Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 9868
 - Bu Hafta (16.09-18.09): 0
 - Geçen Hafta(09.09-15.09): 5
 - Bu Ay (Eylül): 11
 - Geçen Ay (Ağustos): 25
Kategori: 153
Haberler: 464
Web Bağlantıları: 607

Abone İstatistiği

11 misafir ve 5 abone bağlı
Abone Sayısı: 7801
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 7,93
  - Bronz (3 ay): % 2,20
  - Gümüş (6 ay): % 2,64
  - Altın (12 ay): % 27,75
  - Kamu Altın (12 ay): % 59,47
Ziyaretçi Sayısı: 6.704.364
iş Deneyim (Alt Yüklenici)
İhale Türü İhale Usulü
Başlığı Filtrele     Sırala 
 
Öğe Başlığı Tıklamalar
Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilen ihalede, idareden izin almadan alt yüklenici olarak çalışan şirketin aldığı iş deneyim belgesi geçerli olur mu? Abonelik gerekli 186
Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilen ihalelerde, işin yüklenicisi şirkete de iş deneyim belgesi düzenlenir mi? Abonelik gerekli 144
Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmemesine rağmen alt yüklenici olarak çalışan şirketler iş deneyim belgesi sahibi olabilir mi? Abonelik gerekli 151
Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmemesine rağmen alt yüklenici olarak çalışıp iş deneyim belgesi alan şirketler, iş deneyim belgesini ihalelerde kullanabilir mi? Abonelik gerekli 124
Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmeyen bir ihalede, alt yüklenici iş deneyim belgesi düzenlenebilir mi? Düzenlenirse belge ihalelerde geçerli olur mu? Abonelik gerekli 93
Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmeyen ihalelerde, alt yüklenici adı altında iş deneyim belgesi düzenlenebilir mi? Abonelik gerekli 69
Alt yüklenici iş bitirme belgeleri hangi şartların sağlanması halinde düzenlenebilir? Abonelik gerekli 37
Alt yüklenici iş bitirme belgesi düzenlenebilmesi için hangi şartların sağlanması gerekir? Abonelik gerekli 141
Alt yüklenici iş bitirme belgesi düzenlenmesi gerekirken, "iş bitirme belgesi" şeklinde düzenlenen belge geçerli olur mu? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 55
Alt yüklenici iş bitirme belgesi güncellenirken, esas işin sözleşme tarihi mi yoksa alt yüklenici ile yüklenici arasında yapılan sözleşme tarihi mi dikkate alınır? Abonelik gerekli 249
Alt yüklenici iş bitirme belgesi hangi durumlarda düzenlenebilir? Abonelik gerekli 55
Alt yüklenici iş bitirme belgesi hangi durumlarda düzenlenebilir? Abonelik gerekli 175
Alt yüklenici iş bitirme belgesi hangi şartla düzenlenebilir? Abonelik gerekli 42
Alt yüklenici iş bitirme belgesi hangi şartlarda düzenlenebilir? Abonelik gerekli 61
Alt yüklenici iş bitirme belgesi kim tarafından düzenlenebilir? Abonelik gerekli 61
Alt yüklenici iş bitirme belgesine sahip isteklilerin teklif dosyasında belge ekinde noter onaylı sözleşme belgelerini idare isteyebilir mi? Abonelik gerekli 121
Alt yüklenici iş bitirme belgesinin verilebilmesi için hangi şartın sağlanmış olması gerekmektedir? Abonelik gerekli 37
Alt yüklenici iş deneyim belgesinde belge tutarı yazılmıyorsa iş deneyim belgesi geçerli olur mu? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 77
Alt yüklenici olarak iş yapan şirketlere hangi durumda iş deneyim belgesi düzenlenebilir? Abonelik gerekli 75
Alt yüklenici olarak yapılan işin sözleşmesi iş deneyim olarak kabul edilebilir mi? Abonelik gerekli 80
Alt yüklenici olarak yurt dışında iş yapan isteklilerin belgelerinin iş deneyim belgesi olarak kabul edilebilmesinin şartı nedir? Abonelik gerekli 98
Alt yüklenici tarafından yapılması gereken iş tamamlanmış olsa dahi işin tamamı bitmeden alt yüklenici iş bitirme belgesi düzenlenebilir mi? Abonelik gerekli 78
Alt yükleniciler için iş deneyim belgesi düzenlenirken, yapılan işin esas sözleşme fiyatlarından daha fazla tutar dikkate alınır mı? Abonelik gerekli 63
Alt yükleniciler iş bitirme belgesi alabilmek için hangi şartları sağlamalıdır? Abonelik gerekli 71
Alt yükleniciler iş deneyim belgesi alabilmek için hangi belgeleri idareye sunmalıdır? Abonelik gerekli 44
Alt yüklenicilere ait iş bitirme belgeleri güncellenirken, yükleniciye ait ilk sözleşme tarihi mi yoksa alt yüklenici ile yüklenicinin arasındaki sözleşme tarihi mi dikkate alınır? Abonelik gerekli 164
Alt yüklenicilere düzenlenen iş bitirme belgesi nasıl olmalıdır? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 85
Alt yüklenicilere hangi şartla iş bitirme belgesi düzenlenebilir? Abonelik gerekli 61
Alt yüklenicilere iş bitirme belgesi düzenlenebilmesinin şartları nelerdir? Abonelik gerekli 30
Alt yüklenicilere iş deneyim belgesi düzenlenebilmesi için yüklenici ile alt yüklenici arasındaki sözleşmenin noter onaylı olma zorunluluğu var mı? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 699
Alt yüklenicilerin iş deneyimlerinin tespitinde hangi tutar esas alınmalıdır? Abonelik gerekli 147
Alt yükleniciye iş bitirme belgesi düzenlenebilmesi için, yüklenici ile alt yüklenici arasında yapılan sözleşme kapsamındaki işin tamamının bitmesi zorunlu mudur? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 153
Bir hizmet işinin parçalara ayrılarak alt yükleniciye yaptırılması sonucu, yaptırılan her bir kısım için ayrı ayrı iş deneyim belgesi belgesi düzenlenebilir mi? Abonelik gerekli 104
Bir işin % 95'ini alt yükleniciye yaptırılabilir mi? Abonelik gerekli 89
Bir kamu kurumunda alt yüklenici olarak çalışan şirket, iş deneyim olarak alt yüklenici iş bitirme belgesini mi yoksa asıl yüklenici ile arasındaki sözleşme ve faturayı mı sunması gerekir? Abonelik gerekli 135
Birden fazla alt yüklenici olması durumunda, alt yüklenicilere verilecek iş deneyim belgelerinin tutarlarının toplamı asıl işin toplam sözleşme bedelini aşabilir mi? Abonelik gerekli 36
Hem işin bir kısmında alt yüklenici hem de işin yüklenicisi konsorsiyumun üyesi olan şirket adına, işin taahhüt ettiği kısmına yönelik alt yüklenici iş bitirme belgesi düzenlenebilir mi? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 15
Hizmet ihalelerinde bedeli bulunmayan sözleşmelere bağlı olarak düzenlenen alt yüklenici iş bitirme belgeleri geçerli olur mu? Abonelik gerekli 32
idarenin onayı olmadan alt yüklenici olarak çalışanlar için düzenlenen iş deneyim belgesi dikkate alınır mı? Abonelik gerekli 37
idarenin yazılı izni olmamasına rağmen, idarenin bilgisi ile alt yüklenici olarak çalışan istekli için düzenlenen iş deneyim belgesi geçerli olur mu? Abonelik gerekli 104
ihale konusu işte gerçekleştirilecek iş artışlarının, alt yüklenici iş deneyim belgesi tutarına yansıtılması mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 65
ihalede yüklenici ile alt yüklenici aynı kişi olabilir mi? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 43
isteklilerin alt yüklenici sıfatıyla gerçekleştirdikleri işler neticesinde elde ettikleri iş deneyimlerini hangi belge ile ispatlamaları gerekmektedir? Abonelik gerekli 48
iş tamamlanmadan alt yüklenicilere iş deneyim belgesi düzenlenebilir mi? Abonelik gerekli 116
işin tamamını yapan alt yükleniciye düzenlenen iş deneyim belgesi geçerli olur mu? Abonelik gerekli 36
Kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan iş karşılığı alt yüklenici iş bitirme belgesi alınabilmesinin ön şartı nedir? Abonelik gerekli 21
Kamu kurumlarında alt yüklenici olarak çalışanlar, daha sonra katılacakları ihalelerde iş deneyim olarak sözleşme ve faturayı sunduklarında geçerli olur mu? Abonelik gerekli 21
Mal alım ihalelerinde alt yüklenicilerin, iş deneyim için iş bitirme belgesi sunmaları halinde bu belge geçerli olur mu? Abonelik gerekli 98
Onay alınmadan alt yüklenici olarak gerçekleştirilmiş işler iş deneyim olarak kabul edilir mi? Abonelik gerekli 91
Özel sektöre alt yüklenici olarak çalışan şirketlere alt yüklenici iş bitirme belgesi düzenlenebilir mi? Abonelik gerekli 58
 
<< Başa Dön < Önceki 1 2 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 50 Toplam: 54
[ Geri ] [ Yukarı ]

Kategoriler

Tüm İhale Kararları
Adli Sicil Kaydı
Alt Yüklenici
Alternatif Teklif
Anahtar Personel
Analizler
Araç Kiralama
Aritmetik Hata
Arşiv Kararlar
Asgari İşçilik Maliyeti
Aşırı Düşük
Aşırı Düşük (Hizmet Alımları)
Aşırı Düşük (Mal Alımları)
Aşırı Düşük (Yapım İşleri)
Banka Referans Mektubu
Belediyeler
Belli İstekliler
Benzer İş
Benzer İş (Hizmet Alımları)
Benzer İş (Mal Alımları)
Benzer İş (Yapım İşleri)
Bilanço
Bilgi ve Belge Eksikliği
Birden Fazla Teklif
Çalıştırılması Öngörülen Personel
Çerçeve Sözleşmesi
Cezalar (Müeyyide)
Ciro (İş Hacmi)
Çöp İhaleleri
Danışmanlık İhaleleri
Demonstrasyon
Diploma / Mezuniyet Belgesi
Diğer
Doğrudan Temin
Düzeltici İşlem
Düzeltme İlanı
Düzenleyici Kararlar
E-İhale
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
EKAP’tan Doküman İndirme
Elektronik Eksiltme
En Avantajlı Teklif
Eşit Teklifler
Faaliyet Alanı (iştigal)
Faaliyet Belgesi
Fazla Mesai
Fiyat Dışı Unsurlar
Fiyat Farkı
Fokotopi Belge
Geçici Teminat
Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri
Giyim Bedelleri
Hakediş
Hizmet Alımları
Hizmet Yeterlilik Belgesi
idari Şartname
ihale Dokümanları
ihale Dokümanı Hakkında Açıklama
ihale iptal Nedenleri
ihale Komisyonu
ihale Türleri
ihale Yetkilisi
ihalelerden Elenme Nedenleri
ihaleye Katılamayacak Olanlar
ihaleye Katılımı Sınırlananlar
ilaçlama
ilanlar
imalatçı ve Yetkili Satıcı Belgeleri
imza Sirküleri
istisnalar
itirazlar / Şikayetler
itirazlar / Şikayetler (Kamu İhale Kurumuna)
itirazlar / Şikayetler (İdareye)
iş Artışı ve iş Eksilişi
iş Denetleme
iş Deneyim (Alt Yüklenici)
iş Deneyim Belgeleri
iş Deneyim Belgeleri (Hizmet Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Mal Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Yapım İşleri)
iş Durum
iş Ortaklığı (Ortak Girişim)
iş ve Meslek Ahlakına Aykırı Davranışlar
iş Yönetme
işçilik Hesaplama
Kalite Belgeleri
Kamu Davası
Kamu İhale Kanunu Kapsamında Olan İdareler
Kamu Zararı
Kapasite Raporu
Kâr Öngörülmesi
Katalog
Kesin Teminat
Kesinleşen İhale Kararı
Komisyon Kararı
Konsorsiyum
Kontrol Aracı
Kıdem ve İhbar Tazminatı
Kısmi Kabul
Kısmi Teklif
Mahkeme Kararları
Makina - Ekipman (Araçlar)
Mal Alımları
Mali Sorumluluk Sigortası
Noter Onaylı / Aslının Aynıdır Şerhli Belgeler
Numuneler
Ön Mali Kontrol
Ortaklık Durum Belgesi
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-b Maddesine Göre)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-f Maddesine Göre)
Personel Taşıma
Rekabet
Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi
Sağlık İhaleleri
Sigorta Giderleri
Sigorta Prim Oranları
Sosyal Güvenlik Prim Borcu (SGK Borcu)
Sözleşme
Sözleşme Devri
Sözleşme Feshi
Sözleşme Tasarısı
Standart Formlar
Sınır Değer
Tanımlar
Tebligat
Tebliğ ve Şikayet Süreleri
Teklif Cetveli
Teklif Edilen Fiyatlar
Teklif Fiyata Dahil Masraflar
Teklif Geçerlilik Süresi
Teklif Mektubu
Teklif Zarfı
Tekliflerin Değerlendirilmesi
Teknik Şartname
Temel İlkeler
Ticaret Sicil Gazetesi
Türkak
Unvan Değişikliği
Vekaletname
Vergi Borcu
Vergi Matrahı
Yabancı Belgeler
Yabancı İstekli
Yaklaşık Maliyet
Yapım İşleri
Yasaklılık
İdare Mahkemesi Kararları
Yemek ve Yol Ücretleri
Yemek İhaleleri
Yerli istekli
Yeterlilik Kriterleri
Yetkili Satıcı Belgesi
Zeyilname
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri