Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 11.484 Karar
 - Bu Hafta (26.09-01.10): 2
 - Geçen Hafta(19.09-25.09): 14
 - Bu Ay (Ekim): 0
 - Geçen Ay (Eylül): 37
Kategori: 155
Haberler: 619

Abone İstatistiği

13 misafir ve 5 abone bağlı
Abone Sayısı: 8520
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 3,30
  - Bronz (3 ay): % 0,55
  - Gümüş (6 ay): % 1,10
  - Altın (12 ay): % 24,73
  - Kamu Altın (12 ay): % 70,33
Ziyaretçi Sayısı: 4.635.310
Tüm İhale Kararları

Aşağıda, yayınlanmış olan bütün kararların konu başlıklarını görebilirsiniz.

Yayımlanmış olan kararları görmek için ilgili konu başlığına tıklayınız, ya da aşağıdaki konu başlıklarında aradığınız konuyu bulamıyorsanız soldaki menuden arama yapabilirsiniz.

Sitemize abone değilseniz aşağıdaki konu başlıklarını ve sitemizin arama özelliğini kullanamazsınız. Abone olmak için lütfen tıklayınız.

Sitemize abone iseniz kararları görebilmek ve sitemizin diğer özelliklerini kullanabilmeniz için lütfen soldaki formu kullanarak giriş yapınız.

Kategori Başlığı Öğe Sayısı
Adli Sicil Kaydı 12
Alt Yüklenici 98
Alternatif Teklif 7
Anahtar Personel 2
Analizler 104
Araç Kiralama 46
Aritmetik Hata 61
Arşiv Kararlar 0
Asgari İşçilik Maliyeti 9
Aşırı Düşük 664
Aşırı Düşük (Hizmet Alımları) 197
Aşırı Düşük (Mal Alımları) 19
Aşırı Düşük (Yapım İşleri) 200
Banka Referans Mektubu 61
Belediyeler 6
Belli İstekliler 26
Benzer İş 129
Benzer İş (Hizmet Alımları) 26
Benzer İş (Mal Alımları) 2
Benzer İş (Yapım İşleri) 111
Bilanço 104
Bilgi ve Belge Eksikliği 198
Birden Fazla Teklif 70
Çalıştırılması Öngörülen Personel 50
Çerçeve Sözleşmesi 15
Cezalar (Müeyyide) 89
Ciro (İş Hacmi) 115
Çöp İhaleleri 21
Damga Vergisi 6
Danışmanlık İhaleleri 71
Demonstrasyon 17
Diploma / Mezuniyet Belgesi 57
Diğer 216
Doğrudan Temin 14
Düzeltici İşlem 11
Düzeltme İlanı 11
Düzenleyici Kararlar 2
E-İhale 117
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) 54
EKAP’tan Doküman İndirme 6
Elektronik Eksiltme 6
En Avantajlı Teklif 48
Eşit Teklifler 20
Faaliyet Alanı (iştigal) 36
Faaliyet Belgesi 8
Fazla Mesai 15
Fiyat Dışı Unsurlar 73
Fiyat Farkı 95
Fokotopi Belge 7
Geçici Teminat 277
Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri 32
Giyim Bedelleri 7
Hakediş 133
Hizmet Alımları 217
Hizmet Yeterlilik Belgesi 12
idari Şartname 7
ihale Dokümanları 88
ihale Dokümanı Hakkında Açıklama 7
ihale iptal Nedenleri 202
ihale Komisyonu 82
ihale Türleri 48
ihale Yetkilisi 21
ihalelerden Elenme Nedenleri 13
ihaleye Katılamayacak Olanlar 12
ihaleye Katılımı Sınırlananlar 36
ilaçlama 2
ilanlar 29
imalatçı ve Yetkili Satıcı Belgeleri 39
imza Sirküleri 33
istisnalar 13
itirazlar / Şikayetler 224
itirazlar / Şikayetler (Kamu İhale Kurumuna) 141
itirazlar / Şikayetler (İdareye) 140
iş Artışı ve iş Eksilişi 44
iş Denetleme 49
iş Deneyim (Alt Yüklenici) 68
iş Deneyim Belgeleri 403
iş Deneyim Belgeleri (Hizmet Alımları) 125
iş Deneyim Belgeleri (Mal Alımları) 38
iş Deneyim Belgeleri (Yapım İşleri) 111
iş Durum 26
iş Ortaklığı (Ortak Girişim) 51
iş ve Meslek Ahlakına Aykırı Davranışlar 28
iş Yönetme 20
işçilik Hesaplama 32
Kalite Belgeleri 60
Kamu Davası 105
Kamu İhale Kanunu Kapsamında Olan İdareler 4
Kamu Zararı 5
Kapasite Raporu 9
Kâr Öngörülmesi 8
Katalog 38
Kesin Teminat 61
Kesinleşen İhale Kararı 39
Komisyon Kararı 26
Konsorsiyum 11
Kontrol Aracı 18
Kıdem ve İhbar Tazminatı 14
Kısmi Kabul 4
Kısmi Teklif 107
Mahkeme Kararları 19
Makina - Ekipman (Araçlar) 75
Mal Alımları 163
Mali Sorumluluk Sigortası 5
Noter Onaylı / Aslının Aynıdır Şerhli Belgeler 64
Numuneler 58
Ön Mali Kontrol 17
Ortaklık Tespit Belgesi (Ortaklık Durum Belgesi) 61
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler 65
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-b Maddesine Göre) 27
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-f Maddesine Göre) 6
Personel Taşıma 26
Rekabet 81
Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi 8
Sağlık İhaleleri 28
Sigorta Giderleri 4
Sigorta Prim Oranları 13
Sosyal Güvenlik Prim Borcu (SGK Borcu) 28
Sözleşme 168
Sözleşme Devri 7
Sözleşme Feshi 21
Sözleşme Tasarısı 6
Standart Formlar 5
Süre Uzatımı 14
Sınır Değer 57
Tanımlar 12
Tebligat 71
Tebliğ ve Şikayet Süreleri 21
Teklif Cetveli 247
Teklif Edilen Fiyatlar 25
Teklif Fiyata Dahil Masraflar 67
Teklif Geçerlilik Süresi 54
Teklif Mektubu 227
Teklif Zarfı 116
Tekliflerin Değerlendirilmesi 226
Teknik Şartname 30
Temel İlkeler 13
Ticaret Sicil Gazetesi 73
Türkak 12
Unvan Değişikliği 5
Vekaletname 22
Vergi Borcu 60
Vergi Matrahı 0
Yabancı Belgeler 36
Yabancı İstekli 6
Yaklaşık Maliyet 189
Yapım İşleri 205
Yasaklılık 309
İdare Mahkemesi Kararları 386
Yemek ve Yol Ücretleri 40
Yemek İhaleleri 78
Yerli istekli 3
Yeterlilik Kriterleri 80
Yetkili Satıcı Belgesi 12
Zeyilname 45
Toplam: 11.484
[ Geri ] [ Yukarı ]

Kategoriler

Tüm İhale Kararları
Adli Sicil Kaydı
Alt Yüklenici
Alternatif Teklif
Anahtar Personel
Analizler
Araç Kiralama
Aritmetik Hata
Arşiv Kararlar
Asgari İşçilik Maliyeti
Aşırı Düşük
Aşırı Düşük (Hizmet Alımları)
Aşırı Düşük (Mal Alımları)
Aşırı Düşük (Yapım İşleri)
Banka Referans Mektubu
Belediyeler
Belli İstekliler
Benzer İş
Benzer İş (Hizmet Alımları)
Benzer İş (Mal Alımları)
Benzer İş (Yapım İşleri)
Bilanço
Bilgi ve Belge Eksikliği
Birden Fazla Teklif
Çalıştırılması Öngörülen Personel
Çerçeve Sözleşmesi
Cezalar (Müeyyide)
Ciro (İş Hacmi)
Çöp İhaleleri
Damga Vergisi
Danışmanlık İhaleleri
Demonstrasyon
Diploma / Mezuniyet Belgesi
Diğer
Doğrudan Temin
Düzeltici İşlem
Düzeltme İlanı
Düzenleyici Kararlar
E-İhale
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
EKAP’tan Doküman İndirme
Elektronik Eksiltme
En Avantajlı Teklif
Eşit Teklifler
Faaliyet Alanı (iştigal)
Faaliyet Belgesi
Fazla Mesai
Fiyat Dışı Unsurlar
Fiyat Farkı
Fokotopi Belge
Geçici Teminat
Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri
Giyim Bedelleri
Hakediş
Hizmet Alımları
Hizmet Yeterlilik Belgesi
idari Şartname
ihale Dokümanları
ihale Dokümanı Hakkında Açıklama
ihale iptal Nedenleri
ihale Komisyonu
ihale Türleri
ihale Yetkilisi
ihalelerden Elenme Nedenleri
ihaleye Katılamayacak Olanlar
ihaleye Katılımı Sınırlananlar
ilaçlama
ilanlar
imalatçı ve Yetkili Satıcı Belgeleri
imza Sirküleri
istisnalar
itirazlar / Şikayetler
itirazlar / Şikayetler (Kamu İhale Kurumuna)
itirazlar / Şikayetler (İdareye)
iş Artışı ve iş Eksilişi
iş Denetleme
iş Deneyim (Alt Yüklenici)
iş Deneyim Belgeleri
iş Deneyim Belgeleri (Hizmet Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Mal Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Yapım İşleri)
iş Durum
iş Ortaklığı (Ortak Girişim)
iş ve Meslek Ahlakına Aykırı Davranışlar
iş Yönetme
işçilik Hesaplama
Kalite Belgeleri
Kamu Davası
Kamu İhale Kanunu Kapsamında Olan İdareler
Kamu Zararı
Kapasite Raporu
Kâr Öngörülmesi
Katalog
Kesin Teminat
Kesinleşen İhale Kararı
Komisyon Kararı
Konsorsiyum
Kontrol Aracı
Kıdem ve İhbar Tazminatı
Kısmi Kabul
Kısmi Teklif
Mahkeme Kararları
Makina - Ekipman (Araçlar)
Mal Alımları
Mali Sorumluluk Sigortası
Noter Onaylı / Aslının Aynıdır Şerhli Belgeler
Numuneler
Ön Mali Kontrol
Ortaklık Tespit Belgesi (Ortaklık Durum Belgesi)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-b Maddesine Göre)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-f Maddesine Göre)
Personel Taşıma
Rekabet
Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi
Sağlık İhaleleri
Sigorta Giderleri
Sigorta Prim Oranları
Sosyal Güvenlik Prim Borcu (SGK Borcu)
Sözleşme
Sözleşme Devri
Sözleşme Feshi
Sözleşme Tasarısı
Standart Formlar
Süre Uzatımı
Sınır Değer
Tanımlar
Tebligat
Tebliğ ve Şikayet Süreleri
Teklif Cetveli
Teklif Edilen Fiyatlar
Teklif Fiyata Dahil Masraflar
Teklif Geçerlilik Süresi
Teklif Mektubu
Teklif Zarfı
Tekliflerin Değerlendirilmesi
Teknik Şartname
Temel İlkeler
Ticaret Sicil Gazetesi
Türkak
Unvan Değişikliği
Vekaletname
Vergi Borcu
Vergi Matrahı
Yabancı Belgeler
Yabancı İstekli
Yaklaşık Maliyet
Yapım İşleri
Yasaklılık
İdare Mahkemesi Kararları
Yemek ve Yol Ücretleri
Yemek İhaleleri
Yerli istekli
Yeterlilik Kriterleri
Yetkili Satıcı Belgesi
Zeyilname
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri