Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 10.393 Karar
 - Bu Hafta (21.09-23.09): 0
 - Geçen Hafta(14.09-20.09): 11
 - Bu Ay (Eylül): 30
 - Geçen Ay (Ağustos): 29
Kategori: 155
Haberler: 487
Web Bağlantıları: 607

Abone İstatistiği

19 misafir ve 8 abone bağlı
Abone Sayısı: 8038
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 4,90
  - Bronz (3 ay): % 1,96
  - Gümüş (6 ay): % 1,47
  - Altın (12 ay): % 31,37
  - Kamu Altın (12 ay): % 60,29
Ziyaretçi Sayısı: 6.015.567
Tüm İhale Kararları

Aşağıda, yayınlanmış olan bütün kararların konu başlıklarını görebilirsiniz.

Yayımlanmış olan kararları görmek için ilgili konu başlığına tıklayınız, ya da aşağıdaki konu başlıklarında aradığınız konuyu bulamıyorsanız soldaki menuden arama yapabilirsiniz.

Sitemize abone değilseniz aşağıdaki konu başlıklarını ve sitemizin arama özelliğini kullanamazsınız. Abone olmak için lütfen tıklayınız.

Sitemize abone iseniz kararları görebilmek ve sitemizin diğer özelliklerini kullanabilmeniz için lütfen soldaki formu kullanarak giriş yapınız.

Kategori Başlığı Öğe Sayısı
Adli Sicil Kaydı 12
Alt Yüklenici 69
Alternatif Teklif 7
Anahtar Personel 2
Analizler 104
Araç Kiralama 35
Aritmetik Hata 54
Arşiv Kararlar 0
Asgari İşçilik Maliyeti 5
Aşırı Düşük 613
Aşırı Düşük (Hizmet Alımları) 188
Aşırı Düşük (Mal Alımları) 22
Aşırı Düşük (Yapım İşleri) 183
Banka Referans Mektubu 57
Belediyeler 6
Belli İstekliler 26
Benzer İş 119
Benzer İş (Hizmet Alımları) 25
Benzer İş (Mal Alımları) 2
Benzer İş (Yapım İşleri) 94
Bilanço 97
Bilgi ve Belge Eksikliği 186
Birden Fazla Teklif 65
Çalıştırılması Öngörülen Personel 48
Çerçeve Sözleşmesi 15
Cezalar (Müeyyide) 80
Ciro (İş Hacmi) 100
Çöp İhaleleri 21
Damga Vergisi 14
Danışmanlık İhaleleri 59
Demonstrasyon 16
Diploma / Mezuniyet Belgesi 54
Diğer 198
Doğrudan Temin 13
Düzeltici İşlem 11
Düzeltme İlanı 11
Düzenleyici Kararlar 1
E-İhale 57
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) 41
EKAP’tan Doküman İndirme 5
Elektronik Eksiltme 6
En Avantajlı Teklif 41
Eşit Teklifler 22
Faaliyet Alanı (iştigal) 26
Faaliyet Belgesi 8
Fazla Mesai 15
Fiyat Dışı Unsurlar 43
Fiyat Farkı 76
Fokotopi Belge 7
Geçici Teminat 249
Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri 28
Giyim Bedelleri 7
Hakediş 99
Hizmet Alımları 206
Hizmet Yeterlilik Belgesi 12
idari Şartname 6
ihale Dokümanları 80
ihale Dokümanı Hakkında Açıklama 7
ihale iptal Nedenleri 195
ihale Komisyonu 73
ihale Türleri 34
ihale Yetkilisi 20
ihalelerden Elenme Nedenleri 13
ihaleye Katılamayacak Olanlar 11
ihaleye Katılımı Sınırlananlar 35
ilaçlama 2
ilanlar 29
imalatçı ve Yetkili Satıcı Belgeleri 37
imza Sirküleri 26
istisnalar 13
itirazlar / Şikayetler 204
itirazlar / Şikayetler (Kamu İhale Kurumuna) 130
itirazlar / Şikayetler (İdareye) 126
iş Artışı ve iş Eksilişi 36
iş Denetleme 46
iş Deneyim (Alt Yüklenici) 60
iş Deneyim Belgeleri 369
iş Deneyim Belgeleri (Hizmet Alımları) 107
iş Deneyim Belgeleri (Mal Alımları) 36
iş Deneyim Belgeleri (Yapım İşleri) 103
iş Durum 22
iş Ortaklığı (Ortak Girişim) 44
iş ve Meslek Ahlakına Aykırı Davranışlar 27
iş Yönetme 17
işçilik Hesaplama 32
Kalite Belgeleri 58
Kamu Davası 99
Kamu İhale Kanunu Kapsamında Olan İdareler 4
Kamu Zararı 5
Kapasite Raporu 9
Kâr Öngörülmesi 8
Katalog 38
Kesin Teminat 49
Kesinleşen İhale Kararı 35
Komisyon Kararı 24
Konsorsiyum 9
Kontrol Aracı 18
Kıdem ve İhbar Tazminatı 14
Kısmi Kabul 3
Kısmi Teklif 98
Mahkeme Kararları 18
Makina - Ekipman (Araçlar) 146
Mal Alımları 153
Mali Sorumluluk Sigortası 5
Noter Onaylı / Aslının Aynıdır Şerhli Belgeler 64
Numuneler 49
Ön Mali Kontrol 16
Ortaklık Durum Belgesi 46
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler 63
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-b Maddesine Göre) 27
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-f Maddesine Göre) 6
Personel Taşıma 21
Rekabet 70
Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi 8
Sağlık İhaleleri 27
Sigorta Giderleri 4
Sigorta Prim Oranları 13
Sosyal Güvenlik Prim Borcu (SGK Borcu) 27
Sözleşme 141
Sözleşme Devri 7
Sözleşme Feshi 16
Sözleşme Tasarısı 5
Standart Formlar 5
Süre Uzatımı 10
Sınır Değer 55
Tanımlar 12
Tebligat 67
Tebliğ ve Şikayet Süreleri 21
Teklif Cetveli 241
Teklif Edilen Fiyatlar 25
Teklif Fiyata Dahil Masraflar 64
Teklif Geçerlilik Süresi 46
Teklif Mektubu 220
Teklif Zarfı 108
Tekliflerin Değerlendirilmesi 207
Teknik Şartname 26
Temel İlkeler 11
Ticaret Sicil Gazetesi 88
Türkak 12
Unvan Değişikliği 5
Vekaletname 21
Vergi Borcu 55
Vergi Matrahı 0
Yabancı Belgeler 35
Yabancı İstekli 6
Yaklaşık Maliyet 171
Yapım İşleri 142
Yasaklılık 261
İdare Mahkemesi Kararları 386
Yemek ve Yol Ücretleri 40
Yemek İhaleleri 65
Yerli istekli 3
Yeterlilik Kriterleri 74
Yetkili Satıcı Belgesi 12
Zeyilname 43
Toplam: 10.393
[ Geri ] [ Yukarı ]

Kategoriler

Tüm İhale Kararları
Adli Sicil Kaydı
Alt Yüklenici
Alternatif Teklif
Anahtar Personel
Analizler
Araç Kiralama
Aritmetik Hata
Arşiv Kararlar
Asgari İşçilik Maliyeti
Aşırı Düşük
Aşırı Düşük (Hizmet Alımları)
Aşırı Düşük (Mal Alımları)
Aşırı Düşük (Yapım İşleri)
Banka Referans Mektubu
Belediyeler
Belli İstekliler
Benzer İş
Benzer İş (Hizmet Alımları)
Benzer İş (Mal Alımları)
Benzer İş (Yapım İşleri)
Bilanço
Bilgi ve Belge Eksikliği
Birden Fazla Teklif
Çalıştırılması Öngörülen Personel
Çerçeve Sözleşmesi
Cezalar (Müeyyide)
Ciro (İş Hacmi)
Çöp İhaleleri
Damga Vergisi
Danışmanlık İhaleleri
Demonstrasyon
Diploma / Mezuniyet Belgesi
Diğer
Doğrudan Temin
Düzeltici İşlem
Düzeltme İlanı
Düzenleyici Kararlar
E-İhale
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
EKAP’tan Doküman İndirme
Elektronik Eksiltme
En Avantajlı Teklif
Eşit Teklifler
Faaliyet Alanı (iştigal)
Faaliyet Belgesi
Fazla Mesai
Fiyat Dışı Unsurlar
Fiyat Farkı
Fokotopi Belge
Geçici Teminat
Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri
Giyim Bedelleri
Hakediş
Hizmet Alımları
Hizmet Yeterlilik Belgesi
idari Şartname
ihale Dokümanları
ihale Dokümanı Hakkında Açıklama
ihale iptal Nedenleri
ihale Komisyonu
ihale Türleri
ihale Yetkilisi
ihalelerden Elenme Nedenleri
ihaleye Katılamayacak Olanlar
ihaleye Katılımı Sınırlananlar
ilaçlama
ilanlar
imalatçı ve Yetkili Satıcı Belgeleri
imza Sirküleri
istisnalar
itirazlar / Şikayetler
itirazlar / Şikayetler (Kamu İhale Kurumuna)
itirazlar / Şikayetler (İdareye)
iş Artışı ve iş Eksilişi
iş Denetleme
iş Deneyim (Alt Yüklenici)
iş Deneyim Belgeleri
iş Deneyim Belgeleri (Hizmet Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Mal Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Yapım İşleri)
iş Durum
iş Ortaklığı (Ortak Girişim)
iş ve Meslek Ahlakına Aykırı Davranışlar
iş Yönetme
işçilik Hesaplama
Kalite Belgeleri
Kamu Davası
Kamu İhale Kanunu Kapsamında Olan İdareler
Kamu Zararı
Kapasite Raporu
Kâr Öngörülmesi
Katalog
Kesin Teminat
Kesinleşen İhale Kararı
Komisyon Kararı
Konsorsiyum
Kontrol Aracı
Kıdem ve İhbar Tazminatı
Kısmi Kabul
Kısmi Teklif
Mahkeme Kararları
Makina - Ekipman (Araçlar)
Mal Alımları
Mali Sorumluluk Sigortası
Noter Onaylı / Aslının Aynıdır Şerhli Belgeler
Numuneler
Ön Mali Kontrol
Ortaklık Durum Belgesi
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-b Maddesine Göre)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-f Maddesine Göre)
Personel Taşıma
Rekabet
Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi
Sağlık İhaleleri
Sigorta Giderleri
Sigorta Prim Oranları
Sosyal Güvenlik Prim Borcu (SGK Borcu)
Sözleşme
Sözleşme Devri
Sözleşme Feshi
Sözleşme Tasarısı
Standart Formlar
Süre Uzatımı
Sınır Değer
Tanımlar
Tebligat
Tebliğ ve Şikayet Süreleri
Teklif Cetveli
Teklif Edilen Fiyatlar
Teklif Fiyata Dahil Masraflar
Teklif Geçerlilik Süresi
Teklif Mektubu
Teklif Zarfı
Tekliflerin Değerlendirilmesi
Teknik Şartname
Temel İlkeler
Ticaret Sicil Gazetesi
Türkak
Unvan Değişikliği
Vekaletname
Vergi Borcu
Vergi Matrahı
Yabancı Belgeler
Yabancı İstekli
Yaklaşık Maliyet
Yapım İşleri
Yasaklılık
İdare Mahkemesi Kararları
Yemek ve Yol Ücretleri
Yemek İhaleleri
Yerli istekli
Yeterlilik Kriterleri
Yetkili Satıcı Belgesi
Zeyilname
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri