Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 10.913 Karar
 - Bu Hafta (25.10-25.10): 0
 - Geçen Hafta(18.10-24.10): 6
 - Bu Ay (Ekim): 33
 - Geçen Ay (Eylül): 32
Kategori: 155
Haberler: 531

Abone İstatistiği

9 misafir ve 4 abone bağlı
Abone Sayısı: 8374
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 3,03
  - Bronz (3 ay): % 1,73
  - Gümüş (6 ay): % 0,87
  - Altın (12 ay): % 32,90
  - Kamu Altın (12 ay): % 61,47
Ziyaretçi Sayısı: 6.501.907
Yapım İşleri
İhale Türü İhale Usulü
Başlığı Filtrele     Sırala 
 
Öğe Başlığı Tıklamalar
23.244/L poz nolu "lsı Yalıtımlı Alüminyum Doğrama İmali ve Montajı" imalatının keşifleri nasıl olmalıdır? (Yüksek Fen Kurulu Kararı) Abonelik gerekli 58
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun kapsamından istisna tutulmak, hangi durumda mümkün olur? (Yüksek Fen Kurulu Kararı) Abonelik gerekli 50
Anahtar teslim götürü bedel ile yapılan yapım ihalelerinde, ihale dokümanı satılırken imalat miktarlarının da verilmesi gerekir mi? Abonelik gerekli 68
Anahtar teslim götürü bedel olarak yapılan ihalelerde, metraj farklılıklarının hangi durumlarda kabul edilebileceğine dair mevzuatta herhangi bir hüküm var mı? Abonelik gerekli 108
Anahtar teslim götürü bedel yapım ihalelerinde isteklilere imalat miktarları yerine hangi dokümanlar verilmektedir? Abonelik gerekli 51
Anahtar teslim götürü bedel yapım ihalelerinde isteklilere verilen ihale dokümanlarında hangi bilgilerin olması gerekmektedir? Abonelik gerekli 69
Anahtar teslim götürü bedel yapım ihalelerinde, aşırı düşük açıklaması kapsamında hesap cetvelinin sunulması gerekir mi? Abonelik gerekli 33
Anahtar teslim götürü bedel yapım işlerinde, yapılmayan işlerin bedeli yükleniciye ödenir mi? (Yüksek Fen Kurulu Kararı) Abonelik gerekli 55
Anahtar teslim götürü bedelli olarak sözleşmeye bağlanan işin imalatının yapımında, uygulama projesi mi, yoksa mahal listesi mi dikkate alınır? (Yüksek Fen Kurulu Kararı) Abonelik gerekli 156
Anahtar teslim ihalelerde, imalat miktarları isteklilere verilmeli midir? Abonelik gerekli 110
Anahtar teslim ihalelerde, istekliler imalat miktarlarını nasıl hesaplamalıdır? Abonelik gerekli 77
Anahtar teslim ihalelerde, iş kalemlerinde idarenin metrajları ile isteklinin metrajları arasındaki yüzde 17'lik farklılık kabul edilebilir mi? Abonelik gerekli 60
Anahtar teslim yapım ihalelerinde yükleniciye ödeme hangi kalemler üzerinden yapılmalıdır? Abonelik gerekli 72
Anahtar teslim yapım ihalelerinde, idarece belirlenen imalat miktarlarıyla isteklilerce tespit edilen imalat miktarları arasındaki yüzde kaçlık fark, KİK tarafından makul karşılanmıştır? Abonelik gerekli 42
Anahtar teslim yapım ihalelerinde, imalat miktarlarının isteklilere verilmesi gerekir mi? Abonelik gerekli 43
Anahtar teslim yapım işlerinde, % kaç oranında metraj hesabından kaynaklanan miktar farklılığı KİK tarafından makul karşılanmıştır? Abonelik gerekli 111
Anahtar teslimi götürü bedel ihalelerde, yaklaşık maliyette esas alınan bir iş kaleminin isteklilerin hesap cetvelinde ayrı bir iş kalemi olarak belirtilmesi gerekir mi? Abonelik gerekli 38
Anahtar teslimi götürü bedel işlerde, projede bazı imalat değişiklikleri yapılabilir mi? (Yüksek Fen Kurulu Kararı) Abonelik gerekli 99
Anahtar teslimi götürü bedel olarak çıkılan ihalelerde, pursantaj listesinde olmayan iş kalemlerinin proje ve mahal listelerinde bulunması durumunda, isteklilerin bu kalemlerle ilgili pozları hesap cetvelinde göstermeleri gerekli midir? Abonelik gerekli 112
Anahtar teslimi götürü bedel olarak çıkılan yapım ihalelerinde, imalat miktarları isteklilerce nasıl hesaplanır? Abonelik gerekli 32
Anahtar teslimi götürü bedel olarak yapılan ihalelerde, uygulama projelerinde eksiklik olması mevzuata aykırılık oluşturur mu? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 154
Anahtar teslimi götürü bedel olarak yapılan yapım ihalelerinde iş eksilişi yapılabilir mi? (Yüksek Fen Kurulu Kararı) Abonelik gerekli 50
Anahtar teslimi götürü bedel olarak yapılan yapım ihalelerinde, idare tarafından imalat miktarları istekli olabileceklere verilebilir mi? Abonelik gerekli 32
Anahtar teslimi götürü bedel olarak yapılan yapım ihalelerinde, idare tarafından iş kapsamındaki imalat miktarları istekli olabileceklere verilebilir mi? Abonelik gerekli 34
Anahtar teslimi götürü bedel teklif alınan ihalelerde, isteklilerin belirledikleri metrajların yaklaşık maliyetteki metrajlara bire bir uyması gerekir mi? Abonelik gerekli 160
Anahtar teslimi götürü bedel teklif alınan yapım ihalelerinde, istekliler imalat miktarlarını nasıl hesaplamalıdır? Abonelik gerekli 33
Anahtar teslimi götürü bedel usulü ile ihaleye çıkılan bir yapım işinde, uygulama projesi yapılmadan ihaleye çıkılabilir mi? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 147
Anahtar teslimi götürü bedel üzerinden yapılan yapım ihalelerinde, isteklilere hangi belgelerin verilmesi ve hesaplamaların nasıl yapılması gerekmektedir? Abonelik gerekli 15
Anahtar teslimi götürü bedel yapılan ihalelerde, idarece yaklaşık maliyette hesaplanan metrajlar ile isteklilerce hesaplanan metrajların aynı olmaması, teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 57
Anahtar teslimi götürü bedel yapım ihalelerinde idarece iş kapsamındaki imalat miktarları istekli olabileceklere verilir mi? Abonelik gerekli 19
Anahtar teslimi götürü bedel yapım ihalelerinde, idarenin belirlediği metrajların istekli tarafından yüzde on daha az belirlenmesi mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 27
Anahtar teslimi götürü bedel yapım ihalelerinde, imalat miktarları ihale dokümanı kapsamında satılır mı? Abonelik gerekli 24
Anahtar teslimi götürü bedel yapım ihalelerinde, imalat miktarları ihale dokümanı satın alanlara verilir mi? Abonelik gerekli 38
Anahtar teslimi götürü bedel yapım ihalesinde, yapımından vazgeçilen imalat kalemlerinin fiyatlandırılmasında, hangi fiyatlar esas alınır? (Sayıştay Kararı) Abonelik gerekli 172
Anahtar teslimi götürü bedel yapım sözleşmeler için yeni birim fiyatların yapılması zorunluluğunun ortaya çıkması durumunda, yeni iş kalemine ait fiyatların tespiti nasıl yapılır? (Yüksek Fen Kurulu Kararı) Abonelik gerekli 49
Anahtar teslimi götürü yapım işinin devamı sırasında, engelli asansörü imalatı sözleşme bedeline dahil olur mu, bu imalatın yapımı için ek süre verilir mi? (Yüksek Fen Kurulu Kararı) Abonelik gerekli 12
Aynı poz numarası altında yer alan imalatlara farklı fiyat teklif verilmesi mümkün müdür? Abonelik gerekli 81
Belediye başkanlıklarının kuruluşu olan inşaat şirketleri, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanun dan muaf sayılır mı? (Yüksek Fen Kurulu Kararı) Abonelik gerekli 30
Bina işi yapan bir istekli karayolu işleri ihalelerine girebilir mi? Abonelik gerekli 57
Bina yapımı ile ilgili ihaleler birim fiyat ile mi yoksa anahtar teslim ile mi yapılmalıdır? Abonelik gerekli 86
Bir iş kaleminin ihaleye esas uygulama projesinde veya mahal listesinde yer alması halinde, bu iş kalemine ait imalat sözleşme bedeli kapsamında yapılabilir mi? (Yüksek Fen Kurulu Kararı) Abonelik gerekli 66
Bir işin danışmanlık kısmını yapan şirket, aynı işin yapım ihalesine girebilir mi? Abonelik gerekli 30
Bir kamu kurum ve kuruluşuna ait iş kaleminin analizinin girdi ve miktarlarının özel-paçal iş kalemlerinin analizinde kullanılmasına yönelik mevzuatta zorunluluk var mı? Abonelik gerekli 9
Bir mühendis bir kurumda denetleme görevi yapmakta iken, aynı dönem içerisinde, taahhüt ettiği bir başka yapım işini yüklenici sıfatıyla gerçekleştirmesi kamu ihale mevzuatına uygun mudur? Abonelik gerekli 117
Bir yapım işinde denetleyen ile denetlenen aynı kişi olabilir mi? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 57
Bir yapım işinin danışmanlık hizmetini sunan şirketin herhangi bir oranda ortağı olan kişi veya şirket, o işin yapım ihalesine teklif verebilir mi? Abonelik gerekli 16
Birim fiyatla çıkılan yapım ihaleleri hangi projelere göre çıkılabilir? Abonelik gerekli 33
Birim fiyatla çıkılan yapım ihalesinde, ihale dokümanı alanlara imalatların iş kalemi bazında değil iş grubu bazında verilmesi mevzuata uygun mudur? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 51
ÇED raporu, ne zamana kadar alınmalıdır? Abonelik gerekli 67
Detay projesi olmayan imalat yaptırılabilir mi? (Yüksek Fen Kurulu Kararı) Abonelik gerekli 85
 
<< Başa Dön < Önceki 1 2 3 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 50 Toplam: 150
[ Geri ] [ Yukarı ]

Kategoriler

Tüm İhale Kararları
Adli Sicil Kaydı
Alt Yüklenici
Alternatif Teklif
Anahtar Personel
Analizler
Araç Kiralama
Aritmetik Hata
Arşiv Kararlar
Asgari İşçilik Maliyeti
Aşırı Düşük
Aşırı Düşük (Hizmet Alımları)
Aşırı Düşük (Mal Alımları)
Aşırı Düşük (Yapım İşleri)
Banka Referans Mektubu
Belediyeler
Belli İstekliler
Benzer İş
Benzer İş (Hizmet Alımları)
Benzer İş (Mal Alımları)
Benzer İş (Yapım İşleri)
Bilanço
Bilgi ve Belge Eksikliği
Birden Fazla Teklif
Çalıştırılması Öngörülen Personel
Çerçeve Sözleşmesi
Cezalar (Müeyyide)
Ciro (İş Hacmi)
Çöp İhaleleri
Damga Vergisi
Danışmanlık İhaleleri
Demonstrasyon
Diploma / Mezuniyet Belgesi
Diğer
Doğrudan Temin
Düzeltici İşlem
Düzeltme İlanı
Düzenleyici Kararlar
E-İhale
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
EKAP’tan Doküman İndirme
Elektronik Eksiltme
En Avantajlı Teklif
Eşit Teklifler
Faaliyet Alanı (iştigal)
Faaliyet Belgesi
Fazla Mesai
Fiyat Dışı Unsurlar
Fiyat Farkı
Fokotopi Belge
Geçici Teminat
Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri
Giyim Bedelleri
Hakediş
Hizmet Alımları
Hizmet Yeterlilik Belgesi
idari Şartname
ihale Dokümanları
ihale Dokümanı Hakkında Açıklama
ihale iptal Nedenleri
ihale Komisyonu
ihale Türleri
ihale Yetkilisi
ihalelerden Elenme Nedenleri
ihaleye Katılamayacak Olanlar
ihaleye Katılımı Sınırlananlar
ilaçlama
ilanlar
imalatçı ve Yetkili Satıcı Belgeleri
imza Sirküleri
istisnalar
itirazlar / Şikayetler
itirazlar / Şikayetler (Kamu İhale Kurumuna)
itirazlar / Şikayetler (İdareye)
iş Artışı ve iş Eksilişi
iş Denetleme
iş Deneyim (Alt Yüklenici)
iş Deneyim Belgeleri
iş Deneyim Belgeleri (Hizmet Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Mal Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Yapım İşleri)
iş Durum
iş Ortaklığı (Ortak Girişim)
iş ve Meslek Ahlakına Aykırı Davranışlar
iş Yönetme
işçilik Hesaplama
Kalite Belgeleri
Kamu Davası
Kamu İhale Kanunu Kapsamında Olan İdareler
Kamu Zararı
Kapasite Raporu
Kâr Öngörülmesi
Katalog
Kesin Teminat
Kesinleşen İhale Kararı
Komisyon Kararı
Konsorsiyum
Kontrol Aracı
Kıdem ve İhbar Tazminatı
Kısmi Kabul
Kısmi Teklif
Mahkeme Kararları
Makina - Ekipman (Araçlar)
Mal Alımları
Mali Sorumluluk Sigortası
Noter Onaylı / Aslının Aynıdır Şerhli Belgeler
Numuneler
Ön Mali Kontrol
Ortaklık Tespit Belgesi (Ortaklık Durum Belgesi)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-b Maddesine Göre)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-f Maddesine Göre)
Personel Taşıma
Rekabet
Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi
Sağlık İhaleleri
Sigorta Giderleri
Sigorta Prim Oranları
Sosyal Güvenlik Prim Borcu (SGK Borcu)
Sözleşme
Sözleşme Devri
Sözleşme Feshi
Sözleşme Tasarısı
Standart Formlar
Süre Uzatımı
Sınır Değer
Tanımlar
Tebligat
Tebliğ ve Şikayet Süreleri
Teklif Cetveli
Teklif Edilen Fiyatlar
Teklif Fiyata Dahil Masraflar
Teklif Geçerlilik Süresi
Teklif Mektubu
Teklif Zarfı
Tekliflerin Değerlendirilmesi
Teknik Şartname
Temel İlkeler
Ticaret Sicil Gazetesi
Türkak
Unvan Değişikliği
Vekaletname
Vergi Borcu
Vergi Matrahı
Yabancı Belgeler
Yabancı İstekli
Yaklaşık Maliyet
Yapım İşleri
Yasaklılık
İdare Mahkemesi Kararları
Yemek ve Yol Ücretleri
Yemek İhaleleri
Yerli istekli
Yeterlilik Kriterleri
Yetkili Satıcı Belgesi
Zeyilname
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri