Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 10.272 Karar
 - Bu Hafta (25.05-26.05): 0
 - Geçen Hafta(18.05-24.05): 11
 - Bu Ay (Mayıs): 31
 - Geçen Ay (Nisan): 51
Kategori: 155
Haberler: 485
Web Bağlantıları: 607

Abone İstatistiği

9 misafir ve 5 abone bağlı
Abone Sayısı: 7971
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 3,70
  - Bronz (3 ay): % 0,46
  - Gümüş (6 ay): % 2,31
  - Altın (12 ay): % 30,56
  - Kamu Altın (12 ay): % 62,96
Ziyaretçi Sayısı: 4.215.841
Teklif Zarfı
İhale Türü İhale Usulü
Başlığı Filtrele     Sırala 
 
Öğe Başlığı Tıklamalar
Eksiklikler nedeniyle değerlendirilmeye alınmaması gereken teklif zarfının açılıp daha sonra ilgili eksiklikler nedeniyle isteklinin elenmesi mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 324
idarece teslim alınması gereken zarfın teslim alınmayıp, bu hatanın düzeltilmesine yönelik teklifler alındıktan sonra zarfın açılması mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 112
idarenin görevli personelinin teklif zarfının açık olduğunu teslim eden kişiye bildirme yükümlülüğü veya zarfı iade etmek gibi bir yetkisi var mıdır? Abonelik gerekli 42
idareye teslim edilen teklif zarfı, hangi durumda ihale yapılmadan önce idareden alınabilir? Abonelik gerekli 93
idareye verilen teklif zarfları hangi durumda geri alınabilir? Abonelik gerekli 53
ihale saatinden sonra idareye verilen teklif zarfları kabul edilebilir mi? Abonelik gerekli 190
ihale saatinden sonra verilen teklif zarfı kabul edilebilir mi? Abonelik gerekli 144
ihale saatinin teklif zarfının üzerine yazılması zorunlu mudur? Abonelik gerekli 197
ihale tarihinde açılması gereken bir teklif zarfının açılmaksızın iade edilmesi durumunda ihale sürecinde hangi işlemin yapılması gerekmektedir? Abonelik gerekli 81
ihale tarihinde açılması gereken bir teklif zarfının açılmaksızın iade edilmesi durumunda ne yapılmalıdır? Abonelik gerekli 126
ihalede sunulan teklif zarfının mevzuata uygun bir şekilde sunulmaması halinde, idare tarafından hangi işlemin yapılması gerekmektedir? Abonelik gerekli 48
ihalede sunulan teklif zarfının mevzuattaki şartları karşılamadığı gerekçesiyle açılmaması fakat teklifler açıklandıktan sonra zarfın kabul edilmesi gerektiğinin anlaşılması halinde ilgili zarf sonradan değerlendirmeye alınabilir mi? Abonelik gerekli 130
ihalede sunulan teklif zarfının uygun olmaması durumunda hangi işlem yapılmalıdır? Abonelik gerekli 93
ihaleye giren isteklilerin teklif zarflarının nasıl olması gerektiğine dair komisyon üyeleri tarafından yönlendirme veya bilgilendirme yapılabilir mi? Abonelik gerekli 181
ihaleye teklif veren iki ayrı şirketin teklif zarfında, telefon ve faks numaralarının aynı olması mevzuata aykırılık oluşturur mu? Abonelik gerekli 58
ihaleye teklif veren isteklinin yasaklı olduğunun tespit edilmesi nedeniyle ilgili kişinin teklif zarfının alınmaması mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 66
ilk oturumda açılmayan teklif zarfının daha sonradan açılarak değerlendirmeye alınması mümkün müdür? Abonelik gerekli 64
istekliler hangi durumda, idareye verdikleri teklif zarfını ihale yapılmadan önce geri alabilir? Abonelik gerekli 97
istekliler hangi durumlarda tekliflerini geri alıp yeniden teklif verebilir? Abonelik gerekli 108
istekliler teklif zarflarını idareye posta yolu ile gönderebilir mi? Abonelik gerekli 73
istekliler teklif zarfına hangi bilgileri yazmalıdır? Abonelik gerekli 422
istekliler verdikleri tekliflerden feragat edebilir mi? Abonelik gerekli 83
isteklilerce ihalede sunulan teklif zarfının kanuna uygun olmadığı durumda, ihale komisyonunca nasıl bir işlem yapılmalıdır? Abonelik gerekli 183
isteklilerce teklif zarfı hazırlanırken hangi hususlara dikkat edilmelidir Abonelik gerekli 81
isteklilerin Ticaret Sicil Gazetesindeki adres ile teklif zarfında yer alan adresin aynı olması zorunlu mudur? Abonelik gerekli 35
isteklinin teklif zarfının kabul edilmesi gerektiği halde, ilk oturumda açılmadan iade edilen teklif zarfı daha sonra değerlendirmeye alınabilir mi veya hangi karar verilmesi gerekir? Abonelik gerekli 107
istekliye ait teklif zarfının yapıştırılan yerinin farklı bir firmaya ait kaşelenmesi ve imzalanması, zarfın kabul edilmesine engel midir? Abonelik gerekli 69
istenen evraklar iki zarfla sunulabilir mi? Abonelik gerekli 167
iş ortaklıklarında teklif zarfını tüm ortakların imzalaması zorunlu mudur? Abonelik gerekli 91
iş ortaklığı olarak girilen ihalede teklif zarfının yapıştırılan kısmı her bir ortak tarafından ayrı ayrı imzalanması ve kaşelenmesi zorunlu mudur? Abonelik gerekli 109
iş ortaklığı olarak ihaleye giren isteklilerden tüm ortakların teklif zarfını kaşeleyip imzalaması zorunlu mudur? Abonelik gerekli 31
iş ortaklığı olarak ihaleye giren ortaklarının tamamının teklif zarfını imzalayıp kaşelemesi zorunlu mudur? Abonelik gerekli 92
iş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerden her iki ortak da, teklif zarfının üzerini imzalamak zorunda mıdır? Abonelik gerekli 204
iş ortaklığında, teklif zarfının üzerinin ortaklardan biri tarafından imzalanması yeterli midir? Abonelik gerekli 248
Kabul edilmesi gereken teklif zarfının bazı eksiklikler taşıdığı gerekçesi ile alınmamasının nasıl bir sonucu olur? Abonelik gerekli 132
Mevzuata uygun olarak teklif zarfı sunulmamasına rağmen zarf açıldıktan sonra bu hatanın farkına varılıp isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 288
Mevzuata uygun olmadığı gerekçesiyle ihalenin ilk oturumunda açılmayan fakat değerlendirmeye alınması gereken zarf daha sonra kabul edilebilir mi? Abonelik gerekli 38
Mevzuata uygun olmayan fakat idarece sehven açılan teklif zarfı, daha sonra değerlendirme dışı bırakılır mı yoksa bu nedenle ihale iptal edilir mi? Abonelik gerekli 230
Mevzuata uygun olmayan teklif zarfları sahiplerine iade edilmeden önce ne yapılmalıdır? Abonelik gerekli 98
Mevzuata uygun sunulmayan zarf için hangi işlem yapılır? Abonelik gerekli 73
Mevzuatta istenilen şartları taşımayan teklif zarfları için hangi işlem yapılır? Abonelik gerekli 24
Mevzuatta öngörülen şartları sağlamayan zarflar için idare tarafından hangi işlem yapılır? Abonelik gerekli 76
Ortak girişimlerde, teklif zarfının tüm ortaklar tarafından imzalanıp mühürlenmesi zorunlu mudur? Abonelik gerekli 77
Teklif mektubu, kapalı zarfın içinde ayrı bir zarfa konulabilir mi? Abonelik gerekli 59
Teklif zarfları iadeli taahhütle değil de kargo ile idareye gönderildiğinde kabul edilir mi? Abonelik gerekli 168
Teklif zarfları, hangi durumda açılmadan isteklilere iade edilir? Abonelik gerekli 301
Teklif zarflarının görevli kişiye teslim edilmesini önlemeye çalışmanın cezai müeyyidesi nedir? Abonelik gerekli 90
Teklif zarflarının üzerinde hangi bilgilerin olması gerekmektedir? Abonelik gerekli 70
Teklif zarfı idareye kargo aracılığı ile gönderilebilir mi? Abonelik gerekli 133
Teklif zarfı idareye kargo şirketi ile gönderilebilir mi? Abonelik gerekli 136
 
<< Başa Dön < Önceki 1 2 3 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 50 Toplam: 107
[ Geri ] [ Yukarı ]

Kategoriler

Tüm İhale Kararları
Adli Sicil Kaydı
Alt Yüklenici
Alternatif Teklif
Anahtar Personel
Analizler
Araç Kiralama
Aritmetik Hata
Arşiv Kararlar
Asgari İşçilik Maliyeti
Aşırı Düşük
Aşırı Düşük (Hizmet Alımları)
Aşırı Düşük (Mal Alımları)
Aşırı Düşük (Yapım İşleri)
Banka Referans Mektubu
Belediyeler
Belli İstekliler
Benzer İş
Benzer İş (Hizmet Alımları)
Benzer İş (Mal Alımları)
Benzer İş (Yapım İşleri)
Bilanço
Bilgi ve Belge Eksikliği
Birden Fazla Teklif
Çalıştırılması Öngörülen Personel
Çerçeve Sözleşmesi
Cezalar (Müeyyide)
Ciro (İş Hacmi)
Çöp İhaleleri
Damga Vergisi
Danışmanlık İhaleleri
Demonstrasyon
Diploma / Mezuniyet Belgesi
Diğer
Doğrudan Temin
Düzeltici İşlem
Düzeltme İlanı
Düzenleyici Kararlar
E-İhale
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
EKAP’tan Doküman İndirme
Elektronik Eksiltme
En Avantajlı Teklif
Eşit Teklifler
Faaliyet Alanı (iştigal)
Faaliyet Belgesi
Fazla Mesai
Fiyat Dışı Unsurlar
Fiyat Farkı
Fokotopi Belge
Geçici Teminat
Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri
Giyim Bedelleri
Hakediş
Hizmet Alımları
Hizmet Yeterlilik Belgesi
idari Şartname
ihale Dokümanları
ihale Dokümanı Hakkında Açıklama
ihale iptal Nedenleri
ihale Komisyonu
ihale Türleri
ihale Yetkilisi
ihalelerden Elenme Nedenleri
ihaleye Katılamayacak Olanlar
ihaleye Katılımı Sınırlananlar
ilaçlama
ilanlar
imalatçı ve Yetkili Satıcı Belgeleri
imza Sirküleri
istisnalar
itirazlar / Şikayetler
itirazlar / Şikayetler (Kamu İhale Kurumuna)
itirazlar / Şikayetler (İdareye)
iş Artışı ve iş Eksilişi
iş Denetleme
iş Deneyim (Alt Yüklenici)
iş Deneyim Belgeleri
iş Deneyim Belgeleri (Hizmet Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Mal Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Yapım İşleri)
iş Durum
iş Ortaklığı (Ortak Girişim)
iş ve Meslek Ahlakına Aykırı Davranışlar
iş Yönetme
işçilik Hesaplama
Kalite Belgeleri
Kamu Davası
Kamu İhale Kanunu Kapsamında Olan İdareler
Kamu Zararı
Kapasite Raporu
Kâr Öngörülmesi
Katalog
Kesin Teminat
Kesinleşen İhale Kararı
Komisyon Kararı
Konsorsiyum
Kontrol Aracı
Kıdem ve İhbar Tazminatı
Kısmi Kabul
Kısmi Teklif
Mahkeme Kararları
Makina - Ekipman (Araçlar)
Mal Alımları
Mali Sorumluluk Sigortası
Noter Onaylı / Aslının Aynıdır Şerhli Belgeler
Numuneler
Ön Mali Kontrol
Ortaklık Durum Belgesi
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-b Maddesine Göre)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-f Maddesine Göre)
Personel Taşıma
Rekabet
Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi
Sağlık İhaleleri
Sigorta Giderleri
Sigorta Prim Oranları
Sosyal Güvenlik Prim Borcu (SGK Borcu)
Sözleşme
Sözleşme Devri
Sözleşme Feshi
Sözleşme Tasarısı
Standart Formlar
Süre Uzatımı
Sınır Değer
Tanımlar
Tebligat
Tebliğ ve Şikayet Süreleri
Teklif Cetveli
Teklif Edilen Fiyatlar
Teklif Fiyata Dahil Masraflar
Teklif Geçerlilik Süresi
Teklif Mektubu
Teklif Zarfı
Tekliflerin Değerlendirilmesi
Teknik Şartname
Temel İlkeler
Ticaret Sicil Gazetesi
Türkak
Unvan Değişikliği
Vekaletname
Vergi Borcu
Vergi Matrahı
Yabancı Belgeler
Yabancı İstekli
Yaklaşık Maliyet
Yapım İşleri
Yasaklılık
İdare Mahkemesi Kararları
Yemek ve Yol Ücretleri
Yemek İhaleleri
Yerli istekli
Yeterlilik Kriterleri
Yetkili Satıcı Belgesi
Zeyilname
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri