Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 10.052 Karar
 - Bu Hafta (17.02-22.02): 0
 - Geçen Hafta(10.02-16.02): 8
 - Bu Ay (Şubat): 34
 - Geçen Ay (Ocak): 33
Kategori: 153
Haberler: 475
Web Bağlantıları: 607

Abone İstatistiği

15 misafir ve 7 abone bağlı
Abone Sayısı: 7906
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 7,42
  - Bronz (3 ay): % 1,31
  - Gümüş (6 ay): % 3,06
  - Altın (12 ay): % 27,51
  - Kamu Altın (12 ay): % 60,70
Ziyaretçi Sayısı: 2.623.917
iş Deneyim Belgeleri
İhale Türü İhale Usulü
Başlığı Filtrele     Sırala 
 
Öğe Başlığı Tıklamalar
05.03.2009 tarihinden önce ilanı yapılan fakat yeni yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra işin bitmesi durumunda, hangi yönetmeliğe göre iş deneyim belgesi düzenlenebilir? Abonelik gerekli 262
2 yıldan fazla süreli olan hizmet ihalelerinde, iş deneyim hangi oranlar arasında istenebilir? Abonelik gerekli 43
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 62. maddesinde bulunan "..elde edilen deneyim mühendis ve mimarın beş yıldır en az % 51 hissesine sahip olduğu veya her iki ortağın da mühendis olup % 50 - % 50 ortak olduğu tüzel kişiler tarafından da kullanılabilir" hükmü anayasaya aykırı mıdır? (Anayasa Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 127
4734 sayılı Kanun kapsamı dışında olup 31.08.2014 tarihinden önceki tarihte düzenlenmiş olan iş bitirme belgelerinin EKAP'a kayıt yapılma zorunluluğu var mı? Abonelik gerekli 25
4734 sayılı Kanun kapsamında yapılmayan işlerden elde edilen iş deneyim belgeleri ihalelerde geçerli olur mu? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 258
Adi ortaklık olarak alına iş deneyim belgesi, adi ortaklıktan limited şirket dönüştürülen şirket tarafından kullanılabilir mi? Abonelik gerekli 116
Afet Acil Durum Büroları tarafından iş deneyim belgesi düzenlenebilir mi? Abonelik gerekli 58
Alt yüklenici iş bitirme belgesi güncellenirken ana yüklenici ile idare arasındaki mi yoksa ana yüklenici ile alt yüklenici arasındaki sözleşme tarihi mi dikkate alınır? Abonelik gerekli 46
Alt yükleniciler, sözleşme ekinde idare onay yazısını sunmalı mı? Abonelik gerekli 206
Alt yüklenicilerin, sorumlu oldukları işi başka alt yüklenicilere yaptırdıkları durumda, o işin iş deneyimin tevsiki için kullanılmasına engel var mıdır? Abonelik gerekli 120
Ankara Ticaret Borsası tarafından düzenlenen iş deneyim belgesi geçerli olur mu? Abonelik gerekli 196
Asıl işin alt yükleniciye izin vermemesi halinde, iş deneyimine esas olan özel sektörde kazanılan iş deneyimi geçersiz olur mu? Abonelik gerekli 199
Aynı sözleşme kapsamında yapılmayan işler, toplanarak iş deneyim için kullanılabilir mi? Abonelik gerekli 69
Bağlı ortak, hakim ortağın yurtdışında gerçekleştirdiği işlerden elde ettiği iş deneyim belgelerini ihaleye katılımda kullanabilir mi? Abonelik gerekli 10
Başka bir idare tarafından iş tamamlanmadan düzenlenen iş bitirme belgesi, ihalede iş deneyim belgesi olarak sunulduğunda geçerli olur mu? Abonelik gerekli 158
Başka bir şahıs şirketinde elde ettiği iş deneyimini kendi adına veya yarıdan fazla hissesine sahip bulunduğu başka bir şirkette iş deneyimi olarak kullanabilmesi için ortağın şahıs şirketinden ayrılması gerekir mi? Abonelik gerekli 370
Belediye başkanına ait iş deneyim belgesi, başkanın ortak olduğu bir şirket tarafından ihalelerde kullanılabilir mi? Abonelik gerekli 113
Belediye iktisadi teşekkülleri, iş deneyim belgesi düzenleyebilir mi? Abonelik gerekli 301
Belediye şirketleri, iş deneyim belgesi düzenleyebilir mi? Abonelik gerekli 139
Belediye şirketleri, iş deneyim belgesi verebilir mi? Abonelik gerekli 408
Belge güncelleme aracı kullanılarak iş deneyim belgeleri güncellenirken hangi hususlara dikkat edilmelidir? Abonelik gerekli 220
Benzer iş tanımları birbirinin aynı olan birden fazla iş deneyiminin toplanarak işlem yapılması mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 258
Bir gerçek kişi nevi değiştirerek tüzel kişiliğe dönüşmesi durumunda, gerçek kişiye ait iş deneyim belgesi tüzel kişilikte kullanılabilmesi için ortaklık süresi önemli midir? Abonelik gerekli 113
Bir ihalede iş deneyim belgesinin mevzuata uygun olmaması nedeniyle mahkemece değerlendirme dışı bırakılması, aynı iş deneyim belgesiyle girilmiş başka bir ihaleyi kazanıp da alınan iş deneyim belgesinin geçerliliğini ortadan kaldırı mı? Abonelik gerekli 72
Bir iş montaj dahil mal veya hizmet alımı olarak ihaleye çıkılması halinde yapım iş deneyim belgeleri kullanılabilir mi? Abonelik gerekli 33
Bir işin inşaatına yönelik iş deneyim belgesine sahip olan istekli, ilgili belge ile o işin bakım ve onarım işine girebilir mi? Abonelik gerekli 89
Bir kamu kurumuna karşı yüklenilen işe ilişkin olarak, özel hukuk kişilerince iş deneyim belgesi düzenleme yetkisi var mıdır? Abonelik gerekli 65
Bir kişi veya şirketin kendi yaptığı iş için aldığı iş deneyim belgesi ihalede geçerli olur mu? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 289
Bir kurumun özelleştirilmesinden önce o devlet kurumuna işi tamamlayan yükleniciye, iş deneyim belge düzenleme tarihi hisse devrinden sonra olur ve iş deneyim belgesi o kurum tarafından düzenlenirse belge geçerli olur mu? Abonelik gerekli 162
Bir yıllık olarak düzenlenen sözleşmenin süresinin her yıl uzatılması halinde, iş deneyim için tüm yıllar boyunca elde edilen tutar toplanabilir mi? Abonelik gerekli 186
Bir şirket kendisine ait inşaat işi yaptığında iş deneyim belgesi alabilir mi? Abonelik gerekli 183
Bir şirketin iş deneyim belgesi, ihaleye giren başka şirket tarafından hangi şartla kullanılabilir? Abonelik gerekli 205
Birden çok iş deneyim belge tutarları toplanarak değerlendirme yapılabilir mi? Abonelik gerekli 148
Birden çok iş deneyimini gösteren belge sunulması halinde belgelerdeki tutarlar toplanır mı? Abonelik gerekli 70
Birden çok iş deneyimini gösteren belgeler toplanıp değerlendirilebilir mi? Abonelik gerekli 58
Birden çok iş deneyimini gösteren belgeler toplanıp değerlendirme yapılması mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 36
Birden fazla iş deneyim belgesi sunulması halinde bu iş deneyim belgelerinin tutarları toplanarak değerlendirme yapılabilir mi? Abonelik gerekli 22
Birden fazla iş deneyim belgesi sunulması halinde bu iş deneyim belgelerinin tutarları toplanarak değerlendirme yapılabilir mi? Abonelik gerekli 16
Birden fazla iş deneyim belgesi toplanarak değerlendirme yapılabilir mi? Abonelik gerekli 50
Birden fazla sözleşmeden elde edilen işler, iş deneyim olarak kullanılabilir mi? Abonelik gerekli 45
Birden fazla sözleşmeye dayanarak yapılan işlerin bedellerinin toplanarak tek bir iş deneyim belgesi düzenlenmesi mümkün müdür? Abonelik gerekli 194
Biten işlerde iş deneyim belgesinin alınmaya hak kazanıldığı tarih hangi tarihtir? Abonelik gerekli 165
Bölünen şirkete ait iş deneyim belgesi kullanılabilir mi? Abonelik gerekli 85
Bölünen şirketlere ait iş deneyim belgeleri kullanılabilir mi? Abonelik gerekli 42
Bölünen şirketlere ait iş deneyim belgeleri kullanılabilir mi? Abonelik gerekli 64
Daha önceki bir ihalede sunulan iş deneyim belgesinin sonradan KİK kararı ile iptal edilmiş olması, o ihalede imzalanan sözleşme neticesinde düzenlenen iş deneyim belgesinin de geçersizliği sonucunu doğurur mu? Abonelik gerekli 187
Damga vergisinin yatırıldığına ilişkin makbuzun iş deneyim belgesi düzenleyen idareye sunulması gerekir mi? Abonelik gerekli 56
Dernekler, iş deneyim belgesi düzenleyebilir mi? Abonelik gerekli 194
Devir alınan şirkete ait iş deneyim belgesi devir alan şirket tarafından kullanılabilir mi? Abonelik gerekli 203
Devredilen işlerde iş deneyim belgesi düzenlenebilmesi için hangi şartın sağlanması gerekir? Abonelik gerekli 137
 
<< Başa Dön < Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 50 Toplam: 356
[ Geri ] [ Yukarı ]

Kategoriler

Tüm İhale Kararları
Adli Sicil Kaydı
Alt Yüklenici
Alternatif Teklif
Anahtar Personel
Analizler
Araç Kiralama
Aritmetik Hata
Arşiv Kararlar
Asgari İşçilik Maliyeti
Aşırı Düşük
Aşırı Düşük (Hizmet Alımları)
Aşırı Düşük (Mal Alımları)
Aşırı Düşük (Yapım İşleri)
Banka Referans Mektubu
Belediyeler
Belli İstekliler
Benzer İş
Benzer İş (Hizmet Alımları)
Benzer İş (Mal Alımları)
Benzer İş (Yapım İşleri)
Bilanço
Bilgi ve Belge Eksikliği
Birden Fazla Teklif
Çalıştırılması Öngörülen Personel
Çerçeve Sözleşmesi
Cezalar (Müeyyide)
Ciro (İş Hacmi)
Çöp İhaleleri
Danışmanlık İhaleleri
Demonstrasyon
Diploma / Mezuniyet Belgesi
Diğer
Doğrudan Temin
Düzeltici İşlem
Düzeltme İlanı
Düzenleyici Kararlar
E-İhale
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
EKAP’tan Doküman İndirme
Elektronik Eksiltme
En Avantajlı Teklif
Eşit Teklifler
Faaliyet Alanı (iştigal)
Faaliyet Belgesi
Fazla Mesai
Fiyat Dışı Unsurlar
Fiyat Farkı
Fokotopi Belge
Geçici Teminat
Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri
Giyim Bedelleri
Hakediş
Hizmet Alımları
Hizmet Yeterlilik Belgesi
idari Şartname
ihale Dokümanları
ihale Dokümanı Hakkında Açıklama
ihale iptal Nedenleri
ihale Komisyonu
ihale Türleri
ihale Yetkilisi
ihalelerden Elenme Nedenleri
ihaleye Katılamayacak Olanlar
ihaleye Katılımı Sınırlananlar
ilaçlama
ilanlar
imalatçı ve Yetkili Satıcı Belgeleri
imza Sirküleri
istisnalar
itirazlar / Şikayetler
itirazlar / Şikayetler (Kamu İhale Kurumuna)
itirazlar / Şikayetler (İdareye)
iş Artışı ve iş Eksilişi
iş Denetleme
iş Deneyim (Alt Yüklenici)
iş Deneyim Belgeleri
iş Deneyim Belgeleri (Hizmet Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Mal Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Yapım İşleri)
iş Durum
iş Ortaklığı (Ortak Girişim)
iş ve Meslek Ahlakına Aykırı Davranışlar
iş Yönetme
işçilik Hesaplama
Kalite Belgeleri
Kamu Davası
Kamu İhale Kanunu Kapsamında Olan İdareler
Kamu Zararı
Kapasite Raporu
Kâr Öngörülmesi
Katalog
Kesin Teminat
Kesinleşen İhale Kararı
Komisyon Kararı
Konsorsiyum
Kontrol Aracı
Kıdem ve İhbar Tazminatı
Kısmi Kabul
Kısmi Teklif
Mahkeme Kararları
Makina - Ekipman (Araçlar)
Mal Alımları
Mali Sorumluluk Sigortası
Noter Onaylı / Aslının Aynıdır Şerhli Belgeler
Numuneler
Ön Mali Kontrol
Ortaklık Durum Belgesi
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-b Maddesine Göre)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-f Maddesine Göre)
Personel Taşıma
Rekabet
Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi
Sağlık İhaleleri
Sigorta Giderleri
Sigorta Prim Oranları
Sosyal Güvenlik Prim Borcu (SGK Borcu)
Sözleşme
Sözleşme Devri
Sözleşme Feshi
Sözleşme Tasarısı
Standart Formlar
Sınır Değer
Tanımlar
Tebligat
Tebliğ ve Şikayet Süreleri
Teklif Cetveli
Teklif Edilen Fiyatlar
Teklif Fiyata Dahil Masraflar
Teklif Geçerlilik Süresi
Teklif Mektubu
Teklif Zarfı
Tekliflerin Değerlendirilmesi
Teknik Şartname
Temel İlkeler
Ticaret Sicil Gazetesi
Türkak
Unvan Değişikliği
Vekaletname
Vergi Borcu
Vergi Matrahı
Yabancı Belgeler
Yabancı İstekli
Yaklaşık Maliyet
Yapım İşleri
Yasaklılık
İdare Mahkemesi Kararları
Yemek ve Yol Ücretleri
Yemek İhaleleri
Yerli istekli
Yeterlilik Kriterleri
Yetkili Satıcı Belgesi
Zeyilname
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri