Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 7565
 - Bu Hafta (23.11-26.11): 0
 - Geçen Hafta(16.11-22.11): 12
 - Bu Ay (Kasım): 45
 - Geçen Ay (Ekim): 77
Kategori: 154
Haberler: 286
Web Bağlantıları: 607
Diğer İstatistikler

Abone İstatistiği

12 misafir ve 7 abone bağlı
Abone Sayısı: 6235
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 5,54
  - Bronz (3 ay): % 2,64
  - Gümüş (6 ay): % 4,49
  - Altın (12 ay): % 41,69
  - Kamu Altın (12 ay): % 45,65
Ziyaretçi Sayısı: 5.918.591
KiK Kararları

Aşağıda, yayınlanmış olan bütün kararların konu başlıklarını görebilirsiniz.

Yayımlanmış olan kararları görmek için ilgili konu başlığına tıklayınız, ya da aşağıdaki konu başlıklarında aradığınız konuyu bulamıyorsanız soldaki menuden arama yapabilirsiniz.

Sitemize abone değilseniz aşağıdaki konu başlıklarını ve sitemizin arama özelliğini kullanamazsınız. Abone olmak için lütfen tıklayınız.

Sitemize abone iseniz kararları görebilmek ve sitemizin diğer özelliklerini kullanabilmeniz için lütfen soldaki formu kullanarak giriş yapınız.

Kategori Başlığı Öğe Sayısı
Adli Sicil Kaydı 9
Alt Yüklenici 56
Alternatif Teklif 5
Anahtar Personel 2
Analizler 100
Araç Kiralama 22
Aritmetik Hata 40
Asgari Maliyet 1
Asgari İşçilik Maliyeti 28
Aşırı Düşük 360
Aşırı Düşük (Hizmet Alımları) 175
Aşırı Düşük (Mal Alımları) 25
Aşırı Düşük (Yapım İşleri) 105
Banka Referans Mektubu 40
Belediyeler 6
Belli İstekliler 22
Benzer İş 100
Benzer İş (Hizmet Alımları) 33
Benzer İş (Yapım İşleri) 54
Bilanço 74
Bilgi ve Belge Eksikliği 139
Birden Fazla Teklif 43
Çalıştırılması Öngörülen Personel 42
Çerçeve Sözleşmesi 14
Cezalar (Müeyyide) 41
Ciro (İş Hacmi) 53
Çöp İhaleleri 20
Danışmanlık İhaleleri 36
Demonstrasyon 14
Diploma / Mezuniyet Belgesi 42
Diğer 124
Doğrudan Temin 9
Düzeltici İşlem 7
Düzeltme İlanı 10
Düzenleyici Kararlar 3
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) 20
En Avantajlı Teklif 28
Faaliyet Alanı (iştigal) 7
Faaliyet Belgesi 12
Fazla Mesai 14
Fiyat Dışı Unsurlar 23
Fiyat Farkı 42
Fokotopi Belge 7
Geçici Teminat 155
Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri 24
Giyim Bedelleri 7
Güvenlik İhaleleri 35
Hakediş 40
Hizmet Alımları 155
Hizmet Yeterlilik Belgesi 11
idari Şartname 4
ihale Dokümanları 60
ihale Dokümanı Hakkında Açıklama 5
ihale Dokümanı Satın Alma 25
ihale iptal Nedenleri 111
ihale Komisyonu 62
ihale Türleri 17
ihale Yetkilisi 16
ihalelerden Elenme Nedenleri 13
ihaleye Katılamayacak Olanlar 3
ihaleye Katılımı Sınırlananlar 27
ilaçlama 3
ilanlar 23
imalatçı ve Yetkili Satıcı Belgeleri 26
imza Sirküleri 21
istisnalar 10
itirazlar / Şikayetler 110
itirazlar / Şikayetler (Kamu İhale Kurumuna) 76
itirazlar / Şikayetler (İdareye) 85
iş Artışı ve iş Eksilişi 21
iş Denetleme 31
iş Deneyim (Alt Yüklenici) 31
iş Deneyim Belgeleri 222
iş Deneyim Belgeleri (Hizmet Alımları) 66
iş Deneyim Belgeleri (Mal Alımları) 24
iş Deneyim Belgeleri (Yapım İşleri) 58
iş Durum 16
iş Ortaklığı (Ortak Girişim) 21
iş ve Meslek Ahlakına Aykırı Davranışlar 21
iş Yönetme 11
işçilik Hesaplama 35
Kalite Belgeleri 56
Kamu Davası 62
Kamu İhale Kanunu Kapsamında Olan İdareler 4
Kamu Zararı 1
Kapasite Raporu 8
Kâr Öngörülmesi 8
Katalog 32
Kesin Teminat 21
Kesinleşen İhale Kararı 27
Komisyon Kararı 14
Konsorsiyum 7
Kontrol Aracı 18
Kıdem ve İhbar Tazminatı 10
Kısmi Kabul 3
Kısmi Teklif 64
Mahkeme Kararları 14
Makina - Ekipman (Araçlar) 108
Mal Alımları 101
Mali Sorumluluk Sigortası 13
Noter Onaylı / Aslının Aynıdır Şerhli Belgeler 54
Numuneler 39
Ön Mali Kontrol 9
Ortaklık Durum Belgesi 24
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler 43
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-b Maddesine Göre) 22
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-f Maddesine Göre) 6
Personel / İşçi Uygulamaları (İzin / Ücret / Mesai / Tatil) 17
Personel Çalıştırılmasına Dayalı 61
Personel Taşıma 15
Rekabet 35
Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi 8
Sağlık İhaleleri 25
Sigorta Giderleri 4
Sigorta Prim Oranları 13
Sosyal Güvenlik Prim Borcu (SGK Borcu) 21
Sözleşme 97
Sözleşme Devri 5
Sözleşme Feshi 2
Sözleşme Tasarısı 4
Standart Formlar 5
Sınır Değer 15
Tanımlar 12
Tebligat 46
Tebliğ ve Şikayet Süreleri 15
Teklif Cetveli 207
Teklif Edilen Fiyatlar 24
Teklif Fiyata Dahil Masraflar 63
Teklif Geçerlilik Süresi 37
Teklif Mektubu 176
Teklif Zarfı 77
Tekliflerin Değerlendirilmesi 135
Teknik Şartname 16
Temel İlkeler 6
Temizlik İhaleleri 21
Ticaret Sicil Gazetesi 49
Türkak 12
Unvan Değişikliği 6
Vekaletname 13
Vergi Borcu 31
Yabancı Belgeler 37
Yabancı İstekli 5
Yaklaşık Maliyet 126
Yapım İşleri 74
Yasaklılık 124
Yemek ve Yol Ücretleri 33
Yemek İhaleleri 51
Yerli istekli 2
Yeterlilik Kriterleri 68
Yetkili Satıcı Belgesi 5
Zeyilname 32
Toplam: 6286
[ Geri ] [ Yukarı ]

Kategoriler

KiK Kararları
Adli Sicil Kaydı
Alt Yüklenici
Alternatif Teklif
Anahtar Personel
Analizler
Araç Kiralama
Aritmetik Hata
Asgari Maliyet
Asgari İşçilik Maliyeti
Aşırı Düşük
Aşırı Düşük (Hizmet Alımları)
Aşırı Düşük (Mal Alımları)
Aşırı Düşük (Yapım İşleri)
Banka Referans Mektubu
Belediyeler
Belli İstekliler
Benzer İş
Benzer İş (Hizmet Alımları)
Benzer İş (Yapım İşleri)
Bilanço
Bilgi ve Belge Eksikliği
Birden Fazla Teklif
Çalıştırılması Öngörülen Personel
Çerçeve Sözleşmesi
Cezalar (Müeyyide)
Ciro (İş Hacmi)
Çöp İhaleleri
Danışmanlık İhaleleri
Demonstrasyon
Diploma / Mezuniyet Belgesi
Diğer
Doğrudan Temin
Düzeltici İşlem
Düzeltme İlanı
Düzenleyici Kararlar
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
En Avantajlı Teklif
Faaliyet Alanı (iştigal)
Faaliyet Belgesi
Fazla Mesai
Fiyat Dışı Unsurlar
Fiyat Farkı
Fokotopi Belge
Geçici Teminat
Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri
Giyim Bedelleri
Güvenlik İhaleleri
Hakediş
Hizmet Alımları
Hizmet Yeterlilik Belgesi
idari Şartname
ihale Dokümanları
ihale Dokümanı Hakkında Açıklama
ihale Dokümanı Satın Alma
ihale iptal Nedenleri
ihale Komisyonu
ihale Türleri
ihale Yetkilisi
ihalelerden Elenme Nedenleri
ihaleye Katılamayacak Olanlar
ihaleye Katılımı Sınırlananlar
ilaçlama
ilanlar
imalatçı ve Yetkili Satıcı Belgeleri
imza Sirküleri
istisnalar
itirazlar / Şikayetler
itirazlar / Şikayetler (Kamu İhale Kurumuna)
itirazlar / Şikayetler (İdareye)
iş Artışı ve iş Eksilişi
iş Denetleme
iş Deneyim (Alt Yüklenici)
iş Deneyim Belgeleri
iş Deneyim Belgeleri (Hizmet Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Mal Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Yapım İşleri)
iş Durum
iş Ortaklığı (Ortak Girişim)
iş ve Meslek Ahlakına Aykırı Davranışlar
iş Yönetme
işçilik Hesaplama
Kalite Belgeleri
Kamu Davası
Kamu İhale Kanunu Kapsamında Olan İdareler
Kamu Zararı
Kapasite Raporu
Kâr Öngörülmesi
Katalog
Kesin Teminat
Kesinleşen İhale Kararı
Komisyon Kararı
Konsorsiyum
Kontrol Aracı
Kıdem ve İhbar Tazminatı
Kısmi Kabul
Kısmi Teklif
Mahkeme Kararları
Makina - Ekipman (Araçlar)
Mal Alımları
Mali Sorumluluk Sigortası
Noter Onaylı / Aslının Aynıdır Şerhli Belgeler
Numuneler
Ön Mali Kontrol
Ortaklık Durum Belgesi
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-b Maddesine Göre)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-f Maddesine Göre)
Personel / İşçi Uygulamaları (İzin / Ücret / Mesai / Tatil)
Personel Çalıştırılmasına Dayalı
Personel Taşıma
Rekabet
Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi
Sağlık İhaleleri
Sigorta Giderleri
Sigorta Prim Oranları
Sosyal Güvenlik Prim Borcu (SGK Borcu)
Sözleşme
Sözleşme Devri
Sözleşme Feshi
Sözleşme Tasarısı
Standart Formlar
Sınır Değer
Tanımlar
Tebligat
Tebliğ ve Şikayet Süreleri
Teklif Cetveli
Teklif Edilen Fiyatlar
Teklif Fiyata Dahil Masraflar
Teklif Geçerlilik Süresi
Teklif Mektubu
Teklif Zarfı
Tekliflerin Değerlendirilmesi
Teknik Şartname
Temel İlkeler
Temizlik İhaleleri
Ticaret Sicil Gazetesi
Türkak
Unvan Değişikliği
Vekaletname
Vergi Borcu
Yabancı Belgeler
Yabancı İstekli
Yaklaşık Maliyet
Yapım İşleri
Yasaklılık
Yemek ve Yol Ücretleri
Yemek İhaleleri
Yerli istekli
Yeterlilik Kriterleri
Yetkili Satıcı Belgesi
Zeyilname
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri