Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 10.913 Karar
 - Bu Hafta (25.10-25.10): 0
 - Geçen Hafta(18.10-24.10): 6
 - Bu Ay (Ekim): 33
 - Geçen Ay (Eylül): 32
Kategori: 155
Haberler: 531

Abone İstatistiği

9 misafir ve 5 abone bağlı
Abone Sayısı: 8374
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 3,03
  - Bronz (3 ay): % 1,73
  - Gümüş (6 ay): % 0,87
  - Altın (12 ay): % 32,90
  - Kamu Altın (12 ay): % 61,47
Ziyaretçi Sayısı: 6.501.023
imalatçı ve Yetkili Satıcı Belgeleri
İhale Türü İhale Usulü
Başlığı Filtrele     Sırala 
 
Öğe Başlığı Tıklamalar
Alıma konu ürünlerin tümü için yetkili satıcılık veya imalatçılık belgelerinin sunulması zorunlu mudur? Abonelik gerekli 175
Alımı yapılacak ürün için yurt dışındaki şirketlerin yetkili satıcısı olunabilir mi? Abonelik gerekli 41
Bilgisayar yazılım hizmet alanlarında yazılım sahibi veya bunu sunmaya yetkili olan kişi/kurumun bu yetki belgesini ihalede sunması gerekli midir? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 14
Distribütör firmanın ve üretici firmanın bazı belgelerinin yetkili satıcı istekli tarafından kullanılabilmesi için, distribütör firmanın da üretici firmadan yetki belgesi alması gerekir mi? Abonelik gerekli 241
Distribütör ile yetkili satıcı aynı ihaleye teklif verebilir mi? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 78
Distribütör olunduğuna dair yetki belgesinin sunulması yeterli midir? Abonelik gerekli 96
Hizmet yeterlilik belgesi ve imalat yeterlik belgesinin alım konusu malın kabulünün yapılmasına kadar geçerli olmasına yönelik olarak ihale dokümanında ayrıca düzenleme yapılabilir mi? Abonelik gerekli 21
ihale dokümanında, yetkili satıcılığı gösteren belgelerin güncel belgeler olmasının istenilmesi mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 44
ihale konusu ile ilgili mallar, üçüncü bir firmadan tedarik edilerek ihalelere teklif verilebilir mi? Abonelik gerekli 249
imalat yeterlik belgesi, hizmet yeterlilik belgesi ve kapasite raporunun ihale tarihi itibari ile geçerli olması zorunlu mudur? Abonelik gerekli 32
imalatçıları aynı olan aynı marka ürünler, farklı istekliler aracılığı ile ihaleye teklif verilebilir mi? Abonelik gerekli 212
imalatçıya ait kapasite raporunu ihalede sunan isteklinin ayrıca hangi belgeyi sunması gerekir? Abonelik gerekli 106
isteklilerin sunmuş olduğu yetki belgelerinin, ihalede teklif ettikleri ürüne yönelik olması zorunlu mudur? Abonelik gerekli 82
isteklinin alım konusu malı teklif etme yetkisinin bulunup bulunmadığı, ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak düzenlenebilir mi? Abonelik gerekli 25
isteklinin alım konusu ürünü teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığına yönelik ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak düzenlenebilir mi? Abonelik gerekli 16
isteklinin yetkili satıcı olduğunu gösteren belge olarak distribütör firmadan aldığı yetki belgesini vermesi yeterli mi, bayi olunan distribütör firmanın üretici firmadan yetkili olduğuna dair belgenin de teklif dosyasında sunulmasına gerek var mı? Abonelik gerekli 241
istenilen belgenin istekliye mi, imalatçıya mı ait olacağının şartnamede belirtilmesine gerek var mı? Abonelik gerekli 168
iş ortaklıklarında, teklif edilen ürüne veya ürünlere yönelik imalatçı veya yetkili satıcı veya yetkili temsilci olduğunu gösteren belgeleri tüm ortaklar sunmak zorunda mıdır? Abonelik gerekli 25
Mal alım ihalelerinde, ihaleye katılacak isteklilerin imalatçı olması durumunda istenilen belgelerden birinin sunulmasının yeterli olacağına ilişkin düzenlemenin yapılmaması mevzuata aykırılık oluşturur mu? Abonelik gerekli 54
Mal alım ihalelerinde, ürünü teklif etmeye yetkili olunduğu hangi belgelerle kanıtlanır? Abonelik gerekli 200
Mal alım ihalesinde, sadece üretici firmaların ihaleye katılabileceği yönünde bir şart konabilir mi? Abonelik gerekli 103
Mal alımı ihalelerinde istekliler imalatçı olduklarını tevsik için hangi belgeleri sunabilir? Abonelik gerekli 36
Mal alımı ihalelerinde üretici veya yetkili satıcı olunduğuna ilişkin serbest bölgelerde faaliyet gösterenler hangi belgeyi teklif ile birlikte sunmalıdır? Abonelik gerekli 22
Mevzuatta yetkili satıcılık veya temsilcilik belgelerinin, markanın doğrudan sahibinden alınmasına yönelik bir düzenleme var mı? Abonelik gerekli 96
Müşteri belgesi, yetkili bayilik belgesi olarak kabul edilir mi? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 85
Sanayi sicil belgesi, ihalede teklif edilen ürünün imalatçısı olduğunu gösterir bir belge olarak kabul edilir mi? Abonelik gerekli 64
Sağlık Bakanlığı'ndan alınan ecza deposu ruhsatı, yetkili satıcı belgesi olarak kabul edilir mi? Abonelik gerekli 56
Üreticileri aynı olan aynı marka ürünler, farklı istekliler aracılığı ile ihaleye teklif verilebilir mi? Abonelik gerekli 23
Yapım ihalelerinde, istekliden üretim veya imalat kapasitesine ilişkin yeterlik kriterleri istenebilir mi? Abonelik gerekli 99
Yasaklı olan bir şirketin ürünleri yetkili satıcı olarak başka bir firma tarafından ihalede teklif edilebilir mi? Abonelik gerekli 59
Yasaklı olan imalatçı şirketin garanti vb. belgelerinin, yetkili satıcısı olarak ihaleye giren istekli tarafından kullanılması mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 360
Yasaklı olmayan istekli, yasaklı olan üreticinin yetkili satıcısı olabilir mi? Abonelik gerekli 88
Yetki belgesi ile birlikte, yetki veren şirkete ait imza sirkülerinin sunulmaması bilgi eksikliği kapsamında sonradan tamamlatılabilir mi? Abonelik gerekli 92
Yetki belgesi istenilmeyen mal alım ihalesinde, yetki belgesi ile ihaleye girilebilir mi? Abonelik gerekli 60
Yetki belgesinin ekinde, yetki veren şirkete ait imza sirküsünün de sunulması gerekir mi? Abonelik gerekli 98
Yetki verilen marka ile distribütör şirket arasındaki yetki ilişkisine yönelik belirsizlik bulunduğu durumda teklif değerlendirme dışı bırakılır mı yoksa bu durum bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilebilir mi? Abonelik gerekli 67
Yetkili satıcı veya temsilci olarak ihaleye giren istekliler, imalatçıya ait kapasite raporunu ihalede sunabilir mi? Abonelik gerekli 141
Yetkili satıcı ya da üretici firmanın ihalelere katılmaktan yasaklı bulunması halinde, üretici firma garantisinde olan bazı belgelerin ve satışa dair yetki verilen mal veya malların teklif edilmesini yasaklayan bir hüküm var mıdır? Abonelik gerekli 156
İmza bulunmayan yetkili satıcılık belgesi geçerli olur mu? Abonelik gerekli 69
 
<< Başa Dön < Önceki 1 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 39 Toplam: 39
[ Geri ] [ Yukarı ]

Kategoriler

Tüm İhale Kararları
Adli Sicil Kaydı
Alt Yüklenici
Alternatif Teklif
Anahtar Personel
Analizler
Araç Kiralama
Aritmetik Hata
Arşiv Kararlar
Asgari İşçilik Maliyeti
Aşırı Düşük
Aşırı Düşük (Hizmet Alımları)
Aşırı Düşük (Mal Alımları)
Aşırı Düşük (Yapım İşleri)
Banka Referans Mektubu
Belediyeler
Belli İstekliler
Benzer İş
Benzer İş (Hizmet Alımları)
Benzer İş (Mal Alımları)
Benzer İş (Yapım İşleri)
Bilanço
Bilgi ve Belge Eksikliği
Birden Fazla Teklif
Çalıştırılması Öngörülen Personel
Çerçeve Sözleşmesi
Cezalar (Müeyyide)
Ciro (İş Hacmi)
Çöp İhaleleri
Damga Vergisi
Danışmanlık İhaleleri
Demonstrasyon
Diploma / Mezuniyet Belgesi
Diğer
Doğrudan Temin
Düzeltici İşlem
Düzeltme İlanı
Düzenleyici Kararlar
E-İhale
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
EKAP’tan Doküman İndirme
Elektronik Eksiltme
En Avantajlı Teklif
Eşit Teklifler
Faaliyet Alanı (iştigal)
Faaliyet Belgesi
Fazla Mesai
Fiyat Dışı Unsurlar
Fiyat Farkı
Fokotopi Belge
Geçici Teminat
Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri
Giyim Bedelleri
Hakediş
Hizmet Alımları
Hizmet Yeterlilik Belgesi
idari Şartname
ihale Dokümanları
ihale Dokümanı Hakkında Açıklama
ihale iptal Nedenleri
ihale Komisyonu
ihale Türleri
ihale Yetkilisi
ihalelerden Elenme Nedenleri
ihaleye Katılamayacak Olanlar
ihaleye Katılımı Sınırlananlar
ilaçlama
ilanlar
imalatçı ve Yetkili Satıcı Belgeleri
imza Sirküleri
istisnalar
itirazlar / Şikayetler
itirazlar / Şikayetler (Kamu İhale Kurumuna)
itirazlar / Şikayetler (İdareye)
iş Artışı ve iş Eksilişi
iş Denetleme
iş Deneyim (Alt Yüklenici)
iş Deneyim Belgeleri
iş Deneyim Belgeleri (Hizmet Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Mal Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Yapım İşleri)
iş Durum
iş Ortaklığı (Ortak Girişim)
iş ve Meslek Ahlakına Aykırı Davranışlar
iş Yönetme
işçilik Hesaplama
Kalite Belgeleri
Kamu Davası
Kamu İhale Kanunu Kapsamında Olan İdareler
Kamu Zararı
Kapasite Raporu
Kâr Öngörülmesi
Katalog
Kesin Teminat
Kesinleşen İhale Kararı
Komisyon Kararı
Konsorsiyum
Kontrol Aracı
Kıdem ve İhbar Tazminatı
Kısmi Kabul
Kısmi Teklif
Mahkeme Kararları
Makina - Ekipman (Araçlar)
Mal Alımları
Mali Sorumluluk Sigortası
Noter Onaylı / Aslının Aynıdır Şerhli Belgeler
Numuneler
Ön Mali Kontrol
Ortaklık Tespit Belgesi (Ortaklık Durum Belgesi)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-b Maddesine Göre)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-f Maddesine Göre)
Personel Taşıma
Rekabet
Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi
Sağlık İhaleleri
Sigorta Giderleri
Sigorta Prim Oranları
Sosyal Güvenlik Prim Borcu (SGK Borcu)
Sözleşme
Sözleşme Devri
Sözleşme Feshi
Sözleşme Tasarısı
Standart Formlar
Süre Uzatımı
Sınır Değer
Tanımlar
Tebligat
Tebliğ ve Şikayet Süreleri
Teklif Cetveli
Teklif Edilen Fiyatlar
Teklif Fiyata Dahil Masraflar
Teklif Geçerlilik Süresi
Teklif Mektubu
Teklif Zarfı
Tekliflerin Değerlendirilmesi
Teknik Şartname
Temel İlkeler
Ticaret Sicil Gazetesi
Türkak
Unvan Değişikliği
Vekaletname
Vergi Borcu
Vergi Matrahı
Yabancı Belgeler
Yabancı İstekli
Yaklaşık Maliyet
Yapım İşleri
Yasaklılık
İdare Mahkemesi Kararları
Yemek ve Yol Ücretleri
Yemek İhaleleri
Yerli istekli
Yeterlilik Kriterleri
Yetkili Satıcı Belgesi
Zeyilname
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri