Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 10.272 Karar
 - Bu Hafta (25.05-26.05): 0
 - Geçen Hafta(18.05-24.05): 11
 - Bu Ay (Mayıs): 31
 - Geçen Ay (Nisan): 51
Kategori: 155
Haberler: 485
Web Bağlantıları: 607

Abone İstatistiği

10 misafir ve 5 abone bağlı
Abone Sayısı: 7971
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 3,70
  - Bronz (3 ay): % 0,46
  - Gümüş (6 ay): % 2,31
  - Altın (12 ay): % 30,56
  - Kamu Altın (12 ay): % 62,96
Ziyaretçi Sayısı: 4.215.444
Aritmetik Hata
İhale Türü İhale Usulü
Başlığı Filtrele     Sırala 
 
Öğe Başlığı Tıklamalar
4 TL'lik aritmetik hata nedeniyle isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır mı? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 482
Açıklama istenilmeyen analizde aritmetik hata olduğu gerekçesiyle isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır mı? Abonelik gerekli 316
Anahtar teslim ihalelerde isteklilerce sunulan hesap cetvellerinde aritmetik olup olmadığının kontolünün yapılması gerekir mi? Abonelik gerekli 79
Anahtar teslimi götürü bedel işlerde aritmetik hata kontrolü yapılır mı? Abonelik gerekli 290
Anahtar teslimi götürü bedel üzerinden ihaleye çıkılan yapım işlerinde isteklini sunduğu hesap cetvelinde aritmetik hata olması nedeniyle teklifin değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 187
Analizlerde aritmetik hata yapılması, teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu? Abonelik gerekli 297
Analizlerde oluşan aritmetik hata düzeltilip, düzeltilen rakamın birim fiyat teklif cetveline yansıtılması mümkün müdür? Abonelik gerekli 251
Aritmetik hatanın kontrolü ilk oturumda hangi belgeler için yapılır? Abonelik gerekli 263
Aritmetik hatanın olmaması için teklif edilen tutarda virgülden sonraki yuvarlama nasıl yapılmalıdır? Abonelik gerekli 528
Aritmetik hataya ilişkin düzenlemenin amacı nedir? Abonelik gerekli 361
Aşırı düşük açıklaması için sunulan fiyat teklif cetvelinde bazı imalat kalemlerindeki tutarlarda aritmetik hata olması nedeniyle teklifin değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 269
Aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında sunulan analiz ve hesap cetvelinde tespit edilen aritmetik hata hangi durumda dikkate alınmayarak teklif değerlendirme dışı bırakılmayabilir? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 444
Bir kuruşluk aritmetik hatadan dolayı teklif değerlendirme dışı bırakılır mı? Abonelik gerekli 417
Bir kuruşluk hata aritmetik hata olarak kabul edilir mi? Abonelik gerekli 454
Birim fiyat teklif cetvelinde ara toplamda meydana gelen hata, aritmetik hata olarak kabul edilir mi? Abonelik gerekli 330
Birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata bulunan istekli ihaleden elenir mi? Abonelik gerekli 1823
Birim fiyat teklif cetvelinde birim fiyat ile miktarın çarpımı sonucu bulunan rakamın veya iş kalemi tutarlarının toplanması sonucunda bulunan toplam tutarın bilgisayar yazılımından kaynaklanmadığına örnek karar Abonelik gerekli 67
Birim fiyat teklif cetvelinde yapılan hatanın aritmetik hata olup olmadığı, bu hatanın kabul edilebilir olup olmadığına dair örnek karar Abonelik gerekli 316
Birim fiyat teklif cetvelinde yapılan hatanın aritmetik hata olup olmadığı, bu hatanın kabul edilebilir olup olmadığına dair örnek karar Abonelik gerekli 116
Birim fiyat teklif cetvelindeki birim fiyatların toplamında yapılan hata, aritmetik hata mıdır? Abonelik gerekli 466
Birim fiyat teklif cetvelindeki çarpım ve toplamlarda hata olması aritmetik hata mıdır? Abonelik gerekli 382
Birim fiyat teklif cetvelindeki çarpım ve toplamlarda hata olması durumunda aritmetik hata olduğu gerekçesiyle teklif değerlendirme dışı bırakılır? Abonelik gerekli 83
Birim fiyat teklif cetvelindeki çarpım ve toplamlarda hata olması durumunda bu aritmetik hata mıdır, bundan dolayı isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır mı? Abonelik gerekli 136
Birim fiyat teklif cetvelindeki hangi işlemler aritmetik hata olarak kabul edilmez, hangileri aritmetik hata olarak kabul edilir? Abonelik gerekli 167
Birim fiyat teklif cetvelindeki miktar ile birim fiyatın çarpımı sonucu yapılan hata aritmetik hata mıdır? Abonelik gerekli 845
Birim fiyat teklif cetvelinin bazı kalemlerinde miktarların üç haneli olacak şekilde yazılarak bu miktarlar ile birim fiyatların çarpılmak suretiyle yapılan hesaplama hatası elenme gerekçesi olur mu? Abonelik gerekli 89
El ile yazılan birim fiyat teklif cetvelinin toplam teklif tutarında 0,01 TL'lik farktan dolayı isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır mı yoksa hata tutarı binde biri geçmediği için kabul edilir mi? Abonelik gerekli 193
Elektronik araçlar yardımıyla tablolama programları kullanılarak oluşturulan teklif cetvelindeki aritmetik hatalardan dolayı istekliler elenir mi? Abonelik gerekli 95
Excel vb. hesaplama araçlarından kaynaklanan aritmetik hatadan dolayı isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır mı? Abonelik gerekli 111
Götürü bedel ihalelerde aritmetik hata olur mu? Abonelik gerekli 151
Hangi durumda aritmetik hata gerçekleşmiş olur? Abonelik gerekli 414
Hangi durumda aritmetik hata oluşur? Abonelik gerekli 313
Hangi durumlar aritmetik hata olarak kabul edilir? Abonelik gerekli 635
Hangi durumlarda, analizlerdeki aritmetik hatalar idare tarafından düzeltilerek kabul edilir? Abonelik gerekli 276
Hesaplamalarda aritmetik hata olup olmadığı hangi işlemle anlaşılır? Abonelik gerekli 281
Hizmet ihalesinin birim fiyat teklif cetvelinde, birim fiyatın virgülden sonra üç haneli olarak belirtilmesi aritmetik hata mıdır, bu durum teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu? Abonelik gerekli 349
ihale komisyonu, birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata olup olmadığını kontrol etmek zorunda mıdır? Abonelik gerekli 113
istekliler tarafından birim fiyat teklif cetveline, iş kaleminin miktarının farklı yazılması aritmetik hata mıdır? Abonelik gerekli 588
istekliler tarafından sunulan birim fiyat teklif cetvelinde herhangi bir çarpma ve toplama hatası bulunması halinde teklif değerlendirme dışı bırakılır mı? Abonelik gerekli 175
isteklilerin birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata olup olmadığının kontrolünün yapılması zorunlu mudur? Abonelik gerekli 119
isteklilerin tekliflerinde aritmetik hata olup olmadığının incelenmesi zorunlu mudur? Abonelik gerekli 169
Kamu ihale mevzuatı uyarınca hangi işlemlerin yapılması aritmetik hata olarak kabul edilir? Abonelik gerekli 65
Kamu ihale mevzuatına göre aritmetik hatadan kasıt nedir? Abonelik gerekli 34
Kısmi teklif verilen ihalede, birkaç kısma teklif veren isteklinin birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata olması halinde, aritmetik hata bulunan kısım mı yoksa teklif verilen tüm kısımlar mı değerlendirme dışı bırakılır? Abonelik gerekli 241
Kısmi teklife açık olan ihalede, birden fazla kısma teklif veren isteklinin bir kısmında aritmetik hata olması nedeni ile diğer kısımlar da değerlendirme dışı bırakılır mı? Abonelik gerekli 324
Kısmi teklife açık olan ihalelerde, aritmetik hata kontrolü toplam fiyat üzerinden yapılabilir mi? Abonelik gerekli 139
Kısmi teklife açık olan ihalelerde, birden fazla kısma teklif veren isteklinin herhangi bir kısımda aritmetik hata olması halinde teklif verilen tüm kısımlar da değerlendirme dışı bırakılır mı? Abonelik gerekli 81
Teklif cetveli doldurulurken aritmetik hatanın yapılmaması için dikkat edilmesi gereken hususla ilgili karar Abonelik gerekli 582
Teklif cetvelinde miktarın yanlış yazılması, aritmetik hata mıdır? Abonelik gerekli 884
Teklif cetvelinde, Ay tutarının yanlış yazılması aritmetik hata mıdır? Abonelik gerekli 646
 
<< Başa Dön < Önceki 1 2 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 50 Toplam: 53
[ Geri ] [ Yukarı ]

Kategoriler

Tüm İhale Kararları
Adli Sicil Kaydı
Alt Yüklenici
Alternatif Teklif
Anahtar Personel
Analizler
Araç Kiralama
Aritmetik Hata
Arşiv Kararlar
Asgari İşçilik Maliyeti
Aşırı Düşük
Aşırı Düşük (Hizmet Alımları)
Aşırı Düşük (Mal Alımları)
Aşırı Düşük (Yapım İşleri)
Banka Referans Mektubu
Belediyeler
Belli İstekliler
Benzer İş
Benzer İş (Hizmet Alımları)
Benzer İş (Mal Alımları)
Benzer İş (Yapım İşleri)
Bilanço
Bilgi ve Belge Eksikliği
Birden Fazla Teklif
Çalıştırılması Öngörülen Personel
Çerçeve Sözleşmesi
Cezalar (Müeyyide)
Ciro (İş Hacmi)
Çöp İhaleleri
Damga Vergisi
Danışmanlık İhaleleri
Demonstrasyon
Diploma / Mezuniyet Belgesi
Diğer
Doğrudan Temin
Düzeltici İşlem
Düzeltme İlanı
Düzenleyici Kararlar
E-İhale
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
EKAP’tan Doküman İndirme
Elektronik Eksiltme
En Avantajlı Teklif
Eşit Teklifler
Faaliyet Alanı (iştigal)
Faaliyet Belgesi
Fazla Mesai
Fiyat Dışı Unsurlar
Fiyat Farkı
Fokotopi Belge
Geçici Teminat
Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri
Giyim Bedelleri
Hakediş
Hizmet Alımları
Hizmet Yeterlilik Belgesi
idari Şartname
ihale Dokümanları
ihale Dokümanı Hakkında Açıklama
ihale iptal Nedenleri
ihale Komisyonu
ihale Türleri
ihale Yetkilisi
ihalelerden Elenme Nedenleri
ihaleye Katılamayacak Olanlar
ihaleye Katılımı Sınırlananlar
ilaçlama
ilanlar
imalatçı ve Yetkili Satıcı Belgeleri
imza Sirküleri
istisnalar
itirazlar / Şikayetler
itirazlar / Şikayetler (Kamu İhale Kurumuna)
itirazlar / Şikayetler (İdareye)
iş Artışı ve iş Eksilişi
iş Denetleme
iş Deneyim (Alt Yüklenici)
iş Deneyim Belgeleri
iş Deneyim Belgeleri (Hizmet Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Mal Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Yapım İşleri)
iş Durum
iş Ortaklığı (Ortak Girişim)
iş ve Meslek Ahlakına Aykırı Davranışlar
iş Yönetme
işçilik Hesaplama
Kalite Belgeleri
Kamu Davası
Kamu İhale Kanunu Kapsamında Olan İdareler
Kamu Zararı
Kapasite Raporu
Kâr Öngörülmesi
Katalog
Kesin Teminat
Kesinleşen İhale Kararı
Komisyon Kararı
Konsorsiyum
Kontrol Aracı
Kıdem ve İhbar Tazminatı
Kısmi Kabul
Kısmi Teklif
Mahkeme Kararları
Makina - Ekipman (Araçlar)
Mal Alımları
Mali Sorumluluk Sigortası
Noter Onaylı / Aslının Aynıdır Şerhli Belgeler
Numuneler
Ön Mali Kontrol
Ortaklık Durum Belgesi
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-b Maddesine Göre)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-f Maddesine Göre)
Personel Taşıma
Rekabet
Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi
Sağlık İhaleleri
Sigorta Giderleri
Sigorta Prim Oranları
Sosyal Güvenlik Prim Borcu (SGK Borcu)
Sözleşme
Sözleşme Devri
Sözleşme Feshi
Sözleşme Tasarısı
Standart Formlar
Süre Uzatımı
Sınır Değer
Tanımlar
Tebligat
Tebliğ ve Şikayet Süreleri
Teklif Cetveli
Teklif Edilen Fiyatlar
Teklif Fiyata Dahil Masraflar
Teklif Geçerlilik Süresi
Teklif Mektubu
Teklif Zarfı
Tekliflerin Değerlendirilmesi
Teknik Şartname
Temel İlkeler
Ticaret Sicil Gazetesi
Türkak
Unvan Değişikliği
Vekaletname
Vergi Borcu
Vergi Matrahı
Yabancı Belgeler
Yabancı İstekli
Yaklaşık Maliyet
Yapım İşleri
Yasaklılık
İdare Mahkemesi Kararları
Yemek ve Yol Ücretleri
Yemek İhaleleri
Yerli istekli
Yeterlilik Kriterleri
Yetkili Satıcı Belgesi
Zeyilname
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri