Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 10.913 Karar
 - Bu Hafta (25.10-26.10): 0
 - Geçen Hafta(18.10-24.10): 6
 - Bu Ay (Ekim): 33
 - Geçen Ay (Eylül): 32
Kategori: 155
Haberler: 531

Abone İstatistiği

5 misafir ve 3 abone bağlı
Abone Sayısı: 8374
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 3,03
  - Bronz (3 ay): % 1,73
  - Gümüş (6 ay): % 0,87
  - Altın (12 ay): % 32,90
  - Kamu Altın (12 ay): % 61,47
Ziyaretçi Sayısı: 6.503.341
iş Artışı ve iş Eksilişi
İhale Türü İhale Usulü
Başlığı Filtrele     Sırala 
 
Öğe Başlığı Tıklamalar
2886 sayılı kanunun 63.maddesine göre sözleşme kapsamında bulunmayan bir iş sebebiyle iş artışı yapılması ve sözleşme kapsamına ilave bir iş alınması uygun mudur? (Yüksek Fen Kurulu Kararı) Abonelik gerekli 138
Anahtar teslim götürü bedel yapım ihalesine esas uygulama projesinde, uygulama sırasında herhangi bir değişiklik yapılmamış ise, işte bir iş artışı ve eksilişi yapılabilir mi? (Yüksek Fen Kurulu Kararı) Abonelik gerekli 42
Bir işin zamanında tamamlanmaması ve fazla çalışma yapılması gerektiği durumlarda mevzuatın öngördüğü çözüm nedir? Abonelik gerekli 210
Birim fiyat teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen ihalelerde iş artışı veya iş eksilişi yapılması mümkün müdür? Abonelik gerekli 227
Götürü bedel işlerde, iş artışı veya azalışı öngörülebilir mi? Abonelik gerekli 455
Götürü bedel mal alımı ve hizmet alımı ihalelerinde iş artışı olabilir mi? Abonelik gerekli 55
Götürü bedel mal ve hizmet ihalelerinde, iş artışı yapılabilir mi? Abonelik gerekli 254
Hangi hizmet işlerinde işin süresi uzatılarak iş artışı yapılamaz? Abonelik gerekli 94
Hizmet ihalelerinde iş artışı hangi hususa yönelik gerçekleştirilebilir? Abonelik gerekli 112
Hizmet ihalelerinde işin süresi uzatılarak iş artışı yapılabilir mi? Abonelik gerekli 285
Hizmet ihalelerinde süre uzatımı iş artışı olarak kabul edilebilir mi? Abonelik gerekli 56
Hizmet ihalelerinde, sözleşme bedelinin yüzde kaçı oranında iş artışı yapılabilir? Abonelik gerekli 258
Hizmet ihalesinde idari şartnamede, iş artışı ve iş eksilişine ilişkin düzenleme yapılmasına rağmen hangi durumda iş artışı yapılmaması gerekmektedir? (Açıklayıcı karar) Abonelik gerekli 472
Hizmet ihalesinde iş artışı nasıl yapılır? Abonelik gerekli 803
Hizmet ihalesinde işin süresi uzatılarak iş artışı yapılabilir mi? Abonelik gerekli 288
Hizmet işlerinde, sözleşmenin süresi uzatılarak iş artışı yapılabilir mi? Abonelik gerekli 29
ihale dokümanlarında yüklenicinin fiyat farkı talep etmeyeceği belirtilmiş olmasına rağmen, imalattan kaynaklanan zorunlu nedenden dolayı iş artışı yapılabilir mi? (Yüksek Fen Kurulu Kararı) Abonelik gerekli 135
ihale kapsamında çalıştırılan personel sayısı yetersiz olduğunda, ek personel iş artışı kapsamında karşılanabilir mi? Abonelik gerekli 97
ihale konusu işin sözleşme bedelinin % 80'inden daha düşük bedelle tamamlanacağının anlaşılması halinde iş eksilişi yapılabilir mi? Abonelik gerekli 97
ihale mevzuatında asgari ücrette beklenen oranın üzerinde bir artış olması halinde, iş eksilişine gidilerek işin sonuçlandırılabileceğine dair bir hüküm var mı? Abonelik gerekli 109
ihalesi yapılan işin benzeri bir bina, iş artışı kapsamında yaptırılabilir mi? (Yüksek Fen Kurulu Kararı) Abonelik gerekli 112
ilave eleman çalıştırılması, hangi kapsamda değerlendirilmelidir? Abonelik gerekli 386
istihdam edilen personel sayısında artış olacağı belirtilmeyen, sadece hizmet alınan noktalarda artış olması halinde iş artışı yapılacağı şeklindeki bir düzenleme iş artışına gerekçe olabilir mi? Abonelik gerekli 185
iş artışı hangi götürü bedel işlerde yapılabilir? Abonelik gerekli 104
iş artışı veya eksilişi yapılabilmesi için hangi şartların sağlanmış olması gerekir? Abonelik gerekli 727
iş artışı veya iş eksilişinin oluşturacağı hukuki durum nasıl çözümlenir? Abonelik gerekli 425
iş artışı yapılacağı zaman, iş eksilişine konu olan kalemlerin miktar ve fiyatlarının da tespit edilmesi gerekli midir? (Sayıştay Kararı) Abonelik gerekli 66
iş artışının bir kısmı, alt yüklenicinin yaptığı iş kısmında gerçekleşmesi mevzuat açısından uygun mudur? Abonelik gerekli 57
işin ifası sürecinde bazı durumlar için idare tarafından işçi talep edilmesi hangi kapsamda değerlendirilmelidir? Abonelik gerekli 146
Mal alımı ihalelerinde hangi şartla, kalem tutarının %20’sinden fazla iş artışı yapılabilir? Abonelik gerekli 83
Mal alımı ve hizmet ihalelerinde iş artışı, toplam sözleşme bedeli üzerinden mi yoksa her bir kalem üzerinden mi yapılır? Abonelik gerekli 460
Özel sektöre yapılan işlerde düzenlenen sözleşme ile birlikte faturada birim fiyatların arttırılması iş artışı anlamına gelir mi? Abonelik gerekli 27
Personel kalemlerinde iş artışı yapılırken hesaplama nasıl yapılması gerekmektedir? (Sayıştay Kararı) Abonelik gerekli 50
Sözleşme bedelinde meydana gelen iş artışından sözleşme damga vergisi kesilmesi gerekir mi? (Sayıştay Kararı) Abonelik gerekli 50
Sözleşme bedelinin % 80 inin altında iş eksilişi olur mu? Abonelik gerekli 585
Yapılan işin artmasına bağlı olarak personelin sayısının da artması durumunda iş artışı olur mu? Abonelik gerekli 267
 
<< Başa Dön < Önceki 1 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 36 Toplam: 36
[ Geri ] [ Yukarı ]

Kategoriler

Tüm İhale Kararları
Adli Sicil Kaydı
Alt Yüklenici
Alternatif Teklif
Anahtar Personel
Analizler
Araç Kiralama
Aritmetik Hata
Arşiv Kararlar
Asgari İşçilik Maliyeti
Aşırı Düşük
Aşırı Düşük (Hizmet Alımları)
Aşırı Düşük (Mal Alımları)
Aşırı Düşük (Yapım İşleri)
Banka Referans Mektubu
Belediyeler
Belli İstekliler
Benzer İş
Benzer İş (Hizmet Alımları)
Benzer İş (Mal Alımları)
Benzer İş (Yapım İşleri)
Bilanço
Bilgi ve Belge Eksikliği
Birden Fazla Teklif
Çalıştırılması Öngörülen Personel
Çerçeve Sözleşmesi
Cezalar (Müeyyide)
Ciro (İş Hacmi)
Çöp İhaleleri
Damga Vergisi
Danışmanlık İhaleleri
Demonstrasyon
Diploma / Mezuniyet Belgesi
Diğer
Doğrudan Temin
Düzeltici İşlem
Düzeltme İlanı
Düzenleyici Kararlar
E-İhale
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
EKAP’tan Doküman İndirme
Elektronik Eksiltme
En Avantajlı Teklif
Eşit Teklifler
Faaliyet Alanı (iştigal)
Faaliyet Belgesi
Fazla Mesai
Fiyat Dışı Unsurlar
Fiyat Farkı
Fokotopi Belge
Geçici Teminat
Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri
Giyim Bedelleri
Hakediş
Hizmet Alımları
Hizmet Yeterlilik Belgesi
idari Şartname
ihale Dokümanları
ihale Dokümanı Hakkında Açıklama
ihale iptal Nedenleri
ihale Komisyonu
ihale Türleri
ihale Yetkilisi
ihalelerden Elenme Nedenleri
ihaleye Katılamayacak Olanlar
ihaleye Katılımı Sınırlananlar
ilaçlama
ilanlar
imalatçı ve Yetkili Satıcı Belgeleri
imza Sirküleri
istisnalar
itirazlar / Şikayetler
itirazlar / Şikayetler (Kamu İhale Kurumuna)
itirazlar / Şikayetler (İdareye)
iş Artışı ve iş Eksilişi
iş Denetleme
iş Deneyim (Alt Yüklenici)
iş Deneyim Belgeleri
iş Deneyim Belgeleri (Hizmet Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Mal Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Yapım İşleri)
iş Durum
iş Ortaklığı (Ortak Girişim)
iş ve Meslek Ahlakına Aykırı Davranışlar
iş Yönetme
işçilik Hesaplama
Kalite Belgeleri
Kamu Davası
Kamu İhale Kanunu Kapsamında Olan İdareler
Kamu Zararı
Kapasite Raporu
Kâr Öngörülmesi
Katalog
Kesin Teminat
Kesinleşen İhale Kararı
Komisyon Kararı
Konsorsiyum
Kontrol Aracı
Kıdem ve İhbar Tazminatı
Kısmi Kabul
Kısmi Teklif
Mahkeme Kararları
Makina - Ekipman (Araçlar)
Mal Alımları
Mali Sorumluluk Sigortası
Noter Onaylı / Aslının Aynıdır Şerhli Belgeler
Numuneler
Ön Mali Kontrol
Ortaklık Tespit Belgesi (Ortaklık Durum Belgesi)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-b Maddesine Göre)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-f Maddesine Göre)
Personel Taşıma
Rekabet
Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi
Sağlık İhaleleri
Sigorta Giderleri
Sigorta Prim Oranları
Sosyal Güvenlik Prim Borcu (SGK Borcu)
Sözleşme
Sözleşme Devri
Sözleşme Feshi
Sözleşme Tasarısı
Standart Formlar
Süre Uzatımı
Sınır Değer
Tanımlar
Tebligat
Tebliğ ve Şikayet Süreleri
Teklif Cetveli
Teklif Edilen Fiyatlar
Teklif Fiyata Dahil Masraflar
Teklif Geçerlilik Süresi
Teklif Mektubu
Teklif Zarfı
Tekliflerin Değerlendirilmesi
Teknik Şartname
Temel İlkeler
Ticaret Sicil Gazetesi
Türkak
Unvan Değişikliği
Vekaletname
Vergi Borcu
Vergi Matrahı
Yabancı Belgeler
Yabancı İstekli
Yaklaşık Maliyet
Yapım İşleri
Yasaklılık
İdare Mahkemesi Kararları
Yemek ve Yol Ücretleri
Yemek İhaleleri
Yerli istekli
Yeterlilik Kriterleri
Yetkili Satıcı Belgesi
Zeyilname
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri