Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 10.312 Karar
 - Bu Hafta (13.07-14.07): 0
 - Geçen Hafta(06.07-12.07): 8
 - Bu Ay (Temmuz): 13
 - Geçen Ay (Haziran): 21
Kategori: 155
Haberler: 485
Web Bağlantıları: 607

Abone İstatistiği

7 misafir ve 2 abone bağlı
Abone Sayısı: 7997
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 2,83
  - Bronz (3 ay): % 1,89
  - Gümüş (6 ay): % 0,94
  - Altın (12 ay): % 32,08
  - Kamu Altın (12 ay): % 62,26
Ziyaretçi Sayısı: 4.948.644
ihale Yetkilisi
İhale Türü İhale Usulü
Başlığı Filtrele     Sırala 
 
Öğe Başlığı Tıklamalar
idarelerde harcama yetkilisi hangi kritere göre belirlenir? Abonelik gerekli 68
ihale kararına onay verdikten sonra yaklaşık maliyetin yanlış hesaplandığı nedeniyle ihale yetkilisinin, kendi verdiği onayı geri alarak ihaleyi iptal etmesi mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 305
ihale komisyon kararının, ihale yetkilisi tarafından 5 günden sonra imzalanması mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 177
ihale yapıldıktan sonra, karar ihale komisyonu tarafından onaylanmadan, ihale yetkilisi tarafından ihale iptal edilebilir mi? Abonelik gerekli 339
ihale yetkilisi ihale kararını en geç kaç gün içinde onaylamalıdır? Abonelik gerekli 180
ihale yetkilisi ihale sürecinde ihale komisyonunun yerine geçerek karar alabilir mi? Abonelik gerekli 52
ihale yetkilisi ihaleyi onaylarken veya ihalenin iptal edilmesine karar verirken hangi hususlara dikkat etmelidir? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 15
ihale yetkilisi ilk komisyon kararını, komisyona tekrar göndererek yeniden değerlendirme yapılmasını isteyebilir mi? Abonelik gerekli 247
ihale yetkilisi tarafından ihale komisyonu kararının bir aykırılık tespit edilerek onaylanmadan tekrar komisyona iade edilmesi mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 87
ihale yetkilisi, ihale ile ilgili hangi kararları alabilir? Abonelik gerekli 205
ihale yetkilisi, ihale komisyonu yerine düzeltici işlem yetkisini kullanabilir mi? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 127
ihale yetkilisi, ihale komisyonunun kararı dışında bir karar alabilir mi? Abonelik gerekli 317
ihale yetkilisince ihalenin iptal edilme yetkisinin sınırı nedir? Abonelik gerekli 1562
ihale yetkilisinin hangi yetkileri vardır? Abonelik gerekli 104
ihale yetkilisinin ihale komisyon kararını süresi içinde imzalamamasının ne gibi sakıncası olabilir? Abonelik gerekli 149
ihale yetkilisinin, ihale komisyonuna tekliflerin yeniden değerlendirilmesi şeklinde bir talimat verme veya ihale kararını değiştirerek onama yetkisi var mıdır? Abonelik gerekli 121
ihale yetkilisinin, ihale komisyonunun kararını onaylamayıp başka bir istekli üzerine ihalenin bırakılması gerektiği yönünde karar belirtmesi mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 143
ihaleyi kazanan şirketin ortaklarının soy isimleri ile ihale yetkilisinin soy isminin aynı olması durumunda hangi işlem yapılmalıdır? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 86
ilçe belediyelerinde kimler ihale yetkilisidir? Abonelik gerekli 98
Tekliflerin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu durumda, ihalenin sonuçlandırılması veya bu nedenle iptal edilme yetkisi ihale komisyonuna mı, ihale yetkilisine mi aittir? Abonelik gerekli 249
 
<< Başa Dön < Önceki 1 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 20 Toplam: 20
[ Geri ] [ Yukarı ]

Kategoriler

Tüm İhale Kararları
Adli Sicil Kaydı
Alt Yüklenici
Alternatif Teklif
Anahtar Personel
Analizler
Araç Kiralama
Aritmetik Hata
Arşiv Kararlar
Asgari İşçilik Maliyeti
Aşırı Düşük
Aşırı Düşük (Hizmet Alımları)
Aşırı Düşük (Mal Alımları)
Aşırı Düşük (Yapım İşleri)
Banka Referans Mektubu
Belediyeler
Belli İstekliler
Benzer İş
Benzer İş (Hizmet Alımları)
Benzer İş (Mal Alımları)
Benzer İş (Yapım İşleri)
Bilanço
Bilgi ve Belge Eksikliği
Birden Fazla Teklif
Çalıştırılması Öngörülen Personel
Çerçeve Sözleşmesi
Cezalar (Müeyyide)
Ciro (İş Hacmi)
Çöp İhaleleri
Damga Vergisi
Danışmanlık İhaleleri
Demonstrasyon
Diploma / Mezuniyet Belgesi
Diğer
Doğrudan Temin
Düzeltici İşlem
Düzeltme İlanı
Düzenleyici Kararlar
E-İhale
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
EKAP’tan Doküman İndirme
Elektronik Eksiltme
En Avantajlı Teklif
Eşit Teklifler
Faaliyet Alanı (iştigal)
Faaliyet Belgesi
Fazla Mesai
Fiyat Dışı Unsurlar
Fiyat Farkı
Fokotopi Belge
Geçici Teminat
Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri
Giyim Bedelleri
Hakediş
Hizmet Alımları
Hizmet Yeterlilik Belgesi
idari Şartname
ihale Dokümanları
ihale Dokümanı Hakkında Açıklama
ihale iptal Nedenleri
ihale Komisyonu
ihale Türleri
ihale Yetkilisi
ihalelerden Elenme Nedenleri
ihaleye Katılamayacak Olanlar
ihaleye Katılımı Sınırlananlar
ilaçlama
ilanlar
imalatçı ve Yetkili Satıcı Belgeleri
imza Sirküleri
istisnalar
itirazlar / Şikayetler
itirazlar / Şikayetler (Kamu İhale Kurumuna)
itirazlar / Şikayetler (İdareye)
iş Artışı ve iş Eksilişi
iş Denetleme
iş Deneyim (Alt Yüklenici)
iş Deneyim Belgeleri
iş Deneyim Belgeleri (Hizmet Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Mal Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Yapım İşleri)
iş Durum
iş Ortaklığı (Ortak Girişim)
iş ve Meslek Ahlakına Aykırı Davranışlar
iş Yönetme
işçilik Hesaplama
Kalite Belgeleri
Kamu Davası
Kamu İhale Kanunu Kapsamında Olan İdareler
Kamu Zararı
Kapasite Raporu
Kâr Öngörülmesi
Katalog
Kesin Teminat
Kesinleşen İhale Kararı
Komisyon Kararı
Konsorsiyum
Kontrol Aracı
Kıdem ve İhbar Tazminatı
Kısmi Kabul
Kısmi Teklif
Mahkeme Kararları
Makina - Ekipman (Araçlar)
Mal Alımları
Mali Sorumluluk Sigortası
Noter Onaylı / Aslının Aynıdır Şerhli Belgeler
Numuneler
Ön Mali Kontrol
Ortaklık Durum Belgesi
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-b Maddesine Göre)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-f Maddesine Göre)
Personel Taşıma
Rekabet
Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi
Sağlık İhaleleri
Sigorta Giderleri
Sigorta Prim Oranları
Sosyal Güvenlik Prim Borcu (SGK Borcu)
Sözleşme
Sözleşme Devri
Sözleşme Feshi
Sözleşme Tasarısı
Standart Formlar
Süre Uzatımı
Sınır Değer
Tanımlar
Tebligat
Tebliğ ve Şikayet Süreleri
Teklif Cetveli
Teklif Edilen Fiyatlar
Teklif Fiyata Dahil Masraflar
Teklif Geçerlilik Süresi
Teklif Mektubu
Teklif Zarfı
Tekliflerin Değerlendirilmesi
Teknik Şartname
Temel İlkeler
Ticaret Sicil Gazetesi
Türkak
Unvan Değişikliği
Vekaletname
Vergi Borcu
Vergi Matrahı
Yabancı Belgeler
Yabancı İstekli
Yaklaşık Maliyet
Yapım İşleri
Yasaklılık
İdare Mahkemesi Kararları
Yemek ve Yol Ücretleri
Yemek İhaleleri
Yerli istekli
Yeterlilik Kriterleri
Yetkili Satıcı Belgesi
Zeyilname
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri