Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 9868
 - Bu Hafta (23.09-23.09): 0
 - Geçen Hafta(16.09-22.09): 0
 - Bu Ay (Eylül): 11
 - Geçen Ay (Ağustos): 25
Kategori: 153
Haberler: 464
Web Bağlantıları: 607

Abone İstatistiği

5 misafir ve 2 abone bağlı
Abone Sayısı: 7801
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 6,55
  - Bronz (3 ay): % 2,18
  - Gümüş (6 ay): % 2,62
  - Altın (12 ay): % 27,51
  - Kamu Altın (12 ay): % 61,14
Ziyaretçi Sayısı: 6.762.248
Yaklaşık Maliyet
İhale Türü İhale Usulü
Başlığı Filtrele     Sırala 
 
Öğe Başlığı Tıklamalar
Başka idarece veya aynı idare tarafından daha önce yapılan ve aynı nitelikte gerçekleşen daha önceki ihalede, ihale üzerine kalan firmanın teklifleri yaklaşık maliyet hazırlanırken dikkate alınabilir mi? Abonelik gerekli 73
Başka ihalede kullanılan yaklaşık maliyetin idarece yeniden kullanılması zorunlu mudur? Abonelik gerekli 122
Bir önceki yılda ihalede gerçekleşen fiyatların güncellenerek bir sonraki yılın yaklaşık maliyetinin belirlenmesi mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 457
Bir önceki yılda yapılan ihaleye teklif veren isteklilerin teklifleri dikkate alınarak, bir sonraki yılın ihalesinin yaklaşık maliyeti hazırlanabilir mi? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 292
Daha önce yapılan ihalenin aşırı düşük sorgulaması kapsamında yapılan açıklamada sunulan proforma faturalar dayanak gösterilerek, yaklaşık maliyetin hazırlanması mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 92
Daha önce yapılan işin tutarları dikkate alınarak yaklaşık maliyet tespit edildiğinde, yaklaşık maliyete ilişkin hesap cetvelinde ayrıca yüklenici karına yer verilmesi gerekir mi? Abonelik gerekli 38
Elektrik süpürgesi ve çim biçme makinesi için yaklaşık maliyette bedel öngörülmesi gerekir mi? Abonelik gerekli 75
En uygun teklifin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu durumda ihale komisyonu, ek ödenek onayı alarak yaklaşık maliyetin üstünde en uygun teklif veren istekliye ihale bırakılabilir mi? Abonelik gerekli 667
Gerek görüldüğünde yaklaşık maliyet hangi verilere göre güncellenir? Abonelik gerekli 582
Götürü bedel ile yapılan ihalelerde yaklaşık maliyet ekinde bir cetvel hazırlanması gerekir mi? Abonelik gerekli 22
Herhangi bir şirketin, yaklaşık maliyetin oluşturulması için vereceği teklif ile ihalede vereceği teklifin aynı olması zorunlu mudur? Abonelik gerekli 134
Hizmet ihalelerinde hangi durumda yaklaşık maliyet güncellenir? Abonelik gerekli 228
Hizmet ihalelerinde idarelerin kendi takdirlerine bağlı olarak genelge ile kar oranını düşük tutması mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 186
Hizmet ihalelerinde piyasada ihale konusu işle ilgili faaliyette bulunan şirketlerden fiyat teklifi alınarak yaklaşık maliyeti oluşturulurken, verilen tekliflerin üzerine ayrıca kâr öngörülmeli midir? Abonelik gerekli 199
Hizmet ihalelerinde piyasadan alınan tekliflerle yaklaşık maliyet oluşturuluyorsa ve idarece kâr oranı belirlenmemiş ise, yaklaşık maliyette yüzde kaç kâr olduğu farzedilir? Abonelik gerekli 156
Hizmet ihalelerinde yaklaşık maliyet hangi durumda güncellenebilir? Abonelik gerekli 270
Hizmet ihalelerinde yaklaşık maliyet hangi yöntemler kullanılarak hesaplanabilir? Abonelik gerekli 42
Hizmet ihalelerinde yaklaşık maliyet hesaplanırken yüklenici karı en fazla yüzde kaç olabilir? Abonelik gerekli 52
Hizmet ihalelerinde yaklaşık maliyet ilan tarihinden sonra güncellenebilir mi? Abonelik gerekli 45
Hizmet ihalelerinde yaklaşık maliyet nasıl hesaplanır? Abonelik gerekli 411
Hizmet ihalelerinde yaklaşık maliyete yıllık izin ücreti de eklenir mi? Abonelik gerekli 37
Hizmet ihalelerinde yaklaşık maliyetin hesaplanması için piyasada ilgili alanda faaliyet gösteren firmalardan teklif alınması yeterli olur mu? Abonelik gerekli 22
Hizmet ihalelerinde yaklaşık maliyetin hesaplanması için piyasadan alınan tekliflere ayrıca kar öngörmek gerekir mi? Abonelik gerekli 98
Hizmet ihalelerinde yaklaşık maliyetin nasıl tespit edileceğine dair karar Abonelik gerekli 121
Hizmet ihalelerinde yüklenici kârı hangi tutar üzerinden hesaplanır? Abonelik gerekli 211
Hizmet ihalelerinde yüklenici kârının yaklaşık maliyette gösterilmesi gerekir mi? Abonelik gerekli 84
Hizmet ihalelerinde, piyasadan alınan teklifler ile yaklaşık maliyet oluşturulabilir mi? Abonelik gerekli 93
Hizmet ihalelerinde, sadece piyasadan fiyat teklifi alınarak yaklaşık maliyetin oluşturulması yeterli midir? Abonelik gerekli 88
Hizmet ihalesinde kullanılacak malzemeye ilişkin firmalardan alınan fiyat bildirimlerinde her bir malzeme için en düşük teklif edilen fiyat dikkate alınarak yaklaşık maliyet hesaplanabilir mi? Abonelik gerekli 83
Hizmet ihalesinde sadece iki şirketten teklif alınarak yaklaşık maliyetin oluşturulması mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 115
Hizmet ihalesinde yaklaşık maliyet belirlenirken piyasadan fiyat alındığında, en az kaç teklif alınarak fiyat ortalaması belirlendiğine dair örnek karar Abonelik gerekli 221
Hizmet ihalesinde, yaklaşık maliyet hazırlanırken sözleşme ve genel gider ile kârın hangi rakam üzerinden ve nasıl hesaplanması gerektiği ile ilgili karar Abonelik gerekli 374
Hizmet ihallerinde, yaklaşık maliyet hazırlanırken idarenin ihale konusu işe benzer nitelikte bir işe ait fiyatları kullanması mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 42
idare, yaklaşık maliyeti belirlediği aydan daha az sayıda işin süresini öngörebilir mi? Abonelik gerekli 130
idarece ihtiyaç duyulan mal ile ilgili daha önceki yıllarda alım yapılmış ise, alımı yapılan yılların fiyatları güncellenerek yaklaşık maliyet tespit edilebilir mi? Abonelik gerekli 151
idareler tarafından, yaklaşık maliyetin ilk oturumda açıklandığının belgeye dayandırılması gerekir mi? Abonelik gerekli 221
idarenin daha önceki yıllarda gerçekleştirdiği benzer işlerdeki fiyatların güncellenmesinden elde edilen fiyatların ortalaması ile Karayolları Birim Fiyatlarında yer alan fiyatın ortalaması alınarak yaklaşık maliyetin hesaplanması mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 66
idarenin yaklaşık maliyet hesabında kullandığı ölçütlerin, teklifi aşırı düşük bulunan istekli tarafından da açıklama aşamasında kullanılması zorunlu mudur? Abonelik gerekli 115
ihale ilanından sonra hangi durumda yaklaşık maliyet güncellenebilir? Abonelik gerekli 179
ihale kapsamında kullanılacak makine ve ekipmanın yaklaşık maliyet tutarını hesaplarken hangi hususlara dikkat edilmelidir? Abonelik gerekli 183
ihale kapsamındaki araçların kasko gideri, motorlu taşıtlar vergisi, araç muayene ve egzoz emisyon gibi giderlerin yaklaşık maliyete ayrıca dahil edilmesi gerekir mi? Abonelik gerekli 70
ihale konusu iş ile ilgili aynı konuda daha önce gerçekleştirilen ihaleye verilen teklifler dikkate alınarak yaklaşık maliyet oluşturulabilir mi? Abonelik gerekli 197
ihale tarihinden sonra yaklaşık maliyet güncellenebilir mi? Abonelik gerekli 510
ihale yapıldıktan sonra yaklaşık maliyet değiştirilebilir mi? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 261
ihale yapıldıktan sonra yaklaşık maliyet güncellenebilir mi veya değiştirilebilir mi? Abonelik gerekli 178
ihale yapıldıktan sonra yaklaşık maliyette hata olduğu farkedildiğinde, bu hatanın düzeltilmesi suretiyle yaklaşık maliyetin yeniden hesaplanmasının mahsuru var mıdır? Abonelik gerekli 815
ihalede açıklanan yaklaşık maliyetin yanlış hesaplanmasının sonradan anlaşılması halinde, yaklaşık maliyet güncellenerek yeni bir yaklaşık maliyet tutarı ile ihaleye devam edilebilir mi? Abonelik gerekli 401
ihalede ekonomik açıdan en avantajlı fiyatı teklif eden isteklinin teklifi yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu takdirde, idarenin ilgili teklifi değerlendirme dışı bırakması mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 424
ihalede geçerli olan tekliflerin yaklaşık maliyetten yüksek olması sonucu, idare tarafından yaklaşık maliyetin yeniden değerlendirilmesi gerekir mi? Abonelik gerekli 443
ihalede teklifi geçersiz olan isteklinin, yaklaşık maliyetin doğru hazırlanmadığına dair şikayet etme hakkı var mı? Abonelik gerekli 331
 
<< Başa Dön < Önceki 1 2 3 4 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 50 Toplam: 160
[ Geri ] [ Yukarı ]

Kategoriler

Tüm İhale Kararları
Adli Sicil Kaydı
Alt Yüklenici
Alternatif Teklif
Anahtar Personel
Analizler
Araç Kiralama
Aritmetik Hata
Arşiv Kararlar
Asgari İşçilik Maliyeti
Aşırı Düşük
Aşırı Düşük (Hizmet Alımları)
Aşırı Düşük (Mal Alımları)
Aşırı Düşük (Yapım İşleri)
Banka Referans Mektubu
Belediyeler
Belli İstekliler
Benzer İş
Benzer İş (Hizmet Alımları)
Benzer İş (Mal Alımları)
Benzer İş (Yapım İşleri)
Bilanço
Bilgi ve Belge Eksikliği
Birden Fazla Teklif
Çalıştırılması Öngörülen Personel
Çerçeve Sözleşmesi
Cezalar (Müeyyide)
Ciro (İş Hacmi)
Çöp İhaleleri
Danışmanlık İhaleleri
Demonstrasyon
Diploma / Mezuniyet Belgesi
Diğer
Doğrudan Temin
Düzeltici İşlem
Düzeltme İlanı
Düzenleyici Kararlar
E-İhale
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
EKAP’tan Doküman İndirme
Elektronik Eksiltme
En Avantajlı Teklif
Eşit Teklifler
Faaliyet Alanı (iştigal)
Faaliyet Belgesi
Fazla Mesai
Fiyat Dışı Unsurlar
Fiyat Farkı
Fokotopi Belge
Geçici Teminat
Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri
Giyim Bedelleri
Hakediş
Hizmet Alımları
Hizmet Yeterlilik Belgesi
idari Şartname
ihale Dokümanları
ihale Dokümanı Hakkında Açıklama
ihale iptal Nedenleri
ihale Komisyonu
ihale Türleri
ihale Yetkilisi
ihalelerden Elenme Nedenleri
ihaleye Katılamayacak Olanlar
ihaleye Katılımı Sınırlananlar
ilaçlama
ilanlar
imalatçı ve Yetkili Satıcı Belgeleri
imza Sirküleri
istisnalar
itirazlar / Şikayetler
itirazlar / Şikayetler (Kamu İhale Kurumuna)
itirazlar / Şikayetler (İdareye)
iş Artışı ve iş Eksilişi
iş Denetleme
iş Deneyim (Alt Yüklenici)
iş Deneyim Belgeleri
iş Deneyim Belgeleri (Hizmet Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Mal Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Yapım İşleri)
iş Durum
iş Ortaklığı (Ortak Girişim)
iş ve Meslek Ahlakına Aykırı Davranışlar
iş Yönetme
işçilik Hesaplama
Kalite Belgeleri
Kamu Davası
Kamu İhale Kanunu Kapsamında Olan İdareler
Kamu Zararı
Kapasite Raporu
Kâr Öngörülmesi
Katalog
Kesin Teminat
Kesinleşen İhale Kararı
Komisyon Kararı
Konsorsiyum
Kontrol Aracı
Kıdem ve İhbar Tazminatı
Kısmi Kabul
Kısmi Teklif
Mahkeme Kararları
Makina - Ekipman (Araçlar)
Mal Alımları
Mali Sorumluluk Sigortası
Noter Onaylı / Aslının Aynıdır Şerhli Belgeler
Numuneler
Ön Mali Kontrol
Ortaklık Durum Belgesi
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-b Maddesine Göre)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-f Maddesine Göre)
Personel Taşıma
Rekabet
Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi
Sağlık İhaleleri
Sigorta Giderleri
Sigorta Prim Oranları
Sosyal Güvenlik Prim Borcu (SGK Borcu)
Sözleşme
Sözleşme Devri
Sözleşme Feshi
Sözleşme Tasarısı
Standart Formlar
Sınır Değer
Tanımlar
Tebligat
Tebliğ ve Şikayet Süreleri
Teklif Cetveli
Teklif Edilen Fiyatlar
Teklif Fiyata Dahil Masraflar
Teklif Geçerlilik Süresi
Teklif Mektubu
Teklif Zarfı
Tekliflerin Değerlendirilmesi
Teknik Şartname
Temel İlkeler
Ticaret Sicil Gazetesi
Türkak
Unvan Değişikliği
Vekaletname
Vergi Borcu
Vergi Matrahı
Yabancı Belgeler
Yabancı İstekli
Yaklaşık Maliyet
Yapım İşleri
Yasaklılık
İdare Mahkemesi Kararları
Yemek ve Yol Ücretleri
Yemek İhaleleri
Yerli istekli
Yeterlilik Kriterleri
Yetkili Satıcı Belgesi
Zeyilname
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri