Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 10.272 Karar
 - Bu Hafta (25.05-26.05): 0
 - Geçen Hafta(18.05-24.05): 11
 - Bu Ay (Mayıs): 31
 - Geçen Ay (Nisan): 51
Kategori: 155
Haberler: 485
Web Bağlantıları: 607

Abone İstatistiği

15 misafir ve 6 abone bağlı
Abone Sayısı: 7971
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 3,70
  - Bronz (3 ay): % 0,46
  - Gümüş (6 ay): % 2,31
  - Altın (12 ay): % 30,56
  - Kamu Altın (12 ay): % 62,96
Ziyaretçi Sayısı: 4.216.563
Yemek İhaleleri
İhale Türü İhale Usulü
Başlığı Filtrele     Sırala 
 
Öğe Başlığı Tıklamalar
Bir ilin sınırları içinde mutfak fabrikasına sahip olma şartı aranabilir mi? Abonelik gerekli 467
Bir yemek fabrikasında sorumlu yönetici olarak çalışan kişi, aynı anda başka bir yemek fabrikasında da sorumlu yönetici olarak çalışabilir mi? Abonelik gerekli 129
Gıda izin belgesi, işletme kayıt belgesi yerine geçer mi? Abonelik gerekli 96
Gıda üretim izin belgesi yerine işletme kayıt belgesi sunulabilir mi? Abonelik gerekli 103
Gıda üretim izni belgesi yerine, işletme kayıt belgesi sunulabilir mi? Abonelik gerekli 148
Hangi durumlarda, isteklilerden işletme belgesi istenebilir? Abonelik gerekli 204
Hastanede verilen yemek hizmetinde, hasta sayısının net olarak belirtilmemesi mevzuata aykırı mıdır? Abonelik gerekli 130
Hazır yemek ihalelerinde, yemeğin üretim yerinin il veya ilçe belirtilerek sınırlandırılması mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 253
idareler, yemek listesindeki yemek çeşidi sayısında sonradan değişiklik yapabilir mi? Abonelik gerekli 127
idarenin mutfağında gerçekleştirilecek ihalelerde, işletme kayıt belgesinin isteklinin kendisine ait olması zorunlu mudur? Abonelik gerekli 45
ihale konusu iş kapsamında gerçekleştirilecek yemek üretiminin yapılacağı mutfağın, isteklinin kendi malı olması koşulunun aranması mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 101
ihale konusu işin temini hususunda bir yemek fabrikasıyla noter tasdikli sözleşme istenilmesi mevzuata uygun mudur? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 179
isteklilerden ihalenin yapıldığı ilde kendi mutfağının bulunacağının istenilmesi mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 203
işletme kayıt belgesi ihale tarihi itibari ile geçerli olmasına rağmen ihale tarihinden sonra iptal olması durumunda istekli elenir mi? Abonelik gerekli 41
işletme kayıt belgesindeki adres ile ticaret sicil gazetesindeki adresin aynı olması zorunlu mudur? Abonelik gerekli 42
işletme kayıt belgesinin isteklinin kendi mutfağına ilişkin olması zorunlu mudur? Abonelik gerekli 46
işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile çalışma izni ve gıda sicil belgesi birbirinin yerine kullanılabilir mi? Abonelik gerekli 94
Kumanya şeklinde verilecek yemek işlerindeki şartnamede örnek menü ile ilgili düzenleme yapılmaması mevzuata aykırılık oluşturur mu? Abonelik gerekli 46
Malzeme dahil yemek hazırlama ve dağıtım işi, personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet midir? Abonelik gerekli 219
Malzeme dahil yemek pişirme ve dağıtım hizmeti ihalesinde, personel sayısının net olarak belirlenmemesi mevzuata aykırı mıdır? Abonelik gerekli 220
Malzemeli yemek alımı ihalelerinde, aşırı düşük açıklama kapsamında ana çiğ girdi maliyetlerinin tevsiki amacıyla üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri kullanılabilir mi? Abonelik gerekli 51
Malzemeli yemek hizmet ihaleleri, personel çalıştırılmasına dayalı ihale midir? Abonelik gerekli 107
Malzemeli yemek ihalelerinde personel sayısının şartnamede belirtilmesi gerekir mi? Abonelik gerekli 54
Malzemeli yemek ihalelerinde, çalışacak personele yönelik düzenleme yapılması gerekir mi? Abonelik gerekli 99
Malzemeli yemek ihalesi, mal alımı mı yoksa hizmet alımı mıdır? Abonelik gerekli 101
Malzemeli yemek ihalesinde, yükleniciden Tarım Bakanlığı ruhsatı ve Sağlık Bakanlığından çalışma izninin alınmasının idarece istenilmesi mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 93
Yemek alımlarında, her bir iş kalemi ve gider için aşırı düşük açıklama yapılması gerekir mi? Abonelik gerekli 50
Yemek hazırlama ve dağıtım işi ile birlikte sosyal tesis işletmeciliği işi bir arada ihale edilebilir mi? Abonelik gerekli 37
Yemek hazırlama ve dağıtımı hizmet ihalelerinde, Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı ilaç Uygulama izin Belgesi istenebilir mi? Abonelik gerekli 71
Yemek ihalelerinde aşırı düşük açıklama kapsamında ana çiğ girdi maliyetleri için Ankara Ticaret Borsası fiyatları sunulabilir mi? Abonelik gerekli 52
Yemek ihalelerinde aşırı düşük teklif açıklaması hangi kalemler için ve nasıl yapılmalıdır? Abonelik gerekli 82
Yemek ihalelerinde istekliler, teklif tutarlarını belirlerken hangi hususlara dikkat etmelidir? Abonelik gerekli 91
Yemek ihalelerinde istenilen "gıda üretim izin belgesi"nin yerine hangi belge kullanılmaya başlamıştır? Abonelik gerekli 129
Yemek ihalelerinde işin büyük bölümü hangi kalemlerden oluşmaktadır? Abonelik gerekli 70
Yemek ihalelerinde kapasite raporu hangi şartla ve ne kadar istenir? Abonelik gerekli 112
Yemek ihalelerinde maliyetin büyük bir kısmı genellikle hangi kalemlerden oluşmaktadır? Abonelik gerekli 52
Yemek ihalelerinde teknik şartname kapsamında verilecek örnek menünün asgari iki haftalık olmanın yanında başka hangi hususlarınn da olması gerekmektedir? Abonelik gerekli 62
Yemek ihalelerinde şartnamede personel sayısının belirtilmesi zorunlu mudur? Abonelik gerekli 47
Yemek ihalelerinde, gayri sıhhi müesseselere ait fason üretim izni belgesi istenebilir mi? Abonelik gerekli 82
Yemek ihalelerinde, hangi bilgilerin ayrıca teknik şartnamede belirtilmesi gerekir? Abonelik gerekli 62
Yemek ihalelerinde, işletme kayıt belgesi yerine gıda üretim izin belgesi geçerli olur mu? Abonelik gerekli 42
Yemek ihalelerinde, resmi ve dini bayram günlerinde çalışacak personel ve çalışılacak gün sayısı şartnamede belirtilmeli mi? Abonelik gerekli 151
Yemek ihalelerinde, teklif fiyatı hangi kalemlerden oluşur? Abonelik gerekli 40
Yemek ihalelerinde, teklifler birlikte gıda sicil belgesi istenebilir mi? Abonelik gerekli 94
Yemek ihalelerinde, üçüncü kişilerden alınan teklifler ile aşırı düşük teklif açıklama yapılabilir mi? Abonelik gerekli 42
Yemek ihalelerinde, yemek üretiminin isteklinin kendi mutfağında yapılacağının belirtilmesi durumunda kapasite raporu miktarı en fazla ne kadar istenebilir? Abonelik gerekli 70
Yemek ihalelerindeki aşırı düşük teklif açıklamalar, odalardan alınan rayiç fiyat tespitine yönelik belgeler ile yapılabilir mi? Abonelik gerekli 48
Yemek ihalelerinin kısmi teklife açık olarak yapılma zorunluluğu var mıdır? Abonelik gerekli 23
Yemek ihalesinde çalıştırılması zorunlu olan personel maliyeti nasıl hesaplanır? Abonelik gerekli 86
Yemek ihalesinde ihale dokümanında günlük yemek ihtiyacı miktarının belirlenmesi zorunlu mudur? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 94
 
<< Başa Dön < Önceki 1 2 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 50 Toplam: 65
[ Geri ] [ Yukarı ]

Kategoriler

Tüm İhale Kararları
Adli Sicil Kaydı
Alt Yüklenici
Alternatif Teklif
Anahtar Personel
Analizler
Araç Kiralama
Aritmetik Hata
Arşiv Kararlar
Asgari İşçilik Maliyeti
Aşırı Düşük
Aşırı Düşük (Hizmet Alımları)
Aşırı Düşük (Mal Alımları)
Aşırı Düşük (Yapım İşleri)
Banka Referans Mektubu
Belediyeler
Belli İstekliler
Benzer İş
Benzer İş (Hizmet Alımları)
Benzer İş (Mal Alımları)
Benzer İş (Yapım İşleri)
Bilanço
Bilgi ve Belge Eksikliği
Birden Fazla Teklif
Çalıştırılması Öngörülen Personel
Çerçeve Sözleşmesi
Cezalar (Müeyyide)
Ciro (İş Hacmi)
Çöp İhaleleri
Damga Vergisi
Danışmanlık İhaleleri
Demonstrasyon
Diploma / Mezuniyet Belgesi
Diğer
Doğrudan Temin
Düzeltici İşlem
Düzeltme İlanı
Düzenleyici Kararlar
E-İhale
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
EKAP’tan Doküman İndirme
Elektronik Eksiltme
En Avantajlı Teklif
Eşit Teklifler
Faaliyet Alanı (iştigal)
Faaliyet Belgesi
Fazla Mesai
Fiyat Dışı Unsurlar
Fiyat Farkı
Fokotopi Belge
Geçici Teminat
Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri
Giyim Bedelleri
Hakediş
Hizmet Alımları
Hizmet Yeterlilik Belgesi
idari Şartname
ihale Dokümanları
ihale Dokümanı Hakkında Açıklama
ihale iptal Nedenleri
ihale Komisyonu
ihale Türleri
ihale Yetkilisi
ihalelerden Elenme Nedenleri
ihaleye Katılamayacak Olanlar
ihaleye Katılımı Sınırlananlar
ilaçlama
ilanlar
imalatçı ve Yetkili Satıcı Belgeleri
imza Sirküleri
istisnalar
itirazlar / Şikayetler
itirazlar / Şikayetler (Kamu İhale Kurumuna)
itirazlar / Şikayetler (İdareye)
iş Artışı ve iş Eksilişi
iş Denetleme
iş Deneyim (Alt Yüklenici)
iş Deneyim Belgeleri
iş Deneyim Belgeleri (Hizmet Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Mal Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Yapım İşleri)
iş Durum
iş Ortaklığı (Ortak Girişim)
iş ve Meslek Ahlakına Aykırı Davranışlar
iş Yönetme
işçilik Hesaplama
Kalite Belgeleri
Kamu Davası
Kamu İhale Kanunu Kapsamında Olan İdareler
Kamu Zararı
Kapasite Raporu
Kâr Öngörülmesi
Katalog
Kesin Teminat
Kesinleşen İhale Kararı
Komisyon Kararı
Konsorsiyum
Kontrol Aracı
Kıdem ve İhbar Tazminatı
Kısmi Kabul
Kısmi Teklif
Mahkeme Kararları
Makina - Ekipman (Araçlar)
Mal Alımları
Mali Sorumluluk Sigortası
Noter Onaylı / Aslının Aynıdır Şerhli Belgeler
Numuneler
Ön Mali Kontrol
Ortaklık Durum Belgesi
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-b Maddesine Göre)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-f Maddesine Göre)
Personel Taşıma
Rekabet
Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi
Sağlık İhaleleri
Sigorta Giderleri
Sigorta Prim Oranları
Sosyal Güvenlik Prim Borcu (SGK Borcu)
Sözleşme
Sözleşme Devri
Sözleşme Feshi
Sözleşme Tasarısı
Standart Formlar
Süre Uzatımı
Sınır Değer
Tanımlar
Tebligat
Tebliğ ve Şikayet Süreleri
Teklif Cetveli
Teklif Edilen Fiyatlar
Teklif Fiyata Dahil Masraflar
Teklif Geçerlilik Süresi
Teklif Mektubu
Teklif Zarfı
Tekliflerin Değerlendirilmesi
Teknik Şartname
Temel İlkeler
Ticaret Sicil Gazetesi
Türkak
Unvan Değişikliği
Vekaletname
Vergi Borcu
Vergi Matrahı
Yabancı Belgeler
Yabancı İstekli
Yaklaşık Maliyet
Yapım İşleri
Yasaklılık
İdare Mahkemesi Kararları
Yemek ve Yol Ücretleri
Yemek İhaleleri
Yerli istekli
Yeterlilik Kriterleri
Yetkili Satıcı Belgesi
Zeyilname
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri