Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 9868
 - Bu Hafta (16.09-18.09): 0
 - Geçen Hafta(09.09-15.09): 5
 - Bu Ay (Eylül): 11
 - Geçen Ay (Ağustos): 25
Kategori: 153
Haberler: 464
Web Bağlantıları: 607

Abone İstatistiği

14 misafir ve 5 abone bağlı
Abone Sayısı: 7801
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 7,93
  - Bronz (3 ay): % 2,20
  - Gümüş (6 ay): % 2,64
  - Altın (12 ay): % 27,75
  - Kamu Altın (12 ay): % 59,47
Ziyaretçi Sayısı: 6.704.417
ihale Dokümanları
İhale Türü İhale Usulü
Başlığı Filtrele     Sırala 
 
Öğe Başlığı Tıklamalar
Alımı yapılacak ürünün teknik şartnamesinde, ürünün tüm özelliklerinin belirli bir markanın özellikleri ile aynı olması mevzuata aykırılık oluşturur mu? Abonelik gerekli 94
Anahtar teslimi götürü bedel işlerde, proje ve teknik şartname ilişkisi nasıldır? (Yüksek Fen Kurulu Kararı) Abonelik gerekli 76
Anahtar teslimi götürü bedel işlerde, proje ve teknik şartname ilişkisi [eksiklik-uyuşmazlık] nasıldır? (Yüksek Fen Kurulu Kararı) Abonelik gerekli 96
Anahtar teslimi götürü bedel yapım ihalelerinde, ihale dokümanları arasındaki öncelik sıralaması nasıldır? Abonelik gerekli 107
Blokaj yapılacağına dair ihale dokümanında yapılan düzenleme mevzuata uygun mudur? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 39
EKAP'taki ihale dokümanı ile idare tarafından satılan doküman arasında farklılık olması halinde hangisi geçerli olur? Abonelik gerekli 51
EKAP'tan indirilen ihale dokümanı ile idarece satılan doküman arasında fark olması ihalenin iptal edilmesine neden olur mu? Abonelik gerekli 96
Fazla ve gece çalışmasının ne şekilde uygulanacağı, ihale dokümanında belirtilmeli mi? Abonelik gerekli 79
Hizmet ihalelerinde teknik şartname ve idari şartname arasında herhangi bir tutarsızlık olduğunda hangi şartname önceliklidir? Abonelik gerekli 120
Hizmet ihalelerinde, ihale dokümanları arasındaki öncelik sıralaması nasıldır? Abonelik gerekli 131
Hizmet ihalesinde teknik şartname düzenlenmesi zorunlu mudur? Abonelik gerekli 116
idare tarafından satışı yapılan ihale dokümanının EKAP’ta hazırlanan dokümana uygun olması zorunlu mudur? Abonelik gerekli 23
idarece satılan ihale dökümanları, onaylı olmak zorunda mı? Abonelik gerekli 209
idarece yapılan demonstrasyonun teknik şartnameye uygun olmasına rağmen, teknik şarnameye uygunluk beyanında isteklinin imzasının bulunmaması mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 54
idareden satılan ihale dokümanı ile EKAP'taki ihale dokümanı arasında fark olması mevzuata aykırılık oluşturur mu? Abonelik gerekli 44
idareler teknik şartnamede, alıma konu olan ürünün kriterlerini belirlemekte serbest midir? Abonelik gerekli 31
idarelerce, ödemenin ne zaman yapılacağı dokümanlarda belirtilmeli mi? Abonelik gerekli 115
idarenin hazırlamış olduğu teknik şartnamede alınmak istenen testler ve cihazın tek bir marka tarafından karşılanması durumunda, yapılan düzenleme mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 84
idari şartname ile sözleşme tasarısındaki düzenlemeler arasında farklılık olması halinde hangisi önceliklidir? Abonelik gerekli 130
idari şartname ile teknik şartname arasında öncelik hangisindedir? Abonelik gerekli 243
idari şartname ile teknik şartname hükümleri arasında çelişki veya farklılık olması halinde hangi şartnamedeki hükümler daha önceliklidir? Abonelik gerekli 40
idari şartname ile teknik şartnamedeki düzenlemeler arasında farklılık olması halinde, hangi dokümandaki düzenleme dikkate alınır? Abonelik gerekli 42
idari şartname ve teknik şartnamelerde hangi bilgiler yer almalıdır? Abonelik gerekli 114
idari şartnamede ihale tarih ve saatinin belirtilmemesi mevzuata aykırı mıdır? Abonelik gerekli 85
ihale dokümanları arasında çelişki olması halinde hangi işlem yapılmalıdır? Abonelik gerekli 141
ihale dokümanları arasında farklılık olması durumunda, nasıl bir işlem yapılması gerekir? Abonelik gerekli 118
ihale dokümanları arasında fiyat farkının verilip verilmemesi ilgili çelişkili düzenleme yapılması mevzuata aykırılık oluşturur mu? Abonelik gerekli 55
ihale dokümanları arasındaki farklılık olması halinde hangi işlem yapılır? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 59
ihale dokümanları hazırlanırken şartnameye sözleşmenin imzalanacağı tarihin belirtilip belirtilmeyeceğinin önemi hakkında karar Abonelik gerekli 33
ihale dokümanları olan teknik şartname ve fiyat analizlerindeki veriler arasında farklılık varsa, ihaleye teklif verilirken hangi belge dikkate alınmalıdır? Abonelik gerekli 110
ihale dokümanlarında çelişkili düzenlemeler yapılması halinde, hangi dokümana öncelik verileceği düzenlemesi ihale sürecinde de geçerli midir? Abonelik gerekli 55
ihale dokümanlarında yanlış düzenlendiği düşünülen herhangi bir hükme şikayet olmadığı durumda dokümandaki ilgili hüküm kesinleşmiş olur mu? Abonelik gerekli 128
ihale dokümanı olan projeler ve teknik şartnameler arasında uyumsuzluk olması halinde hangisi esas alınmalıdır? Abonelik gerekli 160
ihale dokümanı yanlış veya hatalı düzenlenmesine rağmen, bu durumlara yönelik herhangi bir şikayet olmaması durumunda, dokümandaki hatalı düzenlemeye göre mi yoksa doğru olan duruma göre mi işlem yapılır? Abonelik gerekli 69
ihale dokümanı, isteklilere ücretsiz verilebilir mi? Abonelik gerekli 144
ihale dokümanına, doküman satın alındıktan sonra itiraz edilmez ve ihale gerçekleşir ise geriye dönük şikâyet yapılabilir mi? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 69
ihale dokümanında mevzuata aykırı olarak düzenlenen hükme veya yeterlik kriterine herhangi bir itiraz olmaması durumunda bu yanlış düzenleme kesinleşmiş olur mu? Abonelik gerekli 90
ihale dokümanında olmayan yeterlik kriterine ilanda yer verilmesi ve değerlendirmenin ilandaki düzenlemeye göre yapılması mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 163
ihale dokümanında, ihale saati ile son teklif verme saatinin farklı düzenlenmiş olması mevzuata aykırılık oluşturur mu? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 90
ihale dokümanını oluşturan belgeler ile sözleşme tasarısında yer alan düzenlemeler arasında çelişki olması durumunda hangi dokümandaki düzenleme önceliklidir? Abonelik gerekli 22
ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılık olması halinde, nasıl bir işlem yapılır? Abonelik gerekli 37
ihale kapsamında çalışacak personele yapılacak gıda yardımlarının teknik şartnamede belirtilmesine rağmen idari şartnamede yer verilmemesi ve birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir iş kalemi olarak belirtirlmemesi mevzuata aykırılık oluşturur mu? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 24
ihale konusu alım kapsamındaki ürünlerin tüm özelliklerinin şartnamede belirtilmesi gerekir mi? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 85
ihale onay belgesinde kullanılabilir ödenek tutarının yazılmaması mevzuata aykırılık oluşturur mu? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 118
ihalede istenilen belgelerin CD ortamında sunulup çıktı olarak sunulmaması teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 67
ihalede istenilen yeterlik kriterlerinin, idari şartnamede doğru maddelerde istenilmesinin önemi hakkında açıklayıcı karar Abonelik gerekli 163
ilanda belirtilen yeterlik kriterlerinin öncelikle Yeterlik kriteri olarak belirtilen hususlar için ilan mı önem arz eder, idari şartname mi? Abonelik gerekli 117
ilanda veya ihale dokümanlarında değişiklik gerektiren bir durum olursa hangi işlemlerin yapılması gerekmektedir? Abonelik gerekli 35
isteklilerce, ihale dokümanının bir kısmının teklifleri ekinde tekrar idareye sunma zorunluluğu var mıdır? Abonelik gerekli 62
isteklilere CD ile dokümanların satılmak istenmesi durumunda hangi hususlara dikkat edilmelidir? Abonelik gerekli 109
 
<< Başa Dön < Önceki 1 2 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 50 Toplam: 77
[ Geri ] [ Yukarı ]

Kategoriler

Tüm İhale Kararları
Adli Sicil Kaydı
Alt Yüklenici
Alternatif Teklif
Anahtar Personel
Analizler
Araç Kiralama
Aritmetik Hata
Arşiv Kararlar
Asgari İşçilik Maliyeti
Aşırı Düşük
Aşırı Düşük (Hizmet Alımları)
Aşırı Düşük (Mal Alımları)
Aşırı Düşük (Yapım İşleri)
Banka Referans Mektubu
Belediyeler
Belli İstekliler
Benzer İş
Benzer İş (Hizmet Alımları)
Benzer İş (Mal Alımları)
Benzer İş (Yapım İşleri)
Bilanço
Bilgi ve Belge Eksikliği
Birden Fazla Teklif
Çalıştırılması Öngörülen Personel
Çerçeve Sözleşmesi
Cezalar (Müeyyide)
Ciro (İş Hacmi)
Çöp İhaleleri
Danışmanlık İhaleleri
Demonstrasyon
Diploma / Mezuniyet Belgesi
Diğer
Doğrudan Temin
Düzeltici İşlem
Düzeltme İlanı
Düzenleyici Kararlar
E-İhale
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
EKAP’tan Doküman İndirme
Elektronik Eksiltme
En Avantajlı Teklif
Eşit Teklifler
Faaliyet Alanı (iştigal)
Faaliyet Belgesi
Fazla Mesai
Fiyat Dışı Unsurlar
Fiyat Farkı
Fokotopi Belge
Geçici Teminat
Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri
Giyim Bedelleri
Hakediş
Hizmet Alımları
Hizmet Yeterlilik Belgesi
idari Şartname
ihale Dokümanları
ihale Dokümanı Hakkında Açıklama
ihale iptal Nedenleri
ihale Komisyonu
ihale Türleri
ihale Yetkilisi
ihalelerden Elenme Nedenleri
ihaleye Katılamayacak Olanlar
ihaleye Katılımı Sınırlananlar
ilaçlama
ilanlar
imalatçı ve Yetkili Satıcı Belgeleri
imza Sirküleri
istisnalar
itirazlar / Şikayetler
itirazlar / Şikayetler (Kamu İhale Kurumuna)
itirazlar / Şikayetler (İdareye)
iş Artışı ve iş Eksilişi
iş Denetleme
iş Deneyim (Alt Yüklenici)
iş Deneyim Belgeleri
iş Deneyim Belgeleri (Hizmet Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Mal Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Yapım İşleri)
iş Durum
iş Ortaklığı (Ortak Girişim)
iş ve Meslek Ahlakına Aykırı Davranışlar
iş Yönetme
işçilik Hesaplama
Kalite Belgeleri
Kamu Davası
Kamu İhale Kanunu Kapsamında Olan İdareler
Kamu Zararı
Kapasite Raporu
Kâr Öngörülmesi
Katalog
Kesin Teminat
Kesinleşen İhale Kararı
Komisyon Kararı
Konsorsiyum
Kontrol Aracı
Kıdem ve İhbar Tazminatı
Kısmi Kabul
Kısmi Teklif
Mahkeme Kararları
Makina - Ekipman (Araçlar)
Mal Alımları
Mali Sorumluluk Sigortası
Noter Onaylı / Aslının Aynıdır Şerhli Belgeler
Numuneler
Ön Mali Kontrol
Ortaklık Durum Belgesi
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-b Maddesine Göre)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-f Maddesine Göre)
Personel Taşıma
Rekabet
Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi
Sağlık İhaleleri
Sigorta Giderleri
Sigorta Prim Oranları
Sosyal Güvenlik Prim Borcu (SGK Borcu)
Sözleşme
Sözleşme Devri
Sözleşme Feshi
Sözleşme Tasarısı
Standart Formlar
Sınır Değer
Tanımlar
Tebligat
Tebliğ ve Şikayet Süreleri
Teklif Cetveli
Teklif Edilen Fiyatlar
Teklif Fiyata Dahil Masraflar
Teklif Geçerlilik Süresi
Teklif Mektubu
Teklif Zarfı
Tekliflerin Değerlendirilmesi
Teknik Şartname
Temel İlkeler
Ticaret Sicil Gazetesi
Türkak
Unvan Değişikliği
Vekaletname
Vergi Borcu
Vergi Matrahı
Yabancı Belgeler
Yabancı İstekli
Yaklaşık Maliyet
Yapım İşleri
Yasaklılık
İdare Mahkemesi Kararları
Yemek ve Yol Ücretleri
Yemek İhaleleri
Yerli istekli
Yeterlilik Kriterleri
Yetkili Satıcı Belgesi
Zeyilname
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri