Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 10.913 Karar
 - Bu Hafta (25.10-25.10): 0
 - Geçen Hafta(18.10-24.10): 6
 - Bu Ay (Ekim): 33
 - Geçen Ay (Eylül): 32
Kategori: 155
Haberler: 531

Abone İstatistiği

10 misafir ve 4 abone bağlı
Abone Sayısı: 8374
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 3,03
  - Bronz (3 ay): % 1,73
  - Gümüş (6 ay): % 0,87
  - Altın (12 ay): % 32,90
  - Kamu Altın (12 ay): % 61,47
Ziyaretçi Sayısı: 6.501.702
ihale Komisyonu
İhale Türü İhale Usulü
Başlığı Filtrele     Sırala 
 
Öğe Başlığı Tıklamalar
Asıl üyenin yerine geçen yedek üye, asil üyenin izni bitinceye kadar mı yoksa ihale sonuçlanıncaya kadar mı komisyon üyeliğine devam etmesi gerekir? Abonelik gerekli 108
Asıl üyenin yerine geçen yedek üyenin ihale sonuçlandırılana kadar komisyon üyeliğine devam etmesi gerekir mi yoksa asıl üyenin izin veya raporu bitince komisyon üyeliğine asıl üyenin mi devam etmesi gerekir? Abonelik gerekli 29
Belediyelerde başkan yardımcısının ihale komisyon başkanı, müdürün de ihale yetkilisi olarak görevlendirilmesi mevzuata aykırılık oluşturur mu? Abonelik gerekli 225
Bir makamdaki görevi nedeniyle ihale komisyonunda görevlendirilen kişinin o görevinden ayrılması sonucu ayrılan personelin yerine atanan kişi mi yoksa yedek üye mi devam eder? Abonelik gerekli 14
Bir makamdaki görevi nedeniyle ihale komisyonunda görevlendirilen kişinin o görevinden herhangi bir şekilde ayrılması sonucu ayrılan personelin yerine atanan kişi mi yoksa yedek üye mi devam eder? Abonelik gerekli 85
Danışmanlık ihalelerinde görevlendirilen komisyonda iki kişinin ihale konusu işin uzmanı olarak belirlenmesi yeterli midir? Abonelik gerekli 63
Danışmanlık ihalelerinde, ihale komisyonunda kaç kişinin uzman üye olması gerekir? Abonelik gerekli 52
Demo işlemine ait tutanağın ihale komisyonu olmayan kişiler tarafından imzalanması mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 109
Demonstrasyon komisyonunun tek sayı üyeden oluşturulması zorunlu mudur? Abonelik gerekli 44
Herhangi bir nedenle asıl üyenin yerine geçen yedek üye, hangi aşamaya kadar ihale komisyon üyeliğine devam eder? Abonelik gerekli 43
Hizmet ihalelerinde, ihale sürecindeki değerlendirmeleri yapmak için ihale komisyonu haricinde başka komisyonlar kurulabilir mi? Abonelik gerekli 166
idarede ücret/maaş karşılığı çalışan işçi, geçici işçi, sözleşmeli personel ihale komisyonlarında görevlendirilebilir mi? Abonelik gerekli 290
idareye yapılan şikayet başvurularının incelenmesini, ihale komisyonu üyesi olmayan idare görevlileri de yapabilir mi? Abonelik gerekli 184
ihale dokümanının hazırlanmasında görevli olan kişi, ihale komisyonunda görevlendirilebilir mi? Abonelik gerekli 299
ihale dosyasının birer suretinin ihale komisyonu üyelerine gönderilmesindeki amaç nedir? Abonelik gerekli 144
ihale işlem dosyasında, ihale komisyon üyelerinin niteliklerini gösteren bir belgenin olması gerekir mi? Abonelik gerekli 14
ihale komisyon başkanı, sözleşmeyi imzalayabilir mi? Abonelik gerekli 189
ihale komisyon başkanının niteliği ile ilgili mevzuatta herhangi bir hüküm var mıdır? Abonelik gerekli 139
ihale komisyon üyelerinin kanunda belirtilen şartlara haiz olduklarına dair yetki kime aittir? Abonelik gerekli 151
ihale komisyonları kaç kişiden oluşmalı ve komisyon üyelerinin nitelikleri ne olmalıdır? Abonelik gerekli 211
ihale komisyonlarında 2 kişiden fazla uzman üye olabilir mi? Abonelik gerekli 44
ihale komisyonlarının yaklaşık maliyeti yeniden hesaplamak, değiştirmek ya da önemli ölçüde değişikliğe uğratmak gibi yetkileri var mıdır? Abonelik gerekli 105
ihale komisyonu başkanının; aynı zamanda görevlendirme yazısını ihale yetkilisinin onayına sunan kişi olması, ihale komisyonunun oluşumunu sakatlar mı? Abonelik gerekli 81
ihale komisyonu dışında başka bir kişiye teknik değerlendirme yaptırılması ve ihalenin söz konusu kısımlarında bu teknik değerlendirmelere istinaden karar verilmesi mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 15
ihale komisyonu eksik üye ile karar alabilir mi? Abonelik gerekli 129
ihale komisyonu en geç kaç gün içinde oluşturulmalıdır? Abonelik gerekli 141
ihale komisyonu hangi durumlarda ihaleyi iptal edebilir? Abonelik gerekli 126
ihale komisyonu haricinde yeterlilik değerlendirmesini yapmak için başka komisyon kurulabilir mi? Abonelik gerekli 51
ihale komisyonu için yedek üyeler de asıl üyelerin taşıması gereken özelliklere sahip olmalı mı ve yedek üyelerin de ismen belirlenmiş olmasına gerek var mı? Abonelik gerekli 172
ihale komisyonu kararına esas numune değerlendirilmesinde, ihale komisyonunda yer almayan kişinin görev alması mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 39
ihale komisyonu kararında bir üyenin imzasının bulunmaması mevzuata aykırılık oluşturur mu? Abonelik gerekli 40
ihale komisyonu kimlerden oluşmalı ve kaç kişi olmalıdır? Abonelik gerekli 125
ihale komisyonu oluşturulurken dikkat edilmesi gereken hususla ilgili karar Abonelik gerekli 303
ihale komisyonu oluşturulurken yedek üyelerin eksik belirlenmesi mevzuata aykırı mıdır? Abonelik gerekli 96
ihale komisyonu oluşturulurken, komisyon üyelerinin adının yazılması mecburi midir? Abonelik gerekli 114
ihale komisyonu oluşturulurken, komisyon üyelerinin görevleri ve nitelikleri de yazılmalı mı? Abonelik gerekli 165
ihale komisyonu oluşturulurken, komisyonda görev alacak kişilerin isimlerinin belirtilmemesi mevzuata aykırılık oluşturur mu? Abonelik gerekli 56
ihale komisyonu oluşturulurken, komisyonda yer alacak kişilerin hangi sıfatla görevlendirildiklerinin belirtilmesi zorunluluğu var mı? Abonelik gerekli 96
ihale komisyonu tarafından ihalenin iptal edilmesine dair karar alınmasına rağmen ihale yetkilisinin, komisyonun iptal kararını iptal etmesi halinde ihale sürecine devam edilebilir mi? Abonelik gerekli 38
ihale komisyonu, eksik üye sayısına rağmen toplanıp karar alabilir mi? Abonelik gerekli 275
ihale komisyonu, ihale ilan tarihini izleyen en geç kaç gün içinde oluşturulması gerekir? Abonelik gerekli 164
ihale komisyonuna komisyon üyeleri arasında yer almaması gereken bir raportörün görevlendirilmesi ve tutanaklara raportörün de imza atması mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 133
ihale komisyonunda asil olarak görevli olan komisyon üyesi, herhangi bir mazeretle ihale sürecinin bir kısmında bulunamayıp, mazeret durumu bitince ihale komisyon üyeliğine devam edebilir mi? Abonelik gerekli 21
ihale komisyonunda aynı görevde bulunan asil ve yedek üyelerin görevlerinden ayrılması durumunda, ihale iptal mi edilir yoksa yeni komisyon üyeleri mi atanır? Abonelik gerekli 230
ihale komisyonunda görev alacak mali üyenin, eğitim durumu veya çalıştığı bölüm ile ilgili mevzuatta bir zorunluluk var mıdır? Abonelik gerekli 21
ihale komisyonunda görev alan uzman üyelerin, uzman olduklarına dair herhangi bir belgesi veya sertifikası olması gerekir mi? Abonelik gerekli 99
ihale komisyonunda görevlendirilen bir üye, muayene ve kabul komisyonunda da görevlendirilebilir mi? Abonelik gerekli 119
ihale komisyonunda görevli olan kişinin görevinden ayrılması sonucu, yerine atanan kişi mi yoksa yedek üye mi komisyon üyeliğine devam eder? Abonelik gerekli 131
ihale komisyonunda görevli olan üyeler, demostrasyon komisyonunda da görevli olabilir mi? Abonelik gerekli 96
ihale komisyonunda görevli olanların eğitim ve görev tanımları önemli midir? Abonelik gerekli 74
 
<< Başa Dön < Önceki 1 2 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 50 Toplam: 81
[ Geri ] [ Yukarı ]

Kategoriler

Tüm İhale Kararları
Adli Sicil Kaydı
Alt Yüklenici
Alternatif Teklif
Anahtar Personel
Analizler
Araç Kiralama
Aritmetik Hata
Arşiv Kararlar
Asgari İşçilik Maliyeti
Aşırı Düşük
Aşırı Düşük (Hizmet Alımları)
Aşırı Düşük (Mal Alımları)
Aşırı Düşük (Yapım İşleri)
Banka Referans Mektubu
Belediyeler
Belli İstekliler
Benzer İş
Benzer İş (Hizmet Alımları)
Benzer İş (Mal Alımları)
Benzer İş (Yapım İşleri)
Bilanço
Bilgi ve Belge Eksikliği
Birden Fazla Teklif
Çalıştırılması Öngörülen Personel
Çerçeve Sözleşmesi
Cezalar (Müeyyide)
Ciro (İş Hacmi)
Çöp İhaleleri
Damga Vergisi
Danışmanlık İhaleleri
Demonstrasyon
Diploma / Mezuniyet Belgesi
Diğer
Doğrudan Temin
Düzeltici İşlem
Düzeltme İlanı
Düzenleyici Kararlar
E-İhale
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
EKAP’tan Doküman İndirme
Elektronik Eksiltme
En Avantajlı Teklif
Eşit Teklifler
Faaliyet Alanı (iştigal)
Faaliyet Belgesi
Fazla Mesai
Fiyat Dışı Unsurlar
Fiyat Farkı
Fokotopi Belge
Geçici Teminat
Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri
Giyim Bedelleri
Hakediş
Hizmet Alımları
Hizmet Yeterlilik Belgesi
idari Şartname
ihale Dokümanları
ihale Dokümanı Hakkında Açıklama
ihale iptal Nedenleri
ihale Komisyonu
ihale Türleri
ihale Yetkilisi
ihalelerden Elenme Nedenleri
ihaleye Katılamayacak Olanlar
ihaleye Katılımı Sınırlananlar
ilaçlama
ilanlar
imalatçı ve Yetkili Satıcı Belgeleri
imza Sirküleri
istisnalar
itirazlar / Şikayetler
itirazlar / Şikayetler (Kamu İhale Kurumuna)
itirazlar / Şikayetler (İdareye)
iş Artışı ve iş Eksilişi
iş Denetleme
iş Deneyim (Alt Yüklenici)
iş Deneyim Belgeleri
iş Deneyim Belgeleri (Hizmet Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Mal Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Yapım İşleri)
iş Durum
iş Ortaklığı (Ortak Girişim)
iş ve Meslek Ahlakına Aykırı Davranışlar
iş Yönetme
işçilik Hesaplama
Kalite Belgeleri
Kamu Davası
Kamu İhale Kanunu Kapsamında Olan İdareler
Kamu Zararı
Kapasite Raporu
Kâr Öngörülmesi
Katalog
Kesin Teminat
Kesinleşen İhale Kararı
Komisyon Kararı
Konsorsiyum
Kontrol Aracı
Kıdem ve İhbar Tazminatı
Kısmi Kabul
Kısmi Teklif
Mahkeme Kararları
Makina - Ekipman (Araçlar)
Mal Alımları
Mali Sorumluluk Sigortası
Noter Onaylı / Aslının Aynıdır Şerhli Belgeler
Numuneler
Ön Mali Kontrol
Ortaklık Tespit Belgesi (Ortaklık Durum Belgesi)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-b Maddesine Göre)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-f Maddesine Göre)
Personel Taşıma
Rekabet
Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi
Sağlık İhaleleri
Sigorta Giderleri
Sigorta Prim Oranları
Sosyal Güvenlik Prim Borcu (SGK Borcu)
Sözleşme
Sözleşme Devri
Sözleşme Feshi
Sözleşme Tasarısı
Standart Formlar
Süre Uzatımı
Sınır Değer
Tanımlar
Tebligat
Tebliğ ve Şikayet Süreleri
Teklif Cetveli
Teklif Edilen Fiyatlar
Teklif Fiyata Dahil Masraflar
Teklif Geçerlilik Süresi
Teklif Mektubu
Teklif Zarfı
Tekliflerin Değerlendirilmesi
Teknik Şartname
Temel İlkeler
Ticaret Sicil Gazetesi
Türkak
Unvan Değişikliği
Vekaletname
Vergi Borcu
Vergi Matrahı
Yabancı Belgeler
Yabancı İstekli
Yaklaşık Maliyet
Yapım İşleri
Yasaklılık
İdare Mahkemesi Kararları
Yemek ve Yol Ücretleri
Yemek İhaleleri
Yerli istekli
Yeterlilik Kriterleri
Yetkili Satıcı Belgesi
Zeyilname
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri