Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 10.913 Karar
 - Bu Hafta (25.10-26.10): 0
 - Geçen Hafta(18.10-24.10): 6
 - Bu Ay (Ekim): 33
 - Geçen Ay (Eylül): 32
Kategori: 155
Haberler: 531

Abone İstatistiği

5 misafir ve 2 abone bağlı
Abone Sayısı: 8374
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 3,03
  - Bronz (3 ay): % 1,73
  - Gümüş (6 ay): % 0,87
  - Altın (12 ay): % 32,90
  - Kamu Altın (12 ay): % 61,47
Ziyaretçi Sayısı: 6.503.912
Çöp İhaleleri
İhale Türü İhale Usulü
Başlığı Filtrele     Sırala 
 
Öğe Başlığı Tıklamalar
Çöp ihalelerinde, araçların ne kadar süre ile çalışacağı,çöp miktarının ve aracın özelliklerinin belirtilmemesi mevzuata aykırılık oluşturur mu? Abonelik gerekli 189
Çöp ihalelerinde, sadece K1 yetki belgesinin istenilmesi mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 182
Çöp ihalesinde çalıştırılacak araçların kaç km mesafe kat edeceğinin ihale dokümanında belirtilmemesi mevzuata aykırılık oluşturur mu? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 194
Çöp ihalesinde, çalışılacaksa resmi, dini ve milli tatil günleri için yaptırılacak çalışma ile ilgili ihale dokümanında bilginin olması gerekir mi? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 115
Çöp toplama hizmetinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan tesis yerlerinin idarece belirlenerek kullanım şartlarına ilişkin düzenlemeler ile kullanımından doğan giderler idarelerce mi isteklilerce mi karşılanmalı? Abonelik gerekli 158
Çöp toplama ihalelerinde araçların ne kadar yol katedeceğinin ihale dokümanında belirtilmesi zorunlu mudur? Abonelik gerekli 161
Çöp toplama ihalelerinde hangi iş kalemleri önem arz etmektedir? Abonelik gerekli 223
Çöp toplama ihalelerinde TSE 12524 Hizmet Yeri yeterlilik Belgesi istenilmesi mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 67
Çöp toplama ihalelerinde, sadece işçilik ve yakıt giderleri için aşırı düşük açıklama istenilmesi mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 100
Çöp toplama ihalesinde araçların bir kısmının kendi malı olmasına yönelik ayrıntılı yapılan düzenleme mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 107
Çöp toplama ihalesinde, hizmet yeri yeterlik belgesi veya kalite belgesi istenebilir mi? Abonelik gerekli 118
Çöp toplama ihalesinde, konteynerlerin temizliği ve ilaçlanması işi için gerekli malzeme miktarının şartnamede belirtilmemesi mevzuata aykırılık oluşturur mu? Abonelik gerekli 127
Çöp toplama ihalesinde, personel için öngörülen giyimin sayı ve türlerinin belirtilmesine rağmen, giyimin özellikleri ile ilgili ayrıntılı bilginin şartnamede yer almaması mevzuata aykırılık oluşturur mu? Abonelik gerekli 86
Çöp toplama işlerinde maliyetler, ağırlık mı yoksa güzergah uzunlukları mı dikkate alınarak hesaplanır? Abonelik gerekli 144
Çöp toplama işlerinin, götürü bedelle mi yoksa birim fiyatla mı ihale edilmesi daha uygun olur? Abonelik gerekli 149
Çöp toplama ve kent temizliği ihalelerinde hangi kalite belgeleri istenebilir? Abonelik gerekli 28
Çöp toplama ve kent temizliği ihalesinde, isteklilerden TS 13354 "Tıbbi Atık Belgesi" istenebilir mi? Abonelik gerekli 89
Çöp toplama ve nakli ile şehir temizliği hizmetleri bir arada ihale edilebilir mi? Abonelik gerekli 110
Çöp toplama ve sokakların süpürülmesi işinde "çevre yönetim sistem belgesi" istenebilir mi? Abonelik gerekli 88
Katı atık toplama ve nakli ve el ile süpürülmesi işi, götürü bedel olarak yapılabilir mi? Abonelik gerekli 75
Katı atıkların toplanması-nakli, cadde ve sokakların el ve makine ile süpürülmesi ve yıkanması ihalesinde C2, K1, L ve R belgeleri istenilebilir mi? Abonelik gerekli 47
 
<< Başa Dön < Önceki 1 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 21 Toplam: 21
[ Geri ] [ Yukarı ]

Kategoriler

Tüm İhale Kararları
Adli Sicil Kaydı
Alt Yüklenici
Alternatif Teklif
Anahtar Personel
Analizler
Araç Kiralama
Aritmetik Hata
Arşiv Kararlar
Asgari İşçilik Maliyeti
Aşırı Düşük
Aşırı Düşük (Hizmet Alımları)
Aşırı Düşük (Mal Alımları)
Aşırı Düşük (Yapım İşleri)
Banka Referans Mektubu
Belediyeler
Belli İstekliler
Benzer İş
Benzer İş (Hizmet Alımları)
Benzer İş (Mal Alımları)
Benzer İş (Yapım İşleri)
Bilanço
Bilgi ve Belge Eksikliği
Birden Fazla Teklif
Çalıştırılması Öngörülen Personel
Çerçeve Sözleşmesi
Cezalar (Müeyyide)
Ciro (İş Hacmi)
Çöp İhaleleri
Damga Vergisi
Danışmanlık İhaleleri
Demonstrasyon
Diploma / Mezuniyet Belgesi
Diğer
Doğrudan Temin
Düzeltici İşlem
Düzeltme İlanı
Düzenleyici Kararlar
E-İhale
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
EKAP’tan Doküman İndirme
Elektronik Eksiltme
En Avantajlı Teklif
Eşit Teklifler
Faaliyet Alanı (iştigal)
Faaliyet Belgesi
Fazla Mesai
Fiyat Dışı Unsurlar
Fiyat Farkı
Fokotopi Belge
Geçici Teminat
Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri
Giyim Bedelleri
Hakediş
Hizmet Alımları
Hizmet Yeterlilik Belgesi
idari Şartname
ihale Dokümanları
ihale Dokümanı Hakkında Açıklama
ihale iptal Nedenleri
ihale Komisyonu
ihale Türleri
ihale Yetkilisi
ihalelerden Elenme Nedenleri
ihaleye Katılamayacak Olanlar
ihaleye Katılımı Sınırlananlar
ilaçlama
ilanlar
imalatçı ve Yetkili Satıcı Belgeleri
imza Sirküleri
istisnalar
itirazlar / Şikayetler
itirazlar / Şikayetler (Kamu İhale Kurumuna)
itirazlar / Şikayetler (İdareye)
iş Artışı ve iş Eksilişi
iş Denetleme
iş Deneyim (Alt Yüklenici)
iş Deneyim Belgeleri
iş Deneyim Belgeleri (Hizmet Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Mal Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Yapım İşleri)
iş Durum
iş Ortaklığı (Ortak Girişim)
iş ve Meslek Ahlakına Aykırı Davranışlar
iş Yönetme
işçilik Hesaplama
Kalite Belgeleri
Kamu Davası
Kamu İhale Kanunu Kapsamında Olan İdareler
Kamu Zararı
Kapasite Raporu
Kâr Öngörülmesi
Katalog
Kesin Teminat
Kesinleşen İhale Kararı
Komisyon Kararı
Konsorsiyum
Kontrol Aracı
Kıdem ve İhbar Tazminatı
Kısmi Kabul
Kısmi Teklif
Mahkeme Kararları
Makina - Ekipman (Araçlar)
Mal Alımları
Mali Sorumluluk Sigortası
Noter Onaylı / Aslının Aynıdır Şerhli Belgeler
Numuneler
Ön Mali Kontrol
Ortaklık Tespit Belgesi (Ortaklık Durum Belgesi)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-b Maddesine Göre)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-f Maddesine Göre)
Personel Taşıma
Rekabet
Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi
Sağlık İhaleleri
Sigorta Giderleri
Sigorta Prim Oranları
Sosyal Güvenlik Prim Borcu (SGK Borcu)
Sözleşme
Sözleşme Devri
Sözleşme Feshi
Sözleşme Tasarısı
Standart Formlar
Süre Uzatımı
Sınır Değer
Tanımlar
Tebligat
Tebliğ ve Şikayet Süreleri
Teklif Cetveli
Teklif Edilen Fiyatlar
Teklif Fiyata Dahil Masraflar
Teklif Geçerlilik Süresi
Teklif Mektubu
Teklif Zarfı
Tekliflerin Değerlendirilmesi
Teknik Şartname
Temel İlkeler
Ticaret Sicil Gazetesi
Türkak
Unvan Değişikliği
Vekaletname
Vergi Borcu
Vergi Matrahı
Yabancı Belgeler
Yabancı İstekli
Yaklaşık Maliyet
Yapım İşleri
Yasaklılık
İdare Mahkemesi Kararları
Yemek ve Yol Ücretleri
Yemek İhaleleri
Yerli istekli
Yeterlilik Kriterleri
Yetkili Satıcı Belgesi
Zeyilname
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri