Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 10.913 Karar
 - Bu Hafta (25.10-26.10): 0
 - Geçen Hafta(18.10-24.10): 6
 - Bu Ay (Ekim): 33
 - Geçen Ay (Eylül): 32
Kategori: 155
Haberler: 531

Abone İstatistiği

5 misafir ve 3 abone bağlı
Abone Sayısı: 8374
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 3,03
  - Bronz (3 ay): % 1,73
  - Gümüş (6 ay): % 0,87
  - Altın (12 ay): % 32,90
  - Kamu Altın (12 ay): % 61,47
Ziyaretçi Sayısı: 6.503.280
Yaklaşık Maliyet
İhale Türü İhale Usulü
Başlığı Filtrele     Sırala 
 
Öğe Başlığı Tıklamalar
Başka idarece veya aynı idare tarafından daha önce yapılan ve aynı nitelikte gerçekleşen daha önceki ihalede, ihale üzerine kalan firmanın teklifleri yaklaşık maliyet hazırlanırken dikkate alınabilir mi? Abonelik gerekli 100
Başka ihalede kullanılan yaklaşık maliyetin idarece yeniden kullanılması zorunlu mudur? Abonelik gerekli 149
Bir önceki yılda ihalede gerçekleşen fiyatların güncellenerek bir sonraki yılın yaklaşık maliyetinin belirlenmesi mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 499
Bir önceki yılda yapılan ihaleye teklif veren isteklilerin teklifleri dikkate alınarak, bir sonraki yılın ihalesinin yaklaşık maliyeti hazırlanabilir mi? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 302
Daha önce yapılan ihalenin aşırı düşük sorgulaması kapsamında yapılan açıklamada sunulan proforma faturalar dayanak gösterilerek, yaklaşık maliyetin hazırlanması mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 97
Daha önce yapılan işin tutarları dikkate alınarak yaklaşık maliyet tespit edildiğinde, yaklaşık maliyete ilişkin hesap cetvelinde ayrıca yüklenici karına yer verilmesi gerekir mi? Abonelik gerekli 53
Elektrik süpürgesi ve çim biçme makinesi için yaklaşık maliyette bedel öngörülmesi gerekir mi? Abonelik gerekli 81
En uygun teklifin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu durumda ihale komisyonu, ek ödenek onayı alarak yaklaşık maliyetin üstünde en uygun teklif veren istekliye ihale bırakılabilir mi? Abonelik gerekli 759
Gerek görüldüğünde yaklaşık maliyet hangi verilere göre güncellenir? Abonelik gerekli 683
Götürü bedel ile yapılan ihalelerde yaklaşık maliyet ekinde bir cetvel hazırlanması gerekir mi? Abonelik gerekli 31
Herhangi bir şirketin, yaklaşık maliyetin oluşturulması için vereceği teklif ile ihalede vereceği teklifin aynı olması zorunlu mudur? Abonelik gerekli 148
Hizmet ihalelerinde hangi durumda yaklaşık maliyet güncellenir? Abonelik gerekli 265
Hizmet ihalelerinde idarelerin kendi takdirlerine bağlı olarak genelge ile kar oranını düşük tutması mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 196
Hizmet ihalelerinde piyasada ihale konusu işle ilgili faaliyette bulunan şirketlerden fiyat teklifi alınarak yaklaşık maliyeti oluşturulurken, verilen tekliflerin üzerine ayrıca kâr öngörülmeli midir? Abonelik gerekli 221
Hizmet ihalelerinde piyasadan alınan tekliflerden en düşük olan mı yoksa tekliflerin ortalaması alınarak mı yaklaşık maliyet tespit edilir? Abonelik gerekli 84
Hizmet ihalelerinde piyasadan alınan tekliflerle yaklaşık maliyet oluşturuluyorsa ve idarece kâr oranı belirlenmemiş ise, yaklaşık maliyette yüzde kaç kâr olduğu farzedilir? Abonelik gerekli 169
Hizmet ihalelerinde yaklaşık maliyet hangi durumda güncellenebilir? Abonelik gerekli 296
Hizmet ihalelerinde yaklaşık maliyet hangi yöntemler kullanılarak hesaplanabilir? Abonelik gerekli 64
Hizmet ihalelerinde yaklaşık maliyet hangi yöntemlerle tespit edilebilir? Abonelik gerekli 26
Hizmet ihalelerinde yaklaşık maliyet hesaplanırken yüklenici karı en fazla yüzde kaç olabilir? Abonelik gerekli 73
Hizmet ihalelerinde yaklaşık maliyet ilan tarihinden sonra güncellenebilir mi? Abonelik gerekli 74
Hizmet ihalelerinde yaklaşık maliyet nasıl hesaplanır? Abonelik gerekli 433
Hizmet ihalelerinde yaklaşık maliyet tespiti için fiyatların birini, tamamını ya da bir kısmını herhangi bir öncelik sırası olmadan kullanılabilir mi? Abonelik gerekli 10
Hizmet ihalelerinde yaklaşık maliyete yıllık izin ücreti de eklenir mi? Abonelik gerekli 41
Hizmet ihalelerinde yaklaşık maliyetin hesaplanması için piyasada ilgili alanda faaliyet gösteren firmalardan teklif alınması yeterli olur mu? Abonelik gerekli 42
Hizmet ihalelerinde yaklaşık maliyetin hesaplanması için piyasadan alınan tekliflere ayrıca kar öngörmek gerekir mi? Abonelik gerekli 108
Hizmet ihalelerinde yaklaşık maliyetin nasıl tespit edileceğine dair karar Abonelik gerekli 150
Hizmet ihalelerinde yüklenici kârı hangi tutar üzerinden hesaplanır? Abonelik gerekli 228
Hizmet ihalelerinde yüklenici kârının yaklaşık maliyette gösterilmesi gerekir mi? Abonelik gerekli 101
Hizmet ihalelerinde, piyasadan alınan teklifler ile yaklaşık maliyet oluşturulabilir mi? Abonelik gerekli 105
Hizmet ihalelerinde, sadece piyasadan fiyat teklifi alınarak yaklaşık maliyetin oluşturulması yeterli midir? Abonelik gerekli 105
Hizmet ihalesinde kullanılacak malzemeye ilişkin firmalardan alınan fiyat bildirimlerinde her bir malzeme için en düşük teklif edilen fiyat dikkate alınarak yaklaşık maliyet hesaplanabilir mi? Abonelik gerekli 91
Hizmet ihalesinde sadece iki şirketten teklif alınarak yaklaşık maliyetin oluşturulması mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 125
Hizmet ihalesinde yaklaşık maliyet belirlenirken piyasadan fiyat alındığında, en az kaç teklif alınarak fiyat ortalaması belirlendiğine dair örnek karar Abonelik gerekli 232
Hizmet ihalesinde, yaklaşık maliyet hazırlanırken sözleşme ve genel gider ile kârın hangi rakam üzerinden ve nasıl hesaplanması gerektiği ile ilgili karar Abonelik gerekli 392
Hizmet ihallerinde, yaklaşık maliyet hazırlanırken idarenin ihale konusu işe benzer nitelikte bir işe ait fiyatları kullanması mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 45
idare veya diğer idarelerce daha önceki gerçekleştirilen işlerdeki fiyatların yaklaşık maliyetin tespitinde esas alınabilmesi için ihale konusu iş ile bire bir uyumlu olması zorunlu mu? Abonelik gerekli 13
idare, yaklaşık maliyeti belirlediği aydan daha az sayıda işin süresini öngörebilir mi? Abonelik gerekli 136
idarece ihtiyaç duyulan mal ile ilgili daha önceki yıllarda alım yapılmış ise, alımı yapılan yılların fiyatları güncellenerek yaklaşık maliyet tespit edilebilir mi? Abonelik gerekli 157
idareler tarafından, yaklaşık maliyetin ilk oturumda açıklandığının belgeye dayandırılması gerekir mi? Abonelik gerekli 234
idarenin daha önceki yıllarda gerçekleştirdiği benzer işlerdeki fiyatların güncellenmesinden elde edilen fiyatların ortalaması ile Karayolları Birim Fiyatlarında yer alan fiyatın ortalaması alınarak yaklaşık maliyetin hesaplanması mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 75
idarenin yaklaşık maliyet hesabında kullandığı ölçütlerin, teklifi aşırı düşük bulunan istekli tarafından da açıklama aşamasında kullanılması zorunlu mudur? Abonelik gerekli 121
idari şartnamede yer alan teklif fiyata dahil giderlerin, yaklaşık maliyet içerisinde fiyatlandırılmasına yönelik kamu ihale mevzuatında bir zorunluluk var mı? Abonelik gerekli 9
ihale dokümanlarında idari şartnamelerinde; teknik şartname, sözleşme tasarısında yer alan unsurların yaklaşık maliyete dahil edilmesi gerekir mi? Abonelik gerekli 13
ihale dokümanında yaklaşık maliyeti etkileyecek bir değişiklik zeyilname ile yapılabilir mi? Abonelik gerekli 51
ihale ilanı yayınlandıktan sonra yaklaşık maliyet güncellenebilir mi? Abonelik gerekli 64
ihale ilanından sonra hangi durumda yaklaşık maliyet güncellenebilir? Abonelik gerekli 235
ihale kapsamında kullanılacak makine ve ekipmanın yaklaşık maliyet tutarını hesaplarken hangi hususlara dikkat edilmelidir? Abonelik gerekli 187
ihale kapsamındaki araçların kasko gideri, motorlu taşıtlar vergisi, araç muayene ve egzoz emisyon gibi giderlerin yaklaşık maliyete ayrıca dahil edilmesi gerekir mi? Abonelik gerekli 78
ihale konusu iş ile ilgili aynı konuda daha önce gerçekleştirilen ihaleye verilen teklifler dikkate alınarak yaklaşık maliyet oluşturulabilir mi? Abonelik gerekli 212
 
<< Başa Dön < Önceki 1 2 3 4 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 50 Toplam: 179
[ Geri ] [ Yukarı ]

Kategoriler

Tüm İhale Kararları
Adli Sicil Kaydı
Alt Yüklenici
Alternatif Teklif
Anahtar Personel
Analizler
Araç Kiralama
Aritmetik Hata
Arşiv Kararlar
Asgari İşçilik Maliyeti
Aşırı Düşük
Aşırı Düşük (Hizmet Alımları)
Aşırı Düşük (Mal Alımları)
Aşırı Düşük (Yapım İşleri)
Banka Referans Mektubu
Belediyeler
Belli İstekliler
Benzer İş
Benzer İş (Hizmet Alımları)
Benzer İş (Mal Alımları)
Benzer İş (Yapım İşleri)
Bilanço
Bilgi ve Belge Eksikliği
Birden Fazla Teklif
Çalıştırılması Öngörülen Personel
Çerçeve Sözleşmesi
Cezalar (Müeyyide)
Ciro (İş Hacmi)
Çöp İhaleleri
Damga Vergisi
Danışmanlık İhaleleri
Demonstrasyon
Diploma / Mezuniyet Belgesi
Diğer
Doğrudan Temin
Düzeltici İşlem
Düzeltme İlanı
Düzenleyici Kararlar
E-İhale
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
EKAP’tan Doküman İndirme
Elektronik Eksiltme
En Avantajlı Teklif
Eşit Teklifler
Faaliyet Alanı (iştigal)
Faaliyet Belgesi
Fazla Mesai
Fiyat Dışı Unsurlar
Fiyat Farkı
Fokotopi Belge
Geçici Teminat
Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri
Giyim Bedelleri
Hakediş
Hizmet Alımları
Hizmet Yeterlilik Belgesi
idari Şartname
ihale Dokümanları
ihale Dokümanı Hakkında Açıklama
ihale iptal Nedenleri
ihale Komisyonu
ihale Türleri
ihale Yetkilisi
ihalelerden Elenme Nedenleri
ihaleye Katılamayacak Olanlar
ihaleye Katılımı Sınırlananlar
ilaçlama
ilanlar
imalatçı ve Yetkili Satıcı Belgeleri
imza Sirküleri
istisnalar
itirazlar / Şikayetler
itirazlar / Şikayetler (Kamu İhale Kurumuna)
itirazlar / Şikayetler (İdareye)
iş Artışı ve iş Eksilişi
iş Denetleme
iş Deneyim (Alt Yüklenici)
iş Deneyim Belgeleri
iş Deneyim Belgeleri (Hizmet Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Mal Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Yapım İşleri)
iş Durum
iş Ortaklığı (Ortak Girişim)
iş ve Meslek Ahlakına Aykırı Davranışlar
iş Yönetme
işçilik Hesaplama
Kalite Belgeleri
Kamu Davası
Kamu İhale Kanunu Kapsamında Olan İdareler
Kamu Zararı
Kapasite Raporu
Kâr Öngörülmesi
Katalog
Kesin Teminat
Kesinleşen İhale Kararı
Komisyon Kararı
Konsorsiyum
Kontrol Aracı
Kıdem ve İhbar Tazminatı
Kısmi Kabul
Kısmi Teklif
Mahkeme Kararları
Makina - Ekipman (Araçlar)
Mal Alımları
Mali Sorumluluk Sigortası
Noter Onaylı / Aslının Aynıdır Şerhli Belgeler
Numuneler
Ön Mali Kontrol
Ortaklık Tespit Belgesi (Ortaklık Durum Belgesi)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-b Maddesine Göre)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-f Maddesine Göre)
Personel Taşıma
Rekabet
Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi
Sağlık İhaleleri
Sigorta Giderleri
Sigorta Prim Oranları
Sosyal Güvenlik Prim Borcu (SGK Borcu)
Sözleşme
Sözleşme Devri
Sözleşme Feshi
Sözleşme Tasarısı
Standart Formlar
Süre Uzatımı
Sınır Değer
Tanımlar
Tebligat
Tebliğ ve Şikayet Süreleri
Teklif Cetveli
Teklif Edilen Fiyatlar
Teklif Fiyata Dahil Masraflar
Teklif Geçerlilik Süresi
Teklif Mektubu
Teklif Zarfı
Tekliflerin Değerlendirilmesi
Teknik Şartname
Temel İlkeler
Ticaret Sicil Gazetesi
Türkak
Unvan Değişikliği
Vekaletname
Vergi Borcu
Vergi Matrahı
Yabancı Belgeler
Yabancı İstekli
Yaklaşık Maliyet
Yapım İşleri
Yasaklılık
İdare Mahkemesi Kararları
Yemek ve Yol Ücretleri
Yemek İhaleleri
Yerli istekli
Yeterlilik Kriterleri
Yetkili Satıcı Belgesi
Zeyilname
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri