Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama
Kamu İhale Kurumuna (KiK) Yapılacak İtirazen Şikayet Başvuru Dilekçesi Hazırlama / Örneği


Kamu İhale Kurumuna Yapılacak İtirazen Şikayet Başvuru Dilekçesini otomatik olarak hazırlatıp
Microsoft Word Belgesi olarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz.


Dilekçenin Hazırlanması İçin Aşağıdaki Formu Doldurunuz

Dilekçe Tarihi:
Başvuru Sahibinin
Adı - Soyadı (Gerçek Kişi) /
Ticaret Unvanı (Tüzel Kişi):
Başvuru Sahibinin Adresi:
Başvuru Sahibinin Faks No:
Başvuru Sahibinin
TC Kimlik No (Gerçek Kişi) /
Vergi No (Tüzel Kişi):
Vekili/Temsilcisinin
Adı - Soyadı:
Vekili/Temsilcisinin Adresi:
Vekili/Temsilcisinin Faks No:
Vekili/Temsilcisinin
TC Kimlik No:
İhaleyi yapan idare ve adresi:
İhale Kayıt Numarası (İKN):
İtirazen şikayet konusu ihalenin adı:
İhale dokümanının EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirildiği tarih:
İdareye şikayet edilen işlemin/durumun
farkına varıldığı/tebliğ edildiği tarih:
İdareye şikayet başvurusu tarihi:
(Kanunun 55 inci maddesi uyarınca
şikayet başvurusunun tarihi yazılacaktır)
İdareye yapılan şikayet başvurusuna
İdare tarafından yanıt verildi mi?

İtirazen şikayet konusu işlem
ve itirazen şikayet nedenleri:

(İtirazen şikayet konusu işlemlerin hangi yönden ihale mevzuatına aykırı olduğu açıklanarak buna ilişkin kanıtların belirtilmesi gerekmektedir)
Adı-Soyadı: (İmzalayacak kişinin)
Ünvanı: (İmzalayacak kişinin)
 
Dilekçenin Ekinde Verilmesi Gereken Belgeler:

Başvuru Sahibi
Gerçek Kişi mi Tüzel Kişi mi?:

Başvuru Sahibi bizzat mı
başvuruyor? Vekil/temsilcisi
aracılığı ile mi başvuruyor?:
Dilekçe ekinde vermeniz gereken belgeleri burada görmek için ilgili seçeneği işaretleyiniz.
Dilekçenin Hazırlanması İle İlgili Açıklamalar:

Başvuru Sahibinin TC Kimlik No (Gerçek Kişi) / Vergi No (Tüzel Kişi): Ortak girişim adına yapılacak başvurularda, ortak girişimi oluşturan tüm ortakların TC Kimlik Numarası/Vergi Kimlik Numarası bilgisinin belirtilmesi zorunlu olup, bunun için tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir.

Şikayet konusu işlemin/durumun farkına varıldığı/tebliğ edildiği tarih: İlana yönelik başvurularda ilk ilan tarihi başvuruya konu olan durumun farkına varıldığı veya bildirildiği tarih olarak belirtilir. Ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan hükümlerine yönelik başvurularda, dokümanın satın alındığı, danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde ise dokümanın teslim alındığı tarih, başvuruya konu olan durumun farkına varıldığı veya bildirildiği tarih olarak belirtilir.

NOT : Aynı kişi tarafından birden fazla ihaleye, birden fazla kişi tarafından aynı ihaleye veya birden fazla ihaleye tek dilekçe ile başvuruda bulunulamaz.

Kamu İhale Kurumuna Yapılacak İtirazen Şikayet Başvuru Dilekçesi Örneğini (KiK İtiraz Dilekçe Örneği) indirmek için tıklayınız.İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 10.304 Karar
 - Bu Hafta (06.07-10.07): 0
 - Geçen Hafta(29.06-05.07): 5
 - Bu Ay (Temmuz): 5
 - Geçen Ay (Haziran): 21
Kategori: 155
Haberler: 485
Web Bağlantıları: 607

Abone İstatistiği

26 misafir ve 15 abone bağlı
Abone Sayısı: 7994
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 2,80
  - Bronz (3 ay): % 2,34
  - Gümüş (6 ay): % 0,93
  - Altın (12 ay): % 32,24
  - Kamu Altın (12 ay): % 61,68
Ziyaretçi Sayısı: 4.886.437
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri