Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 10.272 Karar
 - Bu Hafta (25.05-26.05): 0
 - Geçen Hafta(18.05-24.05): 11
 - Bu Ay (Mayıs): 31
 - Geçen Ay (Nisan): 51
Kategori: 155
Haberler: 485
Web Bağlantıları: 607

Abone İstatistiği

11 misafir ve 5 abone bağlı
Abone Sayısı: 7971
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 3,70
  - Bronz (3 ay): % 0,46
  - Gümüş (6 ay): % 2,31
  - Altın (12 ay): % 30,56
  - Kamu Altın (12 ay): % 62,96
Ziyaretçi Sayısı: 4.215.235
iş Denetleme
İhale Türü İhale Usulü
Başlığı Filtrele     Sırala 
 
Öğe Başlığı Tıklamalar
Bir kişinin, ihale tarihinden önceki bir yıl içerisinde şirketin idare ve temsili dışında memuriyet görevinde bulunması, iş deneyim belgesinin kullanılmasına engel teşkil eder mi? Abonelik gerekli 24
Bir yapım ihalesinde aynı anda çalışan üç şantiye şefi için iş denetleme belgesi düzenlenebilir mi? Abonelik gerekli 218
Denetleme görevinde bulunan şantiye şefine, denetledikleri görevin ne kadarı kadar belge düzenlenir? Abonelik gerekli 143
Devam eden işlerde, hangi durumlarda iş denetleme belgesi düzenlenebilir? Abonelik gerekli 90
Devam eden yapım işlerinde iş denetleme ve yönetme belgesi hangi durumlarda düzenlenebilir? Abonelik gerekli 64
Devlet memuru görevindeki bir kişinin sahip olduğu iş denetleme belgesinin, şirketin yarısından fazlasına ortak olduğu şirkette kullanılabilmesi için memurluk süresi ortaklık süresi yerine geçer mi? Abonelik gerekli 39
Devlet memuru görevindeki bir kişinin sahip olduğu iş denetleme belgesinin, şirketin yarısından fazlasına ortak olduğu şirkette kullanılabilmesi için memurluk süresi ortaklık süresi yerine geçer mi? Abonelik gerekli 156
Devlet memuru sahip olduğu iş denetleme belgesini yarıdan fazla hisseye sahip olduğu şirkete kullandırabilir mi? Abonelik gerekli 109
Devlet memuruna ait iş denetleme belgesi, bir şirket tarafından kullanılabilir mi? Abonelik gerekli 130
Değişik zamanlarda görev yapan aynı kişiye iş denetleme belgesi ve iş yönetme belgesinin tek bir belge olarak verilmesi mümkün müdür? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 103
Endüstriyel mutfak işleri imalatında inşaat mühendisine iş denetleme belgesi verilmesi durumunda, ilgili belge geçerli olur mu? Abonelik gerekli 79
Geçici kabul yapılmadan önce iş yönetme veya iş denetleme belgesi düzenlenebilir mi? Abonelik gerekli 39
Geçici kabulden önce düzenlenebilecek olan ve geçici kabule kadarki süreçte de kullanılabilme imkanı bulunan iş denetleme ve iş yönetme belgelerinde, belgelerin düzenlenip kullanıma başlanabilme tarihi olarak hangi tarihler dikkate alınır? Abonelik gerekli 38
Geçici kabulden önce iş denetleme ya da iş yönetme belgesi düzenlenebilir mi? Abonelik gerekli 33
Geçici kabulü yapılmayan işlerde, iş yönetme ya da iş denetleme belgesi düzenlenebilir mi? Abonelik gerekli 79
Genel müdürlük adına işleri ve hakedişleri kontrol eden fakat idari görevde olmayan kişi için iş yönetme belgesi mi yoksa iş denetleme belgesi mi düzenlenir? Abonelik gerekli 75
Hangi hizmet işlerinde iş denetleme veya yönetme belgeleri istenebilir veya düzenlenebilir? Abonelik gerekli 83
idareden herhangi bir bedel alınmadan ve idareye hibe edilerek yapılan iş için iş denetleme belgesi düzenlenebilir mi? Abonelik gerekli 92
ilk sözleşme bedelinin yüzde seksenini tamamlayan kişiye iş deneyim belgesi düzenlenebilir mi? Abonelik gerekli 144
iş bitirme, yönetim veya iş denetleme belge sahibi kişi veya kuruluşlar, kuracakları veya ortak olacakları şirketlerin ihaleye girebilmesinde şirkete en az kaç yıl ortak olunması gerekmektedir? Abonelik gerekli 33
iş denetleme belgesi düzenlenen kişinin görev unvanının şantiye şefi olması mevzuata aykırı mıdır? Abonelik gerekli 90
iş denetleme belgesi kimlere ve hangi şartla düzenlenebilir? Abonelik gerekli 103
iş denetleme belgesi tutarı, denetleme görevlerinde bulunanların, denetledikleri işlerin kendi meslekleri ile ilgili tutarlar üzerinden mi yoksa işin tamamı üzerinden mi belirlenir? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 28
iş denetleme belgesi, belge sahibine ait bir şirketin birleştiği veya davraldığı şirketler tarafından kullanılabilir mi? Abonelik gerekli 84
iş denetleme belgesi, kimler için düzenlenebilir? Abonelik gerekli 120
iş denetleme belgesi, mal alımı ihalelerinde kullanılabilir mi? Abonelik gerekli 48
iş denetleme ve iş yönetme belgeleri yüzde kaç oranında dikkate alınır? Abonelik gerekli 71
iş denetleme ve iş yönetme belgelerinde belge tutarı, tam olarak mı yoksa beşte bir oranında mı dikkate alınır? Abonelik gerekli 52
iş denetleme ve yönetme belgesinin değerlendirilmesinde son on beş yıllık sürenin tespitine esas olmak üzere belgeye hak kazanma tarihi nasıl hesaplanır? Abonelik gerekli 39
iş deneyim belgelerinin (iş denetleme, iş yönetme vb.) belge sahibi dışındaki diğer kişiler veya kurumlar tarafından kiralanıp ihalelerde kullanılabilir mi? Abonelik gerekli 67
iş yönetme ve iş denetleme belgeleri değerlendirilirken belge tutarı nasıl hesaplanır? Abonelik gerekli 50
işi denetleme görevi bulunan mühendisin, hakediş raporunda imzasının olmaması iş denetleme belgesi almasına engel midir? Abonelik gerekli 246
işin tamamında birden fazla denetleme görevlisi varsa iş denetleme tutarı, görevli sayısına göre mi yoksa toplam tutara göre mi belirlenir? Abonelik gerekli 40
işin tamamında veya bir kısmında aynı sıfat ve görev unvanı ile eşzamanlı görev yapan birden fazla denetleme görevlisi bulunması halinde ne kadar tutarlı iş denetleme belgesi düzenlenir? Abonelik gerekli 68
Kat karşılığı işlerden elde edilen iş denetleme belgesi ihalede geçerli olur mu? Abonelik gerekli 96
Kontrol amiri olarak görev yapanlara iş yönetme belgesi mi yoksa iş denetleme belgesi mi düzenlenir? Abonelik gerekli 143
Kontrol şefi ve şantiye şefi hariç denetleme görevlerinde bulunanlar için ne kadar tutarlı iş denetleme belgesi düzenlenir? Abonelik gerekli 107
Kontrol şefi ve şantiye şefi işin tümünden sorumlu kontrol mühendisi olarak görevlendirildiklerinde iş deneyimi, aldıkları lisans eğitimlerine göre mi yoksa işin tamamı üzerinden mi belirlenir? Abonelik gerekli 101
Kontrol şefleri, denetledikleri işin tamamı üzerinden mi yoksa aynı görev unvanı ile görev yapan birden fazla denetleme görevlisi varsa görevli sayısına bölünerek mi belge tutarı hesaplanır? Abonelik gerekli 56
Noter onaylı genel kurul kararı olmasına rağmen, iş denetleme belgesinin bir tüzel kişilik tarafından kullanılabilmesi için ticaret sicil gazetesine tescil ettirilmesi gerekli midir? Abonelik gerekli 95
Ortağına ait iş denetleme belgesi ile ihaleye giren ve ihaleyi kazanan isteklinin belge sahibi ortağının, iş bitmeden önce iflas etmesi veya ölmesi durumunda nasıl bir işlem yapılır? Abonelik gerekli 137
Tüzel kişi olarak ihaleye girenler, iş denetleme belgesini sunarsa , hisse oranını gösterir ticaret sicil gazetesini de sunmalarına gerek var mı? Abonelik gerekli 149
Yapım ihalelerinde geçici kabul yapılmadan önce iş denetleme ve iş yönetme belgesi düzenlenebilir mi? Abonelik gerekli 27
Yapım ihalesinde hangi görevde bulunan kişilere, mezun oldukları bölüme bakılmaksızın denetledikleri işin tümü üzerinden iş denetleme belgesi düzenlenebilir? Abonelik gerekli 181
Yapım işlerinde özel sektöre iş yapan kimler için iş denetleme belgesi düzenlenebilir? Abonelik gerekli 29
Yeşil alanların bakım ve onarımı işi ile ilgili iş denetleme belgesi kabul edilebilir mi ve düzenlenebilir mi? Abonelik gerekli 40
 
<< Başa Dön < Önceki 1 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 46 Toplam: 46
[ Geri ] [ Yukarı ]

Kategoriler

Tüm İhale Kararları
Adli Sicil Kaydı
Alt Yüklenici
Alternatif Teklif
Anahtar Personel
Analizler
Araç Kiralama
Aritmetik Hata
Arşiv Kararlar
Asgari İşçilik Maliyeti
Aşırı Düşük
Aşırı Düşük (Hizmet Alımları)
Aşırı Düşük (Mal Alımları)
Aşırı Düşük (Yapım İşleri)
Banka Referans Mektubu
Belediyeler
Belli İstekliler
Benzer İş
Benzer İş (Hizmet Alımları)
Benzer İş (Mal Alımları)
Benzer İş (Yapım İşleri)
Bilanço
Bilgi ve Belge Eksikliği
Birden Fazla Teklif
Çalıştırılması Öngörülen Personel
Çerçeve Sözleşmesi
Cezalar (Müeyyide)
Ciro (İş Hacmi)
Çöp İhaleleri
Damga Vergisi
Danışmanlık İhaleleri
Demonstrasyon
Diploma / Mezuniyet Belgesi
Diğer
Doğrudan Temin
Düzeltici İşlem
Düzeltme İlanı
Düzenleyici Kararlar
E-İhale
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
EKAP’tan Doküman İndirme
Elektronik Eksiltme
En Avantajlı Teklif
Eşit Teklifler
Faaliyet Alanı (iştigal)
Faaliyet Belgesi
Fazla Mesai
Fiyat Dışı Unsurlar
Fiyat Farkı
Fokotopi Belge
Geçici Teminat
Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri
Giyim Bedelleri
Hakediş
Hizmet Alımları
Hizmet Yeterlilik Belgesi
idari Şartname
ihale Dokümanları
ihale Dokümanı Hakkında Açıklama
ihale iptal Nedenleri
ihale Komisyonu
ihale Türleri
ihale Yetkilisi
ihalelerden Elenme Nedenleri
ihaleye Katılamayacak Olanlar
ihaleye Katılımı Sınırlananlar
ilaçlama
ilanlar
imalatçı ve Yetkili Satıcı Belgeleri
imza Sirküleri
istisnalar
itirazlar / Şikayetler
itirazlar / Şikayetler (Kamu İhale Kurumuna)
itirazlar / Şikayetler (İdareye)
iş Artışı ve iş Eksilişi
iş Denetleme
iş Deneyim (Alt Yüklenici)
iş Deneyim Belgeleri
iş Deneyim Belgeleri (Hizmet Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Mal Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Yapım İşleri)
iş Durum
iş Ortaklığı (Ortak Girişim)
iş ve Meslek Ahlakına Aykırı Davranışlar
iş Yönetme
işçilik Hesaplama
Kalite Belgeleri
Kamu Davası
Kamu İhale Kanunu Kapsamında Olan İdareler
Kamu Zararı
Kapasite Raporu
Kâr Öngörülmesi
Katalog
Kesin Teminat
Kesinleşen İhale Kararı
Komisyon Kararı
Konsorsiyum
Kontrol Aracı
Kıdem ve İhbar Tazminatı
Kısmi Kabul
Kısmi Teklif
Mahkeme Kararları
Makina - Ekipman (Araçlar)
Mal Alımları
Mali Sorumluluk Sigortası
Noter Onaylı / Aslının Aynıdır Şerhli Belgeler
Numuneler
Ön Mali Kontrol
Ortaklık Durum Belgesi
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-b Maddesine Göre)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-f Maddesine Göre)
Personel Taşıma
Rekabet
Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi
Sağlık İhaleleri
Sigorta Giderleri
Sigorta Prim Oranları
Sosyal Güvenlik Prim Borcu (SGK Borcu)
Sözleşme
Sözleşme Devri
Sözleşme Feshi
Sözleşme Tasarısı
Standart Formlar
Süre Uzatımı
Sınır Değer
Tanımlar
Tebligat
Tebliğ ve Şikayet Süreleri
Teklif Cetveli
Teklif Edilen Fiyatlar
Teklif Fiyata Dahil Masraflar
Teklif Geçerlilik Süresi
Teklif Mektubu
Teklif Zarfı
Tekliflerin Değerlendirilmesi
Teknik Şartname
Temel İlkeler
Ticaret Sicil Gazetesi
Türkak
Unvan Değişikliği
Vekaletname
Vergi Borcu
Vergi Matrahı
Yabancı Belgeler
Yabancı İstekli
Yaklaşık Maliyet
Yapım İşleri
Yasaklılık
İdare Mahkemesi Kararları
Yemek ve Yol Ücretleri
Yemek İhaleleri
Yerli istekli
Yeterlilik Kriterleri
Yetkili Satıcı Belgesi
Zeyilname
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri