Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 10.272 Karar
 - Bu Hafta (25.05-30.05): 0
 - Geçen Hafta(18.05-24.05): 11
 - Bu Ay (Mayıs): 31
 - Geçen Ay (Nisan): 51
Kategori: 155
Haberler: 485
Web Bağlantıları: 607

Abone İstatistiği

6 misafir ve 2 abone bağlı
Abone Sayısı: 7972
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 4,09
  - Bronz (3 ay): % 0,45
  - Gümüş (6 ay): % 2,27
  - Altın (12 ay): % 30,00
  - Kamu Altın (12 ay): % 63,18
Ziyaretçi Sayısı: 4.266.282
Teklif Fiyata Dahil Masraflar
İhale Türü İhale Usulü
Başlığı Filtrele     Sırala 
 
Öğe Başlığı Tıklamalar
"Yüklenici işçileri denetlemek üzere yeterli sayıda yönetici ve şef tayin etmek zorundadır" şeklinde idarece bir düzenleme yapılması halinde, yönetici ve şefler işçi sayısına dahil edilmeli midir? Abonelik gerekli 68
Amortisman gideri hangi araçlar için hesaplanır? Abonelik gerekli 84
Araç takip sisteminin teklif fiyata dahil olacağının belirtildiği bir ihalede, bu işin bedeli sözleşme ve genel giderler içinde mi değerlendirilmeli yoksa teklif cetvelinde ayrı bir iş kalemi olarak mı yazılmalıdır? Abonelik gerekli 143
Bir maliyet kalemi olan malzemenin teklif fiyata dahil masraflar arasına yazılması mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 131
Diyaliz hizmeti alımı ihalesinin şartnamesinde, hizmete ilişkin eğitim giderlerinin yüklenici tarafından karşılanacağının belirtilmesi mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 16
Eğitim giderleri teklif cetvelinde ayrı bir iş kalemi olarak yazılır mı? Abonelik gerekli 91
Giyecek giderinin teknik şartnamede teklif fiyata dahil edileceğinin anlaşılmasına rağmen, idari şartnamede teklif fiyata dahil masraflar arasında belirtilmemesi mevzuata aykırı mıdır? Abonelik gerekli 130
Hak ediş ödemelerinde gecikme olması durumunda, hak edişin ödenmesi ile ilgili giderler teklif fiyata dahil edilmeli mi? Abonelik gerekli 56
Hangi eğitim giderleri, teklif fiyata dahil giderler arasında değerlendirilmelidir? Abonelik gerekli 949
Hangi malzemeler teklif fiyata dahil olarak belirtilmemelidir? Abonelik gerekli 110
Hangi malzemeler şartnamede teklif fiyata dahil olarak belirtilmelidir? Abonelik gerekli 98
idare elemanlarınca kullanılacak olan cep telefonlarının faturalarının yüklenici tarafından ödeneceği şeklinde belirtilen ihale hakkında karar Abonelik gerekli 93
ihale dökümanında belirtilirse, teklif verilirken trafik cezaları da göz önünde bulundurulmalı mı? Abonelik gerekli 76
ihale dokümanında, istekli tarafından yüklenici vekili çalıştırılacağı belirtilmesine rağmen, bu kişi için teklif fiyata dahil masraflarda herhangi bir düzenleme yapılmaması mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 22
ihale kapsamında ihtiyaç olan iletişim giderleri ile ilgili ihale dokümanında ayrıntılı bilgi verilmemesi mevzuata aykırı mıdır? Abonelik gerekli 44
ihale kapsamında istenilen kağıtlar hangi kalem içinde gösterilmelidir? Abonelik gerekli 29
ihale konusu iş kapsamında elektrik veya su giderlerinin istekli tarafından karşılanacağına dair idare tarafından yapılan düzenleme mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 55
ihale konusu iş kapsamında istenilen malzemenin şartnamelere uygun olup olmadığının denetimi için yapılan deneylerin masrafını idare mi yoksa yüklenici mi karşılar? Abonelik gerekli 22
ihale konusu işin dokümanında tanımlanmamış her türlü ihtiyaç, idarece nasıl karşılanabilir? Abonelik gerekli 27
ihalede, maliyet olabilecek herhangi bir ürünün yüklenici tarafından karşılanmasının idare tarafından istenilebilmesi için idarece nasıl bir düzenleme yapılmalıdır? Abonelik gerekli 53
ilan bedelleri teklif fiyata dahil edilebilir mi? Abonelik gerekli 53
ilan veya tellaliye bedelinin yüklenici tarafından karşılanacağına dair ihale dokümanında düzenleme yapılabilir mi? Abonelik gerekli 38
iletişim gideri için herhangi bir gider öngörülmesi gerekir mi? Abonelik gerekli 74
iletişim giderleri hangi kalem içinde kabul edilir? Abonelik gerekli 35
iletişim giderleri, hangi kapsamda değerlendirilmeli ve kim tarafından karşılanmalıdır? Abonelik gerekli 137
iletişim ve ulaşım giderlerinin teklif fiyata dahil olunacağının teknik şartnamede belirtilmesi ihalenin ipaline neden olur mu? Abonelik gerekli 38
istekliler tekliflerine motorlu taşıtlar vergisi bedelini de eklemek zorunda mıdır? Abonelik gerekli 26
isteklilerin, herhangi bir araç-gereç için bedel öngörmemesi mümkün müdür? Abonelik gerekli 45
iş güvenliği uzmanının gideri hangi kalemden karşılanmalıdır? Abonelik gerekli 69
iş yeri hekimi, teklif edilecek fiyata dahil edilmeli mi? Abonelik gerekli 89
işin yapılması sürecinde sonradan yapılması gereken değişikliklerin veya eklemelerin ortaya çıkması durumunda, bu ihtiyaçların yüklenici tarafından karşılanması zorunlu mudur? Abonelik gerekli 19
işyeri hekimliği, iş güvenliği uzmanı ücreti ile eğitim gideri, personel çalıştırılmasına dayalı olmayan ihalelerde isteklilerce nasıl hesaplanmalıdır? Abonelik gerekli 51
işyerinde sürekli bulunması öngörülen personel giderine teklif fiyata dahil giderler arasında yer verilmesi gerekir mi? Abonelik gerekli 24
Kamu ihale bülten bedelinin teklif fiyata dahil edilmesi mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 33
Kazma, kürek, el arabası vb. araçlar bedelleri maliyete dahil edilmeli midir? Abonelik gerekli 45
Kullanılacak malzemenin boyalarının yapılması ve gerekli parçaların değiştirilmesinin hangi kapsamda değerlendirilmesi gerektiği ile ilgili karar Abonelik gerekli 43
Kırtasiye giderleri, hangi gider kalemleri içinde gösterilir? Abonelik gerekli 22
Malzemeleri depoda bulundurma maliyeti, teklife dahil edilmeli mi? Abonelik gerekli 127
Malzemelerin edinme değerleri, teklif fiyata dahil edilmeli mi? Abonelik gerekli 45
Personel çalıştırmaya dayalı olmayan hangi ihalelerde, teklif fiyata dahil giderler arasında işçilik giderine yer verilmesi gerekmektedir? Abonelik gerekli 36
Personel çalıştırılmasına dayalı olarak yapılan işlerde isteklilerin kıdem tazminatlarını teklif fiyatlara dahil etmeleri gerekir mi? Abonelik gerekli 6
Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan fakat haftalık çalışma saatlerinin tümünü idarede geçirecek personel sayısının belirlenmesi halinde dokümanda işçilik giderlerine yer verilmesi zorunlu mu? Abonelik gerekli 53
Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan fakat işçi çalıştırılan hizmet ihalelerinde, isteklilerin tekliflerine işçilik ücretlerini eklemeleri zorunlu mudur? Abonelik gerekli 30
Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan ihalede personelin çalışma saatlerinin tamamını idarede geçirmesi isteniyorsa teklif fiyata dahil giderler arasında işçilik giderine yer verilmesi gerekir mi? Abonelik gerekli 44
Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan ihalede, personel çalıştırılması öngörüldüğü taktirde personele ilişkin teklif fiyatını etkileyecek maliyetlerin ihale dokümanında belirtilmesine gerek var mı? Abonelik gerekli 47
Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan ihalelerde, ihale kapsamındaki işçilerin çalışma saatlerinin tamamını idarede geçireceği işlerde, teklif fiyata dahil giderler arasında işçilik giderine yer verilmesi zorunlu mudur? Abonelik gerekli 60
Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan ihalelerde, iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi bedeli, isteklilerce tekliflerine dahil edilmeli midir? Abonelik gerekli 38
Personel çalıştırılmaya dayalı olmayan hizmet ihalesinde, araç gereçlerin teklif fiyata dahil edilip edilmemesi ile ilgili karar Abonelik gerekli 111
Personele dayalı olmayan hizmet alım ihalelerinde hesaplanacak vergi türleri ve oranlar nelerdir? (Açıklayıcı karar) Abonelik gerekli 81
Personele ödenecek ücret tutarının sözleşme tasarısında belirtilmesine rağmen, idari şartnamede belirtilmemesi mevzuata aykırılık oluşturur mu? Abonelik gerekli 25
 
<< Başa Dön < Önceki 1 2 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 50 Toplam: 64
[ Geri ] [ Yukarı ]

Kategoriler

Tüm İhale Kararları
Adli Sicil Kaydı
Alt Yüklenici
Alternatif Teklif
Anahtar Personel
Analizler
Araç Kiralama
Aritmetik Hata
Arşiv Kararlar
Asgari İşçilik Maliyeti
Aşırı Düşük
Aşırı Düşük (Hizmet Alımları)
Aşırı Düşük (Mal Alımları)
Aşırı Düşük (Yapım İşleri)
Banka Referans Mektubu
Belediyeler
Belli İstekliler
Benzer İş
Benzer İş (Hizmet Alımları)
Benzer İş (Mal Alımları)
Benzer İş (Yapım İşleri)
Bilanço
Bilgi ve Belge Eksikliği
Birden Fazla Teklif
Çalıştırılması Öngörülen Personel
Çerçeve Sözleşmesi
Cezalar (Müeyyide)
Ciro (İş Hacmi)
Çöp İhaleleri
Damga Vergisi
Danışmanlık İhaleleri
Demonstrasyon
Diploma / Mezuniyet Belgesi
Diğer
Doğrudan Temin
Düzeltici İşlem
Düzeltme İlanı
Düzenleyici Kararlar
E-İhale
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
EKAP’tan Doküman İndirme
Elektronik Eksiltme
En Avantajlı Teklif
Eşit Teklifler
Faaliyet Alanı (iştigal)
Faaliyet Belgesi
Fazla Mesai
Fiyat Dışı Unsurlar
Fiyat Farkı
Fokotopi Belge
Geçici Teminat
Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri
Giyim Bedelleri
Hakediş
Hizmet Alımları
Hizmet Yeterlilik Belgesi
idari Şartname
ihale Dokümanları
ihale Dokümanı Hakkında Açıklama
ihale iptal Nedenleri
ihale Komisyonu
ihale Türleri
ihale Yetkilisi
ihalelerden Elenme Nedenleri
ihaleye Katılamayacak Olanlar
ihaleye Katılımı Sınırlananlar
ilaçlama
ilanlar
imalatçı ve Yetkili Satıcı Belgeleri
imza Sirküleri
istisnalar
itirazlar / Şikayetler
itirazlar / Şikayetler (Kamu İhale Kurumuna)
itirazlar / Şikayetler (İdareye)
iş Artışı ve iş Eksilişi
iş Denetleme
iş Deneyim (Alt Yüklenici)
iş Deneyim Belgeleri
iş Deneyim Belgeleri (Hizmet Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Mal Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Yapım İşleri)
iş Durum
iş Ortaklığı (Ortak Girişim)
iş ve Meslek Ahlakına Aykırı Davranışlar
iş Yönetme
işçilik Hesaplama
Kalite Belgeleri
Kamu Davası
Kamu İhale Kanunu Kapsamında Olan İdareler
Kamu Zararı
Kapasite Raporu
Kâr Öngörülmesi
Katalog
Kesin Teminat
Kesinleşen İhale Kararı
Komisyon Kararı
Konsorsiyum
Kontrol Aracı
Kıdem ve İhbar Tazminatı
Kısmi Kabul
Kısmi Teklif
Mahkeme Kararları
Makina - Ekipman (Araçlar)
Mal Alımları
Mali Sorumluluk Sigortası
Noter Onaylı / Aslının Aynıdır Şerhli Belgeler
Numuneler
Ön Mali Kontrol
Ortaklık Durum Belgesi
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-b Maddesine Göre)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-f Maddesine Göre)
Personel Taşıma
Rekabet
Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi
Sağlık İhaleleri
Sigorta Giderleri
Sigorta Prim Oranları
Sosyal Güvenlik Prim Borcu (SGK Borcu)
Sözleşme
Sözleşme Devri
Sözleşme Feshi
Sözleşme Tasarısı
Standart Formlar
Süre Uzatımı
Sınır Değer
Tanımlar
Tebligat
Tebliğ ve Şikayet Süreleri
Teklif Cetveli
Teklif Edilen Fiyatlar
Teklif Fiyata Dahil Masraflar
Teklif Geçerlilik Süresi
Teklif Mektubu
Teklif Zarfı
Tekliflerin Değerlendirilmesi
Teknik Şartname
Temel İlkeler
Ticaret Sicil Gazetesi
Türkak
Unvan Değişikliği
Vekaletname
Vergi Borcu
Vergi Matrahı
Yabancı Belgeler
Yabancı İstekli
Yaklaşık Maliyet
Yapım İşleri
Yasaklılık
İdare Mahkemesi Kararları
Yemek ve Yol Ücretleri
Yemek İhaleleri
Yerli istekli
Yeterlilik Kriterleri
Yetkili Satıcı Belgesi
Zeyilname
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri