Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 10.913 Karar
 - Bu Hafta (25.10-26.10): 0
 - Geçen Hafta(18.10-24.10): 6
 - Bu Ay (Ekim): 33
 - Geçen Ay (Eylül): 32
Kategori: 155
Haberler: 531

Abone İstatistiği

5 misafir ve 2 abone bağlı
Abone Sayısı: 8374
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 3,03
  - Bronz (3 ay): % 1,73
  - Gümüş (6 ay): % 0,87
  - Altın (12 ay): % 32,90
  - Kamu Altın (12 ay): % 61,47
Ziyaretçi Sayısı: 6.504.028
ihale Türleri
İhale Türü İhale Usulü
Başlığı Filtrele     Sırala 
 
Öğe Başlığı Tıklamalar
Açık ihale usulü ile yapılan ihalelerde tekliflerin değerlendirilmesinin ihalenin yapıldığı günde sonuçlandırılması zorunlu mudur? Abonelik gerekli 62
Aralarında doğal bağlantı olan ihale türlerinin bir arada yapılması zorunlu mudur? Abonelik gerekli 40
Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmayan mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilebilir mi? Abonelik gerekli 53
Ağaçlandırma ve fidan dikim işleri yapım mı yoksa hizmet işi olarak mı ihaleye çıkılmalıdır? Abonelik gerekli 9
Ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve fidan dikim işi, hizmet alımı mı yoksa yapım işi olarak mı yapılmalıdır? Abonelik gerekli 56
Bakım onarım işleri hizmet alımı mı yoksa yapım işi olarak mı ihaleye çıkılmalıdır? Abonelik gerekli 51
Bakım onarım işleri yapım mı yoksa hizmet ihalesi olarak mı yapılır? Abonelik gerekli 35
Bakım onarım işleri, hizmet mi yoksa yapım işi olarak mı ihaleye çıkılmalıdır? Abonelik gerekli 21
Benzer yönleri bulunan işlerin bir arada veya ayrı ayrı ihale edilebilmesi hangi hususlara bağlıdır? Abonelik gerekli 97
Bir ihalenin hizmet alımı, mal alımı veya yapım işlerinin en az ikisinden oluştuğu durumda, ihalede esas alınacak alım yöntemi nasıl belirlenir? Abonelik gerekli 233
Bir işin mal alımı, hizmet alımı veya yapım işleri ihaleleri mevzuatından hangisine göre gerçekleştirilmesi gerektiğini belirlemek için hangi hususa dikkat edilmesi gerekir? Abonelik gerekli 22
Bir işte yer teslimi yapılması tek başına o ihalenin yapım işi olarak gerçekleştirilmesine dayanak teşkil eder mi? Abonelik gerekli 15
Birden fazla ihale türünün bir arada ihale edilmesi durumunda idarenin alım konusu işlerin aralarında doğal bağlantı olduğunu ispatlaması zorunlu mudur? Abonelik gerekli 28
Birden fazla ihale türünün birlikte ihale edilmesi durumunda hangi ihale türüne göre ihale gerçekleştirilir? Abonelik gerekli 58
Birden fazla ihale türünün birlikte yapılması durumunda hangi ihale türüne göre alım yapılacağına dair kamu ihale mevzuatında herhangi bir zorunluluk var mıdır? Abonelik gerekli 31
Birden fazla ihale türünün birlikte yapılması durumunda hangi ihale türüne göre alım yapılacağına nasıl karar verilir? Abonelik gerekli 57
Çöplerin toplanması hizmet alımı ile çöp konteynırlarının alınması işi bir arada ihale edilebilir mi? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 26
Eşik değerlerin altında kalması için yapım işleri ile mal veya hizmet alımları kısımlara bölünebilir mi? Abonelik gerekli 45
Hizmet ve mal alımı bir arada ihale edilebilir mi? Abonelik gerekli 44
ihale konusu iş ve ihtiyaçlar, belirli ölçüde farklı nitelik arz etseler dahi, aynı ihale kapsamında alımı gerçekleştirilebilir mi? Abonelik gerekli 19
ihale konusunun, aralarında doğal bağlantı olan mal alımı, hizmet alımı veya yapım işlerinin en az ikisinden oluştuğu durumlarda, ihalede esas alınacak alım yöntemi nasıl belirlenir? Abonelik gerekli 247
işçilik dahil karo taşı alımı işi, hangi ihale türü ile yapılmalıdır? Abonelik gerekli 59
işin montaj süreci gerektiren ve piyasada bir kısmı hazır olarak alınıp satılabilen türdeki malların bir sistemi oluşturmak için bir araya getirilmesinden ibaret bir iş, mal alımı yoksa hizmet alımı olarak mı yapılır? Abonelik gerekli 74
Kamu İhale Kanununda hangi işler yapım işi olarak tanımlanmıştır? Abonelik gerekli 21
Mal alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilebilir mi? Abonelik gerekli 23
Mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilebilir mi? Abonelik gerekli 28
Mal alımı, yapım ve hizmet işleri hangi durumda birlikte bir ihale olarak gerçekleştirilebilir? Abonelik gerekli 66
Ocak taşından kırılmış ve elenmiş agrega alımı işi, mal alımı olarak mı yoksa yapım ihalesi olarak mı yapılır? Abonelik gerekli 41
Onarım işleri, hizmet ihalesi mi yoksa yapım ihalesi olarak mı yapılmalıdır? Abonelik gerekli 19
Park bahçe bakım ve onarım işi, yapım mı yoksa hizmet ihalesi olarak mı gerçekleştirilmelidir? Abonelik gerekli 23
Parke ve bordür taşı döşeme işi hangi ihale türü kapsamındadır? Abonelik gerekli 64
Parke, bordür taşı döşeme ile asfalt kaplama yapılması işleri bir arada ihale edilebilir mi? Abonelik gerekli 54
Pvc alımı ve yer döşeme işi, hangi ihale türü ile yapılmalıdır? Abonelik gerekli 55
Sıcak asfalt alımı, nakliyesi, serilmesi, sıkıştırılması işi hangi ihale türü ile yapılmalıdır? Abonelik gerekli 54
Yapılan iş kapsamında hem mal alımı hem hizmet alımı hem de yapım varsa, iş hangi ihale türüne göre belirlenir? Abonelik gerekli 104
Yapım ihalesi kapsamında hizmet işleri de gerçekleşebilir mi? Abonelik gerekli 19
Yapım işleri, hizmet alımı ve hizmet alımları hangi şartla birlikte ihale edilebilir? Abonelik gerekli 16
Yapım işleri, hizmet alımı ve mal alımı işleri hangi şartla bir arada ihale edilebilir? Abonelik gerekli 19
Yapım işleri, hizmet alımı ve mal alımı işleri, hangi durumda bir arada ihale edilebilir? Abonelik gerekli 11
Yapım işleri, hizmet ve mal alımları hangi durumda bir arada ihale edilebilir? Abonelik gerekli 88
 
<< Başa Dön < Önceki 1 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 40 Toplam: 40
[ Geri ] [ Yukarı ]

Kategoriler

Tüm İhale Kararları
Adli Sicil Kaydı
Alt Yüklenici
Alternatif Teklif
Anahtar Personel
Analizler
Araç Kiralama
Aritmetik Hata
Arşiv Kararlar
Asgari İşçilik Maliyeti
Aşırı Düşük
Aşırı Düşük (Hizmet Alımları)
Aşırı Düşük (Mal Alımları)
Aşırı Düşük (Yapım İşleri)
Banka Referans Mektubu
Belediyeler
Belli İstekliler
Benzer İş
Benzer İş (Hizmet Alımları)
Benzer İş (Mal Alımları)
Benzer İş (Yapım İşleri)
Bilanço
Bilgi ve Belge Eksikliği
Birden Fazla Teklif
Çalıştırılması Öngörülen Personel
Çerçeve Sözleşmesi
Cezalar (Müeyyide)
Ciro (İş Hacmi)
Çöp İhaleleri
Damga Vergisi
Danışmanlık İhaleleri
Demonstrasyon
Diploma / Mezuniyet Belgesi
Diğer
Doğrudan Temin
Düzeltici İşlem
Düzeltme İlanı
Düzenleyici Kararlar
E-İhale
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
EKAP’tan Doküman İndirme
Elektronik Eksiltme
En Avantajlı Teklif
Eşit Teklifler
Faaliyet Alanı (iştigal)
Faaliyet Belgesi
Fazla Mesai
Fiyat Dışı Unsurlar
Fiyat Farkı
Fokotopi Belge
Geçici Teminat
Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri
Giyim Bedelleri
Hakediş
Hizmet Alımları
Hizmet Yeterlilik Belgesi
idari Şartname
ihale Dokümanları
ihale Dokümanı Hakkında Açıklama
ihale iptal Nedenleri
ihale Komisyonu
ihale Türleri
ihale Yetkilisi
ihalelerden Elenme Nedenleri
ihaleye Katılamayacak Olanlar
ihaleye Katılımı Sınırlananlar
ilaçlama
ilanlar
imalatçı ve Yetkili Satıcı Belgeleri
imza Sirküleri
istisnalar
itirazlar / Şikayetler
itirazlar / Şikayetler (Kamu İhale Kurumuna)
itirazlar / Şikayetler (İdareye)
iş Artışı ve iş Eksilişi
iş Denetleme
iş Deneyim (Alt Yüklenici)
iş Deneyim Belgeleri
iş Deneyim Belgeleri (Hizmet Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Mal Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Yapım İşleri)
iş Durum
iş Ortaklığı (Ortak Girişim)
iş ve Meslek Ahlakına Aykırı Davranışlar
iş Yönetme
işçilik Hesaplama
Kalite Belgeleri
Kamu Davası
Kamu İhale Kanunu Kapsamında Olan İdareler
Kamu Zararı
Kapasite Raporu
Kâr Öngörülmesi
Katalog
Kesin Teminat
Kesinleşen İhale Kararı
Komisyon Kararı
Konsorsiyum
Kontrol Aracı
Kıdem ve İhbar Tazminatı
Kısmi Kabul
Kısmi Teklif
Mahkeme Kararları
Makina - Ekipman (Araçlar)
Mal Alımları
Mali Sorumluluk Sigortası
Noter Onaylı / Aslının Aynıdır Şerhli Belgeler
Numuneler
Ön Mali Kontrol
Ortaklık Tespit Belgesi (Ortaklık Durum Belgesi)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-b Maddesine Göre)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-f Maddesine Göre)
Personel Taşıma
Rekabet
Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi
Sağlık İhaleleri
Sigorta Giderleri
Sigorta Prim Oranları
Sosyal Güvenlik Prim Borcu (SGK Borcu)
Sözleşme
Sözleşme Devri
Sözleşme Feshi
Sözleşme Tasarısı
Standart Formlar
Süre Uzatımı
Sınır Değer
Tanımlar
Tebligat
Tebliğ ve Şikayet Süreleri
Teklif Cetveli
Teklif Edilen Fiyatlar
Teklif Fiyata Dahil Masraflar
Teklif Geçerlilik Süresi
Teklif Mektubu
Teklif Zarfı
Tekliflerin Değerlendirilmesi
Teknik Şartname
Temel İlkeler
Ticaret Sicil Gazetesi
Türkak
Unvan Değişikliği
Vekaletname
Vergi Borcu
Vergi Matrahı
Yabancı Belgeler
Yabancı İstekli
Yaklaşık Maliyet
Yapım İşleri
Yasaklılık
İdare Mahkemesi Kararları
Yemek ve Yol Ücretleri
Yemek İhaleleri
Yerli istekli
Yeterlilik Kriterleri
Yetkili Satıcı Belgesi
Zeyilname
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri