Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 11.162 Karar
 - Bu Hafta (24.01-27.01): 0
 - Geçen Hafta(17.01-23.01): 15
 - Bu Ay (Ocak): 31
 - Geçen Ay (Aralık): 41
Kategori: 155
Haberler: 557

Abone İstatistiği

9 misafir ve 5 abone bağlı
Abone Sayısı: 8415
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 2,94
  - Bronz (3 ay): % 0,98
  - Gümüş (6 ay): % 0,49
  - Altın (12 ay): % 31,37
  - Kamu Altın (12 ay): % 64,22
Ziyaretçi Sayısı: 7.620.625
Teklif Fiyata Dahil Masraflar
İhale Türü İhale Usulü
Başlığı Filtrele     Sırala 
 
Öğe Başlığı Tıklamalar
"Yüklenici işçileri denetlemek üzere yeterli sayıda yönetici ve şef tayin etmek zorundadır" şeklinde idarece bir düzenleme yapılması halinde, yönetici ve şefler işçi sayısına dahil edilmeli midir? Abonelik gerekli 70
Amortisman gideri hangi araçlar için hesaplanır? Abonelik gerekli 89
Araç takip sisteminin teklif fiyata dahil olacağının belirtildiği bir ihalede, bu işin bedeli sözleşme ve genel giderler içinde mi değerlendirilmeli yoksa teklif cetvelinde ayrı bir iş kalemi olarak mı yazılmalıdır? Abonelik gerekli 155
Asansörlerin yapımı için gerekli olan bilgi ve detay projeler olmadan sadece ihale dokümanları arasında yer alan mimari proje kat planlarındaki asansör kovası boşlukları gösterilmiş olması ve yaklaşık maliyet hesaplarına dâhil edilmiş olması asansörlerin teklif bedele dâhil edilebilmesi için gerekli bilgi ve detayların varlığı anlamına gelir mi? (Yüksek Fen Kurulu Kararı) Abonelik gerekli 132
Bir maliyet kalemi olan malzemenin teklif fiyata dahil masraflar arasına yazılması mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 137
Diyaliz hizmeti alımı ihalesinin şartnamesinde, hizmete ilişkin eğitim giderlerinin yüklenici tarafından karşılanacağının belirtilmesi mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 17
Eğitim giderleri teklif cetvelinde ayrı bir iş kalemi olarak yazılır mı? Abonelik gerekli 93
Giyecek giderinin teknik şartnamede teklif fiyata dahil edileceğinin anlaşılmasına rağmen, idari şartnamede teklif fiyata dahil masraflar arasında belirtilmemesi mevzuata aykırı mıdır? Abonelik gerekli 135
Hak ediş ödemelerinde gecikme olması durumunda, hak edişin ödenmesi ile ilgili giderler teklif fiyata dahil edilmeli mi? Abonelik gerekli 57
Hangi eğitim giderleri, teklif fiyata dahil giderler arasında değerlendirilmelidir? Abonelik gerekli 959
Hangi malzemeler teklif fiyata dahil olarak belirtilmemelidir? Abonelik gerekli 119
Hangi malzemeler şartnamede teklif fiyata dahil olarak belirtilmelidir? Abonelik gerekli 113
idare elemanlarınca kullanılacak olan cep telefonlarının faturalarının yüklenici tarafından ödeneceği şeklinde belirtilen ihale hakkında karar Abonelik gerekli 95
idarenin kendisinin ayni olarak karşılayacağı bir gider kaleminin teklif fiyata dahil etmemesi mevzuata aykırılık oluşturur mu? Abonelik gerekli 15
ihale dökümanında belirtilirse, teklif verilirken trafik cezaları da göz önünde bulundurulmalı mı? Abonelik gerekli 81
ihale dokümanında, istekli tarafından yüklenici vekili çalıştırılacağı belirtilmesine rağmen, bu kişi için teklif fiyata dahil masraflarda herhangi bir düzenleme yapılmaması mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 28
ihale kapsamında ihtiyaç olan iletişim giderleri ile ilgili ihale dokümanında ayrıntılı bilgi verilmemesi mevzuata aykırı mıdır? Abonelik gerekli 45
ihale kapsamında istenilen kağıtlar hangi kalem içinde gösterilmelidir? Abonelik gerekli 30
ihale konusu iş kapsamında elektrik veya su giderlerinin istekli tarafından karşılanacağına dair idare tarafından yapılan düzenleme mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 56
ihale konusu iş kapsamında istenilen malzemenin şartnamelere uygun olup olmadığının denetimi için yapılan deneylerin masrafını idare mi yoksa yüklenici mi karşılar? Abonelik gerekli 25
ihale konusu işin dokümanında tanımlanmamış her türlü ihtiyaç, idarece nasıl karşılanabilir? Abonelik gerekli 30
ihalede, maliyet olabilecek herhangi bir ürünün yüklenici tarafından karşılanmasının idare tarafından istenilebilmesi için idarece nasıl bir düzenleme yapılmalıdır? Abonelik gerekli 58
ilan bedelleri teklif fiyata dahil edilebilir mi? Abonelik gerekli 54
ilan veya tellaliye bedelinin yüklenici tarafından karşılanacağına dair ihale dokümanında düzenleme yapılabilir mi? Abonelik gerekli 41
iletişim gideri için herhangi bir gider öngörülmesi gerekir mi? Abonelik gerekli 76
iletişim giderleri hangi kalem içinde kabul edilir? Abonelik gerekli 37
iletişim giderleri, hangi kapsamda değerlendirilmeli ve kim tarafından karşılanmalıdır? Abonelik gerekli 139
iletişim ve ulaşım giderlerinin teklif fiyata dahil olunacağının teknik şartnamede belirtilmesi ihalenin ipaline neden olur mu? Abonelik gerekli 42
istekliler tekliflerine motorlu taşıtlar vergisi bedelini de eklemek zorunda mıdır? Abonelik gerekli 30
isteklilerin, herhangi bir araç-gereç için bedel öngörmemesi mümkün müdür? Abonelik gerekli 47
iş güvenliği uzmanının gideri hangi kalemden karşılanmalıdır? Abonelik gerekli 74
iş yeri hekimi, teklif edilecek fiyata dahil edilmeli mi? Abonelik gerekli 92
işin yapılması sürecinde sonradan yapılması gereken değişikliklerin veya eklemelerin ortaya çıkması durumunda, bu ihtiyaçların yüklenici tarafından karşılanması zorunlu mudur? Abonelik gerekli 21
işyeri hekimliği, iş güvenliği uzmanı ücreti ile eğitim gideri, personel çalıştırılmasına dayalı olmayan ihalelerde isteklilerce nasıl hesaplanmalıdır? Abonelik gerekli 61
işyerinde sürekli bulunması öngörülen personel giderine teklif fiyata dahil giderler arasında yer verilmesi gerekir mi? Abonelik gerekli 29
Kamu ihale bülten bedelinin teklif fiyata dahil edilmesi mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 34
Kazma, kürek, el arabası vb. araçlar bedelleri maliyete dahil edilmeli midir? Abonelik gerekli 49
Kullanılacak malzemenin boyalarının yapılması ve gerekli parçaların değiştirilmesinin hangi kapsamda değerlendirilmesi gerektiği ile ilgili karar Abonelik gerekli 47
Kırtasiye giderleri, hangi gider kalemleri içinde gösterilir? Abonelik gerekli 26
Malzemeleri depoda bulundurma maliyeti, teklife dahil edilmeli mi? Abonelik gerekli 129
Malzemelerin edinme değerleri, teklif fiyata dahil edilmeli mi? Abonelik gerekli 48
Personel çalıştırmaya dayalı olmayan hangi ihalelerde, teklif fiyata dahil giderler arasında işçilik giderine yer verilmesi gerekmektedir? Abonelik gerekli 46
Personel çalıştırılmasına dayalı olarak yapılan işlerde isteklilerin kıdem tazminatlarını teklif fiyatlara dahil etmeleri gerekir mi? Abonelik gerekli 12
Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan fakat haftalık çalışma saatlerinin tümünü idarede geçirecek personel sayısının belirlenmesi halinde dokümanda işçilik giderlerine yer verilmesi zorunlu mu? Abonelik gerekli 60
Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan fakat işçi çalıştırılan hizmet ihalelerinde, isteklilerin tekliflerine işçilik ücretlerini eklemeleri zorunlu mudur? Abonelik gerekli 34
Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan ihalede personelin çalışma saatlerinin tamamını idarede geçirmesi isteniyorsa teklif fiyata dahil giderler arasında işçilik giderine yer verilmesi gerekir mi? Abonelik gerekli 47
Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan ihalede, personel çalıştırılması öngörüldüğü taktirde personele ilişkin teklif fiyatını etkileyecek maliyetlerin ihale dokümanında belirtilmesine gerek var mı? Abonelik gerekli 48
Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan ihalelerde, ihale kapsamındaki işçilerin çalışma saatlerinin tamamını idarede geçireceği işlerde, teklif fiyata dahil giderler arasında işçilik giderine yer verilmesi zorunlu mudur? Abonelik gerekli 64
Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan ihalelerde, iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi bedeli, isteklilerce tekliflerine dahil edilmeli midir? Abonelik gerekli 46
Personel çalıştırılmaya dayalı olmayan hizmet ihalesinde, araç gereçlerin teklif fiyata dahil edilip edilmemesi ile ilgili karar Abonelik gerekli 120
 
<< Başa Dön < Önceki 1 2 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 50 Toplam: 67
[ Geri ] [ Yukarı ]

Kategoriler

Tüm İhale Kararları
Adli Sicil Kaydı
Alt Yüklenici
Alternatif Teklif
Anahtar Personel
Analizler
Araç Kiralama
Aritmetik Hata
Arşiv Kararlar
Asgari İşçilik Maliyeti
Aşırı Düşük
Aşırı Düşük (Hizmet Alımları)
Aşırı Düşük (Mal Alımları)
Aşırı Düşük (Yapım İşleri)
Banka Referans Mektubu
Belediyeler
Belli İstekliler
Benzer İş
Benzer İş (Hizmet Alımları)
Benzer İş (Mal Alımları)
Benzer İş (Yapım İşleri)
Bilanço
Bilgi ve Belge Eksikliği
Birden Fazla Teklif
Çalıştırılması Öngörülen Personel
Çerçeve Sözleşmesi
Cezalar (Müeyyide)
Ciro (İş Hacmi)
Çöp İhaleleri
Damga Vergisi
Danışmanlık İhaleleri
Demonstrasyon
Diploma / Mezuniyet Belgesi
Diğer
Doğrudan Temin
Düzeltici İşlem
Düzeltme İlanı
Düzenleyici Kararlar
E-İhale
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
EKAP’tan Doküman İndirme
Elektronik Eksiltme
En Avantajlı Teklif
Eşit Teklifler
Faaliyet Alanı (iştigal)
Faaliyet Belgesi
Fazla Mesai
Fiyat Dışı Unsurlar
Fiyat Farkı
Fokotopi Belge
Geçici Teminat
Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri
Giyim Bedelleri
Hakediş
Hizmet Alımları
Hizmet Yeterlilik Belgesi
idari Şartname
ihale Dokümanları
ihale Dokümanı Hakkında Açıklama
ihale iptal Nedenleri
ihale Komisyonu
ihale Türleri
ihale Yetkilisi
ihalelerden Elenme Nedenleri
ihaleye Katılamayacak Olanlar
ihaleye Katılımı Sınırlananlar
ilaçlama
ilanlar
imalatçı ve Yetkili Satıcı Belgeleri
imza Sirküleri
istisnalar
itirazlar / Şikayetler
itirazlar / Şikayetler (Kamu İhale Kurumuna)
itirazlar / Şikayetler (İdareye)
iş Artışı ve iş Eksilişi
iş Denetleme
iş Deneyim (Alt Yüklenici)
iş Deneyim Belgeleri
iş Deneyim Belgeleri (Hizmet Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Mal Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Yapım İşleri)
iş Durum
iş Ortaklığı (Ortak Girişim)
iş ve Meslek Ahlakına Aykırı Davranışlar
iş Yönetme
işçilik Hesaplama
Kalite Belgeleri
Kamu Davası
Kamu İhale Kanunu Kapsamında Olan İdareler
Kamu Zararı
Kapasite Raporu
Kâr Öngörülmesi
Katalog
Kesin Teminat
Kesinleşen İhale Kararı
Komisyon Kararı
Konsorsiyum
Kontrol Aracı
Kıdem ve İhbar Tazminatı
Kısmi Kabul
Kısmi Teklif
Mahkeme Kararları
Makina - Ekipman (Araçlar)
Mal Alımları
Mali Sorumluluk Sigortası
Noter Onaylı / Aslının Aynıdır Şerhli Belgeler
Numuneler
Ön Mali Kontrol
Ortaklık Tespit Belgesi (Ortaklık Durum Belgesi)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-b Maddesine Göre)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-f Maddesine Göre)
Personel Taşıma
Rekabet
Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi
Sağlık İhaleleri
Sigorta Giderleri
Sigorta Prim Oranları
Sosyal Güvenlik Prim Borcu (SGK Borcu)
Sözleşme
Sözleşme Devri
Sözleşme Feshi
Sözleşme Tasarısı
Standart Formlar
Süre Uzatımı
Sınır Değer
Tanımlar
Tebligat
Tebliğ ve Şikayet Süreleri
Teklif Cetveli
Teklif Edilen Fiyatlar
Teklif Fiyata Dahil Masraflar
Teklif Geçerlilik Süresi
Teklif Mektubu
Teklif Zarfı
Tekliflerin Değerlendirilmesi
Teknik Şartname
Temel İlkeler
Ticaret Sicil Gazetesi
Türkak
Unvan Değişikliği
Vekaletname
Vergi Borcu
Vergi Matrahı
Yabancı Belgeler
Yabancı İstekli
Yaklaşık Maliyet
Yapım İşleri
Yasaklılık
İdare Mahkemesi Kararları
Yemek ve Yol Ücretleri
Yemek İhaleleri
Yerli istekli
Yeterlilik Kriterleri
Yetkili Satıcı Belgesi
Zeyilname
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri