Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 7068
 - Bu Hafta (30.03-31.03): 0
 - Geçen Hafta(23.03-29.03): 14
 - Bu Ay (Mart): 63
 - Geçen Ay (Şubat): 72
Kategori: 153
Haberler: 248
Web Bağlantıları: 607
Diğer İstatistikler

Abone İstatistiği

4 misafir ve 2 abone bağlı
Abone Sayısı: 5874
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 7,77
  - Bronz (3 ay): % 2,07
  - Gümüş (6 ay): % 4,66
  - Altın (12 ay): % 43,26
  - Kamu Altın (12 ay): % 42,23
Ziyaretçi Sayısı: 3.225.415
KiK Kararları

Aşağıda, yayınlanmış olan bütün kararların konu başlıklarını görebilirsiniz.

Yayımlanmış olan kararları görmek için ilgili konu başlığına tıklayınız, ya da aşağıdaki konu başlıklarında aradığınız konuyu bulamıyorsanız soldaki menuden arama yapabilirsiniz.

Sitemize abone değilseniz aşağıdaki konu başlıklarını ve sitemizin arama özelliğini kullanamazsınız. Abone olmak için lütfen tıklayınız.

Sitemize abone iseniz kararları görebilmek ve sitemizin diğer özelliklerini kullanabilmeniz için lütfen soldaki formu kullanarak giriş yapınız.

Kategori Başlığı Öğe Sayısı
Adli Sicil Kaydı 6
Alt Yüklenici 49
Alternatif Teklif 5
Anahtar Personel 2
Analizler 100
Araç Kiralama 18
Aritmetik Hata 38
Asgari Maliyet 1
Asgari İşçilik Maliyeti 27
Aşırı Düşük 351
Aşırı Düşük (Hizmet Alımları) 171
Aşırı Düşük (Mal Alımları) 22
Aşırı Düşük (Yapım İşleri) 94
Banka Referans Mektubu 31
Belediyeler 6
Belli İstekliler 22
Benzer İş 96
Benzer İş (Hizmet Alımları) 27
Benzer İş (Yapım İşleri) 47
Bilanço 73
Bilgi ve Belge Eksikliği 129
Birden Fazla Teklif 36
Çalıştırılması Öngörülen Personel 42
Çerçeve Sözleşmesi 14
Cezalar (Müeyyide) 41
Ciro (İş Hacmi) 45
Çöp İhaleleri 18
Danışmanlık İhaleleri 30
Demonstrasyon 14
Diploma / Mezuniyet Belgesi 36
Diğer 120
Doğrudan Temin 9
Düzeltici İşlem 7
Düzeltme İlanı 8
Düzenleyici Kararlar 3
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) 12
En Avantajlı Teklif 28
Faaliyet Alanı (iştigal) 7
Faaliyet Belgesi 11
Fazla Mesai 14
Fiyat Dışı Unsurlar 19
Fiyat Farkı 40
Fokotopi Belge 7
Geçici Teminat 137
Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri 23
Giyim Bedelleri 6
Güvenlik İhaleleri 35
Hakediş 37
Hizmet Alımları 145
Hizmet Yeterlilik Belgesi 11
idari Şartname 4
ihale Dokümanları 57
ihale Dokümanı Hakkında Açıklama 5
ihale Dokümanı Satın Alma 23
ihale iptal Nedenleri 101
ihale Komisyonu 60
ihale Türleri 16
ihale Yetkilisi 15
ihalelerden Elenme Nedenleri 13
ihaleye Katılamayacak Olanlar 2
ihaleye Katılımı Sınırlananlar 27
ilaçlama 3
ilanlar 22
imalatçı ve Yetkili Satıcı Belgeleri 26
imza Sirküleri 20
istisnalar 8
itirazlar / Şikayetler 102
itirazlar / Şikayetler (Kamu İhale Kurumuna) 70
itirazlar / Şikayetler (İdareye) 78
iş Artışı ve iş Eksilişi 20
iş Denetleme 30
iş Deneyim (Alt Yüklenici) 18
iş Deneyim Belgeleri 202
iş Deneyim Belgeleri (Hizmet Alımları) 62
iş Deneyim Belgeleri (Mal Alımları) 18
iş Deneyim Belgeleri (Yapım İşleri) 50
iş Durum 14
iş Ortaklığı (Ortak Girişim) 20
iş ve Meslek Ahlakına Aykırı Davranışlar 21
iş Yönetme 11
işçilik Hesaplama 34
Kalite Belgeleri 56
Kamu Davası 62
Kamu İhale Kanunu Kapsamında Olan İdareler 4
Kamu Zararı 1
Kapasite Raporu 8
Kâr Öngörülmesi 8
Katalog 32
Kesin Teminat 21
Kesinleşen İhale Kararı 26
Komisyon Kararı 14
Konsorsiyum 7
Kontrol Aracı 19
Kıdem ve İhbar Tazminatı 10
Kısmi Kabul 3
Kısmi Teklif 57
Mahkeme Kararları 13
Makina - Ekipman (Araçlar) 95
Mal Alımları 94
Mali Sorumluluk Sigortası 12
Noter Onaylı / Aslının Aynıdır Şerhli Belgeler 49
Numuneler 38
Ön Mali Kontrol 9
Ortaklık Durum Belgesi 24
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler 41
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-b Maddesine Göre) 19
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-f Maddesine Göre) 6
Personel / İşçi Uygulamaları (İzin / Ücret / Mesai / Tatil) 12
Personel Çalıştırılmasına Dayalı 61
Personel Taşıma 15
Rekabet 32
Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi 8
Sağlık İhaleleri 25
Sigorta Giderleri 4
Sigorta Prim Oranları 13
Sosyal Güvenlik Prim Borcu (SGK Borcu) 22
Sözleşme 95
Sözleşme Devri 5
Sözleşme Feshi 2
Sözleşme Tasarısı 4
Standart Formlar 5
Sınır Değer 15
Tanımlar 12
Tebligat 35
Tebliğ ve Şikayet Süreleri 15
Teklif Cetveli 202
Teklif Edilen Fiyatlar 24
Teklif Fiyata Dahil Masraflar 62
Teklif Geçerlilik Süresi 35
Teklif Mektubu 167
Teklif Zarfı 69
Tekliflerin Değerlendirilmesi 132
Teknik Şartname 15
Temel İlkeler 4
Temizlik İhaleleri 20
Ticaret Sicil Gazetesi 47
Türkak 12
Unvan Değişikliği 6
Vekaletname 13
Vergi Borcu 32
Yabancı Belgeler 25
Yabancı İstekli 5
Yaklaşık Maliyet 120
Yapım İşleri 72
Yasaklılık 109
Yemek ve Yol Ücretleri 31
Yemek İhaleleri 44
Yerli istekli 2
Yeterlilik Kriterleri 63
Yetkili Satıcı Belgesi 5
Zeyilname 31
Toplam: 5877
[ Geri ] [ Yukarı ]

Kategoriler

KiK Kararları
Adli Sicil Kaydı
Alt Yüklenici
Alternatif Teklif
Anahtar Personel
Analizler
Araç Kiralama
Aritmetik Hata
Asgari Maliyet
Asgari İşçilik Maliyeti
Aşırı Düşük
Aşırı Düşük (Hizmet Alımları)
Aşırı Düşük (Mal Alımları)
Aşırı Düşük (Yapım İşleri)
Banka Referans Mektubu
Belediyeler
Belli İstekliler
Benzer İş
Benzer İş (Hizmet Alımları)
Benzer İş (Yapım İşleri)
Bilanço
Bilgi ve Belge Eksikliği
Birden Fazla Teklif
Çalıştırılması Öngörülen Personel
Çerçeve Sözleşmesi
Cezalar (Müeyyide)
Ciro (İş Hacmi)
Çöp İhaleleri
Danışmanlık İhaleleri
Demonstrasyon
Diploma / Mezuniyet Belgesi
Diğer
Doğrudan Temin
Düzeltici İşlem
Düzeltme İlanı
Düzenleyici Kararlar
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
En Avantajlı Teklif
Faaliyet Alanı (iştigal)
Faaliyet Belgesi
Fazla Mesai
Fiyat Dışı Unsurlar
Fiyat Farkı
Fokotopi Belge
Geçici Teminat
Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri
Giyim Bedelleri
Güvenlik İhaleleri
Hakediş
Hizmet Alımları
Hizmet Yeterlilik Belgesi
idari Şartname
ihale Dokümanları
ihale Dokümanı Hakkında Açıklama
ihale Dokümanı Satın Alma
ihale iptal Nedenleri
ihale Komisyonu
ihale Türleri
ihale Yetkilisi
ihalelerden Elenme Nedenleri
ihaleye Katılamayacak Olanlar
ihaleye Katılımı Sınırlananlar
ilaçlama
ilanlar
imalatçı ve Yetkili Satıcı Belgeleri
imza Sirküleri
istisnalar
itirazlar / Şikayetler
itirazlar / Şikayetler (Kamu İhale Kurumuna)
itirazlar / Şikayetler (İdareye)
iş Artışı ve iş Eksilişi
iş Denetleme
iş Deneyim (Alt Yüklenici)
iş Deneyim Belgeleri
iş Deneyim Belgeleri (Hizmet Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Mal Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Yapım İşleri)
iş Durum
iş Ortaklığı (Ortak Girişim)
iş ve Meslek Ahlakına Aykırı Davranışlar
iş Yönetme
işçilik Hesaplama
Kalite Belgeleri
Kamu Davası
Kamu İhale Kanunu Kapsamında Olan İdareler
Kamu Zararı
Kapasite Raporu
Kâr Öngörülmesi
Katalog
Kesin Teminat
Kesinleşen İhale Kararı
Komisyon Kararı
Konsorsiyum
Kontrol Aracı
Kıdem ve İhbar Tazminatı
Kısmi Kabul
Kısmi Teklif
Mahkeme Kararları
Makina - Ekipman (Araçlar)
Mal Alımları
Mali Sorumluluk Sigortası
Noter Onaylı / Aslının Aynıdır Şerhli Belgeler
Numuneler
Ön Mali Kontrol
Ortaklık Durum Belgesi
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-b Maddesine Göre)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-f Maddesine Göre)
Personel / İşçi Uygulamaları (İzin / Ücret / Mesai / Tatil)
Personel Çalıştırılmasına Dayalı
Personel Taşıma
Rekabet
Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi
Sağlık İhaleleri
Sigorta Giderleri
Sigorta Prim Oranları
Sosyal Güvenlik Prim Borcu (SGK Borcu)
Sözleşme
Sözleşme Devri
Sözleşme Feshi
Sözleşme Tasarısı
Standart Formlar
Sınır Değer
Tanımlar
Tebligat
Tebliğ ve Şikayet Süreleri
Teklif Cetveli
Teklif Edilen Fiyatlar
Teklif Fiyata Dahil Masraflar
Teklif Geçerlilik Süresi
Teklif Mektubu
Teklif Zarfı
Tekliflerin Değerlendirilmesi
Teknik Şartname
Temel İlkeler
Temizlik İhaleleri
Ticaret Sicil Gazetesi
Türkak
Unvan Değişikliği
Vekaletname
Vergi Borcu
Yabancı Belgeler
Yabancı İstekli
Yaklaşık Maliyet
Yapım İşleri
Yasaklılık
Yemek ve Yol Ücretleri
Yemek İhaleleri
Yerli istekli
Yeterlilik Kriterleri
Yetkili Satıcı Belgesi
Zeyilname
Final Bilgi Hizmetleri
128-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri