Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 10.913 Karar
 - Bu Hafta (25.10-26.10): 0
 - Geçen Hafta(18.10-24.10): 6
 - Bu Ay (Ekim): 33
 - Geçen Ay (Eylül): 32
Kategori: 155
Haberler: 531

Abone İstatistiği

6 misafir ve 2 abone bağlı
Abone Sayısı: 8374
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 3,03
  - Bronz (3 ay): % 1,73
  - Gümüş (6 ay): % 0,87
  - Altın (12 ay): % 32,90
  - Kamu Altın (12 ay): % 61,47
Ziyaretçi Sayısı: 6.503.795
Benzer İş (Hizmet Alımları)
İhale Türü İhale Usulü
Başlığı Filtrele     Sırala 
 
Öğe Başlığı Tıklamalar
Araç kiralama ihalelerinde, özel sektöre yapılan işler iş deneyim olarak kabul edilebilir mi? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 100
Araç kiralama işinde, iş deneyim olarak özel sektöre yapılan iş karşılığı sözleşme ve fatura ile birlikte personel çalıştırıldığını gösteren SGK tarafından düzenlenmiş belgelerin de sunulması gerekir mi? Abonelik gerekli 77
Benzer iş olarak bilgisayar kullanıcısı, veri hazırlama, veri girişi ve kontrol işletmeni hizmetleri olarak tanımlanan ihalede, elektrik sayaçlarını okuma işi benzer iş olarak kabul edilir mi? Abonelik gerekli 337
Benzer iş olarak birden fazla işin tanımlandığı fakat bu işlerin birlikte benzer iş olarak kabul edileceğine ilişkin herhangi bir ifadeye yer verilmediği durumda benzer iş olarak belirlenen işlerin her biri ayrı ayrı mı yoksa tümü birlikte mi değerlendirilir? Abonelik gerekli 180
Benzer iş olarak yemek hazırlama olarak tanımlanan işte, kumanya hazırlama işine ait iş deneyim belgesi geçerli olur mu? Abonelik gerekli 39
Benzer iş tanımı yapılırken ve iş deneyim belgeleri benzer işe göre değerlendirilirken hangi hususlara dikkat edilmelidir? Abonelik gerekli 347
Bilgisayar kullanıcısı hizmet alımı ihalesinde, personel destek hizmet alımı işi benzer iş olarak kabul edilir mi? Abonelik gerekli 309
Genel hizmet işinden alınan iş deneyim belgesi, benzer iş tanımı bina temizliği olarak belirlenen ihalelerde geçerli olur mu? Abonelik gerekli 154
Hastanece yapılan yemek ihalesinde benzer işin, kamu veya özel sağlık kuruluşlarında yemek hizmeti verilmesi şeklinde, sadece sağlık kuruluşlarına yönelik tanımlama yapılması mevzuata uygun mudur? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 187
Hizmet ihalelerinde benzer iş tanımı belirlenirken ve iş deneyim belgeleri benzer işe göre değerlendirilirken hangi hususlara dikkat etmek gerekir? Abonelik gerekli 229
Hizmet ihalelerinde, iş deneyimini gösteren belgelerde yer alan fakat ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarları iş deneyiminde değerlendirmeye alınır mı? Abonelik gerekli 272
Hizmet ihalesinde birden fazla işin bir arada yapılması durumunda, benzer iş tanımı belirlenirken hangi hususa dikkat edilmelidir? Abonelik gerekli 403
Hizmet ihalesinde yapım işlerine ait iş deneyim belgesi sunulabileceğine dair düzenleme yapılması mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 69
Hizmet ihalesinde, benzer iş olarak yapım işine yönelik tanımlama yapılması mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 204
Hizmet işinde daha önce ihale konusu işte çalıştırılacak personelin bir kısmının istihdam edildiği işler de benzer iş kapsamına girer mi? Abonelik gerekli 70
Hizmet işlerinde gerçekleştirilen ek protokoller, bir önceki için devamı niteliğinde kabul edilir mi yoksa farklı bir sözleşme olarak mı kabul edilir? Abonelik gerekli 29
Hizmet işlerinin iş deneyimini gösteren belgelerde yer alan ancak ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarları iş deneyiminde değerlendirmeye alınır mı? Abonelik gerekli 6
Kartlı sistemle öğle yemeği hizmet alım işi ihalesinde, benzer işin kartlı sistemle bir tek sözleşmeye dayalı olarak yapılmış olan yemek hizmeti alım işleri şeklinde belirlenmesi mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 66
Kent temizliği, çöp toplama ve transferi, caddelerin makine ve insan gücü ile süpürülmesi işi, çöp toplama ve nakli, çöp toplama, kent temizliği benzer iş kapsamına girer mi? Abonelik gerekli 128
Malzemeli yemek ihalelerinde, benzer iş tanımında belirtilen hizmetlerin "malzeme dahil" olarak istenmesi mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 178
Özel sektöre yapılan şoförlük işine ait belgelelerin iş deneyim olarak kabul edilebilmesi için o işe ait sözleşme ve fatura ile birlikte sözleşme kapsamında çalıştırılan personele ait Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan belgelerin de sunulması gerekir mi? Abonelik gerekli 71
Öğrenci taşıma işinde, benzer iş olarak yolcu taşıma işinin yazılması mevzuata aykırılık oluşturur mu? Abonelik gerekli 25
Sağlık işlerinde, hasta sağlık hizmetleri, hemşirelik hizmetleri, laboratuvar hizmetleri, hastabakıcı hizmetleri, biomedikal aletlerin bakımı ve temizliği hizmet işleri benzer iş olarak belirlenebilir mi? Abonelik gerekli 51
Sonuç karşılığı laboratuar hizmeti alımı ihalesinde benzer iş olarak kit karşılığı cihaz alımının tanımlanması mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 47
Sterilizasyon ve dezenfeksiyon hizmet ihalesinde, benzer iş tanımının sağlık hizmetlerinde personel tahsisi şeklinde belirlenmesi mevzuata aykırılık oluşturu mu? Abonelik gerekli 72
Yapım ihalelerinden alınan iş deneyim belgesi, benzer iş kapsamına giriyorsa hizmet ihalelerinde kullanılabilir mi? Abonelik gerekli 168
 
<< Başa Dön < Önceki 1 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 26 Toplam: 26
[ Geri ] [ Yukarı ]

Kategoriler

Tüm İhale Kararları
Adli Sicil Kaydı
Alt Yüklenici
Alternatif Teklif
Anahtar Personel
Analizler
Araç Kiralama
Aritmetik Hata
Arşiv Kararlar
Asgari İşçilik Maliyeti
Aşırı Düşük
Aşırı Düşük (Hizmet Alımları)
Aşırı Düşük (Mal Alımları)
Aşırı Düşük (Yapım İşleri)
Banka Referans Mektubu
Belediyeler
Belli İstekliler
Benzer İş
Benzer İş (Hizmet Alımları)
Benzer İş (Mal Alımları)
Benzer İş (Yapım İşleri)
Bilanço
Bilgi ve Belge Eksikliği
Birden Fazla Teklif
Çalıştırılması Öngörülen Personel
Çerçeve Sözleşmesi
Cezalar (Müeyyide)
Ciro (İş Hacmi)
Çöp İhaleleri
Damga Vergisi
Danışmanlık İhaleleri
Demonstrasyon
Diploma / Mezuniyet Belgesi
Diğer
Doğrudan Temin
Düzeltici İşlem
Düzeltme İlanı
Düzenleyici Kararlar
E-İhale
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
EKAP’tan Doküman İndirme
Elektronik Eksiltme
En Avantajlı Teklif
Eşit Teklifler
Faaliyet Alanı (iştigal)
Faaliyet Belgesi
Fazla Mesai
Fiyat Dışı Unsurlar
Fiyat Farkı
Fokotopi Belge
Geçici Teminat
Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri
Giyim Bedelleri
Hakediş
Hizmet Alımları
Hizmet Yeterlilik Belgesi
idari Şartname
ihale Dokümanları
ihale Dokümanı Hakkında Açıklama
ihale iptal Nedenleri
ihale Komisyonu
ihale Türleri
ihale Yetkilisi
ihalelerden Elenme Nedenleri
ihaleye Katılamayacak Olanlar
ihaleye Katılımı Sınırlananlar
ilaçlama
ilanlar
imalatçı ve Yetkili Satıcı Belgeleri
imza Sirküleri
istisnalar
itirazlar / Şikayetler
itirazlar / Şikayetler (Kamu İhale Kurumuna)
itirazlar / Şikayetler (İdareye)
iş Artışı ve iş Eksilişi
iş Denetleme
iş Deneyim (Alt Yüklenici)
iş Deneyim Belgeleri
iş Deneyim Belgeleri (Hizmet Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Mal Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Yapım İşleri)
iş Durum
iş Ortaklığı (Ortak Girişim)
iş ve Meslek Ahlakına Aykırı Davranışlar
iş Yönetme
işçilik Hesaplama
Kalite Belgeleri
Kamu Davası
Kamu İhale Kanunu Kapsamında Olan İdareler
Kamu Zararı
Kapasite Raporu
Kâr Öngörülmesi
Katalog
Kesin Teminat
Kesinleşen İhale Kararı
Komisyon Kararı
Konsorsiyum
Kontrol Aracı
Kıdem ve İhbar Tazminatı
Kısmi Kabul
Kısmi Teklif
Mahkeme Kararları
Makina - Ekipman (Araçlar)
Mal Alımları
Mali Sorumluluk Sigortası
Noter Onaylı / Aslının Aynıdır Şerhli Belgeler
Numuneler
Ön Mali Kontrol
Ortaklık Tespit Belgesi (Ortaklık Durum Belgesi)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-b Maddesine Göre)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-f Maddesine Göre)
Personel Taşıma
Rekabet
Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi
Sağlık İhaleleri
Sigorta Giderleri
Sigorta Prim Oranları
Sosyal Güvenlik Prim Borcu (SGK Borcu)
Sözleşme
Sözleşme Devri
Sözleşme Feshi
Sözleşme Tasarısı
Standart Formlar
Süre Uzatımı
Sınır Değer
Tanımlar
Tebligat
Tebliğ ve Şikayet Süreleri
Teklif Cetveli
Teklif Edilen Fiyatlar
Teklif Fiyata Dahil Masraflar
Teklif Geçerlilik Süresi
Teklif Mektubu
Teklif Zarfı
Tekliflerin Değerlendirilmesi
Teknik Şartname
Temel İlkeler
Ticaret Sicil Gazetesi
Türkak
Unvan Değişikliği
Vekaletname
Vergi Borcu
Vergi Matrahı
Yabancı Belgeler
Yabancı İstekli
Yaklaşık Maliyet
Yapım İşleri
Yasaklılık
İdare Mahkemesi Kararları
Yemek ve Yol Ücretleri
Yemek İhaleleri
Yerli istekli
Yeterlilik Kriterleri
Yetkili Satıcı Belgesi
Zeyilname
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri