Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 9845
 - Bu Hafta (19.08-21.08): 0
 - Geçen Hafta(12.08-18.08): 6
 - Bu Ay (Ağustos): 13
 - Geçen Ay (Temmuz): 28
Kategori: 153
Haberler: 457
Web Bağlantıları: 607

Abone İstatistiği

21 misafir ve 8 abone bağlı
Abone Sayısı: 7770
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 6,05
  - Bronz (3 ay): % 2,33
  - Gümüş (6 ay): % 2,33
  - Altın (12 ay): % 26,05
  - Kamu Altın (12 ay): % 63,26
Ziyaretçi Sayısı: 6.271.346
ilanlar
İhale Türü İhale Usulü
Başlığı Filtrele     Sırala 
 
Öğe Başlığı Tıklamalar
Düzeltme ilanları, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren en geç kaç gün içinde yapılabilir? Abonelik gerekli 79
Gazetede yayınlanan ihale ilan tarihi ile Kamu İhale Bülteninde yayınlanan ilan tarihinin farklı olması halinde, iş deneyim belgesinin güncellenmesinde hangi tarih dikkate alınmalıdır? Abonelik gerekli 112
Gerekliliğine bağlı olarak yerel gazetede ihale ilanının yapılmaması ihale iptal nedeni olabilir mi? Abonelik gerekli 208
Hangi durumlarda, ilan süresi 7 gün kısaltılabilir? Abonelik gerekli 54
Her gazetede ilan yapılabilir mi? Abonelik gerekli 114
idari şartnamede yeterlik kriteri olarak yer alan düzenlemenin ilanda yer almaması mevzuata aykırılık oluşturur mu? Abonelik gerekli 35
idari şartnamede, diğer hususlar kısmında yazılan ifadelerin ilanda yer alması zorunlu mudur? Abonelik gerekli 171
idari şartnamenin diğer hususlar kısmına yazılan açıklamalar, ilana da yazılmalı mı? Abonelik gerekli 119
ihale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanda yer verilebilir mi? Abonelik gerekli 61
ihale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanda yer verilebilir mi? Abonelik gerekli 17
ihale dokümanında bulunmayan kritere ilânda yer verilmiş olması ihale iptal nedeni olur mu? Abonelik gerekli 123
ihale ilanı ile ihale dokümanı arasında çelişki olması ihalenin iptaline neden olur mu? Abonelik gerekli 41
ihale ilanı, ihale dokümanı içerisinde yer alan belgeler arasında sayılır mı? Abonelik gerekli 126
ihale ilanında ikinci bir ihale tarihi belirlenebilir mi? Abonelik gerekli 75
ihale ilanının ihale tarihinden en az yirmi bir gün önce işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin birinde yayımlanmayıp ihaleden on iki gün önce yayımlanması, ihale işlemleri ve ihale kararının iptalini gerektirir mi? Abonelik gerekli 178
ilanda bulunan düzenlemelere yönelik hangi tarihten ve kaç gün içinde şikayet başvurusunda bulunulabilir? Abonelik gerekli 74
ilanda bulunan düzenlemelere yönelik şikayet başvurusu, hangi tarihten itibaren ve kaç gün içinde yapılabilir? Abonelik gerekli 25
ilanda bulunan hükümlere yönelik olarak, ilan tarihinden itibaren kaç gün içinde şikayet başvurusunda bulunulabilir? Abonelik gerekli 126
ilanda bulunan hususa yönelik hangi tarihten itibaren ve kaç gün içinde şikayet başvurusunda bulunabilir? Abonelik gerekli 48
ilanda ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler açık olarak belirtildiği halde, idari şartnamede istenilen belgelerin sadece başlıklarına yer verilmesi ihalenin iptalini gerektirir mi? Abonelik gerekli 73
ilanda yer almayan bir yeterlik kriterine idari şartnamede yer verilmesi mevzuata aykırı mıdır? Abonelik gerekli 168
ilandaki düzenleme ile idari şartnamedeki düzenleme arasında fark olması mevzuata aykırı mıdır? Abonelik gerekli 171
ilandaki düzenlemelere yönelik şikayet başvuru süresi ne zaman başlar? Abonelik gerekli 123
ilanla idari şartname arasında farklılık olması durumunda ne yapılmalıdır? Abonelik gerekli 232
işin yapılacağı yerde ilanın yapılması gerektiği halde, gazete çıkmadığı durumda ilan nerede ve nasıl yapılmalıdır? Abonelik gerekli 83
Teklifleri hazırlarken ilanı dikkate almak mevzuata aykırılık oluşturur mu? Abonelik gerekli 77
Yaklaşık maliyeti eşik değerin üzerinde olan ihalelerin duyurusu EKAP' tan yapıldığı durumda ilan süresi kaç gün olur? Abonelik gerekli 58
Yerel gazete ilanının ihale tarihinden 21 gün önce yapılması yerine 11 gün önce yayımlanması mevzuata aykırı mıdır? Abonelik gerekli 175
Zeyilname ile yapılan değişikliklerin ilanda da düzeltilmesi gerekir mi? Abonelik gerekli 123
 
<< Başa Dön < Önceki 1 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 29 Toplam: 29
[ Geri ] [ Yukarı ]

Kategoriler

Tüm İhale Kararları
Adli Sicil Kaydı
Alt Yüklenici
Alternatif Teklif
Anahtar Personel
Analizler
Araç Kiralama
Aritmetik Hata
Arşiv Kararlar
Asgari İşçilik Maliyeti
Aşırı Düşük
Aşırı Düşük (Hizmet Alımları)
Aşırı Düşük (Mal Alımları)
Aşırı Düşük (Yapım İşleri)
Banka Referans Mektubu
Belediyeler
Belli İstekliler
Benzer İş
Benzer İş (Hizmet Alımları)
Benzer İş (Mal)
Benzer İş (Yapım İşleri)
Bilanço
Bilgi ve Belge Eksikliği
Birden Fazla Teklif
Çalıştırılması Öngörülen Personel
Çerçeve Sözleşmesi
Cezalar (Müeyyide)
Ciro (İş Hacmi)
Çöp İhaleleri
Danışmanlık İhaleleri
Demonstrasyon
Diploma / Mezuniyet Belgesi
Diğer
Doğrudan Temin
Düzeltici İşlem
Düzeltme İlanı
Düzenleyici Kararlar
E-İhale
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
EKAPtan Doküman İndirme
Elektronik Eksiltme
En Avantajlı Teklif
Eşit Teklifler
Faaliyet Alanı (iştigal)
Faaliyet Belgesi
Fazla Mesai
Fiyat Dışı Unsurlar
Fiyat Farkı
Fokotopi Belge
Geçici Teminat
Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri
Giyim Bedelleri
Hakediş
Hizmet Alımları
Hizmet Yeterlilik Belgesi
idari Şartname
ihale Dokümanları
ihale Dokümanı Hakkında Açıklama
ihale iptal Nedenleri
ihale Komisyonu
ihale Türleri
ihale Yetkilisi
ihalelerden Elenme Nedenleri
ihaleye Katılamayacak Olanlar
ihaleye Katılımı Sınırlananlar
ilaçlama
ilanlar
imalatçı ve Yetkili Satıcı Belgeleri
imza Sirküleri
istisnalar
itirazlar / Şikayetler
itirazlar / Şikayetler (Kamu İhale Kurumuna)
itirazlar / Şikayetler (İdareye)
iş Artışı ve iş Eksilişi
iş Denetleme
iş Deneyim (Alt Yüklenici)
iş Deneyim Belgeleri
iş Deneyim Belgeleri (Hizmet Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Mal Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Yapım İşleri)
iş Durum
iş Ortaklığı (Ortak Girişim)
iş ve Meslek Ahlakına Aykırı Davranışlar
iş Yönetme
işçilik Hesaplama
Kalite Belgeleri
Kamu Davası
Kamu İhale Kanunu Kapsamında Olan İdareler
Kamu Zararı
Kapasite Raporu
Kâr Öngörülmesi
Katalog
Kesin Teminat
Kesinleşen İhale Kararı
Komisyon Kararı
Konsorsiyum
Kontrol Aracı
Kıdem ve İhbar Tazminatı
Kısmi Kabul
Kısmi Teklif
Mahkeme Kararları
Makina - Ekipman (Araçlar)
Mal Alımları
Mali Sorumluluk Sigortası
Noter Onaylı / Aslının Aynıdır Şerhli Belgeler
Numuneler
Ön Mali Kontrol
Ortaklık Durum Belgesi
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-b Maddesine Göre)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-f Maddesine Göre)
Personel Taşıma
Rekabet
Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi
Sağlık İhaleleri
Sigorta Giderleri
Sigorta Prim Oranları
Sosyal Güvenlik Prim Borcu (SGK Borcu)
Sözleşme
Sözleşme Devri
Sözleşme Feshi
Sözleşme Tasarısı
Standart Formlar
Sınır Değer
Tanımlar
Tebligat
Tebliğ ve Şikayet Süreleri
Teklif Cetveli
Teklif Edilen Fiyatlar
Teklif Fiyata Dahil Masraflar
Teklif Geçerlilik Süresi
Teklif Mektubu
Teklif Zarfı
Tekliflerin Değerlendirilmesi
Teknik Şartname
Temel İlkeler
Ticaret Sicil Gazetesi
Türkak
Unvan Değişikliği
Vekaletname
Vergi Borcu
Vergi Matrahı
Yabancı Belgeler
Yabancı İstekli
Yaklaşık Maliyet
Yapım İşleri
Yasaklılık
İdare Mahkemesi Kararları
Yemek ve Yol Ücretleri
Yemek İhaleleri
Yerli istekli
Yeterlilik Kriterleri
Yetkili Satıcı Belgesi
Zeyilname
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri