Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 10.913 Karar
 - Bu Hafta (25.10-25.10): 0
 - Geçen Hafta(18.10-24.10): 6
 - Bu Ay (Ekim): 33
 - Geçen Ay (Eylül): 32
Kategori: 155
Haberler: 531

Abone İstatistiği

10 misafir ve 4 abone bağlı
Abone Sayısı: 8374
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 3,03
  - Bronz (3 ay): % 1,73
  - Gümüş (6 ay): % 0,87
  - Altın (12 ay): % 32,90
  - Kamu Altın (12 ay): % 61,47
Ziyaretçi Sayısı: 6.501.521
Fiyat Farkı
İhale Türü İhale Usulü
Başlığı Filtrele     Sırala 
 
Öğe Başlığı Tıklamalar
4735 sayılı Kanunun Geçici 4’üncü maddesi uyarınca süre uzatımı verilmesi hali, tek başına fiyat farkı hesaplanması sonucunu doğurur mu? Abonelik gerekli 67
696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Düzenlemeleri Çerçevesinde Fiyat Farkı Uygulamalarındaki Tereddütlerin Giderilmesi ile ilgili karar Abonelik gerekli 67
Akaryakıt gideri için fiyat farklı verilip verilmeyeceğine yönelik idarenin takdir hakkı var mı? Abonelik gerekli 131
Anahtar teslim götürü bedel sözleşme esasına göre ihale edilen, ancak verilen süre içerisinde işi bitiremeyen yükleniciye, cezalı çalışması durumunda fiyat farkı ödenir mi? (Yüksek Fen Kurulu Kararı) Abonelik gerekli 93
Asgari ücret verilmesi öngörülen ihalede, fiyat farkı verilmemesi ile ilgili karar Abonelik gerekli 482
Bir yapım işinde, yüklenicinin kusuru olmaksızın, yapılamayan iş miktarı için işin süresinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, uzatılan süresi içerisinde fiyat farkı verilebilir mi? (Yüksek Fen Kurulu Kararı) Abonelik gerekli 71
Birim Fiyatla sözleşmeye bağlanan işte, süre uzatımı verilmesi halinde fiyat farkı verilir mi? (Yüksek Fen Kurulu Kararı) Abonelik gerekli 121
Emanet usulü ile ihale edilen parke taşı imalatının, yıllık eskalasyon fiyat farkı uygulaması nasıl olmalıdır? (Yüksek Fen Kurulu Kararı) Abonelik gerekli 45
Fiyat farkı düzenlemesindeki oranların toplamının 1'den fazla olması mevzuata aykırılık oluşturur mu? Abonelik gerekli 66
Fiyat farkı esaslarındaki a1 ve a2 katsayılarla hangi durumlarda kullanılır? Abonelik gerekli 138
Fiyat farkı esaslarının mevzuata uygun olabilmesi için hangi şartları sağlaması gerekmektedir? (Sayıştay Kararı) Abonelik gerekli 59
Fiyat farkı hesaplamasında, haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanıldığı işçiliklerde hangi katsayı dikkate alınmalıdır? Abonelik gerekli 48
Fiyat farkı hesaplanacak işlerde, idarelerce sabit katsayılar şartnamede belirtilmeli mi? Abonelik gerekli 382
Fiyat farkı ödenmesi öngörülecek işlerde, fiyat farkı olarak ödenecek bedelinin üzerinden kesin teminat alınır mı? Abonelik gerekli 21
Fiyat farkı öngörülen hizmet ihalelerinde, a1 ve a2 katsayısı hangi bileşenlere göre belirlenir? Abonelik gerekli 94
Fiyat farkındaki temel endeks ne anlama gelmektedir? Abonelik gerekli 132
Fiyat farkının ödenmesi veya kesilmesindeki amaç nedir? (Sayıştay Kararı) Abonelik gerekli 55
Fiyat farkının öngörüldüğü işlerde fiyat farkı olarak ödenecek bedelin, sözleşme bedelinde artış meydana gelmesi halinde bu artış tutarının yüzde kaçı oranında ek kesin teminat alınır? Abonelik gerekli 29
Fiyat farkının yürürlükteki Fiyat Farkı Kararnamesi hükümlerine aykırı hesaplanıp ödenmesi nasıl değerlendirilir? (Sayıştay Kararı) Abonelik gerekli 52
Haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarede kullanan işçilere öngörülecek fiyat farkında hangi katsayı esas alınır? Abonelik gerekli 28
Hangi hizmet ihalelerinde fiyat farkı düzenlemesi yapılması zorunludur? Abonelik gerekli 165
Hangi hizmet ihalelerinde personel için fiyat farkı öngörülmesi zorunludur? Abonelik gerekli 14
Hangi hizmet ihalelerinin dokümanlarında fiyat farkı öngörülmesi zorunludur? Abonelik gerekli 24
Hangi hizmet işlerinde fiyat farkı öngörülmesi zorunludur? Abonelik gerekli 38
Hazır yemek alımı işinde çalışması öngörülen personel için şartnamede fiyat farkı öngörülmesi zorunlu mudur? Abonelik gerekli 29
Herhangi bir aya ait onaylı iş programındaki ödenek harcanamadığı takdirde, daha sonraki aylarda yapılacak hakedişlerde fiyat farkı hesaplanabilir mi? (Yüksek Fen Kurulu Kararı) Abonelik gerekli 39
Hizmet ihalelerinde fiyat farkı düzenlemesinde yer alan a1 ve a2 katsayıları, hangi personelleri ifade etmektedir? Abonelik gerekli 36
Hizmet ihalelerinde personel için fiyat farkı verme zorunluluğu olabilmesi için hangi hususların olması gerekmektedir? Abonelik gerekli 122
Hizmet ihalelerinde personel için öngörülen fiyat farkında, ödeme nasıl yapılır? Abonelik gerekli 143
Hizmet ihalelerinde sadece bir kısım personel için fiyat farkı öngörülmesi mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 126
Hizmet ihalelerinde, fiyat farkı hangi durumlarda uygulanır? Abonelik gerekli 299
Hizmet ihalelerinde, sadece petrol ürünlerinde fiyat farkı verilmesi öngörülebilir mi? Abonelik gerekli 177
Hizmet ihalelerindeki fiyat farkında, a1 ve a2 katsayıları hangi durumda düzenlenebilir? Abonelik gerekli 125
Hizmet ihalesinde çalıştırılacak personel sayısının belirlenmesine rağmen hangi durumda personel için şartnamede fiyat farkı öngörülmemesi mevzuata uygundur? Abonelik gerekli 28
Hizmet ihalesinde fiyat farkı öngörülmesi ile ilgili açıklayıcı karar Abonelik gerekli 239
Hizmet ihalesinde götürü bedel ve birim fiyatlı ihalelerde, fiyat farkı tanımlaması neyi ifade eder? Abonelik gerekli 98
idarenin kusuru nedeni ile süre uzatımı verilen iş için fiyat farkı verilir mi? (Yüksek Fen Kurulu Kararı) Abonelik gerekli 166
idarenin kusuru sonucu, işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, uzatılan süre içinde iş programına uygun olarak yapılan iş kalemleri için fiyat farkı verilebilir mi? (Yüksek Fen Kurulu Kararı) Abonelik gerekli 40
idarenin, fiyat farkı talebini kısmen de olsa karşılaması veya ihale bedelini arttırması sözleşme hükümleri çerçevesinde mümkün müdür? (Yüksek Fen Kurulu Kararı) Abonelik gerekli 85
ihale dokümanı ile sözleşme hükümleri arasında fiyat farkı konusunda uyumsuzluk olması halinde fiyat farkı ödenir mi? (Yüksek Fen Kurulu Kararı) Abonelik gerekli 84
ihale dokümanı ile sözleşme hükümleri arasında, fiyat farkının ödenip ödenmeyeceği konusundaki uyumsuzluk sonucu fiyat farkı ödenir mi? (Yüksek Fen Kurulu Kararı) Abonelik gerekli 71
ihale dokümanında fiyat farkı öngörüleceğinin belirtilmesine rağmen, fiyat farkındaki ağırlık oranlarının belirtilmemesi mevzuata aykırılık oluşturur mu? Abonelik gerekli 175
ihale kapsamında öngörülen makine ekipmanlar için fiyat farkı hesaplanmaması mevzuata aykırılık oluşturur mu? Abonelik gerekli 54
ihale konusu hizmetteki oranı yansıtmayan fiyat farkı katsayıları geçerli olur mu? (Sayıştay Kararı) Abonelik gerekli 52
ihtilaf olması durumunda fiyat farkı hesaplaması nasıl yapılır? [Yargıtay 15.Hukuk Dairesi] (Yargıtay Kararı) Abonelik gerekli 290
ilan tarihi ile ihale tarihi arasındaki asgari ücret değişikliklerinden doğan fark için fiyat farkı verilebilir mi? Abonelik gerekli 82
işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, uzatılan süre içerisinde ve bu süreye göre revize edilen iş programına uygun olarak yapılan iş kalemleri için fiyat farkı verilebilir mi? (Yüksek Fen Kurulu Kararı) Abonelik gerekli 55
işin süresinin 1 yıldan fazla olduğu hizmet ihalelerinde, personele sabit bir ücret verileceği ve fiyat farkı verilmeyeceği düzenlemesi mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 183
Kısa vadeli sigorta prim oranında değişiklik olması, fiyat farkı kapsamında değerlendirilir mi? Abonelik gerekli 47
Malzeme ocakları ile ilgili fiyat farkı ödemesi nasıl olmalıdır? (Yüksek Fen Kurulu Kararı) Abonelik gerekli 37
 
<< Başa Dön < Önceki 1 2 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 50 Toplam: 79
[ Geri ] [ Yukarı ]

Kategoriler

Tüm İhale Kararları
Adli Sicil Kaydı
Alt Yüklenici
Alternatif Teklif
Anahtar Personel
Analizler
Araç Kiralama
Aritmetik Hata
Arşiv Kararlar
Asgari İşçilik Maliyeti
Aşırı Düşük
Aşırı Düşük (Hizmet Alımları)
Aşırı Düşük (Mal Alımları)
Aşırı Düşük (Yapım İşleri)
Banka Referans Mektubu
Belediyeler
Belli İstekliler
Benzer İş
Benzer İş (Hizmet Alımları)
Benzer İş (Mal Alımları)
Benzer İş (Yapım İşleri)
Bilanço
Bilgi ve Belge Eksikliği
Birden Fazla Teklif
Çalıştırılması Öngörülen Personel
Çerçeve Sözleşmesi
Cezalar (Müeyyide)
Ciro (İş Hacmi)
Çöp İhaleleri
Damga Vergisi
Danışmanlık İhaleleri
Demonstrasyon
Diploma / Mezuniyet Belgesi
Diğer
Doğrudan Temin
Düzeltici İşlem
Düzeltme İlanı
Düzenleyici Kararlar
E-İhale
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
EKAP’tan Doküman İndirme
Elektronik Eksiltme
En Avantajlı Teklif
Eşit Teklifler
Faaliyet Alanı (iştigal)
Faaliyet Belgesi
Fazla Mesai
Fiyat Dışı Unsurlar
Fiyat Farkı
Fokotopi Belge
Geçici Teminat
Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri
Giyim Bedelleri
Hakediş
Hizmet Alımları
Hizmet Yeterlilik Belgesi
idari Şartname
ihale Dokümanları
ihale Dokümanı Hakkında Açıklama
ihale iptal Nedenleri
ihale Komisyonu
ihale Türleri
ihale Yetkilisi
ihalelerden Elenme Nedenleri
ihaleye Katılamayacak Olanlar
ihaleye Katılımı Sınırlananlar
ilaçlama
ilanlar
imalatçı ve Yetkili Satıcı Belgeleri
imza Sirküleri
istisnalar
itirazlar / Şikayetler
itirazlar / Şikayetler (Kamu İhale Kurumuna)
itirazlar / Şikayetler (İdareye)
iş Artışı ve iş Eksilişi
iş Denetleme
iş Deneyim (Alt Yüklenici)
iş Deneyim Belgeleri
iş Deneyim Belgeleri (Hizmet Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Mal Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Yapım İşleri)
iş Durum
iş Ortaklığı (Ortak Girişim)
iş ve Meslek Ahlakına Aykırı Davranışlar
iş Yönetme
işçilik Hesaplama
Kalite Belgeleri
Kamu Davası
Kamu İhale Kanunu Kapsamında Olan İdareler
Kamu Zararı
Kapasite Raporu
Kâr Öngörülmesi
Katalog
Kesin Teminat
Kesinleşen İhale Kararı
Komisyon Kararı
Konsorsiyum
Kontrol Aracı
Kıdem ve İhbar Tazminatı
Kısmi Kabul
Kısmi Teklif
Mahkeme Kararları
Makina - Ekipman (Araçlar)
Mal Alımları
Mali Sorumluluk Sigortası
Noter Onaylı / Aslının Aynıdır Şerhli Belgeler
Numuneler
Ön Mali Kontrol
Ortaklık Tespit Belgesi (Ortaklık Durum Belgesi)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-b Maddesine Göre)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-f Maddesine Göre)
Personel Taşıma
Rekabet
Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi
Sağlık İhaleleri
Sigorta Giderleri
Sigorta Prim Oranları
Sosyal Güvenlik Prim Borcu (SGK Borcu)
Sözleşme
Sözleşme Devri
Sözleşme Feshi
Sözleşme Tasarısı
Standart Formlar
Süre Uzatımı
Sınır Değer
Tanımlar
Tebligat
Tebliğ ve Şikayet Süreleri
Teklif Cetveli
Teklif Edilen Fiyatlar
Teklif Fiyata Dahil Masraflar
Teklif Geçerlilik Süresi
Teklif Mektubu
Teklif Zarfı
Tekliflerin Değerlendirilmesi
Teknik Şartname
Temel İlkeler
Ticaret Sicil Gazetesi
Türkak
Unvan Değişikliği
Vekaletname
Vergi Borcu
Vergi Matrahı
Yabancı Belgeler
Yabancı İstekli
Yaklaşık Maliyet
Yapım İşleri
Yasaklılık
İdare Mahkemesi Kararları
Yemek ve Yol Ücretleri
Yemek İhaleleri
Yerli istekli
Yeterlilik Kriterleri
Yetkili Satıcı Belgesi
Zeyilname
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri