Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 9518
 - Bu Hafta (22.10-22.10): 0
 - Geçen Hafta(15.10-21.10): 9
 - Bu Ay (Ekim): 23
 - Geçen Ay (Eylül): 48
Kategori: 151
Haberler: 415
Web Bağlantıları: 607

Abone İstatistiği

14 misafir ve 7 abone bağlı
Abone Sayısı: 7580
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 3,38
  - Bronz (3 ay): % 2,03
  - Gümüş (6 ay): % 1,35
  - Altın (12 ay): % 36,82
  - Kamu Altın (12 ay): % 56,42
Ziyaretçi Sayısı: 2.617.746
Tüm İhale Kararları

Aşağıda, yayınlanmış olan bütün kararların konu başlıklarını görebilirsiniz.

Yayımlanmış olan kararları görmek için ilgili konu başlığına tıklayınız, ya da aşağıdaki konu başlıklarında aradığınız konuyu bulamıyorsanız soldaki menuden arama yapabilirsiniz.

Sitemize abone değilseniz aşağıdaki konu başlıklarını ve sitemizin arama özelliğini kullanamazsınız. Abone olmak için lütfen tıklayınız.

Sitemize abone iseniz kararları görebilmek ve sitemizin diğer özelliklerini kullanabilmeniz için lütfen soldaki formu kullanarak giriş yapınız.

Kategori Başlığı Öğe Sayısı
Adli Sicil Kaydı 9
Alt Yüklenici 67
Alternatif Teklif 7
Anahtar Personel 2
Analizler 104
Araç Kiralama 29
Aritmetik Hata 49
Arşiv Kararlar 0
Asgari İşçilik Maliyeti 26
Aşırı Düşük 553
Aşırı Düşük (Hizmet Alımları) 207
Aşırı Düşük (Mal Alımları) 21
Aşırı Düşük (Yapım İşleri) 175
Banka Referans Mektubu 54
Belediyeler 6
Belli İstekliler 24
Benzer İş 112
Benzer İş (Hizmet Alımları) 27
Benzer İş (Mal) 2
Benzer İş (Yapım İşleri) 84
Bilanço 90
Bilgi ve Belge Eksikliği 181
Birden Fazla Teklif 60
Çalıştırılması Öngörülen Personel 43
Çerçeve Sözleşmesi 15
Cezalar (Müeyyide) 70
Ciro (İş Hacmi) 94
Çöp İhaleleri 21
Danışmanlık İhaleleri 52
Demonstrasyon 15
Diploma / Mezuniyet Belgesi 52
Diğer 187
Doğrudan Temin 12
Düzeltici İşlem 11
Düzeltme İlanı 11
Düzenleyici Kararlar 3
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) 31
En Avantajlı Teklif 38
Eşit Teklifler 20
Faaliyet Alanı (iştigal) 22
Faaliyet Belgesi 13
Fazla Mesai 15
Fiyat Dışı Unsurlar 39
Fiyat Farkı 65
Fokotopi Belge 7
Geçici Teminat 213
Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri 26
Giyim Bedelleri 6
Hakediş 76
Hizmet Alımları 192
Hizmet Yeterlilik Belgesi 11
idari Şartname 6
ihale Dokümanları 77
ihale Dokümanı Hakkında Açıklama 5
ihale Dokümanı Satın Alma 35
ihale iptal Nedenleri 175
ihale Komisyonu 69
ihale Türleri 31
ihale Yetkilisi 19
ihalelerden Elenme Nedenleri 13
ihaleye Katılamayacak Olanlar 10
ihaleye Katılımı Sınırlananlar 34
ilaçlama 2
ilanlar 29
imalatçı ve Yetkili Satıcı Belgeleri 37
imza Sirküleri 23
istisnalar 12
itirazlar / Şikayetler 179
itirazlar / Şikayetler (Kamu İhale Kurumuna) 119
itirazlar / Şikayetler (İdareye) 118
iş Artışı ve iş Eksilişi 32
iş Denetleme 44
iş Deneyim (Alt Yüklenici) 52
iş Deneyim Belgeleri 331
iş Deneyim Belgeleri (Hizmet Alımları) 95
iş Deneyim Belgeleri (Mal Alımları) 36
iş Deneyim Belgeleri (Yapım İşleri) 97
iş Durum 19
iş Ortaklığı (Ortak Girişim) 42
iş ve Meslek Ahlakına Aykırı Davranışlar 27
iş Yönetme 16
işçilik Hesaplama 30
Kalite Belgeleri 56
Kamu Davası 90
Kamu İhale Kanunu Kapsamında Olan İdareler 4
Kamu Zararı 3
Kapasite Raporu 8
Kâr Öngörülmesi 8
Katalog 38
Kesin Teminat 31
Kesinleşen İhale Kararı 35
Komisyon Kararı 20
Konsorsiyum 9
Kontrol Aracı 18
Kıdem ve İhbar Tazminatı 11
Kısmi Kabul 3
Kısmi Teklif 87
Mahkeme Kararları 16
Makina - Ekipman (Araçlar) 135
Mal Alımları 141
Mali Sorumluluk Sigortası 9
Noter Onaylı / Aslının Aynıdır Şerhli Belgeler 62
Numuneler 42
Ön Mali Kontrol 14
Ortaklık Durum Belgesi 44
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler 60
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-b Maddesine Göre) 26
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-f Maddesine Göre) 6
Personel Taşıma 20
Rekabet 64
Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi 8
Sağlık İhaleleri 27
Sigorta Giderleri 4
Sigorta Prim Oranları 13
Sosyal Güvenlik Prim Borcu (SGK Borcu) 26
Sözleşme 135
Sözleşme Devri 7
Sözleşme Feshi 8
Sözleşme Tasarısı 4
Standart Formlar 5
Sınır Değer 37
Tanımlar 12
Tebligat 64
Tebliğ ve Şikayet Süreleri 21
Teklif Cetveli 228
Teklif Edilen Fiyatlar 25
Teklif Fiyata Dahil Masraflar 62
Teklif Geçerlilik Süresi 43
Teklif Mektubu 212
Teklif Zarfı 102
Tekliflerin Değerlendirilmesi 193
Teknik Şartname 24
Temel İlkeler 10
Ticaret Sicil Gazetesi 71
Türkak 12
Unvan Değişikliği 5
Vekaletname 18
Vergi Borcu 48
Vergi Matrahı 0
Yabancı Belgeler 35
Yabancı İstekli 6
Yaklaşık Maliyet 161
Yapım İşleri 122
Yasaklılık 208
İdare Mahkemesi Kararları 386
Yemek ve Yol Ücretleri 39
Yemek İhaleleri 62
Yerli istekli 2
Yeterlilik Kriterleri 63
Yetkili Satıcı Belgesi 10
Zeyilname 40
Toplam: 9518
[ Geri ] [ Yukarı ]

Kategoriler

Tüm İhale Kararları
Adli Sicil Kaydı
Alt Yüklenici
Alternatif Teklif
Anahtar Personel
Analizler
Araç Kiralama
Aritmetik Hata
Arşiv Kararlar
Asgari İşçilik Maliyeti
Aşırı Düşük
Aşırı Düşük (Hizmet Alımları)
Aşırı Düşük (Mal Alımları)
Aşırı Düşük (Yapım İşleri)
Banka Referans Mektubu
Belediyeler
Belli İstekliler
Benzer İş
Benzer İş (Hizmet Alımları)
Benzer İş (Mal)
Benzer İş (Yapım İşleri)
Bilanço
Bilgi ve Belge Eksikliği
Birden Fazla Teklif
Çalıştırılması Öngörülen Personel
Çerçeve Sözleşmesi
Cezalar (Müeyyide)
Ciro (İş Hacmi)
Çöp İhaleleri
Danışmanlık İhaleleri
Demonstrasyon
Diploma / Mezuniyet Belgesi
Diğer
Doğrudan Temin
Düzeltici İşlem
Düzeltme İlanı
Düzenleyici Kararlar
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
En Avantajlı Teklif
Eşit Teklifler
Faaliyet Alanı (iştigal)
Faaliyet Belgesi
Fazla Mesai
Fiyat Dışı Unsurlar
Fiyat Farkı
Fokotopi Belge
Geçici Teminat
Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri
Giyim Bedelleri
Hakediş
Hizmet Alımları
Hizmet Yeterlilik Belgesi
idari Şartname
ihale Dokümanları
ihale Dokümanı Hakkında Açıklama
ihale Dokümanı Satın Alma
ihale iptal Nedenleri
ihale Komisyonu
ihale Türleri
ihale Yetkilisi
ihalelerden Elenme Nedenleri
ihaleye Katılamayacak Olanlar
ihaleye Katılımı Sınırlananlar
ilaçlama
ilanlar
imalatçı ve Yetkili Satıcı Belgeleri
imza Sirküleri
istisnalar
itirazlar / Şikayetler
itirazlar / Şikayetler (Kamu İhale Kurumuna)
itirazlar / Şikayetler (İdareye)
iş Artışı ve iş Eksilişi
iş Denetleme
iş Deneyim (Alt Yüklenici)
iş Deneyim Belgeleri
iş Deneyim Belgeleri (Hizmet Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Mal Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Yapım İşleri)
iş Durum
iş Ortaklığı (Ortak Girişim)
iş ve Meslek Ahlakına Aykırı Davranışlar
iş Yönetme
işçilik Hesaplama
Kalite Belgeleri
Kamu Davası
Kamu İhale Kanunu Kapsamında Olan İdareler
Kamu Zararı
Kapasite Raporu
Kâr Öngörülmesi
Katalog
Kesin Teminat
Kesinleşen İhale Kararı
Komisyon Kararı
Konsorsiyum
Kontrol Aracı
Kıdem ve İhbar Tazminatı
Kısmi Kabul
Kısmi Teklif
Mahkeme Kararları
Makina - Ekipman (Araçlar)
Mal Alımları
Mali Sorumluluk Sigortası
Noter Onaylı / Aslının Aynıdır Şerhli Belgeler
Numuneler
Ön Mali Kontrol
Ortaklık Durum Belgesi
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-b Maddesine Göre)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-f Maddesine Göre)
Personel Taşıma
Rekabet
Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi
Sağlık İhaleleri
Sigorta Giderleri
Sigorta Prim Oranları
Sosyal Güvenlik Prim Borcu (SGK Borcu)
Sözleşme
Sözleşme Devri
Sözleşme Feshi
Sözleşme Tasarısı
Standart Formlar
Sınır Değer
Tanımlar
Tebligat
Tebliğ ve Şikayet Süreleri
Teklif Cetveli
Teklif Edilen Fiyatlar
Teklif Fiyata Dahil Masraflar
Teklif Geçerlilik Süresi
Teklif Mektubu
Teklif Zarfı
Tekliflerin Değerlendirilmesi
Teknik Şartname
Temel İlkeler
Ticaret Sicil Gazetesi
Türkak
Unvan Değişikliği
Vekaletname
Vergi Borcu
Vergi Matrahı
Yabancı Belgeler
Yabancı İstekli
Yaklaşık Maliyet
Yapım İşleri
Yasaklılık
İdare Mahkemesi Kararları
Yemek ve Yol Ücretleri
Yemek İhaleleri
Yerli istekli
Yeterlilik Kriterleri
Yetkili Satıcı Belgesi
Zeyilname
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri