Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 10.322 Karar
 - Bu Hafta (03.08-03.08): 0
 - Geçen Hafta(27.07-02.08): 6
 - Bu Ay (Ağustos): 0
 - Geçen Ay (Temmuz): 23
Kategori: 155
Haberler: 485
Web Bağlantıları: 607

Abone İstatistiği

31 misafir ve 16 abone bağlı
Abone Sayısı: 8011
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 6,45
  - Bronz (3 ay): % 2,30
  - Gümüş (6 ay): % 1,38
  - Altın (12 ay): % 30,41
  - Kamu Altın (12 ay): % 59,45
Ziyaretçi Sayısı: 5.287.515
iş Deneyim Belgeleri (Hizmet Alımları)
İhale Türü İhale Usulü
Başlığı Filtrele     Sırala 
 
Öğe Başlığı Tıklamalar
Ana sözleşmenin süresi 3 yıl olmasına rağmen, ek protokollerle her yıl uzatılan fakat toplam süresi 3 yılı geçmeyen sözleşme iş deneyim olarak geçerli olur mu? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 27
Bir yıldan fazla süreli çıkılan hizmet ihalesinde, iş deneyim belge oranının en üst oranda belirlenmesi mevzuata uygun mudur? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 253
Bir yıldan fazla süreli yapılan hizmet ihalelerinde, iş deneyim oranının en üst oran olarak belirlenmesi mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 163
Birim fiyat üzerinden bağıtlanan ve içeriğinde toplam sözleşme tutarı bulunmayan sözleşmelere dayalı gerçekleştirilen işlerin iş deneyimi olarakkullanılabilmesi için hangi şartın sağlanması gerekmektedir? Abonelik gerekli 12
Birim fiyat üzerinden bağıtlanan ve toplam sözleşme tutarı bulunmayan süresi belirli bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, iş deneyim tutarı olarak hangi tutar dikkate alınır? Abonelik gerekli 5
Çalıştırılan işçilere ait SGK prim ödemeleri, hangi belgeler ile açıklanabilir? Abonelik gerekli 298
Daha önce personel taşıma işi yapmış isteklinin iş deneyim için sözleşme ile birlikte sosyal güvenlik prim ödemelerini gösteren belgeleri de sunması gerekir mi? Abonelik gerekli 300
Devam eden hizmet işlerinde iş bitirme belgesi düzenlenebilir mi? Abonelik gerekli 454
Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlere ilişkin iş deneyim belgesi düzenlenebilir mi? Abonelik gerekli 171
Hangi hizmet ihaleleri için iş denetleme veya iş yönetme belgesi düzenlenebilir? Abonelik gerekli 22
Hangi hizmet işlerinde sadece iş bitirme belgesi geçerlidir? Abonelik gerekli 294
Hizmet ihalelerinde alış faturaları iş deneyim olarak geçerli olur mu? Abonelik gerekli 84
Hizmet ihalelerinde bir iş deneyim belgesinin son beş yıl içinde olduğu nasıl anlaşılır? Abonelik gerekli 158
Hizmet ihalelerinde birim fiyat ile yapılmış işlerin iş deneyim belgeleri, birim fiyat işler için belirlenen güncelleme yöntemi ile mi hesaplanır? Abonelik gerekli 148
Hizmet ihalelerinde devam eden işler için düzenlenen iş deneyim belgesi geçerli olur mu? Abonelik gerekli 134
Hizmet ihalelerinde devam eden işlerle ilgili iş deneyim belgesi düzenlenebilir mi? Abonelik gerekli 334
Hizmet ihalelerinde hangi durumda iş deneyim belgesi düzenlenmez? Abonelik gerekli 113
Hizmet ihalelerinde iş deneyim belgeleri güncellenirken hangi tarihlerin verileri dikkate alınır? Abonelik gerekli 132
Hizmet ihalelerinde iş deneyim belgeleri, hangi tarihten itibaren ve kaç yıl geçerlidir? Abonelik gerekli 89
Hizmet ihalelerinde iş deneyim belgelerinin 5 yıllık süresi hangi tarihten itibaren başlar? Abonelik gerekli 370
Hizmet ihalelerinde iş deneyim belgelerinin son beş yıl içinde olup olmadığı, kabul tarihine göre mi yoksa sözleşme tarihine göre mi değerlendirilir? Abonelik gerekli 148
Hizmet ihalelerinde iş deneyim belgesinin son 5 yıl içinde olup olmadığı, sözleşme tarihine göre mi yoksa kabul tarihine göre mi değerlendirilir? Abonelik gerekli 94
Hizmet ihalelerinde iş deneyim belgesinin son beş yıl içinde olup olmadığı hangi tarihe göre değerlendirilir? Abonelik gerekli 164
Hizmet ihalelerinde iş deneyim için sunulan sözleşmede, toplam sözleşme tutarı bulunmamasına rağmen hangi durumda belge kabul edilir? Abonelik gerekli 66
Hizmet ihalelerinde iş deneyim için sunulan sözleşmelerde kabul tarihi yoksa hangi işlem yapılmalıdır? Abonelik gerekli 165
Hizmet ihalelerinde iş deneyimi hangi oranlar arasında istenilebilir? Abonelik gerekli 35
Hizmet ihalelerinde iş ortaklıklarında pilot ve özel ortak iş deneyim belgesinin yüzde kaçını karşılamalıdır? Abonelik gerekli 36
Hizmet ihalelerinde iş ortaklığı olarak ihaleye giren isteklilerden pilot ortağın iş deneyim belgesinin geçerli olması yeterli midir yoksa özel ortağın iş deneyim belgesinin de olması gerekir mi? Abonelik gerekli 124
Hizmet ihalelerinde iş ortaklığı olarak ihaleye teklif verilmesi halinde pilot ortak iş deneyim tutarının en az ne kadarını karşılamalıdır? Abonelik gerekli 24
Hizmet ihalelerinde iş ortaklığında birden fazla özel ortaklar tarafından sunulan iş deneyim belge tutarları toplamı, ihalede istenilen iş deneyim oranının en az yüzde kaçı kadar olmalıdır? Abonelik gerekli 95
Hizmet ihalelerinde iş ortaklığında iş deneyim belgelerinin ortaklar için nasıl hesaplanacağına dair örnek karar Abonelik gerekli 30
Hizmet ihalelerinde iş ortaklığında, özel ortaklar iş deneyim oranının ne kadarına sahip olması gerekmektedir? Abonelik gerekli 33
Hizmet ihalelerinde iş ortaklığını oluşturan ortaklar, iş deneyim oranlarını nasıl karşılamalıdır? Abonelik gerekli 16
Hizmet ihalelerinde işin yaklaşık maliyeti ne kadar olursa olsun hangi durumda iş deneyim belgesi istenmeyebilir? Abonelik gerekli 137
Hizmet ihalelerinde kabul işlemi tamamlanmamış işler için iş deneyim belgesi düzenlenebilir mi? Abonelik gerekli 248
Hizmet ihalelerinde kabulü yapılmamış işlere ait belgeler, iş deneyim olarak kabul edilebilir mi? Abonelik gerekli 60
Hizmet ihalelerinde özel ortak iş deneyim oranının ne kadarını karşılamalıdır? Abonelik gerekli 11
Hizmet ihalelerinde özel ortak tarafından sunulan iş deneyim belge tutarı, ihalede istenilen iş deneyim oranının en az yüzde kaçı kadar olmalıdır? Abonelik gerekli 97
Hizmet ihalelerinde özel sektöre yapılan iş karşılığı, sözleşme ve fatura sunulmasına rağmen çalıştırılan personele ait SGK belgesinin sunulmaması bilgi eksikliği kapsamında sonradan tamamlatılabilir mi? Abonelik gerekli 548
Hizmet ihalelerinde özel sektöre yapılan işin kabul tarihinin ilan ile ihale tarihi arasında olması halinde ilgili belge iş deneyim olarak kabul edilebilir mi? Abonelik gerekli 85
Hizmet ihalelerinde özel sektöre yapılan işler için sunulan belgeler arasında hangi durumda Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfasından alınan belgenin sunulmasına gerek bulunmamaktadır? Abonelik gerekli 100
Hizmet ihalelerinde özel sektöre yapılan işler ile girilen ihalede iş deneyim olarak diğer belgeler ile birlikte hangi durumda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından düzenlenen belgenin sunulmasına gerek bulunmamaktadır? Abonelik gerekli 175
Hizmet ihalelerinde özel sektöre yapılan işlerin iş deneyim olarak kabul edilebilmesi için hangi işlerde ayrıca sosyal güvenlik primi ödemelerine ilişkin belgelerin de teklifle sunulması gerekir? Abonelik gerekli 489
Hizmet ihalelerinde özel sektöre yapılan işlerin iş deneyimi için sunulan belgelerle birlikte, damga vergisinin yatırıldığına dair belgenin de sunulması gerekir mi? Abonelik gerekli 100
Hizmet ihalelerinde özel sektöre yapılan ve iş deneyim belgesi için sunulan belgelerin devam eden bir işe ait olması durumunda sunulan belgeler, iş deneyim belgesi kabul edilir mi? Abonelik gerekli 254
Hizmet ihalelerinde pilot ortak tarafından sunulan iş deneyim belge tutarı, ihalede istenilen iş deneyim oranının en az yüzde kaçı kadar olmalıdır? Abonelik gerekli 90
Hizmet ihalelerinde sunulan iş deneyim belgesinin, son beş yıl içinde düzenlenip düzenlenmediğinin belirlenebilmesi için hangi tarihin esas alınması gerekir? Abonelik gerekli 77
Hizmet ihalelerinde tamamlanmayan işler için iş deneyim belgesi düzenlenebilir mi? Abonelik gerekli 191
Hizmet ihalelerinde, birim fiyat olup toplam sözleşme tutarı bulunmayan işlerde hangi durumda düzenlenen faturaların toplamı iş deneyim tutarı olarak kabul edilir? Abonelik gerekli 89
Hizmet ihalelerinde, iş deneyim belge tutarı iş ortaklıkları tarafından nasıl karşılanır? Abonelik gerekli 31
 
<< Başa Dön < Önceki 1 2 3 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 50 Toplam: 107
[ Geri ] [ Yukarı ]

Kategoriler

Tüm İhale Kararları
Adli Sicil Kaydı
Alt Yüklenici
Alternatif Teklif
Anahtar Personel
Analizler
Araç Kiralama
Aritmetik Hata
Arşiv Kararlar
Asgari İşçilik Maliyeti
Aşırı Düşük
Aşırı Düşük (Hizmet Alımları)
Aşırı Düşük (Mal Alımları)
Aşırı Düşük (Yapım İşleri)
Banka Referans Mektubu
Belediyeler
Belli İstekliler
Benzer İş
Benzer İş (Hizmet Alımları)
Benzer İş (Mal Alımları)
Benzer İş (Yapım İşleri)
Bilanço
Bilgi ve Belge Eksikliği
Birden Fazla Teklif
Çalıştırılması Öngörülen Personel
Çerçeve Sözleşmesi
Cezalar (Müeyyide)
Ciro (İş Hacmi)
Çöp İhaleleri
Damga Vergisi
Danışmanlık İhaleleri
Demonstrasyon
Diploma / Mezuniyet Belgesi
Diğer
Doğrudan Temin
Düzeltici İşlem
Düzeltme İlanı
Düzenleyici Kararlar
E-İhale
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
EKAP’tan Doküman İndirme
Elektronik Eksiltme
En Avantajlı Teklif
Eşit Teklifler
Faaliyet Alanı (iştigal)
Faaliyet Belgesi
Fazla Mesai
Fiyat Dışı Unsurlar
Fiyat Farkı
Fokotopi Belge
Geçici Teminat
Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri
Giyim Bedelleri
Hakediş
Hizmet Alımları
Hizmet Yeterlilik Belgesi
idari Şartname
ihale Dokümanları
ihale Dokümanı Hakkında Açıklama
ihale iptal Nedenleri
ihale Komisyonu
ihale Türleri
ihale Yetkilisi
ihalelerden Elenme Nedenleri
ihaleye Katılamayacak Olanlar
ihaleye Katılımı Sınırlananlar
ilaçlama
ilanlar
imalatçı ve Yetkili Satıcı Belgeleri
imza Sirküleri
istisnalar
itirazlar / Şikayetler
itirazlar / Şikayetler (Kamu İhale Kurumuna)
itirazlar / Şikayetler (İdareye)
iş Artışı ve iş Eksilişi
iş Denetleme
iş Deneyim (Alt Yüklenici)
iş Deneyim Belgeleri
iş Deneyim Belgeleri (Hizmet Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Mal Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Yapım İşleri)
iş Durum
iş Ortaklığı (Ortak Girişim)
iş ve Meslek Ahlakına Aykırı Davranışlar
iş Yönetme
işçilik Hesaplama
Kalite Belgeleri
Kamu Davası
Kamu İhale Kanunu Kapsamında Olan İdareler
Kamu Zararı
Kapasite Raporu
Kâr Öngörülmesi
Katalog
Kesin Teminat
Kesinleşen İhale Kararı
Komisyon Kararı
Konsorsiyum
Kontrol Aracı
Kıdem ve İhbar Tazminatı
Kısmi Kabul
Kısmi Teklif
Mahkeme Kararları
Makina - Ekipman (Araçlar)
Mal Alımları
Mali Sorumluluk Sigortası
Noter Onaylı / Aslının Aynıdır Şerhli Belgeler
Numuneler
Ön Mali Kontrol
Ortaklık Durum Belgesi
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-b Maddesine Göre)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-f Maddesine Göre)
Personel Taşıma
Rekabet
Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi
Sağlık İhaleleri
Sigorta Giderleri
Sigorta Prim Oranları
Sosyal Güvenlik Prim Borcu (SGK Borcu)
Sözleşme
Sözleşme Devri
Sözleşme Feshi
Sözleşme Tasarısı
Standart Formlar
Süre Uzatımı
Sınır Değer
Tanımlar
Tebligat
Tebliğ ve Şikayet Süreleri
Teklif Cetveli
Teklif Edilen Fiyatlar
Teklif Fiyata Dahil Masraflar
Teklif Geçerlilik Süresi
Teklif Mektubu
Teklif Zarfı
Tekliflerin Değerlendirilmesi
Teknik Şartname
Temel İlkeler
Ticaret Sicil Gazetesi
Türkak
Unvan Değişikliği
Vekaletname
Vergi Borcu
Vergi Matrahı
Yabancı Belgeler
Yabancı İstekli
Yaklaşık Maliyet
Yapım İşleri
Yasaklılık
İdare Mahkemesi Kararları
Yemek ve Yol Ücretleri
Yemek İhaleleri
Yerli istekli
Yeterlilik Kriterleri
Yetkili Satıcı Belgesi
Zeyilname
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri