Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 10.272 Karar
 - Bu Hafta (25.05-26.05): 0
 - Geçen Hafta(18.05-24.05): 11
 - Bu Ay (Mayıs): 31
 - Geçen Ay (Nisan): 51
Kategori: 155
Haberler: 485
Web Bağlantıları: 607

Abone İstatistiği

12 misafir ve 5 abone bağlı
Abone Sayısı: 7971
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 3,70
  - Bronz (3 ay): % 0,46
  - Gümüş (6 ay): % 2,31
  - Altın (12 ay): % 30,56
  - Kamu Altın (12 ay): % 62,96
Ziyaretçi Sayısı: 4.216.161
Tebligat
İhale Türü İhale Usulü
Başlığı Filtrele     Sırala 
 
Öğe Başlığı Tıklamalar
Aşırı düşük sorgulama kapsamında sunulan belgelerin uygun olmama gerekçesinin açıklama yapan istekliye bildirilmesi gerekir mi? Abonelik gerekli 103
Aşırı düşük teklif açıklaması isteklilerce idareye faks yoluyla gönderilebilir mi? Abonelik gerekli 28
Bir tebligatın usulüne uygun yapılmaması, tebligatın yapıldığı anlamına gelir mi? Abonelik gerekli 185
Bir şirketin şubesine yapılacak tebligat, merkeze yapılmış sayılır mı? Abonelik gerekli 33
EKAP üzerinden yapılacak tebligatlarda teyit yapılması gerekir mi? Abonelik gerekli 98
EKAP üzerinden yapılan tebligatlarda bildirim tarihi hangi tarih sayılmaktadır? Abonelik gerekli 242
EKAP üzerinden yapılan tebligatlarda herhangi bir şekilde teyit aranır mı? Abonelik gerekli 38
EKAP üzerinden yapılan tebligatlarda, tebliğ tarihi hangi gün kabul edilir? Abonelik gerekli 461
EKAP'tan yapılan tebligatlarda, hangi tarih bildirim tarihi olarak kabul edilir? Abonelik gerekli 188
Faks ile bildirim yapıldığı durumlarda hangi hususlara dikkat edilmelidir? Abonelik gerekli 254
Faks ile tebligatı kabul etmeyen istekliye, idare tarafından faks ile tebligat yapılması tebligatın yapıldığı anlamına gelir mi? Abonelik gerekli 360
Hangi durumlarda mail yoluyla veya faksla istekliye bildirim yapılabilir? Abonelik gerekli 135
idare tarafından dokümanda, faks ile yapılacak yazışmaların kabul edilmeyeceğinin belirtilmesi mevzuata uygun mudur? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 123
idare tarafından tebligat öncelikli olarak hangi yöntemle yapılmalıdır? Abonelik gerekli 61
idare tarafından tebligat yapılırken, isteklinin şikayet dilekçesinde verdiği adres mi yoksa EKAP'ta kayıtlı olduğu adres mi dikkate alınır? Abonelik gerekli 61
idareler tarafından yapılan tebligatlarda, hangi kuruma ve kaç gün içinde itiraz yapılabileceğine dair düzenleme yapılması gerekir mi? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 31
idareler, isteklilere tebligatı faks veya elektronik ortamda hangi şartla yapabilir? Abonelik gerekli 82
idarelerce aday, istekli olabilecek ve isteklilere hangi yöntemlerle tebligat yapılabilir? Abonelik gerekli 81
idarelerce iptal edilen ihalelerin iptal gerekçesinin isteklilere bildirilmesi gerekir mi? Abonelik gerekli 45
idarelerce istekli olabileceklere tebligat nasıl yapılır? Abonelik gerekli 60
idarelerce yapılan tebligatlarda, isteklilerin kaç gün içinde ve hangi kuruma itiraz yapabileceklerine dair düzenleme yapılması zorunlu mudur? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 24
idarenin internet adresinde ilan yapılması suretiyle yapılan tebligat mevzuata aykırılık oluşturur mu? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 30
ihale dokümanı alındı belgesinde faks ile yapılacak tebligatın kabul edilmeyeceği fakat teklif mektubunda da faks ile yapılacak tebligatın kabul edileceğinin belirtilmesi durumunda hangi beyan geçerlidir? (Açıklayıcı karar) Abonelik gerekli 127
ihale dokümanı alındı belgesinde tebligatın elektronik posta veya faks yoluyla kabul edilip edilmeyeceğine dair herhangi bir işareti belirtmeyen istekliye, zeyilnamenin faksla bildirilmesi mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 144
ihale dokümanında, isteklilere faks veya elektronik posta yoluyla yapılacak bildirimi kabul etme zorunluluğunun getirilmesi mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 88
ihale komisyon kararının ihale yetkilisi tarafından onaylanmasını takip eden kaç gün içinde kesinleşen ihale kararının ihaleye katılan tüm isteklilere bildirilmesi gerekmektedir? Abonelik gerekli 94
ihale komisyonu tarafından ihale iptal edildiğinde, isteklilere iptal gerekçesinin bildirilmesi gerekir mi? Abonelik gerekli 40
ihalenin ihale yetkili tarafından iptal edilmesi durumunda, ihaleye girenlere ihalenin iptal edilme gerekçeleri bildirilmeli midir? Abonelik gerekli 32
istekli, kendisine faksla yapılacak bildirimi kabul etmeyeceğini belirtmesine rağmen idarece bildirimin faksla yapılması mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 138
istekliler tarafından idareye faks kullanılarak yapılan gönderilerin hukuken bağlayıcılığı var mıdır? Abonelik gerekli 32
isteklilerden belge istenildiğinde, gün hesabı yapılırken tebligatın yapıldığı gün sayılır mı? Abonelik gerekli 43
isteklilere tebligat öncelikli olarak hangi yöntemle yapılmalıdır? Abonelik gerekli 26
isteklilere tebligatın faks veya mail ile ile yapılması durumunda tebligat, iadeli taahhüt yerine kargo ile gönderilebilir mi? Abonelik gerekli 90
isteklilere yapılacak tebligatlarda öncelikli olarak hangi yöntemle tebligat yapılmalıdır? Abonelik gerekli 22
isteklilere yapılacak tebligatlarda, kamu ihale mevzuatında merkez-şube ayrımının yapılması gerektiğine dair herhangi bir zorunluluk var mıdır? Abonelik gerekli 12
isteklilere yapılan bildirimin iadeli taahhüt yerine APS ile yapılması mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 93
isteklilere, idare tarafından hafta sonu tebligat yapılabilir mi? Abonelik gerekli 150
isteklilere, teklif mektuplarında yazılan mail adresine tebligat yapılabilir mi? Abonelik gerekli 11
isteklilerin tebligatı faks veya elektronik ortamda bildirilmesini kabul etmeleri durumunda idarelerin tebligatları faks veya elektronik ortamda yapması zorunlu mudur? Abonelik gerekli 51
isteklinin adres değişikliği nedeniyle tebligatın adrese ulaşmamasından kim sorumludur? Abonelik gerekli 163
isteklinin adresinin değişmesi nedeniyle, tebligatın istekliye ulaşmaması durumu ihale sürecinin devam edilmesine engel midir? Abonelik gerekli 69
isteklinin faks ile yapılacak bildirimi kabul etmemesine rağmen, tebligatın faks ile yapılması ile isteklinin bundan haberdar olması halinde tebligat ulaşmış sayılır mı? Abonelik gerekli 43
isteklinin kabul etmemesine rağmen, faks ile tebligat yapılması bildirimin yapıldığı anlamına gelir mi? Abonelik gerekli 57
isteklinin tebligattan haberi olması durumunda, istekli tarafından kabul edilmemesine rağmen tebligatın sadece faks ile yapılması tebligatın bildirildiği anlamına gelir mi? Abonelik gerekli 38
iş ortaklıklarında tebligat hangi ortağa yapılmalıdır? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 60
Kamu ihale mevzuatında verilen sürenin başlangıç tarihinin tebliğ tarihi mi yoksa tebliğ tarihini takip eden iş günü mü olduğuna dair herhangi bir düzenleme bulunmaması halinde ne yapılmalıdır? Abonelik gerekli 90
Kendilerine faks veya elektronik posta ile yapılacak tebligatı kabul eden isteklilere, posta yoluyla bildirim yapılabilir mi? Abonelik gerekli 84
Kesinleşen ihale kararı, istekliye özel kurye ile tebliğ edilebilir mi? Abonelik gerekli 161
Mail yoluyla yapılacak tebligatların, idarenin kendi mail adresinden gönderilmesi zorunlu mudur? Abonelik gerekli 34
Mali müşavirlere gönderilecek yazıların tebligatı nasıl yapılır? Abonelik gerekli 8
 
<< Başa Dön < Önceki 1 2 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 50 Toplam: 66
[ Geri ] [ Yukarı ]

Kategoriler

Tüm İhale Kararları
Adli Sicil Kaydı
Alt Yüklenici
Alternatif Teklif
Anahtar Personel
Analizler
Araç Kiralama
Aritmetik Hata
Arşiv Kararlar
Asgari İşçilik Maliyeti
Aşırı Düşük
Aşırı Düşük (Hizmet Alımları)
Aşırı Düşük (Mal Alımları)
Aşırı Düşük (Yapım İşleri)
Banka Referans Mektubu
Belediyeler
Belli İstekliler
Benzer İş
Benzer İş (Hizmet Alımları)
Benzer İş (Mal Alımları)
Benzer İş (Yapım İşleri)
Bilanço
Bilgi ve Belge Eksikliği
Birden Fazla Teklif
Çalıştırılması Öngörülen Personel
Çerçeve Sözleşmesi
Cezalar (Müeyyide)
Ciro (İş Hacmi)
Çöp İhaleleri
Damga Vergisi
Danışmanlık İhaleleri
Demonstrasyon
Diploma / Mezuniyet Belgesi
Diğer
Doğrudan Temin
Düzeltici İşlem
Düzeltme İlanı
Düzenleyici Kararlar
E-İhale
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
EKAP’tan Doküman İndirme
Elektronik Eksiltme
En Avantajlı Teklif
Eşit Teklifler
Faaliyet Alanı (iştigal)
Faaliyet Belgesi
Fazla Mesai
Fiyat Dışı Unsurlar
Fiyat Farkı
Fokotopi Belge
Geçici Teminat
Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri
Giyim Bedelleri
Hakediş
Hizmet Alımları
Hizmet Yeterlilik Belgesi
idari Şartname
ihale Dokümanları
ihale Dokümanı Hakkında Açıklama
ihale iptal Nedenleri
ihale Komisyonu
ihale Türleri
ihale Yetkilisi
ihalelerden Elenme Nedenleri
ihaleye Katılamayacak Olanlar
ihaleye Katılımı Sınırlananlar
ilaçlama
ilanlar
imalatçı ve Yetkili Satıcı Belgeleri
imza Sirküleri
istisnalar
itirazlar / Şikayetler
itirazlar / Şikayetler (Kamu İhale Kurumuna)
itirazlar / Şikayetler (İdareye)
iş Artışı ve iş Eksilişi
iş Denetleme
iş Deneyim (Alt Yüklenici)
iş Deneyim Belgeleri
iş Deneyim Belgeleri (Hizmet Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Mal Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Yapım İşleri)
iş Durum
iş Ortaklığı (Ortak Girişim)
iş ve Meslek Ahlakına Aykırı Davranışlar
iş Yönetme
işçilik Hesaplama
Kalite Belgeleri
Kamu Davası
Kamu İhale Kanunu Kapsamında Olan İdareler
Kamu Zararı
Kapasite Raporu
Kâr Öngörülmesi
Katalog
Kesin Teminat
Kesinleşen İhale Kararı
Komisyon Kararı
Konsorsiyum
Kontrol Aracı
Kıdem ve İhbar Tazminatı
Kısmi Kabul
Kısmi Teklif
Mahkeme Kararları
Makina - Ekipman (Araçlar)
Mal Alımları
Mali Sorumluluk Sigortası
Noter Onaylı / Aslının Aynıdır Şerhli Belgeler
Numuneler
Ön Mali Kontrol
Ortaklık Durum Belgesi
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-b Maddesine Göre)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-f Maddesine Göre)
Personel Taşıma
Rekabet
Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi
Sağlık İhaleleri
Sigorta Giderleri
Sigorta Prim Oranları
Sosyal Güvenlik Prim Borcu (SGK Borcu)
Sözleşme
Sözleşme Devri
Sözleşme Feshi
Sözleşme Tasarısı
Standart Formlar
Süre Uzatımı
Sınır Değer
Tanımlar
Tebligat
Tebliğ ve Şikayet Süreleri
Teklif Cetveli
Teklif Edilen Fiyatlar
Teklif Fiyata Dahil Masraflar
Teklif Geçerlilik Süresi
Teklif Mektubu
Teklif Zarfı
Tekliflerin Değerlendirilmesi
Teknik Şartname
Temel İlkeler
Ticaret Sicil Gazetesi
Türkak
Unvan Değişikliği
Vekaletname
Vergi Borcu
Vergi Matrahı
Yabancı Belgeler
Yabancı İstekli
Yaklaşık Maliyet
Yapım İşleri
Yasaklılık
İdare Mahkemesi Kararları
Yemek ve Yol Ücretleri
Yemek İhaleleri
Yerli istekli
Yeterlilik Kriterleri
Yetkili Satıcı Belgesi
Zeyilname
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri