Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 10.130 Karar
 - Bu Hafta (06.04-09.04): 3
 - Geçen Hafta(30.03-05.04): 20
 - Bu Ay (Nisan): 20
 - Geçen Ay (Mart): 52
Kategori: 153
Haberler: 481
Web Bağlantıları: 607

Abone İstatistiği

44 misafir ve 16 abone bağlı
Abone Sayısı: 7946
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 7,11
  - Bronz (3 ay): % 0,89
  - Gümüş (6 ay): % 2,67
  - Altın (12 ay): % 28,44
  - Kamu Altın (12 ay): % 60,89
Ziyaretçi Sayısı: 3.329.140
Bilanço
İhale Türü İhale Usulü
Başlığı Filtrele     Sırala 
 
Öğe Başlığı Tıklamalar
"Bilanço bilgileri tablosu"nun ihalede sunulması zorunlu mudur? Abonelik gerekli 898
Adi ortaklık adına düzenlenmiş bilançonun ihalede sunulması durumunda bu belge kabul edilir mi? Abonelik gerekli 238
Bilanço bilgileri tablosunda tarih olmaması, teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu? Abonelik gerekli 36
Bilanço bilgilerinde ihaleden sonraki bir tarihte yapılan değişikliklerle ihale için öngörülen yeterlik kriteri sağlanabilir mi? Abonelik gerekli 106
Bilanço bilgilerinin bilanço bilgileri tablosunda gösterilmesi halinde, bilanço oranları hesaplanırken yuvarlama yapılır mı? Abonelik gerekli 6
Bilanço esasına göre defter tutmayanlar, bilanço değerlerini karşılamak mecburiyetinde mi? Abonelik gerekli 254
Bilanço hesaplanırken oranlar yuvarlanır mı? Abonelik gerekli 114
Bilanço hesaplanırken yuvarlama yapılır mı? Abonelik gerekli 59
Bilanço için hangi dönemi kapsayan bilgiler sunulmalı? Abonelik gerekli 731
Bilanço istenilen ihalede, ihalenin yapıldığı yılda kurulan şirket bilanço olarak işletme hesabını sunabilir mi? Abonelik gerekli 252
Bilanço istenilen ihalelerde isteklinin iş ortaklığı olması durumunda, ortaklardan birinin istenen belgeleri sunması yeterli midir? Abonelik gerekli 39
Bilanço oranları hesaplanırken, oranların her birinin istenilen oranı aynı yılda karşılama zorunluluğu var mıdır? Abonelik gerekli 137
Bilanço oranları hesaplanırken, virgülden sonraki rakamlar için yuvarlama yapılır mı? Abonelik gerekli 131
Bilanço ve gelir tablosunda mali müşavirin kaşesi olmasına rağmen, ilgili belgelerde TÜRMOB kaşesi olmaması nedeniyle istekli elenir mi? Abonelik gerekli 616
Bilanço ve gelir tablosunun idarece kabul edilebilmesi için kimler tarafından onaylı olması gerekir? Abonelik gerekli 291
Bilanço ve gelir tablosunun serbest muhasebeci tarafından imzalanması halinde geçerli olur mu? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 157
Bilanço ve iş hacmine ilişkin belgelerin istenildiği ihalede, bu belgeleri onaylayan kişilere ilişkin belgenin de istenilmesi mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 212
Bilanço ve iş hacmine ilişkin olarak sunulan belgelerin, belgelerin sunuluş şekline uygun olması zorunlu mudur? Abonelik gerekli 52
Bilançoda bir hesap kaleminin bulunmaması halinde o kalemin değeri nasıl hesaplanmalıdır? Abonelik gerekli 46
Bilançoda hangi borçlar kısa ve uzun vadeli borçlar kapsamında değerlendirilir? Abonelik gerekli 28
Bilançoda istenilen oranların sıfırdan küçük (eksi) çıkması durumunda ne yapılmalıdır? Abonelik gerekli 198
Bilançoda mali yıl dönemi ne zamandır? Abonelik gerekli 355
Bilançoda yer alan bir parasal tutarın yanlış yazılmış olması, belge incelemesi yapan ihale komisyonu üyeleri ve diğer ilgililer nezdinde belgenin içeriğine ilişkin olarak bir tereddüt oluşturur mu? Abonelik gerekli 236
Bilançoda, inşaat maliyeti ve hakedişlerin gösterilmesi zorunlu mudur? Abonelik gerekli 215
Bilançoda, yıllara yaygın inşaat maliyetlerine ilişkin tutarın olması zorunlu mudur? Abonelik gerekli 38
Bilançodaki mali borçlar hangi kalemdeki rakamlar dikkate alınarak hesaplanır? Abonelik gerekli 165
Bilançodaki rasyolar hesaplanırken oranlarda yuvarlama yapılır mı? Abonelik gerekli 33
Bilançolarda kimlerin onayı bulunmalıdır? Abonelik gerekli 73
Bilançolarda Vergi Dairesi onayı olması halinde, YMM ya da SMMM onayının ve TÜRMOB kaşesinin bulunmasına gerek var mı? Abonelik gerekli 160
Bilançolarda, yıllara yaygın inşaat maliyeti ve hakediş gelirinin gösterilmesi zorunlu mudur? Abonelik gerekli 144
Bilançolarda, yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat ve onarım hakedişlerinin gösterilmemesi teklifin değerlendirme dışı bırakılması neden olur mu? Abonelik gerekli 108
Bilançonun her sayfasının imzalı olmaması, teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına gerekçe olur mu? Abonelik gerekli 278
Bilançonun mali müşavir tarafından kaşe imza ile imzalanması elenme nedeni midir? Abonelik gerekli 339
Bilançonun pasif kısmını ihalede sunmayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır mı yoksa bu durum bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilir mi? Abonelik gerekli 137
Bilançonun TÜRMOB kaşesi olmadan sadece bağımsız denetim şirketinin kaşesi vurularak sunulması, teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu? Abonelik gerekli 147
Bilançonun veya gelir tablosunun her sayfasının onaylı olma zorunluluğu var mı? Abonelik gerekli 231
Bilançoyu imzalayan kişinin mali müşavir olup olmadığının belli olmadığı ayrıca TÜRMOB kaşesinin bulunmadığı durum, ihaleden elenme nedeni midir veya bu belirsizlik sonradan tamamlatılabilir mi? Abonelik gerekli 237
Bir yıldan fazla bilanço oranları nasıl hesaplanır? Abonelik gerekli 131
Bir yıldan fazla olan bilanço oranlarının nasıl hesaplanması gerektiği ile ilgili karar Abonelik gerekli 418
Bir yıldan fazla süreli hizmet alımı ihaleleri için, bilanço ve iş deneyim belgeleri için öngörülen oranlardan daha yüksek oranlar yeterlik kriteri olarak belirlenebilir mi? Abonelik gerekli 128
Birden fazla yıla ait bilanço değerleri hesaplanırken, son iki yıla ait oranların ortalaması mı yoksa parasal tutarların ortalaması mı dikkate alınır? Abonelik gerekli 78
Birden fazla yıla ait bilanço oranları nasıl hesaplanır? Abonelik gerekli 112
Birden fazla şirketin mali yapısı birleştirilerek oluşturulan konsolide bilanço ve gelir tabloları kabul edilebilir mi? Abonelik gerekli 41
Birleşme sonrası devralan şirketin bilanço ve ciro değerleri yeterlik kriterini sağlayamazsa, bu şirketin bilanço değeri ile, devralınan şirketin birleşme öncesindeki yıllara ait bilanço ve ciro değerleri de dikkate alınarak işlem yapılabilir mi? Abonelik gerekli 6
Bölünen şirketlere ait bilanço ihalelerde kullanılabilir mi? Abonelik gerekli 63
Danışmanlık ihale uygulama yönetmeliğinin ekindeki bilanço bilgileri tablosunun başka bir ihale türü olan hizmet ihalesinde kullanılması mevzuata aykırılık oluşturur mu? Abonelik gerekli 20
Düzeltme beyannamesi ekinde verilen yıl sonu bilançosu ihalelerde sunulabilir mi? Abonelik gerekli 114
E-vergi levhası veya tahakkuk fişi, isteklilerden istenilen bilanço ve iş hacmini gösteren belge yerine geçer mi? Abonelik gerekli 139
Faturalar, bilançoya eşdeğer belge olarak kabul edilir mi? Abonelik gerekli 153
Hangi durumda "bilanço bilgileri tablosu"nun sunulması yeterlidir? Abonelik gerekli 303
 
<< Başa Dön < Önceki 1 2 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 50 Toplam: 97
[ Geri ] [ Yukarı ]

Kategoriler

Tüm İhale Kararları
Adli Sicil Kaydı
Alt Yüklenici
Alternatif Teklif
Anahtar Personel
Analizler
Araç Kiralama
Aritmetik Hata
Arşiv Kararlar
Asgari İşçilik Maliyeti
Aşırı Düşük
Aşırı Düşük (Hizmet Alımları)
Aşırı Düşük (Mal Alımları)
Aşırı Düşük (Yapım İşleri)
Banka Referans Mektubu
Belediyeler
Belli İstekliler
Benzer İş
Benzer İş (Hizmet Alımları)
Benzer İş (Mal Alımları)
Benzer İş (Yapım İşleri)
Bilanço
Bilgi ve Belge Eksikliği
Birden Fazla Teklif
Çalıştırılması Öngörülen Personel
Çerçeve Sözleşmesi
Cezalar (Müeyyide)
Ciro (İş Hacmi)
Çöp İhaleleri
Danışmanlık İhaleleri
Demonstrasyon
Diploma / Mezuniyet Belgesi
Diğer
Doğrudan Temin
Düzeltici İşlem
Düzeltme İlanı
Düzenleyici Kararlar
E-İhale
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
EKAP’tan Doküman İndirme
Elektronik Eksiltme
En Avantajlı Teklif
Eşit Teklifler
Faaliyet Alanı (iştigal)
Faaliyet Belgesi
Fazla Mesai
Fiyat Dışı Unsurlar
Fiyat Farkı
Fokotopi Belge
Geçici Teminat
Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri
Giyim Bedelleri
Hakediş
Hizmet Alımları
Hizmet Yeterlilik Belgesi
idari Şartname
ihale Dokümanları
ihale Dokümanı Hakkında Açıklama
ihale iptal Nedenleri
ihale Komisyonu
ihale Türleri
ihale Yetkilisi
ihalelerden Elenme Nedenleri
ihaleye Katılamayacak Olanlar
ihaleye Katılımı Sınırlananlar
ilaçlama
ilanlar
imalatçı ve Yetkili Satıcı Belgeleri
imza Sirküleri
istisnalar
itirazlar / Şikayetler
itirazlar / Şikayetler (Kamu İhale Kurumuna)
itirazlar / Şikayetler (İdareye)
iş Artışı ve iş Eksilişi
iş Denetleme
iş Deneyim (Alt Yüklenici)
iş Deneyim Belgeleri
iş Deneyim Belgeleri (Hizmet Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Mal Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Yapım İşleri)
iş Durum
iş Ortaklığı (Ortak Girişim)
iş ve Meslek Ahlakına Aykırı Davranışlar
iş Yönetme
işçilik Hesaplama
Kalite Belgeleri
Kamu Davası
Kamu İhale Kanunu Kapsamında Olan İdareler
Kamu Zararı
Kapasite Raporu
Kâr Öngörülmesi
Katalog
Kesin Teminat
Kesinleşen İhale Kararı
Komisyon Kararı
Konsorsiyum
Kontrol Aracı
Kıdem ve İhbar Tazminatı
Kısmi Kabul
Kısmi Teklif
Mahkeme Kararları
Makina - Ekipman (Araçlar)
Mal Alımları
Mali Sorumluluk Sigortası
Noter Onaylı / Aslının Aynıdır Şerhli Belgeler
Numuneler
Ön Mali Kontrol
Ortaklık Durum Belgesi
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-b Maddesine Göre)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-f Maddesine Göre)
Personel Taşıma
Rekabet
Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi
Sağlık İhaleleri
Sigorta Giderleri
Sigorta Prim Oranları
Sosyal Güvenlik Prim Borcu (SGK Borcu)
Sözleşme
Sözleşme Devri
Sözleşme Feshi
Sözleşme Tasarısı
Standart Formlar
Sınır Değer
Tanımlar
Tebligat
Tebliğ ve Şikayet Süreleri
Teklif Cetveli
Teklif Edilen Fiyatlar
Teklif Fiyata Dahil Masraflar
Teklif Geçerlilik Süresi
Teklif Mektubu
Teklif Zarfı
Tekliflerin Değerlendirilmesi
Teknik Şartname
Temel İlkeler
Ticaret Sicil Gazetesi
Türkak
Unvan Değişikliği
Vekaletname
Vergi Borcu
Vergi Matrahı
Yabancı Belgeler
Yabancı İstekli
Yaklaşık Maliyet
Yapım İşleri
Yasaklılık
İdare Mahkemesi Kararları
Yemek ve Yol Ücretleri
Yemek İhaleleri
Yerli istekli
Yeterlilik Kriterleri
Yetkili Satıcı Belgesi
Zeyilname
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri