sonuçlandırılma gerekçesinin hazırlanması gerekir mi? Abonelik gerekli 94
Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak yapılacak puanlama için sunulacak iş deneyim belgelerinin benzer işe uygun olma zorunluluğu var mı? Abonelik gerekli 125
Fiyat dışı unsurlar, hangi dokümanda açıkça yazılmalıdır? Abonelik gerekli 23
Fiyat dışı unsurlara yönelik düzenlemedeki asıl amaç ne olmalıdır? Abonelik gerekli 17
Fiyat dışı unsurlarda, marka ya da model belirlenebilir mi? Abonelik gerekli 7
Fiyat dışı unsurların değerlendirilmesi ve hesaplanması yöntemine dair gerekçenin belirtildiği bir belgenin hazırlanması zorunlu mudur? Abonelik gerekli 11
Fiyat dışı unsurların, ihaleye katılım ve yeterlikte etkisi var mıdır? Abonelik gerekli 11
Hizmet ihalelerinde fiyat dışı unsurlar belirlenirken hangi hususlara dikkat edilmelidir? Abonelik gerekli 157
Hizmet ihalesinde fiyat dışı unsur olarak belirtilen kriter hakkında karar Abonelik gerekli 387
idareler fiyat dışı unsur puanlamasında hangi kriterlere dikkat etmelidir? Abonelik gerekli 31
idareler, fiyat dışı unsur olarak referansların fazlalığı şeklinde bir düzenleme yapabilir mi? Abonelik gerekli 201
ihale konusu işi oluşturan bileşenler itibariyle isteklinin teklifi ile yaklaşık maliyet yapısının birbiri ile uyumu gibi hususlar fiyat dışı unsur olarak belirlenebilir mi? Abonelik gerekli 61
ihale konusu işin yapılması için zorunlu olmayan, fakat işin daha iyi gerçekleştirilmesi amacıyla şartnamede farklı özelliklerin belirlenmesi hangi şekilde yapılabilir? Abonelik gerekli 123
ihalede yeterlik kriteri olarak belirlenen ekonomik ve mali yeterlik kriterleri, fiyat dışı unsur olarak gösterilebilir mi? Abonelik gerekli 126
istekli tarafından birim teklif cetvelinde öngörülen tutarın, toplam teklif tutarına oranlanması suretiyle fiyat dışı unsur için puanlama yapılması mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 7
isteklinin teklifi ile yaklaşık maliyet yapısının birbiri ile uyumu gibi hususlar fiyat dışı unsur olarak belirlenebilir mi? Abonelik gerekli 36
isteklinin teklifi ile yaklaşık maliyet yapısının birbiri ile uyumu gibi hususlar fiyat dışı unsur olarak belirlenebilir mi? Abonelik gerekli 60
Mal alım ihalelerinde fiyat dışı unsur olarak istenemeyecek kriterler nelerdir? Abonelik gerekli 208
Mal alım ihalelerinde iş deneyim belgesi, fiyat dışı unsur olarak istenebilir mi? Abonelik gerekli 123
Mal alım ihalelerinde numunenin değerlendirme sonucunun olumlu olmasınin fiyat dışı unsur olarak belirlenmesi mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 68
Mal alım ihalelerinde uzmanın görüşünün fiyat dışı unsur olarak belirlenmesi mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 48
Mal alım ihalesinde fiyat dışı unsur olarak, garanti süresi ile ilgili kriter belirlenebilir mi? Abonelik gerekli 117
Mal alımlarında,iş deneyimi fiyat dışı unsur olarak belirlenebilir mi? Abonelik gerekli 196
Mal alımı ihalelerinde fiyat dışı unsur belirlenebilir mi? Abonelik gerekli 41
Mal alımı ihalelerinde fiyat dışı unsur belirlenirken hangi hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir? Abonelik gerekli 37
Mal alımı ihalelerinde hangi unsurlar fiyat dışı unsur olarak belirlenebilir? Abonelik gerekli 43
Mal alımı ihalelerinde, idarelerin fiyat dışı unsur belirlerken puanlamaya yönelik formül konusunda takdir yetkisi var mıdır? Abonelik gerekli 37
Mal alımı ihalelerinde, katalog üzerinden fiyat dışı unsurlara yönelik değerlendirme yapabilir mi? Abonelik gerekli 36
Mal alımı ihalesinin teknik şartnamesinde, fiyat dışı unsur olarak tercih sebebi olabilecek hususlar belirtilebilir mi? Abonelik gerekli 140
Malzemenin yaşı fiyat dışı unsur olarak belirlenebilir mi? Abonelik gerekli 89
Sınır değerin üzerindeki ilk teklif sahibi isteklinin teklif fiyatı baz alınmak suretiyle fiyat dışı unsur puanlaması yapılması mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 24
Teknik değer nitelik puanlaması için sunulan iş bitirme belgesinin geçici kabul tarihinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde olması zorunlu mudur? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 36
Yaklaşık maliyette yer alan fiyat dışı unsur puanlamasına esas iş kalemlerinin istekliler huzurunda açıklanması gerektiğine yönelik mevzuatta herhangi bir düzenleme var mı? Abonelik gerekli 54
Yapım ihalelerinde belirlenen yeterlik kriterleri, fiyat dışı unsur olarak belirlenebilir mi? Abonelik gerekli 17
Yapım ihalelerinde fiyat dışı unsur belirlenirken hangi hususlara dikkat etmek gerekmektedir? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 215
Yapım ihalelerinde fiyat dışı unsura göre ihalelerin sonuçlandırılması tercihinin yapılmasındaki amaç nedir? Abonelik gerekli 138
Yapım ihalelerinde fiyat dışı unsurların belirlenmesinin önemi ile ilgili açıklayıcı karar Abonelik gerekli 279
 
<< Başa Dön < Önceki 1 2 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 50 Toplam: 59
[ Geri ] [ Yukarı ]

Kategoriler

Tüm İhale Kararları
Adli Sicil Kaydı
Alt Yüklenici
Alternatif Teklif
Anahtar Personel
Analizler
Araç Kiralama
Aritmetik Hata
Arşiv Kararlar
Asgari İşçilik Maliyeti
Aşırı Düşük
Aşırı Düşük (Hizmet Alımları)
Aşırı Düşük (Mal Alımları)
Aşırı Düşük (Yapım İşleri)
Banka Referans Mektubu
Belediyeler
Belli İstekliler
Benzer İş
Benzer İş (Hizmet Alımları)
Benzer İş (Mal Alımları)
Benzer İş (Yapım İşleri)
Bilanço
Bilgi ve Belge Eksikliği
Birden Fazla Teklif
Çalıştırılması Öngörülen Personel
Çerçeve Sözleşmesi
Cezalar (Müeyyide)
Ciro (İş Hacmi)
Çöp İhaleleri
Damga Vergisi
Danışmanlık İhaleleri
Demonstrasyon
Diploma / Mezuniyet Belgesi
Diğer
Doğrudan Temin
Düzeltici İşlem
Düzeltme İlanı
Düzenleyici Kararlar
E-İhale
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
EKAP’tan Doküman İndirme
Elektronik Eksiltme
En Avantajlı Teklif
Eşit Teklifler
Faaliyet Alanı (iştigal)
Faaliyet Belgesi
Fazla Mesai
Fiyat Dışı Unsurlar
Fiyat Farkı
Fokotopi Belge
Geçici Teminat
Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri
Giyim Bedelleri
Hakediş
Hizmet Alımları
Hizmet Yeterlilik Belgesi
idari Şartname
ihale Dokümanları
ihale Dokümanı Hakkında Açıklama
ihale iptal Nedenleri
ihale Komisyonu
ihale Türleri
ihale Yetkilisi
ihalelerden Elenme Nedenleri
ihaleye Katılamayacak Olanlar
ihaleye Katılımı Sınırlananlar
ilaçlama
ilanlar
imalatçı ve Yetkili Satıcı Belgeleri
imza Sirküleri
istisnalar
itirazlar / Şikayetler
itirazlar / Şikayetler (Kamu İhale Kurumuna)
itirazlar / Şikayetler (İdareye)
iş Artışı ve iş Eksilişi
iş Denetleme
iş Deneyim (Alt Yüklenici)
iş Deneyim Belgeleri
iş Deneyim Belgeleri (Hizmet Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Mal Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Yapım İşleri)
iş Durum
iş Ortaklığı (Ortak Girişim)
iş ve Meslek Ahlakına Aykırı Davranışlar
iş Yönetme
işçilik Hesaplama
Kalite Belgeleri
Kamu Davası
Kamu İhale Kanunu Kapsamında Olan İdareler
Kamu Zararı
Kapasite Raporu
Kâr Öngörülmesi
Katalog
Kesin Teminat
Kesinleşen İhale Kararı
Komisyon Kararı
Konsorsiyum
Kontrol Aracı
Kıdem ve İhbar Tazminatı
Kısmi Kabul
Kısmi Teklif
Mahkeme Kararları
Makina - Ekipman (Araçlar)
Mal Alımları
Mali Sorumluluk Sigortası
Noter Onaylı / Aslının Aynıdır Şerhli Belgeler
Numuneler
Ön Mali Kontrol
Ortaklık Tespit Belgesi (Ortaklık Durum Belgesi)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-b Maddesine Göre)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-f Maddesine Göre)
Personel Taşıma
Rekabet
Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi
Sağlık İhaleleri
Sigorta Giderleri
Sigorta Prim Oranları
Sosyal Güvenlik Prim Borcu (SGK Borcu)
Sözleşme
Sözleşme Devri
Sözleşme Feshi
Sözleşme Tasarısı
Standart Formlar
Süre Uzatımı
Sınır Değer
Tanımlar
Tebligat
Tebliğ ve Şikayet Süreleri
Teklif Cetveli
Teklif Edilen Fiyatlar
Teklif Fiyata Dahil Masraflar
Teklif Geçerlilik Süresi
Teklif Mektubu
Teklif Zarfı
Tekliflerin Değerlendirilmesi
Teknik Şartname
Temel İlkeler
Ticaret Sicil Gazetesi
Türkak
Unvan Değişikliği
Vekaletname
Vergi Borcu
Vergi Matrahı
Yabancı Belgeler
Yabancı İstekli
Yaklaşık Maliyet
Yapım İşleri
Yasaklılık
İdare Mahkemesi Kararları
Yemek ve Yol Ücretleri
Yemek İhaleleri
Yerli istekli
Yeterlilik Kriterleri
Yetkili Satıcı Belgesi
Zeyilname
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri